Scrum och hur det använts på Pyrosequencing AB - PowerPoint PPT Presentation

Scrum och hur det anv nts p pyrosequencing ab
Download
1 / 21

 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Scrum och hur det använts på Pyrosequencing AB. 28 oktober 2003 Nils Hulth Nils.Hulth@pyrosequencing.com +46 (0) 703 187767. Bakgrund. Vem jag är Nils Hulth, gruppchef för mjukvaruutveckling på Pyrosequencing AB Datavetare med kunskap om biologi och mönsterigenkänning Arbetsgruppen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Scrum och hur det använts på Pyrosequencing AB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Scrum och hur det anv nts p pyrosequencing ab

Scrum och hur det använts på Pyrosequencing AB

28 oktober 2003

Nils Hulth

Nils.Hulth@pyrosequencing.com

+46 (0) 703 187767


Bakgrund

Bakgrund

Vem jag är

 • Nils Hulth, gruppchef för mjukvaruutveckling på Pyrosequencing AB

 • Datavetare med kunskap om biologi och mönsterigenkänning

  Arbetsgruppen

 • Gruppen har senaste halvåret varit drygt tio personer

 • Arbetar med produktutveckling, ej mot externa kunder


Agenda

Agenda

 • Vad Scrum är

 • Kort om vår organisation

 • Hur vi använt Scrum

 • Erfarenheter


Agenda1

Agenda

 • Vad Scrum är

  • Product backlog

  • Planeringen

  • Etappen

  • Demonstrationen

  • Självstyre

 • Kort om vår organisation

 • Hur vi använt Scrum

 • Erfarenheter


Product backlog

Product backlog

 • Product backlog (här kallad produktloggen) är en lista med alla önskemål som finns på produkten

 • Listan är prioriterad och (mycket) grovt tidsuppskattad i dagar per önskemål

 • Produktloggen är ett levande dokument som kan växa eller krympa under projektets gång


Planeringen

Planeringen

 • Varje etapp inleds med en planering

 • Först beslutas vilka saker från produktloggen som gruppen åtar sig att göra under etappen

 • Därefter detaljerar gruppen de valda uppgifterna och tidsuppskatar dessa i detalj (max 16 timmar per uppgift)

 • Planeringen tar en halv till en dag

 • Resultaten är en etapplogg


Etapploggen efter planeringen

Etapploggen efter planeringen


Etappen

Etappen

 • Etappen pågår ca 1 månad

 • Varje morgon träffas gruppen för att kort svara på tre frågor:

  • Vad gjorde du igår?

  • Vad ska du göra idag?

  • Finns det något som hindrar dig?

 • Dessutom uppdaterar gruppen etapploggen

 • Uppgifterna får inte ändras under etappen

 • Gruppen är helt autonom under etappen


Etapploggen vid etappens slut

Etapploggen vid etappens slut


Etappgraf

Etappgraf


Demonstrationen

Demonstrationen

 • Varje etapp avslutas med en demonstration för alla intressenter

 • Demonstrationen visar programmet som det är utan extra lull-lull och PowerPoint

 • Tjänar flera syften

  • Piska och morot för gruppen

  • Alla får veta hur långt projektet har kommit, vilket motverkar obehagliga överaskningar mot slutet

  • Tillfälle att påverka produktloggen med feedback

 • Ca 1 timme, max 2 timmars förberedelser


Sj lvstyre

Självstyre

 • Under etappen ska gruppen vara helt självstyrande och ges befogenhet att själva välja sina lösningar och arbetssätt

 • Viktigt att gruppen känner ansvar för sitt åtagande

 • Projektledarens (Scrum master) roll är bl a att undanröja hinder för gruppens arbete


Agenda2

Agenda

 • Vad Scrum är

 • Kort om vår organisation

 • Hur vi använt Scrum

 • Erfarenheter


Kort om v r organisation

Kort om vår organisation

 • Pyrosequencing AB tillverkar instrument för DNA-analys

 • Ca 100 personer

 • F&U ungefär 20 personer

 • Projekt beställs av en sponsor på marknadsavdelningen (ställeföreträdande kund)

 • Mjukvarugruppen mix av datavetare och bioteknikingenjörer

 • Resten av företaget okunnigt om mjukvara


Agenda3

Agenda

 • Vad Scrum är

 • Kort om vår organisation

 • Hur vi använt Scrum

 • Erfarenheter


Hur vi anv nt scrum

Hur vi använt Scrum

 • Vi har använt Scrum, men kompletterat med bugfixetapper mot slutet då systemen testas av biokemiavdelningen


Agenda4

Agenda

 • Vad Scrum är

 • Kort om vår organisation

 • Hur vi använt Scrum

 • Erfarenheter


Erfarenheter 1

Erfarenheter 1

 • Utmärkt sätt för andra att se hur det går

 • Enkelt sätt att hantera förändringar

 • Kommunikation med beställare enklare

 • Demonstrationer mycket populärt och ett strålande sätt att få feedback

 • Enkelt att införa

  • Begripligt från dag 1

  • Inarbetat efter 1-2 månader

  • Evangeliserat mycket

 • Väl mottaget bland utvecklare


Erfarenheter 2

Erfarenheter 2

 • Ökad delaktighet från beställaren som aktivt kan vara med och prioritera

 • Supportpersonal får tillfälle att tycka till i god tid innan produkten är färdig (varje demo)

 • Etappmålen är klara och tydliga vilket har förenklat arbetet för alla inblandade

 • Svårt få till ostördhet för gruppen

 • Balansen mellan lång- och kortsiktig planering knepig


Avslutning

Avslutning

Scrum skapar lagom

mycket ordning i en kaotisk värld


Diskussion

Diskussion

 • Hur hanterar man (omedvetna) krav på detaljerade specar och leveransdatum?

 • Hur hanterar man buggar?

 • Hur får man in komplicerad testning som tar lång tid?


 • Login