So uk alginli inda nko
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

SOĞUK ALGINLIĞINDA ÇİNKO PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SOĞUK ALGINLIĞINDA ÇİNKO. Dr. Gülay ŞAHİN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı. Giriş. Soğuk algınlığı en sık görülen hastalıklardan biridir. Her yıl çalışanların yaklaşık %40’ı soğuk algınlığı nedeniyle izin alıyor ve milyonlarca çocuk okula gidemiyor.

Download Presentation

SOĞUK ALGINLIĞINDA ÇİNKO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SOĞUK ALGINLIĞINDA ÇİNKO

Dr. Gülay ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


Giriş

 • Soğuk algınlığı en sık görülen hastalıklardan biridir.

 • Her yıl çalışanların yaklaşık %40’ı soğuk algınlığı nedeniyle izin alıyor ve milyonlarca çocuk okula gidemiyor.


Giriş

 • Çinkonun soğuk algınlığı semptomlarını azaltabileceği düşüncesi, ilk olarak 1984 yılında ortaya atılmış. Bu yılda Eby tarafından yapılan (RCT) çalışmanın sonuçları çinkoya olan ilgiyi arttırmış. Sözü geçen çalışmada çinko pastilleri semptomların süresini kısaltmış.


Giriş

 • O günden bu yana yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiş.

 • 1984’ ten bu yana yapılan 18 (RCT) çalışmadan 11’i çinkonun soğuk algınlığında yararlı olabileceğini gösterirken, 7’si herhangi bir yararı olmadığını savunmuş.


Çinko

 • Bir çok yiyecekte bulunan önemli bir mineraldir.

 • Bağışıklık sistemi , DNA ve protein sentezi, yara iyileşmesi ve hücre bölünmesinde önemli rolü vardır.


Soğuk Algınlığında Çinko

 • Soğuk algılığının sıklıkla sebebi Rhinovirüslerdir. Çinkonun Rhinoviral replikasyonu inhibe ettiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bunu nasıl yaptığı kesin açıklanamamakla birlikte viral kapsid proteinlerinin oluşumunu inhibe ettiği düşünülmektedir.


Soğuk Algınlığında Çinko

 • Ayrıca iyon halindeki çinkonun ICAM-1 (intracellular adhesion molecule-1) reseptör alanına afinitesi vardır.

 • Rhinovirusler de nazal epitele ICAM-1 yoluyla bağlanarak hastalığa sebep olur. Çinko bu reseptörlere bağlanarak antiviral etki yapabilir.


Soğuk Algınlığında Çinko

 • Ayrıca çinkonun hücre zarlarını stabilize ettiği, histamin salınımını azalttığı ve PG sentezini inhibe ettiği de öne sürülmüştür.


Amaç

 • Çinkonun soğuk algınlığı semptomlarının süresi, şiddeti ve insidansı üzerine etkilerini araştırmak.


Metot

 • Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

  • 2010, Konu 2

 • MEDLINE

  • 1966’dan 2010Mayıs’ın 3.haftasına kadar

 • EMBASE

  • 1974’ten 2010 Haziran’a kadar


Çalışmaların Tipi

 • Katılımcı sayısı 1360 olan 15 Randomize, çift-kör, plasebo-kontrollü çalışma


Katılımcı Özellikleri

 • Çalışmalardaki katılımcılar her iki cinsiyette ve 1-65 yaş gruplarında idi.

 • On beş çalışmadan beş çalışma sadece çocuklarda yapılmıştı.


Çinko Kullanım Şekilleri

 • Tedavi edici çalışmalar (13); En az 5 gün üst üste çinko (soğuk algınlığı semptomları başladıktan sonraki ilk 3 gün içinde)

 • Profilaktik denemeler (2); en az 5 ay süreyle çinko (soğuk sezon boyunca)

 • Şurup, tablet yada pastil formu

 • Doz 10-276 mg/gün


Bulgular

 • 13 terapötik (966 katılımcı) çalışmada;

  Çinko alımı ile

  • soğuk algınlığı süresinin kısaldığı (P= 0.001) ,

  • soğuk algınlığı semptomlarının azaldığı (P= 0.04) saptanmış.


Bulgular

 • 7 günlük tedavi sonrasında plasebo alan hastalarla çinko alan hastalar karşılaştırıldığında, hala semptomatik olan hasta sayısı, plasebo alanlarda çinko alanlardan anlamlı olarak fazla bulunmuş. (OR;0.45,P= 0.05)


Bulgular

 • 2 profilaktik (394 katılımcı) çalışmada;

  Çinko alan çocuklarda;

  • Soğuk algınlığı insidans hızı oranı (P= 0.006),

  • Okul devamsızlığı (P= 0.0003)

  • Antibiyotik gereksinimi (P < 0.00001)

   plasebo alan gruba göre anlamlı olarak daha az saptanmış.


Bulgular

 • Genel yan etkiler

  • kötü tat (p <0.00001)

  • bulantı (P= 0.002) çinko kullanan grupta daha fazla görülürken,

 • Her iki grup arasında

  • kabızlık (p=0.17)

  • ishal (p=0.08)

  • karın ağrısı (p=0.25)

  • ağız kuruluğu (p=0.09)

görülme sıklığı açısından anlamlı bir fark bulunamamış.


Sonuç

 • Semptomların başlamasından sonraki ilk 24 saat içinde çinko alınması, soğuk algınlığı semptomlarının süresi ve şiddetini azalttığı,

 • En az beş ay süreyle uygulanan çinko, çocuklarda soğuk algınlığı insidansını, okula devamsızlığı ve antibiyotik gereksinimini azalttığı,


Sonuç

 • Çinko pastillerinin yan etki yapma potansiyelinintablet ve şurup formundan daha yüksek olduğu belirtilmektedir.

 • Kronik hastalık, immün yetmezlik, astım gibi ek hastalığı olan, soğuk algınlığı şikayeti olan hastalarda çinko kullanımı ile ilgili çalışma yoktur. Bu nedenle bu hastalarda çinko önerilmemektedir.


Sonuç

 • Bu inceleme çinkonun soğuk algınlığının tedavisinde kullanımına ilişkin verileri desteklemektedir, ancak yine de genel bir öneride bulunmak için erken olduğunu belirtmektedir; zira çinkonun henüz ideal dozu, formülasyonu ve tedavi süresi kesin olarak bilinmemektedir.


TEŞEKKÜRLER……


 • Login