cxpath
Download
Skip this Video
Download Presentation
CXPath

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

CXPath - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

CXPath. Do tazování nad heterogenními XML zdroji s pomocí konceptuálního schéma. Jan Vávra, 21. dubna 2004 jan.vavra @matfyz.cz. Heterogenní xml zdroje . stejná aplikační doména rozdílné schémata xml zdrojů využítí: sémantický web. Principy dotazování.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CXPath' - grover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cxpath

CXPath

Dotazování nad heterogenními XML zdroji s pomocí konceptuálního schéma

Jan Vávra,

21. dubna 2004

jan.vavra@matfyz.cz

heterogenn xml zdroje
Heterogenní xml zdroje ...
 • stejná aplikační doména
 • rozdílné schémata xml zdrojů

využítí:

 • sémantický web
principy dotazov n
Principy dotazování
 • globální (jednotná) reprezentace XML schémat
  • uživatel nemusí znát jednotlivá schémata pro formulaci dotazu
 • překlad globálního dotazu na dotazy odpovídající danému schématu
 • zpětné převedení výsledků tak, aby odpovídaly globálnímu shcématu
p eklad glob ln ho dotazu
Překlad globálního dotazu
 • máme globální schéma (konceptuální)
 • překládáme dotaz
  • nad globálním schématem
  • do každého jednotlivého lokálního XML schématu
  • za pomoci mapování (globál. → lokál. schéma)
pro ne xml schema relace vs hiearchie
Proč ne XML schema? Relace vs. hiearchie

<article>

<author/>

</article>

<author>

<article/>

</author>

 • rozdílné vyjádření N:Nvztahu
 • globální XML schéma schopno vyjádřit jen jednu z možností
glob ln jazyk cxpath conceptual xpath
Globální jazyk – CXPathConceptual XPath
 • Na čem založit globální jazyk?
  • operace spojení – relační algebra, SQL
  • výraz cesty – OQL, Lorel, XPath
 • Byl zvolen XPath 1.0
 • XPath vs. CXPath
  • hierchické vztahy vs. vztahy bez hierchií
  • kořenový element vs. dotazování se odkudkoliv
konceptu ln model
Konceptuální model
 • založen na ORM / NIAM
  • (Object Role Modeling / Natural language Information Analysis Method)
 • varianta ER modelu
 • definuje:
  • koncept
   • lexikální ... #PCDATA
   • nelexikální … elementy
  • vztahy mezi koncepty
orm model vs er model
ORM model vs. ER model
 • ER atribut × ORM entita, relace
 • pro některé dotazy je třeba, aby atribut byl entita.
 • není třeba definovat integritní omezení zvláštˇ pro atributy a relace.
orm model vs xml model 1
ORM model vs. XML model (1)
 • název konceptu vs. název elementu
  • elementů stejného jména může být více na různých úrovních a mohou mít tak jiný význam
  • koncept stejného jména může být jen jeden
  • název konceptu = { synonyma, překlady elementů }
 • kořenový element v XML modelu
  • ORM nemá kořenový koncept
  • v ORM lze se dotazovat na libovolný koncept
cxpath conceptual xpath
CXPath ( Conceptual Xpath )
 • jazyk pro dotazování nad ORM modelem
 • navigační operátor (/)
  • XPath: book/ ... „vyber potomky elementu book“
  • CXPath: book/ ... „vyber koncepty v relaci s book“
  • příklad:

Vyber instance konceptu Title, které jsou v relaci instacemi konceptu Article, které jsou vztaženy k instacím konceptu Year s hodnotou 2004

/ Article [Year = “2004” ] / Title

/ Title / Article [ Year = “2004” ]

cxpath a xpath
CXPath a XPath ...
 • kvalifikovaný navigační operátor – název relace
  • př.: mezi Article a Person definovány dvě relace
  • co znamená Article / Person ?
  • => ‘/’ se musí upřesnit – kvalifikovat názvem relace
  • Article /{author} Person
 • kvalifikovaný navigační operátor – název role
  • někdy je ještě potřeba vyjádřit směr
  • u relace mezi instancemi téhož konceptu
k valifikovan naviga n oper tor n zev r ole
Kvalifikovaný navigační operátor – název role

/Person/{CurrentMarriage.husband}/Person/Name

cxpath a xpath1
CXPath a XPath ...
 • hiearchické operátory .., //
  • nejsou v CXPath definovány
  • pozn. operátor / zachován,

pozměněn význam z “otec-syn” na “vztažen“

mapov n cxpath do xpath
Mapování CXPath do XPath
 • je potřeba mít mapování mezi konceptuálním a XML schematem
  • mapovací katalog
  • pohledy
   • pro každý konstrukt v konceptu definován XPath výraz, který vrací odpovídající množinu elementů
   • XPath výraz je definován pro:
    • koncept
    • každý směr relace
p e klad cxpath na xpath
Překlad CXPath na XPath
 • přepisovací strategie:
  • vstup je analyzován zleva doprava
  • první / vynecháno
  • první koncept ... odpovídající XPath výraz
  • každý další koncept je relativní
   • je třeba před něj vypsat XPath výraz pro příslušnou relaci
   • pozn. takových relací může být více – kvalifikované relace
p klady p ekladu 1
Příklady překladu (1)
 • Title „→“ Heading:
 • Titleje relativní koncept
 • Article je kontextem
 • přelož relaci
 • Article → Title
p klady p ekladu 2
Příklady překladu (2)
 • prostor pro optimalizaci generovaných výrazů:
 • /references/paper/referee/../@title
z v r
Závěr
 • CXPath je jazyk založený na Xpath
 • dotazuje se nad abstrakcí několika heterogenních XML zdrojů
 • CXPath se mapuje do výrazů jazyka XPath
 • výsledné výrazy by se daly optimalizovat
literatura
Literatura
 • Querying Heterogenous XML Sources through a Conceptual Schema, S.D. Camillo, 2003, LNCS 2813, p. 186-199,
  • http://www.firmar.com.br/sandro/paper254.pdf
 • Object-Role Modeling (ORM/NIAM), T. Halpin, 1998,
  • http://www.orm.net/pdf/springer.pdf
ad