S D H T ř e m o š n i c e Historie a současnost 18.3.2006 - PowerPoint PPT Presentation

S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006
Download
1 / 14

 • 53 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

S D H T ř e m o š n i c e Historie a současnost 18.3.2006. Ustavující valná hromada sboru hasičského v Třemošnici se sešla na Boží hod 25. prosince 1897. Založení předcházela řada schůzek občanů,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

S D H T ř e m o š n i c e Historie a současnost 18.3.2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

S D H T e m o n i c eHistorie a souasnost18.3.2006


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

Ustavujc valn hromada sboru hasiskho v Temonici

se sela na Bo hod 25. prosince 1897. Zaloen pedchzela ada schzek oban,

kte se domlouvali, jakm zpsobem by ochrnily majetky sv a svch soused. Prvn pokusy o vytvoen jakhosi spolku

na ochranu ped ohnm a rychlou a innou pomoc pi likvidaci ohnivho kohouta

se objevily po velikm poru vna vesnici ji vroce 1857.

Tehdy na jae se po plnoci po velikononch svtcch vzntila znezjitnch pin vkln . p. 12. hromada zbytk.

Ohe se zhy rozil na obytn staven a zachvtil tak domy . p. 11.; 10 a 9. Od nich tak stodola . p. 8.,

pak stodola . p. 7. a sn cel statek.Po chvli zaala hoet i stodola . p. 6. u Jindrk.

Vechny stavby byly kryty doky a ty hoely jako fagule. Navc vechna staven byla devn. Bylo tm bezvt

a tak mon jako zzrakem se u . p. 6. por zastavil, take u Jindrk shoela pouze stodola. Pi pohledu na hrozn por,

kdy najednou hoelo est obytnch a hospodskch budov a ti velk stodoly, se tajil dech. Kad, kdo mohl se snail

zachrnit, co se d. Voda byla pouze ve studnch a hascchprostedk byl pln nedostatek. Na pomoc pispchali

se stkakou i Sobhrdt a svoznic a stkakou t oban zDiviova. Vody ale nebylo, loue u kapliky a mal

rybnek u . p. 12. byly zhy vyerpny. Proto se sdiviivskou voznic, kterou doprovzel obecn policajt spraporkem,

jezdilo pro vodu do Keickho potoka v Chobot.

I na druh stran vesnice lid polvali stechy vodou, protoe eav uhlky a stbla zvan Hale ltaly

pes celou vesnici. Po ohni se ostatn snaili pohoelm vemon vypomhati, aby brzy byla vystavna nov obydl

a hospodsk staven. Od jara do zimy byla vechna vyhoel staven dokonena a pokryta takami.

To byl popis nejvtho poru vna vesnici vcel jej historii podle prvnho kronike obcez 19. stolet

pana Josefa DOBIE z. 3.


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

Proto vznikl sbor hasisk vTemonici. Sbor byl zalenn do upy Diviovsk a tal 27 len.

Jeho prvnm starostou byl pan GREGOR Frantiek, .14 (nar. 25. 2. 1854; vystoupil ze sboru 31. 1. 1904)

velitelem KOV Antonn, .22 (nar 14.8.1860) pozdji byl upnm dozorcem a od 23. 1. 1923 dozorcem nin.

Jednatel Frantiek KLIKA, .25 kola, (nar. 20. 11. 1872), kter vedl velmi peliv Matriku len innch

Sboru dobrovolnch hasi vTemonici, vhasisk up Diviovsk. Odsthoval se vroce 1906 zTemonice.

Hospod Jan MAL, .1 (nar. 2.1. 1865) a do roku 1928 a dozorce nin Antonn BORKOVEC, .24 mln,

(nar. 12.11.1869) vylouen ze sboru usnesenm vboru SDH z 2. nora 1921. Dvodem byly nepstojnosti, jich

se pan Antonn Borkovec dopustil pi divadelnm pedstaven dne 26.prosince 1920.

Ustavujcmi leny Sboru byli dle :

Frantiek CACK .12 (nar. 2. 11. 1860 - ) podvelitel

Josef SADLEK . 17(nar.19. 3. 1870 - + 28.11.1924) dozorce nin

Frantiek KUERA . 43 (nar. 5. 5. 1857 ) eta,

Jan SADLEK . 5 (nar.15. 8. 1867 ) nadlezec a od 23.1. 1923 starosta sboru,

Vclav KUDRNA . 13 (nar. 2. 2. 1868 ) lezec

Josef KALA . 23 (nar. 15. 7. 1877,odsthoval se)lezec,pozdji eta, len vboru

Karel TRACHTA . 44 (nar. 24. 8. 1870,odsthoval se do Diviova) nmstek velitele

Vclav USTA . 26 (nar. 15. 11. 1867 )

Antonn SADLEK . 19 (nar. 18. 7. 1875 ) lezec

Antonn GREGOR . 16 (nar. 30. 5. 1878 odsthoval se do Boliny)

Josef HA . 18 (nar. 17. 4. 1880 - + 1929) - lezec

Bohumil POLEK . 34 (nar. 28. 4. 1875 - pro trval neduh vystoupil 6.ledna 1914, odsthoval se do Beneova)

Antonn DRO . 27 (nar. 15. 3. 1860 )

Frantiek STREJEK . xx (nar. 15. 5. 1853 - + 1928)

Karel SADLEK . 4 (nar. 10. 1. 1876 - odsthoval se 1928 do Vre) - truba

Josef STREJEK . 21 (nar. 2. 9. 1846 - + 13.12. 1915)

Frantiek TOL . 42 (nar. 7. 7. 1878 )

Antonn VYCPLEK . xx (nar. 25. 7. 1875 - odsthoval se) truba

Frantiek KVOR . 30 (nar. 28. 12. 1854 - + 4. 7. 1929) ochrann len starosty

Antonn STREJEK . 40 (nar. 14. 1. 1849 - + vz 1915)

Josef JEDLIKA . 29 (nar. 19. 3. 1840 )

Adolf FRIMAN . 2 (nar. 17. 6. 1849 - odsthoval se)


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

1898 - Ji v lednu nsledujcho roku uspodali hasii v Temonici prvn bl. innost sboru byla ji od potku

dost bohat vetn innosti kulturn. Hasii zaloili a aktivn hrli ochotnick divadlo. Hrla se a 4 pedstaven

nastudovan hry a pak se nacviovala nov. Dal kulturou byly zbavy o posvcen a o diviovsk pouti.

Vmasopust se podal vdy hasisk ples a na konec masopustu makarn rej.

Nov pijatmi leny SDH Temonice se brzo po zaloen sboru stali:

Jan KNK . 21 (nar. 27. 8. 1861 len od 22. 7. 1898

Vojtch JA . 11 (nar. 18. 4. 1866 - + 5. 11. 1927) len od 22. 1. 1899

Josef HARUNEK . 2 (nar. 24. 9. 1874 - odsthoval se ) len od 25. 5. 1899

Antonn DRO ml. . 27 (nar. 2. 10. 1881 - odsthoval se ) len od 25. 5. 1899

Josef GREGOR . 16 (nar. 6. 7. 1875 - nmstek velitele len od 30. 12. 1900

Antonn KALA . 44 (nar. 20. 11. 1888 - + 9. 9. 1952) len od 7. 3. 1901 truba

a od 22.1. 1922 eta samaritnsk stre

Jan PETRSEK . 7 (nar. 22. 6. 1884 - odsthoval se len od 31. 5. 1903 do Drahovic

Jan MATOUEK . 4. (nar. 5. 8. 1881 - + 1927) len od 31. 5. 1903

Frantiek EBESTA . 10 (nar. 1. 6. 1882 ) len od 31. 5. 1903

Josef JINDRK . 6 (nar. 6. 10.1863 - + 8. 2. 1930) ochrann len/l. od 31.5.1903

Frantiek CHYTREK . xx (nar. 24.4.1866 odsthoval se 6/1908 len od 23. 1. 1904 ochrann len + vz 1929

Karel DOBI . 33 (nar. 5. 5. 1886 - + ) len od 23. 1. 1904

Antonn STREJEK . 40 (nar. 28. 3. 1882 - + ) len od 23. 1. 1904

Antonn MARTNEK . 38. (nar. 15.4. 1882 ) nadlezec,stkank len od 23. 1. 1904vystoupil 16.4.1923

Frantiek KRATINA . 25 (nar. 7. 4. 1879 - jako uitel pesdlil dne 1.z 1917 do Samechova na msto sprvce koly

len od 9. 1. 1908

jednatel SDH a pobonk velitele

Josef DOBI . 33 (nar. odsthoval se vr. 1911, len od 6. 3. 1910 padl v Srbsku v 1.svtov vlce


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

Vobdob 1. svtov vlky bohuel ada len sboru padla. Povlce ml sbor v Temonici runstkaku od firmy

SMKAL a do roku 1930. Popudem kzakoupen stroje motorovho byl porpopisovan nam lenem, dalm

kronikem obce, panem Vclavem Kalaem st. Stal se i estnm lenem sboruvTemonici, jeliko byl aktivnm

u hasi plnch 70 let.

Stalo se to 5. listopadu 1927. Po 22 hodin veern byl zejm zaloen ve stodole BORKOVCOVA mlna ohniv

kohout. Ve mln se vt dob prv mlelo obil. Stodola sousedilasmlnem. Domc sbor s run stkakou chrnil

jen stje. Ve mln shoelo vechno obil i mouka. Jakmile prohoely podlahy, propadly se stroje srachotem na dno mlna.

Tm byl navdy umlen klapot mlnskho kola a mlynova rodina se zhy odsthovala z Temonice.

Vobdob kolem prvn svtov vlky a krtce po n pistoupili i dal, nov lenov sboru, protoe jak ji bylo

uvedeno ady hasi prodly prv dky vlenm trapm.

Jan MAL . 1. (nar. 1. 7.1894 stkank, zajat vRusku len od 7. 1. 1913 bhem r. 1922 se odsthoval do Damnic

Frantiek JA . 11. (nar. 2. 5.1894 stkank, nadlezec len od 7. 1. 1913

Josef NOVOTN . 35. (nar. 17. 3.1894 stkank, eta len od 7. 1. 1913

Antonn GREGOR . 14. (nar. 13. 6.1887 stkank len od 7. 1. 1913

Frantiek TESKA . 25. (nar. len od 6. 1. 1914

Josef HROCH . 36. (nar. 19. 7.1889 stkank, velitel, len od 6. 1. 1914 zajat vItlii, vystoupil ze sboru 3.9. 1935

Jan K . 17. (nar. 1. 4.1871 stkank len od 9. 4. 1916

Josef KOLOMAZNK .32.(nar.24. 2.1886 stkank len od 25. 2. 1917

Frantiek MARTNEK .38.(nar. len od 25. 2. 1917

Jan SADLEK . 5. (nar. 11. 8.1897 len od 25. 2. 1917

Jan SOUHRADA . 25. (nar. 15. 8.1877 jednatel sboru len od 18. 1. 1920dc uitel koly, pesthoval se do Sobhrd 1926

Josef DOBI . 3. (nar. 7. 2.1897 nmstek velitele, len od 18. 1. 1920pokladnk

Frantiek KOV . 22.(nar. 27. 11.1896 stkank, len od 18. 1. 1920dozorce nin,

od 22.1. 1922 len samaritsk stre

Jaroslav KUERA . 43. (nar. 10. 4.1900 eta, nmstek velitele len od 18. 1. 1920

Antonn HOSTOU . 25. (nar. len od 9. 1. 1921

Alois SVOBODA . 7. (nar. 11. 8.1897 truba,(2 x vystoupil len od 9. 1. 1921 a 2 x opt pijat, vystoupil 1.3. 1939)

enk DOBI . 33. (nar. 10. 7.1896 stkank len od 9. 1. 1921


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

Vroce 1922, to u bylo vce jak ti lta po svtov vojn a i legioni byli ji tm vichni ve svch domovinch

se Sbor dobrovolnch hasi vTemonici chystal koslavm25. vro svho vzniku.

lensk zkladna se pomalu rozrstala, i kdy nutno ci, e nkte hasii svmi postoji nedlali sboru zrovna dobr jmno.

Vbor sboru pracoval vtomto sloen :

Starosta - Jan Sadlek

Jednatel - Jan Souhrada, dc uitel

Jeho zstupce Antonn Jindrk z.p. 29

Velitel - Josef Hroch

Nmstek velitele Josef Dobi

Pokladnk - Jan Mal

Dozorce nin - Antonn Kov

Revizoi tu - enk Dobi, Josef Novotn, Frantiek Kov

Oslava 25. vro zaloen hasiskho sboru vTemonici se konala pod ztitou starostyObce Temonice

pana Antonna kvora a vbor SDH sjeho starostou nazval oslavy jakoSlavnosti vzahrad. Zjem oban se bavit

byl po vlench trapch pochopiteln a proto cel slavnost byla vemi hojn navtvena a vem se velice lbila.

Rozhodnuto bylo, e sbor bude ctt zsady estnosti a podle toho budou pijmni i nov lenov,

kte budou ctt estn nzev HASI.

Motto:Boj se ivlem je vlka a za vlky jsou zbablci i hrdinov, nebo ivel mezraovat i zabt !

Zbablec vbezpe ek, e za nho boj nkdo druh vybojuje.

Vdycky vak se najde odvlivec, nasazuje vlastn zdrav i svj ivot

pro zchranu zdrav, ivota i jmn jinch;

- jeho estn jmno bylo, je a bude H A SI !


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

Nov pijat lenov sboru od 1. ledna 1922.

Josef KUERA . 43.(nar.14. 3. 1902 stkank, len od 22.1.1922 odsthoval se do Prahy 1924

Emilie KUDRNOV .13.(nar.25. 9.1899 lenka samaritsk stre len od 22. 1. 1922

Antonn EBESTA . 10.(nar.25. 5. 1899 len od 22. 1. 1922

Jan USTA . 26.(nar.14. 5. 1905 lezec, vystoupil vr.1934 len od 22. 1. 1922

Karel URIC . 31.(nar. 6. 5. 1901 - + 8.2. 1954) len od 22. 1. 1922len samaritsk stre

Vojtch UCHAL . 27.(nar.23. 4. 1897 stkank len od 18. 2. 1923

Jan GREGOR . 16.(nar.19. 6. 1905 len od 18. 2. 1923

Vclav KALA . 23.(nar.21. 1. 1904 - + 14.8. 1992) kronik len od 18. 2. 1923

Bohumil KUDRNA .13.(nar. 6. 8. 1896 stkank, vystoupil vr.1934 len od 18.2.1923

Vclav POHNEK . 21.(nar. 9.11. 1900 odsthoval se vr. 1926 len od 18. 2. 1923

Josef SADLEK . 5. (nar. 2. 6. 1905 vystoupil vr. 1934 len od 18. 2. 1923

Bohuslav SVOBODA .7.(nar.23. 3. 1901 - + 6.7. 1923 lezec len od 18. 2. 1923otrvil se otrukem zneastn lsky

( pbh popisovn vkronice Temonice )

Antonn JINDRK st. .6.(nar.16.10. 1906 od r. 1941 velitel sboru len od 21. 1. 1924

Jan K . 17.(nar.26.10. 1905 - + 21.8. 1925 len od 3. 5. 1924

Antonn JINDRK ml..29.(nar.14.2. 1908 len od 20. 5. 1924

Josef JINDRK . 6. (nar. 7. 6. 1908 - + 19.1. 1984 len od 10. 1. 1927

Po velkm poru mlna zaal sbor uvaovat o pozen nov motorov stkaky. Dne 29. ervna 1930 byla motorov stkaka sboru slavnostn pedna starostou upy Diviovsk, panem Vclavem Hrabnkem. Cel nedln slavnost mla pipraven bohat program. Ji v11 hodin dopoledne byly vtny pijdjc bratrsk sbory hasisk zokolnch obc. Ve 12 hodin se konal ptelsk obd. Sraz a nstup

na cviit byl uren na 13,30 hodin.Po nm nsledovaly proslovy jednotlivch inovnk.

Domc hasii nacviili a pedvedli novinku a sice cvien spochodnmi za doprovodu hudby, pak actvo pedvedlo oblbenou skladbu sekerkov.Vystdali je dospl hasii, kte provedli ukzkov cvien smotorovou stkakou systmu ing. Holeka. Opt nastoupili ci ke cvien srun vozovou stkakou.

Pro zpesten cel slavnosti vystoupila dvata vnrodnch krojch, kter tanila za vydatn podpory hudebnk nrodn tance. Tm na zvr cel slavnosti byla pedvedena ukzka likvidace poru.

Cel slavnost byla souasn pojata jako Sjezd rodk zobce Temonice, kte byli slavnostn vtni hudbou ji od 9 hodin dopoledne.


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

Po ukonen vech cvien se konal koncert vzahrad a tanen zbava shudbou p. Sadlka.

Run stkaka, kter dobe slouila a do roku 1930, se stala mainou zlon.Sbor byl po celou dobu vznamnm a rozhodujcm pomocnkem obce a snail se bt prospn vude tam, kde bylo teba.

Do potku druh svtov vlky byli pijati ke sboru dobrovolnch hasi vTemonici jet tito nov lenov.

Vclav KADEBEK .25-kola (nar.9. 9. 1900 odsthoval se vr. 1932 len od 9. 1. 1929

jednatel sboru, upn vzdlavatel, nmstek upnho dozorce.

Frantiek KALTEBRUNNER .37.(nar.8. 2. 1900 len od 8. 1. 1930

Stanislav KALA . 44.(nar. 19. 11. 1910 odsthoval se len od 8. 1. 1930

Antonn HOLK . 28. (nar. 19. 5. 1912 len od 20.1. 1932

Jan RYT . 20. (nar. 3. 1913 odsthoval se 1945(pohrani) len od 20.1.1932

Vojtch JANDA . 25-kola(nar.3.4.1904 jednatel a vzdlavatel sborulen od 1. 7. 1933

jednatel hasisk upy diviovsk, odsthoval se 1947 do Kondrace

Jan DOBI . 9. (nar. 19. 10. 1913 len od 30. 3. 1934

Vclav K . 17. (nar. 1915 jednatel sborulen od 6. 1. 1939

V roce 1939 byly zrueny upy a vytvoeny hasisk jednoty. Zstupcem sboru a souastn i diviovsk oblasti v Okresn hasisk jednot Vlaim byl bratr vzdlavatel pan Vojtch JANDA. Za 2. svtov vlky byla innost sboru omezena pouze na podn ples a divadla. Sdruovn len pro vlastn hasiskou innost bylo vobci zakzno. V roce 1946 ml sbor 16 len a pomalu zaal rozvjet svou innost. Posledn vlenou schzi mli hasii 23. bezna 1941 a dal byla a po vlce 12. ledna 1946. zbrojnice pouita nmeckm velitelstvm, jako stanovit strn sluby. Mezitm byla hasisk

Vprosinci 1946 obdreli hasii novou vstroj: pilba, pracovn oblek, vychzkov oblek, lezeck ps

se sekyrkou a samaritnsk poteby. Dvactho osmho bezna 1951 se sbor hls jako mstn jednota eskho Svazu Hasistva a vroce 1953 se stv zkladn organizac SPO (esk Svaz Porn Ochrany).

Nov lenov byli pijmni a po vlce. Byli to tito hasii:

Frantiek JA . 38.(nar. 1. 11. 1921 len od 16. 3. 1946

Josef JA . 11.(nar.13. 3. 1927 len od 10. 7. 1948

Vladimr SVOBODA . 7.(nar.20. 3. 1929 odsthoval se do Diviova len od 10. 7. 1948

Frantiek KOLOMAZNK .32.(nar.14.11.1922 - + 7.1.1981) pokladnk len od 10. 7. 1948

Frantiek KOV . 22.(nar. 22.10. 1927 odsthoval se do Diviova len od 10. 7. 1948


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

Ladislav HA . 18. (nar. 1. 10. 1918 starosta sboru len od 9. 3. 1952

Ji SMTKA . 4. (nar. 25.11. 1925 len od 29. 3.1952

Frantiek EBESTA . 10.(nar. 15. 10. 1923 len od 28. 3. 1952

Ji KUDRNA . 13.(nar. 16. 4. 1932 odsthoval se do Bzence len od 30.12.1952

Frantiek POLESN . 37.(nar. 1934 velitel sboru len od 27. 1. 1954

Jaroslav URIC . 31.(nar. 22. 12. 1934 len od 27. 1. 1954

Karel URIC . 27.(nar. 1931 len od 13. 1. 1957

Dne 3. ervence 1953 koupil sbor nkladn auto vcen 58 300 korun.

V letech 1951 - 1952 se hasii z Temonice zastnili 2 velkch por hradu v eskm ternberku.

T elili lesnmu poru v roce 1957 v "ensku" a "Za Lesem" a v roce 1962 "Na Fdrnose", kdy shoely

4 ha lesa od louky a po KOKV pomnk.Dne 12. srpna 1969 byli temonit hasii jako prvn u ohn v Diviov, kde shoel velk stoh pce a hasilo se movkou, protoe nebyla voda. Ze 6. na 7. kvtna 1970 likvidovali hasii por stodoly u pana KE v. 17. sminimlnmi kodami.

Vroce 1969 zemel bval velitel Josef HROCH a tak Bohumil KUDRNA.

Vtomto roce dolo k vyitn Cackova rybnka, vt dob nejvtho zdroje porn vody vobci a souasn byla zzena provizorn ndr na potoce vprostoru na loukch Pode vs.

Zrove ve sboru probhly i nov volby vboru.

Pedseda ZO SPO - Ladislav HA;

Velitel - Frantiek POLESN;

Jednatel - Vclav K;

Hospod - Frantiek KOLOMAZNK;

Referent prevence -Vclav KALA;

Referent MTZ (strojnk) - Frantiek KVOR

Revizor tu - Josef JINDRK.


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

Na potku roku 1970 ml sbor 22 len, piem vprbhu roku zemel Frantiek JA star

na zhoubnou rakovinu. Bohuel odeel mld, a ml hasie rd. Veden obce Temonice rozhodlo zakoupit hasim 9 vychzkovch stejnokroj, aby se krom jinho mohli dstojn rozlouit se svm dobrm lenem

a kamardem na jeho posledn cest.

V roce 1972 bylo konen zapoato sbudovnm vodn ndre v horn sti obce, (u Smtkovy zahrady), opravena hasisk zbrojnice a t byla zakoupena nov stkaka PS 8. Novm referentem prevence se stal Frantiek KVOR a za lena byl pijat Jn ANDRIK z. p. 13. Hasii aktivn psobili pi likvidaci por vXaverov a vDiviov.

Za svou dlouholetou innost byli ocenni lenov Frantiek KOV, .p. 22; enk DOBI, .p. 33;

Jan GREGOR, .p. 16; Vclav KALA, .p. 23 a Antonn JINDRK, .p. 6.. Nov byla zzena funkce mstopedsedy SDH, kterm se stal Ji VANK

V roce 1974 hasii likvidovali velk por ubytovny pi stavb dlninho mostu v Temonici. Jeliko byla ubytovna zvysoce holavch desek, tak akce spovala vochran blzkho skladu. Celkov koda byla vyslena na 100 000 korun. Tak se zastnili haen poru vkrmny prasat u Kapal vOstedku vtomt roce, kde zaplil blesk. Ohe se rychle rozil a vyplaen zvata se stle vracela dovnit. Dvacet kus se nepodailo zachrnit.

Vtm roce bylo po 75. vro zaloen SDH Temonice udleno celkem 11 lenm vrnostn medaile

za 20 let 5 lenm Ji SMTKA; Frantiek EBESTA; Frantiek POLESN; Jaroslav URIC

a Ji VANK; za 40 let 2 lenm Josef JINDRK; Jan DOBI a za 50 let u sboru tyem lenm

a sice Vclavu KALAOVI starmu, Antonnu JINDRKOVI, Janu GREGOROVI a eku DOBIOVI.

lensk zkladna se opt rozrostla vroce 1974, kdy byli pijati estmr PYTELKA z.p. 39

a Ji SMTKA ml. z .p. 4.

Vroce 1975 byla do hasisk zbrojnice zavedena elektina.

Vroce 1976 byli za leny SDH pijati Vladimr JA, Frantiek POLESN ml. a Ji URIC.Vprbhu tohoto roku rozhodl vbor SDH o vytvoen dvou drustev pro zsahov akce,aby se pe o stkaky rozdlila mezi vce len.

Prvnmu drustvu snovou stkakou velel Ji SMTKA ml., strojnky pak byli jmenovni Frantiek KVOR (zbrojmistr MTZ) a Ji URIC. Drustvo tvoili jet Frantiek JA, Vclav KALA ml., Vladimr JA, Ji VANK a estmr PYTELKA.


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

Druh drustvo pod vedenm velitele sboru Frantika POLESNHO st. a se strojnky Karlem URICEM

a Frantikem KOLOMAZNKEM bylo utvoeno ze zkuenjch len Ladislav HA, Josef JA, Frantiek EBESTA, Ji SMTKA st. a Jaroslav URIC.

Ostatn lenov SDH dchodci mli bt zaazovni podle poteby jednotlivch drustev.

Byli to Vclav KALA, enk DOBI, Jan GREGOR, Jan DOBI, AntonnJINDRK, Josef JINDRK, Vclav K a Frantiek KOV, kter vnsledujcm roce 1977 zemel, stejn jako dal len sboru pan Josef NOVOTN.

Funkc referenta prevence byl poven Frantiek JA msto Frantika KVORA, kter zstal hlavnm strojnkem a zbrojmistrem(nov se tato funkce nazv referent MTZ).

Vroce 1978 hasii pomhali likvidovat por stohu vChoraticch, kde se sly opt soustedily

na ochranu sousednho skladu pce. Doma se pak aktivn podleli na prav zdre vody na potoce Pode vs.

Na podzim roku 1993 se podailo zakoupit od Prmstavu Praha star stkaku PPS 12 za 24 000 K vetn vozku. stku zaplatil O Ostedek stm, e vozk na PS 8 pevzali hasii zOstedku a star PS 8 byla prodna do Drahovic. I toto se odrazilo ve vsledcch soutnho drustva v poslednch roncch.

Vroce 1995 sbor zkuebn vydval intern zpravodaj, ale pro nezjem lensk zkladny bylo jeho vydvn po tetm sle vprosinci 1995 zastaveno.

Soute se lenov sboru poprv zastnili v roce 1955 pod vedenm pana Antonna JINDRKA.

V roce 1983 zaala ra ast temonickch hasi na soutch v pornm sportu. Poprv to bylo

ve Vranov. V roce 1985 byla uspodna sout v Temonici a souasn hasii uspodali 1. slavn setkn rodk obce Temonice. Vtomt roce sbor pijal do svch ad 8 novch lenek, take jsou mezi hasii opt eny. Bval starosta SDH pan Ladislav HA obdrel medaili Za pkladnou prci a dva lenov

Vladimr JA a Pavel FLORIN se stali driteli Vzornho pornka III. stupn.

Vroce 1987 hasii spn lokalizovali dva mal pory u pana GREGORA a pan DUDKOV.

Dal lokalizace, spovajc vochran lesa ekala hasie 31. srpna 1989,kdy hoela devn bouda stanovho tbora na lukch pod lesem Fdrnos.


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

Vroce 1988 zorganizoval len sboru pan Ji SMTKA pro dti przdninov putovn pln her,

co se vem zastnnm velmi lbilo.

Vroce 1993 domc hasii opt spn zasahovali, tentokrt vobjektu u pan HONKOV, kter plila papry po manelovi a chytily saze vkomn. Ten byl nanetst na pd drav, ale ve se obelo

bez vtch kod.

V soutch doshli hasii z Temonice nejlepch vsledk v ltech:

1983 - 3.msto ve Vranov

1989 - 1.msto vOstedku vkategorii nad 35 let

1991 - 4.msto v eskm ternberku

1994 - 4.msto vXaverov - tok 44,6 vteiny

1995 - 3.msto v Diviov

1996 - 3.msto celkem a 1. msto vokrsku v Diviov

S vjimkou rok 1997 a 1999 pat drustvo hasi z Temonice knejlepmv okrsku. Posledn jubilejn ronk s letopotem 1997 se vyznauje organizac soutev Temonici pi pleitosti 100 let trvn SDH a podn 2. setkn rodk Temonice 28. ervna 1997, kdy vzpomnme jubileum 600 let od prvn psemn zmnky o obci Temonice v roce 1397.

Vroce 1997 obdrel sbor estn uznn od SH MS za vznamnou pomoc pi likvidaci nsledk povodn na Morav Jet tent rok likvidovali hasii vz zahoen slmy a pneumatik ve star siln jm vobci. Dne 11. srpna 1998 likvidace malho poruu JINDRK, bohuel o tden pozdji hasii opt zasahovali a sice 17.srpna, kdy hoelkravn vTemonici. Ten byl natst przdn, ale pesto koda doshla pes 500 000 K.

Pi souti vOstedku vroce 1998, kdy mli mstn 100 let trvn sboru, byli souasn ocenni

i sluebn nejstar hasii zokolnch osad. Z Temonice byli odmnni:

Josef JA 50 let vSDH Ji VANK 47 let vSDH

Ladislav HA 46 let vSDH Ji SMTKA st. 46 let vSDH

Frantiek POLESN 44 roky vSDH Karel URIC 41 rok vSDH


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

Velk por byl ze 16. na 17. ervence 2001, kdy od deru blesku zaalo hoet obytnstaven pana Frantika KVORA . 30. Po likvidaci poru hasii i ostatn oban pomhali slikvidac splench zbytk. Vichni aktivn pracovali a do pozdnho odpoledne. Podailo se pikrt stropy a pak piel d. Tento dm ale dlouho nezstal beze stechy, do 14 dn bylo hotovo.

tyi lenov SDH Temonice jsou driteli medaile Za pkladnou prci

Jsou to: Vladimr JA starosta; Pavel FLORIN velitel; Marie SMTKOV jednatel

a Milena FLORINOV hospodka

Hasiskch sout se SDH Temonice astn tm pravideln. Vposlednch dvou letech dochz ke generan obmn soutnho drustva, co skt nadji pro dal obdob.

Hasii jsou trvalou zrukou aktivn pomoci pro mstn obany a zrove pro celou obec Ostedek.

lensk zkladna k 1. lednu 2006. Celkov poet 30 len, z toho 5 en.

Mezi vznamnj meznky historie obce a SDH s aktivn ast hasi pat :

 • postaven koln budovy vroce 1894,

 • zaloen Sboru dobrovolnch hasi na Hod Bo dne 25.prosinci roku 1897,

 • postaven velkho pamtnku padlm za 1. Svtov vlky v roce 1922 na Hrce,

 • zzen mstnho rozhlasu 1951, m byl posln obecn buben do vsluby,

 • regulace potoka pode vs - 1960,

 • prvn novodob slavn setkn rodk zTemonice vkvtnu 1985 ,

 • vroce 1997 velk oslavy u pleitosti 100 let Sboru dobrovolnch hasi Temonice,

 • 600 let od prvn psemn zmnky o osad Temonice opt setkn rodk a pznivc obce vervenci 1997,

 • aktivn ast osady Temonice pi vtzstv vsouti Stedoesk vesnice roku 2001- oslava svyhlenm vtzstv vz 2001 spolen sOstedkem a osadami Miovice, Blice a Vr,


S d h t e m o n i c e historie a sou asnost 18 3 2006

Vsouasnosti pat osada T e m o n i c e

pod obec Ostedek.

Podle vyjden Stedoesk komise ivotnho prosted

a hodnocen celosttn komise Vesnice roku 2001 pat nae

T e m o n i c e

mezi nejmalebnj osady celho Stedoeskho kraje.

kronik Vladimr Ja


 • Login