Csr v kostce ing tom nejedlo v konn editel spole ensk zodpov dnost n stroj ke zv en hodnoty firmy
Download
1 / 29

CSR v kostce : Ing.Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

CSR v kostce : Ing.Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel „Společenská zodpovědnost – nástroj ke zvýšení hodnoty firmy“. prosazuje myšlenky etiky v podnikání a společensky odpovědného chování firem je součástí mezinárodních hnutí: a) Prince of Wales International Business Leaders Forum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CSR v kostce : Ing.Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel' - griffith-santana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Csr v kostce ing tom nejedlo v konn editel spole ensk zodpov dnost n stroj ke zv en hodnoty firmy

CSR v kostce:

Ing.Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel

„Společenská zodpovědnost – nástroj ke zvýšení hodnoty firmy“b) CSR Europe odpovědného chování firem

- napojení na orgány EU, síť národních partnerů v EU


Historie csr
Historie CSR odpovědného chování firem

 • 1. republika – Baťa, rodina Havlů

 • 1960 – USA - hnutí pro společenskou odpovědnost

 • 1972 – 1721. Rezoluce Ekonomické a sociální rady při Spojených národech

 • 1977 – Francie – Zákon č. 77.769/77 zaměřeno na pracovní vztahy

 • 1985 – Portugalsko – zákon č. 141/85

 • 1986-94 - „Principles for Business“ – Evropa, Japonsko, USA

 • 1988-1993 – „Interfaith Declaration“ – etický kód mezinárodního obchodu pro příslušníky hlavních světových náboženství


 • 1990 – USA – „Domini 400 Social Index“ – odmítnutí aktivit v tabákovém, zbrojním, jaderném atp. průmyslu

 • 1990 – International Business Leaders Forum

 • 1992 – ECO 92 (OSN) – Agenda 21

 • 1992 – ČR - Business Leaders Forum

 • 1995 – CSR Europe

 • 1997 – mezinárodní hnutí „Global Reporting Initiative“

 • 1996 – 98 - ČR – cyklus konferencí „Corporate Governance“ (Sir Cadbury)


 • 1997 – mezinárodní hnutí „Global Reporting Initiative odmítnutí aktivit v tabákovém, zbrojním, jaderném atp. průmyslu

 • 1999 – USA – Dow Jones Sustainability Index

 • 2000 - OSN – Kofi Annan představuje „Global Compact“

 • 2001 - Velká Británie – „NPI Social Index“

 • 2003 – ČR „Podnikání bez úplatků: základní principy“

 • 2004 – ČR – konference „Společenská odpovědnost firem“

 • 2004 – ČR –– „Společenská odpovědnost firem: kompletní průvodce“


Co je csr
Co je CSR? odmítnutí aktivit v tabákovém, zbrojním, jaderném atp. průmyslu

 • není žádná jednotná definice

 • je kontinuální závazek chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně tak jako lokální komunity a společnosti jako celku

  (World Business Council for Sustainable Development, 1997)


 • je trendem apelujícím na změnu orientace firem z krátkodobých cílů na dlouhodobé

 • President HK ČR Dr. Ing. Jaromír Drábek:

  Investice do vzdělání, do technologií šetrných k životnímu prostředí a dodržování dobrých mravů v obchodním styku včetně bezkorupčního jednání jsou investicemi, které se dlohodobě vyplácejí.


 • Tři P: krátkodobých cílů na dlouhodobé

  - Profit / ekonomická

  - People / sociální

  - Planet / environmentální


Ekonomick oblast
Ekonomická oblast krátkodobých cílů na dlouhodobé

 • Kodex podnikatelského chování firmy

 • transparentnost, odmítnutí korupce

 • Corporate Governance

 • vztahy s akcionáři

 • spotřebitelsko-dodavatelské vztahy

 • chování k investorům

 • ochrana duševního vlastnictví


Soci ln oblast
Sociální oblast krátkodobých cílů na dlouhodobé

 • zdraví a bezpečnost zaměstnanců

 • rozvoj lidského kapitálu

 • dodržování pracovních standardů, lidská práva

 • vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců

 • rovné příležitosti, rozmanitost na pracovišti (handicapovaní a věková rozmanitost)

 • pomoc propouštěným zaměstnanců s jejich dalším uplatněním

 • firemní filantropie

 • dialog se stakeholders


Environment ln oblast
Environmentální oblast krátkodobých cílů na dlouhodobé

 • ekologická výroba, produkty a služby

 • ekologická firemní politiky (recyklace, důraz na užití ekologických produktů)

 • zmenšování negativního vlivu na životní prostředí

 • ochrana přírodních zdrojů


Pro b t spole ensky odpov dnou firmou
Proč být společensky odpovědnou firmou? krátkodobých cílů na dlouhodobé

 • CSR je důležité téma nejen pro soukromý sektor, ale i pro vládu a samosprávu a NGO

 • příležitost pro inovace

 • větší přitažlivost pro investory

 • větší transparentnost, důvěryhodnost

 • zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců

 • získání a udržení kvalitních zaměstnanců

 • odlišení od konkurence / konkurenční výhoda

 • snížení nákladů na risk management

 • finanční úspory spojené s ekologickou praxí


Co nen spole ensk odpov dnost firem
Co není společenská odpovědnost firem krátkodobých cílů na dlouhodobé

 • CSR je někdy mylně zaměňováno za filantropii

 • CSR není součástí Public Relations ani marketingu


Hodnocen a pod v n zpr v o csr
Hodnocení a podávání zpráv o CSR krátkodobých cílů na dlouhodobé

 • OECD Guidelines for Multinational Enterprises

 • Global Reporting Iniciative (GRI)

 • Social Responsible Investment (SRI)

  Společensky odpovědné investování

 • SA 8000 Bureau Veritas Quality International (BVQI)


Role st tu v konceptu csr
Role státu v konceptu CSR krátkodobých cílů na dlouhodobé

Stát vytváří odpovídající podmínky pro implementaci CSR:

 • vhodná legislativa

 • zohledňování CSR v zadávání veřejných zakázek

 • veřejná ocenění, etikety na výrobky

 • využití CSR při prosazování priorit vládního programu - snižování nezaměstnanosti, boj s korupcí, vzdělávání, integrace handicapovaných osob

 • stát by měl jít příkladem v zohledňování CSR v rámci svého vlastního fungování


Csr pr zkum listopad 2003
CSR průzkum – listopad 2003 krátkodobých cílů na dlouhodobé

 • 260 oslovených firem (dotazník)

 • vysoká návratnost (42%)

 • 99% souhlas s myšlenkou CSR!

 • ovšem intuitivní chápání celé věci, nejasnosti

 • nejvíce akcentovaná témata:

  * zaměstnanci

  * firemní transparentnost

  * filantropie


Otázky? krátkodobých cílů na dlouhodobé

Děkuji za pozornost.

Ing.Tomáš Nejedlo

Business Leaders Forum Štěpánská 61 116 02 Praha 1 tel.: 224 216 275 e-mail: [email protected]

www.blf.cz


ad