nauczanie z pomoc technologii informacyjnej
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nauczanie z pomocą technologii informacyjnej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Nauczanie z pomocą technologii informacyjnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Nauczanie z pomocą technologii informacyjnej. Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Plan wykładu. Program TI dla całej szkoły Powiązania programu TI z Podstawą programową Analiza stosowanego pakietu edukacyjnego Projektowanie zajęć

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nauczanie z pomocą technologii informacyjnej ' - greta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nauczanie z pomoc technologii informacyjnej

Nauczanie z pomocą technologii informacyjnej

Ewa Kołczyk

Instytut Informatyki

Uniwersytetu Wrocławskiego

plan wyk adu
Plan wykładu
 • Program TI dla całej szkoły
 • Powiązania programu TI z Podstawą programową
 • Analiza stosowanego pakietu edukacyjnego
 • Projektowanie zajęć
 • Webquest - praca metodą projektu
 • Puzzle grupowe

Ewa Kołczyk

programy nauczania
Programy nauczania

Dla każdego etapu - trzy części - ilustrują one interdyscyplinarność oraz integralność podejścia:

 • Program TI dla całej szkoły

Powiązania:

Podstawy a Program TI

 • Program Informatyki

Ewa Kołczyk

program ti dla ca ej szko y
Program TI dla całej szkoły

A.Posługiwanie się środkami, czyli urządzeniami TI

B. Wpływ TI na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa

C. Stosowanie narzędzi TI, czyli wszelkiego rodzaju oprogramowania

D. Komunikowanie się, poszukiwanie i wykorzystywanie informacji

E. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Ewa Kołczyk

powi zania programu ti z podstaw programow
Powiązania programu TI z Podstawą programową
 • zapisy z różnych przedmiotów opatrzone literami A, B, C, D, E
 • programy nauczania w postaci drukowanej i na stronie WSiP
 • poradnik dla nauczycieli gimnazjum

Ewa Kołczyk

analiza stosowanego pakietu edukacyjnego
Analiza stosowanego pakietu edukacyjnego

program nauczania

podręcznik

wykorzystanie TI

dodatkowe materiały

poradnik dla nauczyciela

Ewa Kołczyk

projektowanie zaj
Projektowanie zajęć
 • pomocne materiały z książki

Nauka z komputerem dla ucznia gimnazjum

 • wykorzystanie TI jako incydent w czasie lekcji - konieczna zmiana organizacji
 • jaki jest zysk z wykorzystania TI?
 • konieczność dodatkowej pracy podczas przygotowania zajęć

Ewa Kołczyk

organizacja zaj z komputerami
Organizacja zajęć z komputerami
 • tylko nauczyciel, poza lekcją
 • nauczyciel i uczniowie poza lekcją
 • nauczyciel (i uczniowie) podczas lekcji
 • lekcja w pracowni komputerowej

Ewa Kołczyk

przygotowanie zaj
Przygotowanie zajęć
 • wyszukanie i zgromadzenie informacji
 • opracowanie informacji (karty pracy, instrukcje, prezentacje)
 • zainstalowanie oprogramowania
 • przetestowanie działania sprzętu i oprogramowania

Ewa Kołczyk

cechy nauki z komputerem
Cechy Nauki z komputerem
 • Wybrane tematy z podręczników
 • Praca z informacją – zadanie z PP
 • Wykorzystanie umiejętności nabytych na informatyce
 • Twórcze działania uczniów, praca nad zadaniami
 • Metoda projektu

Ewa Kołczyk

czego nie ma w nauce z komputerem
Czego nie ma w Nauce z komputerem
 • wszystkich tematów – opracowanie pełne czeka na autorów przedmiotowych
 • oprogramowania edukacyjnego
 • rozszerzania umiejętności informatycznych
 • elektronicznego encyklopedyzmu
 • zastąpienia nauczyciela przez komputer

Ewa Kołczyk

nauka z komputerem przyk ady
Nauka z komputerem przykłady

praca nad tekstem

 • notatki z pracy grupowej
 • opracowanie słowników, schematów, zestawień tabelarycznych
 • pisanie na brudno
 • formatowanie tekstu pobranego z Internetu
 • cytowanie z podaniem źródła

Ewa Kołczyk

nauka z komputerem przyk ady1
Nauka z komputerem przykłady

praca nad tekstem

 • wykorzystanie korekty pisowni
 • statystyka tekstu
 • tekst z lukami - języki obce
 • systematyczne redagowanie tekstu - normy edytorskie
 • korzystanie z szablonów

Ewa Kołczyk

arkusz kalkulacyjny

Nauka z komputerem przykłady

Arkusz kalkulacyjny
 • statystyka opisowa -

dobór i interpretacja wykresów

 • dane pobrane z Internetu
 • rozwiązanie zadania matematycznego
 • modelowanie i symulacja

Ewa Kołczyk

webquest praca metod projektu
WebQuestpraca metodą projektu
 • Metoda nauczania zorientowana na samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia, w której głównym źródłem informacji jest sieć Internet
 • Instrukcja w sieci
 • Wyniki pracy ucznia w sieci

Ewa Kołczyk

cechy metody webquest
Cechy metody WebQuest
 • Najczęściej grupowa forma pracy
 • Odgrywanie ról przez uczniów
 • Dotyczy jednego lub wielu przedmiotów

Ewa Kołczyk

wskaz wki dla nauczycieli
Wskazówki dla nauczycieli
 • Zapoznaj się z zasobami internetowymi z Twojej dziedziny nauczania
 • Pogrupuj te zasoby w odpowiednie kategorie
 • Wybierz tematy z programu nauczania, które pasują do metody WebQuest i do których są materiały w sieci Internet
 • Starannie połącz ten rodzaj zajęć z innymi

Ewa Kołczyk

r d a
Źródła
 • Strona na temat metody WebQuest w języku angielskim http://webquest.sdsu.edu
 • Przykłady studenckich WebQuestów z informatyki i TI http://www.ii.uni.wroc.pl/~eko/webquest
 • Przykłady WebQuestów przygotowanych w ramach kursu on-line dla nauczycieli http://www.webquest.wombb.edu.pl/

Ewa Kołczyk

metoda puzzli grupowych
Metoda puzzli grupowych
 • Etap I – Nauczyciel opracowuje materiał nauczania do pracy własnej uczniów i dzieli ich na tyle grup roboczych, ile jest wyodrębnionych tematów.
 • Etap II– Uczniowie opracowują materiał indywidualnie.
 • Etap III – W grupach roboczych odbywa sięrunda ekspertów.
 • Etap IV – W grupach roboczych uczniowie planują, jak przekazać zdobytą wiedzę swoim kolegom. Stosują wskazówki małej dydaktyki.
 • Etap V – W grupach prezentacyjnych odbywa sięrunda lekcji. Każdy uczeń prezentuje swój temat pozostałym kolegom z grupy.

Ewa Kołczyk

ma a dydaktyka
Mała dydaktyka
 • dokonaj przeglądu materiału w trzech zdaniach;
 • określ co, powinni umieć/ wiedzieć słuchacze po tej lekcji (kieruj się podanymi celami);
 • korzystaj z rysunku, przykładu, odwołuj się do wyobraźni;
 • podsumuj w 2-3 zdaniach;
 • nie używaj zbędnych nowych i obcych słów, mów prosto;
 • zaplanuj sobie czas na pytania.

Ewa Kołczyk

przyk ady temat w
Przykłady tematów
 • Porównanie algorytmów (porządkowania, kryptograficznych)
 • Reprezentacja danych nieliczbowych
 • Typy kwerend w programie Access
 • Sieci komputerowe
 • Grafika komputerowa

Ewa Kołczyk

ad