AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ - PowerPoint PPT Presentation

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR
Download
1 / 10

 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ. Mövzu :POLİPLOİDİYANIN BİTKİ SELEKSİYASINDA İSTİFADƏSİ Mühazirəçi: Dosent, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi F.H.Qurbanov. PLAN:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Az rbaycan d vl t aqrar un vers tet

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR

UNİVERSİTETİ

Mövzu :POLİPLOİDİYANIN BİTKİ SELEKSİYASINDA İSTİFADƏSİ

Mühazirəçi: Dosent, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi F.H.Qurbanov


Az rbaycan d vl t aqrar un vers tet

PLAN:

1. Giriş 2.Avtopoliploidiya 3.Allopoliploidiya 4. Heteroploidiya 5. Poliploid formaların alınma üsulları


Az rbaycan d vl t aqrar un vers tet

Hüceyrələrin nüvəsində xromosomların dəfələrlə artması hadisəsinə poliploidiya deyilir.

Məhşur genetik seleksioner A.Müntsinq bir sıra qiymətli poliploid sortlar əldə etmişdir.


Poliploidiya m l g lm mexanizmin g r 3 yer b l n r

Poliploidiya əmələ gəlmə mexanizminə görə 3 yerə bölünür

 • mitotik

 • ziqotik

 • meyotik


Mumiyy tl is poliploidiya 2 yer b l n r

Ümumiyyətlə isə poliploidiya 2 yerə bölünür:

 • avtopoliploidiya;

 • allopoliploidiya;

 • Eyni növün xromosom kompleksinin çoxalması sayəsində meydana çıxan poliploidiyaya avtopoliploidiya deyilir.

 • Allopoliploidiya müxtəlif genomların çoxalması sayəsində meydana çıxır. Növlərarası hibridləşdirmə nəticəsində meydana çıxan poliploidiyaya allopoliploidiya deyilir.


Heteroploidiya

Heteroploidiya

 • xromosom sayının1,2 ədəd artması və yaxud1,2 ədəd azalması hadisəsidir.


2n 1 diploid xromosom say na 1 xromosom art q d d kd t r i s o m i y a al n r

2n+1Diploid xromosom sayına 1 xromosom artıq düşdükdə t r i s o m i y a alınır.

 • 2n+2

  • Diploid xromosom sayına 2 xromosomartıqdüşdükdə t e t r o s o m i k

 • 2n+3

  • Diploid xromosom sayına 3 xromosom artıq düşdükdə p e n t o s o m i k alınır.


Az rbaycan d vl t aqrar un vers tet

 • Diploid xromosom sayında 1 xromosom çatışmadıqda mo n o s o m i y a baş verir.

  • 2n-1

 • Diploid xromosom sayında 2 xromosom çatışmadıqda n u l i s o m i y a baş verir.

  • 2n-2


Poliploid formalar n al nmas nda m xt lif sullardan istifad olunur

Poliploid formaların alınmasında müxtəlif üsullardan istifadə olunur.

 • Kimyəvi

 • kolxitsin

 • asenaften

 • qammeksan

 • lindan

 • Fiziki

 • Şüalar (ionlaşdırıcı, ultrabənövşəyi və s.)


Kolxitsin il i l dikd i in m v ff qiyy ti bir ne rtl rd n as l d r

Kolxitsin ilə işlədikdə işin müvəffəqiyyəti bir neçə şərtlərdən asılıdır:

 • 1. Xromosomların sayını iki dəfə artırmaq üçün bölünmədə olan meristem hüceyrələrə kolxitsin ilə təsir etmək lazımdır.

 • 2. Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, müxtəlif bitkilərin və onların orqanlarının (kök, yarpaq, çubuq, toxum, soğanaq, kartof yumrusu, boy nöqtəsi və s.) kolxitsin maddəsinə həssaslığı müxtəlif olur.

 • 3. Tədqiq olunan bitkilər üçün ən yaxşı optimal şərait yaratmaq lazımdır.


 • Login