สมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 42

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

สมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน. ศิริลักษณ์ ประศาสตร์อินทาระ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน. การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน. ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 1.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5853755


5853755

2 5 5 1

( )

7

..

 • (Achievement Motivation - ACH)

 • (Service Mind - SERV)

 • (Expertise - EXP)

 • (Integrity - ING)

 • (Teamwork - TW)

 • (Conceptual Thinking - CT)

 • (Caring Others - CAO)


5853755

2 5 5 2

3

 • 1 : 4 2552

 • 2 : 26 2552

 • 3 : 25 2552


5853755

2552

1 : 4 2552

..

 • .. 2551

 • .. 2553


5853755

2552

2 : 26 2552

. . . .. 1-3 .. 1-3 ..

 • 5 .. 2553

 • 2551


5853755

2552

2 : 26 2552

3.


5853755

2552

3 : 25 2552

256/2552 15 2552

4


5853755

1

2552

3 : 25 2552

.. 5 2 26 2552

 • (Achievement Motivation - ACH)

 • (Service Mind - SERV)

 • (Expertise - EXP)

 • (Integrity - ING)

 • (Teamwork - TW)


5853755

2

2552

3 : 25 2552

..

 • 360 ,


5853755

3

2552

3 : 25 2552

..

1. Bar Scale

2. Hybrid Scale

3. Rating Scale


5853755

2552

3 : 25 2552

..

Bar Scale Scale

S

C

A

L

E


5853755

2552

3 : 25 2552

..

Bar Scale


5853755

2552

3 : 25 2552

..

Bar Scale

 • . 2

 • . 1 2

. 1 . 3


5853755

3

2552

3 : 25 2552

..

Hybrid Scale Bar Scale

Hybrid Scale


5853755

2552

3 : 25 2552

Hybrid Scale

. 2


5853755

2552

3 : 25 2552

Hybrid Scale

 • 2. . 2 2

 • . 2

 • . 1 2 50%

Bar Scale . 1 . 3


5853755

2552

3 : 25 2552

Hybrid Scale

3. . 2 Hybrid Scale

 • . 2

 • . 1 2 50%

D = +0.50

. D


5853755

2552

3 : 25 2552

Hybrid Scale

3. Bar Scale Hybrid Scale .

Bar Scale . 1 . 3

. 2 50% . 0.5

.

3 + 0.5= 3.50


5853755

2552

3 : 25 2552

..

Rating Scale Scale

(Achievement Motivation-ACH)


5853755

2552

3 : 25 2552

..

Rating Scale


5853755

2552

3 : 25 2552

Rating Scale

2


5853755

2552

3 : 25 2552

Rating Scale

2. 2

2 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9


5853755

2552

3 : 25 2552

Rating Scale

3. 9 100%

. 2 6

(6/9) x 100 = 66.66 %


5853755

2552

3 : 25 2552

Rating Scale

4.

0%

0.001-49.999%

50-74.999%

75-99.999%

100%

. 2 6 9 66.66% .

3

66.66 %


5853755

3

2552

3 : 25 2552

..

1. Bar Scale

3. Hybrid Scale

2. Rating Scale


5853755

3

2552

3 : 25 2552

Rating Scale ..


5853755

4

2552

3 : 25 2552

2 26 2552 ..


5853755

4

2552

3 : 25 2552


5853755

2552

0415/2580

22 2552

24 2552


5853755

1

5

 • (Achievement Motivation - ACH)

 • (Service Mind - SERV)

 • (Expertise - EXP)

 • (Integrity - ING)

 • (Teamwork - TW)


5853755

2


5853755

3

Rating Scale ..


5853755

4


5853755


5853755

 • .

1

2

Rating Scale

3

.

= (x) x 20 100

4

5

4 2 2 ()

6


5853755

1


5853755

3


5853755

4


5853755

5


5853755

6

2 :


5853755

3


5853755

..2552-2556

..2553 2555


 • Login