Utvikling av en ny forretningsteknisk og merkantil infrastruktur
Download
1 / 32

Utvikling av en ny forretningsteknisk og merkantil infrastruktur - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Utvikling av en ny forretningsteknisk og merkantil infrastruktur. Johan Værnø Norges Eksportråd, San Francisco Programansvarlig for eBusiness Network www.ntc.no/ebn. ”Innovasjons maskinen ” S ilicon Valley dreier seg mot merkantile problem stillinger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Utvikling av en ny forretningsteknisk og merkantil infrastruktur' - griffin-albert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Utvikling av en ny forretningsteknisk og merkantil infrastruktur

Utvikling av en ny forretningsteknisk og merkantil infrastruktur

Johan Værnø

Norges Eksportråd, San Francisco

Programansvarlig for eBusiness Network

www.ntc.no/ebn


”Innovasjons infrastrukturmaskinen” Silicon Valleydreierseg mot merkantile problemstillinger.

Arnested for teknologi, men er nå et spring-

brett for utviklingen av neste generasjon merkantile og forretningstekniske infrastruktur

Eksisterende behov og kapitaltilgang finansierereksperimenteringen og utviklingen.


Samfunnet rundt oss fungerer uten at vi tenker så mye på det. Men under overflaten syder det av roller, relasjoner og konkurranse


Samfunnet har utviklet seg til å understøtte behovene. Vi tenker ikke så mye over de grunnleggende tjenestene og strukturene som vi tar for gitt

Nå skal alt leveres i en ny form, bygges på nytt og fungere i andre sammenhenger


Fra ide og konsept til en ny infrastruktur. Vi bare i en tidlig fase.

Det skal bygges, testes, gjøres og læres om og om igjen. Det er det et økosystem gjør, og det er vi utenfor. Disse prosessene har Silicon Valley drevet før.


F rst litt teori og abstraksjon
Først litt teori og abstraksjon tidlig fase.

 • Silicon Valley som inkubator

 • Grunnleggende drivkrefter

 • Strukturendringer

 • En ny organisering av den forretningstekniske infrastrukturen


Klynger av klynger
Klynger av klynger tidlig fase.

 • Markedet forsterkes og ideen blir en kategori

 • Utbrytere ser muligheter og markedet fragmenteres

 • Noen har kun en plass etter hvert som klyngen utvikler seg

 • Støttesystemer forsterker klyngen og leverer neste lag av tjenester som senere deler av markedet trenger


Klynger av klynger1
Klynger av klynger tidlig fase.

Diskontinuiteter skaper

rom for nye klynger.

Klynge representanter:

Intel Sun

Oracle Cisco

Yahoo Netscape

Ebay

Fra chips til bokser og systemer

Fra Internet teknologi til infrastruktur

Fra effektivisering til forretningsteknisk infrastruktur


Silicon valley
Silicon Valley tidlig fase.

 • En kontinuerlig og optimalt markeds-tilpasset inkubator.

 • En kontinuerlig prosess

  • Fragmentering

  • Utfylling av hull gjennom posisjonering som parasitt, komplementør eller konkurrent

  • Utvikling av nye lag, produkter og tjenester som markedet trenger etter hvert som det modnes

  • Ut av tåka dukker det opp nye dyr

 • Spesialisering fremfor vertikal integrasjon

 • Lim og olje. Langt mer enn en bransjeklynge. Her finnes alle støttefunksjonene for leverandører, partnere, mellommenn og sluttkunder

 • Alle ser sin bedrift som en kloss i Rubik’s kube. Nøkkelen til suksess er tilpasning og ”execution”


Silicon valley egenskaper
Silicon Valley egenskaper tidlig fase.

 • 200 milliarder kroner pr år

 • Marked bestående av store bedrifter eller små med hastverk og god råd

 • Innovasjonsevne og vilje. Fra ide til industrialisering

 • Partnere for synergi og verdiøkning

 • Lett å rykke ut for å løse et problem

 • Nettverket gjør at man vet hvilket team man skal ha med seg

 • Relasjoner mellom aktører som har bygget før


Fra silicon valley til drivkrefter
Fra Silicon Valley til drivkrefter tidlig fase.

Endring i grunnleggende drivkrefter kombinert med Silicon Valley’s tilpasningsevne har dramatiske konsekvenser for leveranse av produkter og tjenester samt organisering av bedrifter og markeder


Back to basics
Back to basics tidlig fase.

 • Ikke all klassisk læring og tradisjonelle verktøy er like hensiktsmessige.

 • De er ofte laget for en hverdag med mindreendringer

 • Må skille på hvorfor vi gjør noe og hvordan vi gjør det


Voldsomme endringer i transaksjonskostnader
Voldsomme endringer i transaksjonskostnader tidlig fase.

 • Ronald Coase, Nobelprisen i økonomi i 1991

 • “for his discovery and clarification of the significance of transaction costs and property rights for the institutional structure and functioning of the economy”

 • I 1937 skrev Coase artikkelen "The Nature of the Firm" der han forklarte de grunnleggende økonomiske driverene for forretnings-virksomhet

  Om det var en god grunn til det vi gjør,

  hva gjør vi når den grunnen ikke lenger er der?


Coase revisited transaksjonskostnader
Coase ”revisited”, transaksjonskostnader tidlig fase.

 • Søkekostnader

 • Informasjonskostnader

 • Forhandlingskostnader

 • Beslutningskostnader

 • Undersøkelseskostnader

 • Tvangskostnader

 • “Forvaltningskostnader”


Utvikling av verdikjeden

For ikke alt for lenge siden …. tidlig fase.

Utvikling av verdikjeden

Salg og kunde-forvaltning

Frakte til bensin-stasjonene

VertikaltIntegrertOljeselskap

Raffinere

olje

 • Et oljeselskap kunne eie oljebrønnene, skipene, raffineriene og bensin-stasjonene – samt være arbeidsgiver for de som fylte på tanken og vasket vinduene på bilen

Frakte fra brønner til raffineri

Finne og bore brønner


Utvikling av verdikjeden1

I tidlig fase. de siste 20 årene har vertikal integrasjon langsomt utviklet seg til en verdikjede.

Spesialiserte selskaper tar på seg store funksjoner og leverer videre til neste aktør i kjeden

Selskaper flytter ut stadig mer tjenester av både finansielle og strategiske årsaker

Elektroniske nettverk forsterket utviklingen. Øker hastighet, integrasjonsmuligheter, kvalitet og effektivitet i kjeden

Utvikling av verdikjeden

Bore brønner

Frakt

Raffinering

Frakt tilbensin-stasjonene

Franchise

Bensin-stasjoner

Dagensoljeselskap

Andre

Andre

Andre

Andre


Inside the tornado
Inside the Tornado tidlig fase.

 • ”Bibelen” for high-tech industrien

 • Kjennetegnes ved kontinuerlig nyskapning, rask endringstakt, manglende ”kontroll” på omgivelsene og behov for betydelig reaksjonsevne

 • Rammeverk for både strategi og gjennomføring

 • Ikke minst, han har skapt et felles språk som dramatisk øker kommunikasjonsevnen mellom ”disiplene”

 • Nå har han gjort det samme for resten av oss nettopp fordi de samme endringskreftene nå gjør seg gjeldende i ”virkeligheten”


Buyer behavior creates market dynamics
Buyer Behavior Creates Market Dynamics tidlig fase.

Main Street

Tornado

EarlyMarket

Bowling Alley

Chasm


Omveltningskrefter
Omveltningskrefter tidlig fase.

 • Fra fysiske til digitale aktiva (atoms to bits)

 • Fra produkter til tjenester

 • Fra vertikal til virtuell integrasjon

 • Fra kommando og kontroll til ’selvorganisering’

 • Fra penger til tid

 • Fra historiske tall til markedsverdi

Krefter i endring som Internet både øker utviklingstakten og betydningen av.

Summen av disse kreftene i endring gjør det vanskelig å stake ut en kurs


Merkantile og teknologiske krav vokser raskere enn v r evne til tilpasse oss
Merkantile og teknologiske krav vokser raskere enn vår evne til å tilpasse oss

 • Outsourcing er eneste utvei. Der vi kan utnytte skalaeffekter innen drift og kompetanse

 • Meta mener at 40% av bedrifter vil bytte seg av slike tjenester innen 3 år. Gartner Group mener at 90% vil/bør outsources over tid

 • SMB har ingen valg. Alt annet er lite effektiv bruk av kapital og ledelsesressurserOmfattende strukturendringer
Omfattende strukturendringer til å tilpasse oss

 • Leveranse

 • Organisering

 • EffektiviseringDigitale markedsplasser
Digitale markedsplasser til å tilpasse oss


Markedsplasser
Markedsplasser til å tilpasse oss

Grad av produktenes sammenlignbarhet

Auksjon

Børs

Mange

KJØPERE

Prute

Bud

(Aggregator)

En Mange

SELGERE


Tjenestemarkedet
Tjenestemarkedet til å tilpasse oss


Effektivisering av markeder
Effektivisering av markeder til å tilpasse oss

 • Dynamisk prising må ikke forveksles med “gammeldags auksjon” Bedre og flytende informasjon tvinger fram børs og basar til alle markeder

  • Det blir ikke alltid billigere: eBay, Coca Cola

 • Tilbud og etterspørsel flyter/pulserer mellom deltagere i verdikjedene. Cisco er et prakteksempel

 • Reduserer ineffektiviteter i prising og prosess, som igjen fører til bedre kapasitetsutnyttelse

 • Produktene forbedres med informasjon og tjenester

 • “Alle” blir ASP’er, direkte eller indirekte

  • Det er en del av det utvidede produktet som må leveres

 • Komponentøkonomien utvikler seg


Komponent konomien
Komponentøkonomien til å tilpasse oss

 • Drivkrefter og egenskaper:

  • Silicon Valley’s egenskapr

  • Kapital

  • Rask vekst

  • Pilot markeder som finansierer de initielle kostnadene

  • Lave transaksjonskostnader

  • Strukturendringer i leveranse og organisering

 • Danner grunnlaget for den nye merkantile infrastrukturen for forretningsdrift.


The component economy

Money til å tilpasse oss

InnovationRapid growth

The Component Economy

Customers and meta-customers

Money circulates

Glue

Payment

Mining

Linking

Tråkler det hele sammen

Få ”vanligekunder

Organizers

Jamcracker Surebridge BlueMeteor Agillion

Point Service

Solutions

*SP

eSP (email)

cSP (commerce)

sSP (support)

mSP (mobile)

Aggregators

Corio, Aristasoft

Applicast, Breakaway

”Enablers”

Loudcloud

Consulting

Homegrown

Hosters

Exodus

”Alle”

Telecomputing


Konsekvenser for programvareindustrien
Konsekvenser for programvareindustrien til å tilpasse oss

 • Hadde Internet vært her på 70 tallet så hadde vi aldri hatt noen tradisjonell software industri. Kanskje heller ikke noen PC i dagens betydning.

 • Tenk hvordan kostnaden vil øke for de som kjøper. Mindre utvalg og mindre innovasjon

 • Dette er et spill som Microsoft verken kan spille eller vinne

 • Eksport som det tok så lang tid for USA å bli gode på er nå redningplanken for dem som ikke klarer å snu seg raskt mot tjenestemodellen!


Oppsummering
Oppsummering til å tilpasse oss

 • Vi gjenskaper en infrastruktur med nye muligheter og forutsetninger

 • En ny merkantil (1) og forretnings-teknisk (2) infrastruktur tuftet på hurtig darwinistisk tilpassing i et ekstremt fruktbart miljø

 • Alt blir tjenester, ingen vil ha råd/tid/ressurser til å gjøre dette selv når alle andre henter gevinster der.


Takk for meg
Takk for meg til å tilpasse oss

Johan Værnø email: [email protected]


ad