SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA - PowerPoint PPT Presentation

Sloboda pristupa informacijama
Download
1 / 7

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA. 1. Da li ste upoznati o Vašem pravu slobode pristupa informacijama koje su u posjedu organa javne uprave? a) DA – 63 (74 %) b) NE – 22 ( 26 %).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sloboda pristupa informacijama

SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Da li ste upoznati o Vašem pravu slobode pristupa informacijama koje su u posjedu organa javne uprave?

a) DA– 63 (74 %)

b)NE – 22 (26 %)

 • Nakon završetka prvog kruga promocije ZOSPI-a, 74 % ispitanika se izjasnilo da je upoznato sa postojanjem navedenog Zakona.

 • 2. Da li ste ikada koristili svoje pravo na slobodan pristup informacijama?

 • a) DA- 19 (22 %)

 • NE - 66 (78 %)

 • - 22 % ispitanika je priznalo da je praktično koristilo svoje pravo po Zakonu o slobodi pristupa informacijama.


Sloboda pristupa informacijama1

SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA

3. Da li ste dobili odgovor u zakonski predviđenom roku (15 dana) i da li ste zadovoljni odgovorom odnosno uputstvima o narednim koracima s ciljem dobijanja željene informacije?

a) DA- 17 (20 %)

b)NE-19 (22 %)

c) Nema odgovora - 49 (58 %)

- Evidentno je da građani ne koriste mogućnosti koje im Zakon pruža i još uvijek u velikom postotku potražuju informacije usmeno tj. bez pismenog zahtjeva. Njih 17 (tj. 20%) je dobilo odgovor u zakonski definisanom roku.

4. Da li ste usmeno (bez pisanog zahtjeva) tražili od neke javne ustanove informacije u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama?

a) DA- 41 (48 %)

 • NE - 37 (44 %)

  c) Nema odgovora- 7 ( 8 %)


Sloboda pristupa informacijama2

SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA

5. Da li ste upoznati sa žalbenom procedurom u slučaju da je Vaš zahtjev za informacijom odbijen?

- Građani su upoznati sa žalbenom procedurom međutim ono što je bitno naglasiti je da se kontinuirano insistira na traženju informacija u pisanoj formi da bi zakonski definisana procedura mogla ispoštovati.


Sloboda pristupa informacijama3

6.Na koji način dobijate informacije od strane općinske administracije?

- Najaktuelniji način prikupljanja informacija su oglasna ploča kao i saopštenje za javnost. U nedostatku Radio stanice Gornji Vakuf-Uskoplje, građani se najviše oslanjaju na informacije ‘iz prve ruke’ koje dobiju direktno od općinskih uposlenika.

SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA


Sloboda pristupa informacijama4

SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA

7. U kojoj mjeri ste zadovoljni načinom na koji lokalna vlast informiše građana o svojim aktivnostima?

a) Veoma sam zadovoljan/a - 16 (19 %)

b) Uglavnom sam zadovoljan/a- 36 (42 %)

c) Uglavnom sam nezadovoljan/a- 22 (26%)

d) Veoma sam nezadovoljan/a- 6 ( 7 %)

e) Nema odgovora - 5 ( 6 %)

- Iz navedenih odgovora da se zaključiti da su građani većim dijelom zadovoljni načinom informisanja, međutim povlačeći paralelu sa pitanjem br. 8., da se primjetiti da građani najviše osjećaju nedostatak Radio i TV stanice Gornji Vakuf –Uskoplje.


Sloboda pristupa informacijama5

SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA

8. Koji je Vaš prijedlog za poboljšanje načina informisanja

građana po određenim pitanjima?


Sloboda pristupa informacijama6

SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA

ZAKLJUČAK

 • U općini Gornji Vakuf-Uskoplje treba nastaviti promociju Zakona o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI) na cijeloj teritoriji općine putem svih dostupnih mehanizama.Osim toga treba raditi na izgradnji građanske svijesti stanovnika naše općine, sa naglaskom da im Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI) osigurava pravo da ostvare pristup informacijama koje su u posjedu javnih organa Općine.

  Također treba skrenuti pažnju Općinskoj izvršnoj i zakonodavnoj vlasti o potrebi uspostave Radio stanice/postaje Gornji Vakuf-Uskoplje, u cilju kvalitetnije informisanosti građana naše općine.


 • Login