VY_32_INOVACE_A2 - 10 - PowerPoint PPT Presentation

VY_32_INOVACE_A2 - 10
Download
1 / 13

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VY_32_INOVACE_A2 - 10. Končetiny hmyzu. AUTOR : Mgr. Iveta Bartošová VYTVOŘENO : prosinec 2011 STRUČNÁ ANOTACE : Shrnutí tématu a jeho rozbor Časová náročnost : 1 vyučovací hodina v součinnosti s elektronickou verzí učebnice FRAUS Přírodopis 6

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VY_32_INOVACE_A2 - 10

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vy 32 inovace a2 10

VY_32_INOVACE_A2 - 10

Končetiny hmyzu

AUTOR: Mgr. Iveta Bartošová

VYTVOŘENO: prosinec 2011

STRUČNÁ ANOTACE: Shrnutí tématu a jeho rozbor

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina v součinnosti s elektronickou verzí učebnice FRAUS Přírodopis 6

Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost


K on etiny hmyzu

Končetiny hmyzu


Obsah

Obsah

Končetiny hmyzu

Kráčivá končetina

Loupeživá končetina

Sběrací končetina

Záchytná končetina

Plovací končetina

Hrabavá končetina

Skákavá končetina

Zdroje


Kon etiny

KONČETINY


Kon etiny hmyzu

Končetiny hmyzu

 • Segmentované tělo: hlava-hruď-zadeček

 • 3 páry končetin (vyrůstají z hrudi, jsou článkované)

 • Základní typ = kráčivá noha

 • Přizpůsobením prostředí vznikají různé modifikace (specializace na prostředí a způsob života)


Kr iv kon etina z kladn typ

Kráčivá končetina = základní typ

 • Tzv. hrudní končetina

 • Stavba:

  • Kyčel

  • Příkyčlí

  • Stehno

  • Holeň

  • Článkované chodidlo

  • Drápek


Loupe iv kon etina

Loupeživá končetina

 • Tzv. nohy uchopovací (první pár)

 • Funkce: lovení potravy (hmyzu), uchopení samečka při manželském kanibalismu

 • Zástupci: kudlanka nábožná


Sb rac kon etina

Sběrací končetina

 • Vzhled: ohyb na zadních končetinách je vyplněn košíčkem a po celé noze jsou zvláštní kartáčky

 • Funkce: sběr pylu

 • Zástupci: včela medonosná


Z chytn kon etina

Záchytná končetina

 • Vzhled: všechny končetiny jsou zakončeny mohutnými drápky, které se zavírají proti noze

 • Funkce: usnadňuje zachycení se na parazitovaném objektu

 • Zástupci: veš šatní, veš dětská, veš muňka


Plovac kon etina

Plovací končetina

 • Vzhled: poslední pár

  končetin je rozšířen ve

  vějířovitý útvar

 • Funkce: lepší pohyblivost, rychlejší plavání

 • Důležité pro lov

 • Zástupci: potápník vroubený


Hrabav kon etina

Hrabavá končetina

 • Vzhled: lopatkovitě rozšířené přední končetiny

 • Funkce: vyhrabávání dlouhých chodeb ve vlhké půdě

 • Zástupci: krtonožka obecná


Sk kav kon etina

Skákavá končetina

 • Vzhled: více či méně ztloustlá stehna a výrazně prodloužené holeně

 • Funkce: zrychlení pohybu, pružné skákání

 • Zástupci: kobylka zelená, cvrček polní, saranče stěhovavá, blecha psí


Zdroje

Zdroje

 • http://www.google.cz/imgres?q=loupe%C5%BEiv%C3%A1+kon%C4%8Detina&hl=cs&sa=X&rlz=1C1DVCJ_enCZ420CZ420&biw=1366&bih=677&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=xoBlp50w2M_n2M:&imgrefurl=http://biolozka.blog.cz/1103/podkmen-vzdusnicovci-trida-hmyz-podtrida-kridlati-rad-kudlanky&docid=0lZTLJQhwP7UpM&imgurl=http://kudlankanabozna.wz.cz/kudlanka.jpg&w=600&h=494&ei=xZfrTpOlFdHcsgaUhPmZBw&zoom=1&iact=hc&vpx=870&vpy=152&dur=1794&hovh=204&hovw=247&tx=148&ty=134&sig=103205071779187665027&page=1&tbnh=150&tbnw=230&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0

 • http://www.google.cz/imgres?q=v%C4%8Dela+sb%C4%9Brac%C3%AD+ko%C5%A1%C3%AD%C4%8Dek&hl=cs&rlz=1C1DVCJ_enCZ420CZ420&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbnid=6IOahJNoWhm6dM:&imgrefurl=http://www.n-vcelari.sk/sal/VCELY4.html&docid=cr6PHCgOatG-fM&imgurl=http://www.n-vcelari.sk/sal/VCELY4_soubory/image013.jpg&w=521&h=391&ei=zpvrTvqZB4nMswbw6sGDBw&zoom=1&iact=hc&vpx=189&vpy=160&dur=6766&hovh=194&hovw=259&tx=198&ty=110&sig=103205071779187665027&page=1&tbnh=148&tbnw=197&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0

 • http://www.google.cz/imgres?q=ve%C5%A1&hl=cs&sa=X&rlz=1C1DVCJ_enCZ420CZ420&biw=1366&bih=677&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=11edhgChhuvNmM:&imgrefurl=http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/html09/foto_024.html&docid=OoNT2FeCo8ecHM&imgurl=http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/foto09/foto_024.jpg&w=286&h=400&ei=_5zrTpLMI9mpsgbcksC9Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=403&vpy=299&dur=2635&hovh=266&hovw=190&tx=130&ty=156&sig=103205071779187665027&page=1&tbnh=142&tbnw=109&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:9,s:0

 • http://www.google.cz/imgres?q=pot%C3%A1pn%C3%ADk&hl=cs&sa=X&rlz=1C1DVCJ_enCZ420CZ420&biw=1366&bih=677&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=-P3tahBCwgLG1M:&imgrefurl=http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id117075/&docid=19m4SEtX2cX8AM&imgurl=http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/117075.jpg&w=1806&h=1351&ei=kqDrTua0L8rGswaNzPyoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=193&vpy=330&dur=1185&hovh=194&hovw=260&tx=157&ty=127&sig=103205071779187665027&page=2&tbnh=138&tbnw=205&start=18&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:18

 • http://www.google.cz/imgres?q=krtono%C5%BEka+obecn%C3%A1&hl=cs&rlz=1C1DVCJ_enCZ420CZ420&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbnid=-K_l7UZV-ESiUM:&imgrefurl=http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id65240/&docid=8-97qu4awcKmnM&imgurl=http://www.biolib.cz/IMG/GAL/65240.jpg&w=600&h=301&ei=e6TrTuidFcrWsgb_7JmhBw&zoom=1&iact=hc&vpx=858&vpy=177&dur=4068&hovh=159&hovw=317&tx=181&ty=119&sig=103205071779187665027&page=1&tbnh=90&tbnw=179&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:0

 • http://www.google.cz/imgres?q=saran%C4%8De&hl=cs&rlz=1C1DVCJ_enCZ420CZ420&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbnid=k_x8Q4O4UMs9zM:&imgrefurl=http://www.photo-macro.cz/clanky/kobylka-nebo-sarance.html&docid=Y9dOD98w9YsGYM&imgurl=http://www.photo-macro.cz/img/clanky//originals/IMG_1229_hdr.jpg&w=750&h=500&ei=KafrTo-eOMbAswbJyIS9Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=363&vpy=194&dur=6211&hovh=183&hovw=275&tx=132&ty=94&sig=103205071779187665027&page=1&tbnh=141&tbnw=184&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0

 • Zoologie1 pro pedagogické fakulty, J. Lang, SPN, Praha 1974

 • Hmyz, JurijDmitrijev, Lidové nakladatelství, Praha 1987


 • Login