SLOUČENINY - PowerPoint PPT Presentation

Slou eniny
Download
1 / 12

 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SLOUČENINY. sloučením atomů 2 či více prvků. = látka vzniklá …………………………………. Vznikly: ………………………………………………. chemickou vazbou. Podle počtu prvků rozlišuje sloučeniny na : ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. Dvouprvkové: HCl, CO 2 , H 2 O.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SLOUČENINY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slou eniny

SLOUČENINY

sloučením atomů 2 či více prvků

= látka vzniklá ………………………………….

Vznikly: ………………………………………………

chemickou vazbou.

Podle počtu prvků rozlišuje sloučeniny na:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Dvouprvkové: HCl, CO2, H2O

Tříprvkové: NaOH, H2SO4

Víceprvkové:


Slou eniny1

SLOUČENINY

Chemické slučování = ………………………………….

…………………………………..

z jednodušších látek

vznikají látky složitější

Zapisujeme pomocí:

…………………………………………… = složení molekul vyjádřené značkami prvků a čísllicemi.

CHEMICKÉHO VZORCE:

Udává druh a počet atomů vázaných v molekule

Molekula vody složená ze 2 atomů vodíku

a 1 atomu kyslíku

H2O = ……………………………………………………………………………..


Ionty

IONTY:

 • Ox.číslo = +I

 • KATION:

 • více protonů než elektronů

 • vznik ztrátou e-

 • často z atomů kovů

 • Ox.číslo = -I

 • ANION:

 • více elektronů než protonů

 • vznik přijetím e-

 • často z atomů nekovů

Ox.číslo = 0

Elektroneutrální atom

chemické rovnice


Ionty1

IONTY

elektricky nabité částice

= ………………………………….

Vznikají …………………………nebo………………..

ztrátou

přijetím elektronů.

Iontové sloučeniny:

Sloučeniny tvořené……………………………………………..

Jsou dobře…………………………………………………………..

Př:

z iontů

rozpustné ve vodě

NaCl = kuchyňská sůl, chlorid sodný


Oxida n slo

OXIDAČNÍ ČÍSLO

Výměna elektronů určuje oxidační číslo

………………………………………………………………..

Myšlený náboj atomu

- Píše se řeckými číslicemi: I. až VIII.

Ca2+ xCa+II

Samostatný kationOxidační číslo ve sloučenině

SámJen ve sloučenině


Oxida n slo1

OXIDAČNÍ ČÍSLO


Stice

ČÁSTICE

Z látek se uvolňují při rozpouštění a při odpařování

DIFÚZE:………………………………………………………………..

BROWNŮV POHYB…………………….

Samovolné pronikání částice jedné látky mezi částice látky druhé

Náhodný pohyb mikro-částic (l) i (g) ,

vlivem tepla se neustále srážejí,

směr a síla srážek náhodná.


Vlastnosti l tek ve skupenstv

VLASTNOSTI LÁTEK VE SKUPENSTVÍ

(s):

Částice……………………………..

Uspořádány……………………………………….

Tvar mají………………………………………….

Hodně blízko u sebe

Pravidelně (krystaly). Nepravidelně ( amorfní látky)

svůj


Vlastnosti l tek ve skupenstv1

VLASTNOSTI LÁTEK VE SKUPENSTVÍ

(l):

Částice……………………………..

Mezi nimi ……………………………………….

Tvar mají………………………………………….

blízko u sebe

Přitažlivé síly, nestlačitelné

Dle nádoby


Vlastnosti l tek ve skupenstv2

VLASTNOSTI LÁTEK VE SKUPENSTVÍ

(g):

Částice……………………………..

Uspořádání: ……………………………………….

Tvar mají………………………………………….

dosti od sebe

Volně se pohybují, stlačitelné

Nemají vlastní tvar,

zaujímají celý objem


Zm ny chemick ch l tek

ZMĚNY CHEMICKÝCH LÁTEK

Chemický děj se zapíše pomocí

…………………………….. = zápis ch. reakce

CH. děj= ……………………………………….

Chemické rovnice

dojde k ch. reakci, tedy ke změně látek

Vlevo jsou vpravo jsou

Výchozí látky

= reaktanty

produkty

Platí Zákon zachování hmotnosti:

STEJNÝ

Počet a druh VL musí být vždy………………

jako počet a druh atomů v produktech.


Chemick reakce

CHEMICKÉ REAKCE

Slučování:

……………………………..

Rozklad: ……………………………………….

2 H2 + O22 H2O

Opak slučování

2 H2O 2 H2 + O2

ELEKTROLÝZA

Chemická reakce, která probíhá při průchodu

elektrického proudu na látky v roztoku či v tavenině.


 • Login