AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR
Download
1 / 10

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ. Mövzu :POLİPLOİDİYANIN BİTKİ SELEKSİYASINDA İSTİFADƏSİ Mühazirəçi: Dosent, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi F.H.Qurbanov. PLAN:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ' - gretchen-morgan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR

UNİVERSİTETİ

Mövzu :POLİPLOİDİYANIN BİTKİ SELEKSİYASINDA İSTİFADƏSİ

Mühazirəçi: Dosent, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi F.H.Qurbanov


PLAN:

1. Giriş 2.Avtopoliploidiya 3.Allopoliploidiya 4. Heteroploidiya 5. Poliploid formaların alınma üsulları


Hüceyrələrin nüvəsində xromosomların dəfələrlə artması hadisəsinə poliploidiya deyilir.

Məhşur genetik seleksioner A.Müntsinq bir sıra qiymətli poliploid sortlar əldə etmişdir.Mumiyy tl is poliploidiya 2 yer b l n r
Ümumiyyətlə isə poliploidiya bölünür2 yerə bölünür:

 • avtopoliploidiya;

 • allopoliploidiya;

 • Eyni növün xromosom kompleksinin çoxalması sayəsində meydana çıxan poliploidiyaya avtopoliploidiya deyilir.

 • Allopoliploidiya müxtəlif genomların çoxalması sayəsində meydana çıxır. Növlərarası hibridləşdirmə nəticəsində meydana çıxan poliploidiyaya allopoliploidiya deyilir.


Heteroploidiya
Heteroploidiya bölünür

 • xromosom sayının1,2 ədəd artması və yaxud1,2 ədəd azalması hadisəsidir.


2n 1 diploid xromosom say na 1 xromosom art q d d kd t r i s o m i y a al n r
2n+1 bölünürDiploid xromosom sayına 1 xromosom artıq düşdükdə t r i s o m i y a alınır.

 • 2n+2

  • Diploid xromosom sayına 2 xromosomartıqdüşdükdə t e t r o s o m i k

 • 2n+3

  • Diploid xromosom sayına 3 xromosom artıq düşdükdə p e n t o s o m i k alınır.


 • Diploid bölünür xromosom sayında 1 xromosom çatışmadıqda mo n o s o m i y a baş verir.

  • 2n-1

 • Diploid xromosom sayında 2 xromosom çatışmadıqda n u l i s o m i y a baş verir.

  • 2n-2


Poliploid formalar n al nmas nda m xt lif sullardan istifad olunur
Poliploid formaların alınmasında müxtəlif üsullardan istifadə olunur.

 • Kimyəvi

 • kolxitsin

 • asenaften

 • qammeksan

 • lindan

 • Fiziki

 • Şüalar (ionlaşdırıcı, ultrabənövşəyi və s.)


Kolxitsin il i l dikd i in m v ff qiyy ti bir ne rtl rd n as l d r
Kolxitsin istifadə olunur. ilə işlədikdə işin müvəffəqiyyəti bir neçə şərtlərdən asılıdır:

 • 1. Xromosomların sayını iki dəfə artırmaq üçün bölünmədə olan meristem hüceyrələrə kolxitsin ilə təsir etmək lazımdır.

 • 2. Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, müxtəlif bitkilərin və onların orqanlarının (kök, yarpaq, çubuq, toxum, soğanaq, kartof yumrusu, boy nöqtəsi və s.) kolxitsin maddəsinə həssaslığı müxtəlif olur.

 • 3. Tədqiq olunan bitkilər üçün ən yaxşı optimal şərait yaratmaq lazımdır.


ad