veiklus jaunimas youth in action
Download
Skip this Video
Download Presentation
VEIKLUS JAUNIMAS YOUTH IN ACTION

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

VEIKLUS JAUNIMAS YOUTH IN ACTION - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

VEIKLUS JAUNIMAS YOUTH IN ACTION. 2007 - 2013. Kas naujo programoje VEIKLUS JAUNIMAS?. Naujoji programa vyksta 2007 – 2013 metais Ši programa finansuoja anksčiau buvusias atskiras JAUNIMAS ir jaunimo NVO programas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VEIKLUS JAUNIMAS YOUTH IN ACTION' - greg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kas naujo programoje veiklus jaunimas
Kas naujo programoje VEIKLUS JAUNIMAS?
 • Naujoji programa vyksta 2007 – 2013 metais
 • Ši programa finansuoja anksčiau buvusias atskiras JAUNIMAS ir jaunimo NVO programas
 • Ši programa – Jaunimo ir europinio bendradarbiavimo jaunimo srityje Baltosios knygos įrankis
 • Naujos paprogramės ir jų dalys
 • Išsiplėtusi programos geografinė erdvė
 • Išsiplėtusios programos dalyvių amžiaus ribos (13 – 30 metų)
programos tikslai
Programos tikslai
 • Aktyvus Europos pilietiškumas
 • Jaunų žmonių solidarumas
 • Tarpusavio supratimas
 • Paramos sistemų jaunimo veiklai kokybė
 • Bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje
4 programos prioritetai
4 Programos prioritetai
 • Europos pilietiškumas
 • Jaunų žmonių dalyvavimas
 • Kultūrinė įvairovė
 • Mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių įtraukimas
nacionaliniai programos veiklus jaunimas prioritetai 2010 m
Nacionaliniai programos „Veiklus jaunimas“ prioritetai 2010 m.
 • Horizontalūs prioritetai
 • Jaunų žmonių socialinio užimtumo skatinimas ir kompetencijų, reikalingų prisitaikyti prie darbo rinkos iššūkių bei plėtros, ugdymas (employability)
 • Skatinti jaunus žmones, išvykusius mokytis arba dirbti kitur ir taip pakeitusius gyvenamąją vietą, prisidėti prie savo gimtojo miesto ar kaimo bendruomenių bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos tęstinumo užtikrinimo, kaupiant žinias bei patirtį, skleidžiant jas, inicijuojant veiklą regionuose (vidinė migracija)
 • Jaunų žmonių skatinimas aktyviai domėtis Europos, valstybės bei vietos lygiu vykstančiais sprendimų priėmimo bei jų įgyvendinimo ir demokratinio atstovavimo procesais
am iaus ribos
Amžiaus ribos
 • Bendroji tikslo grupė
  • Jauni žmonės nuo 13 iki 30
 • Pagrindinė tikslo grupė
  • Jauni žmonės nuo 15 iki 28
kas gali dalyvauti
Kas gali dalyvauti

Programos šalys

 • ES valstybės
 • EEE / ELPA šalys (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas)
 • Narystės ES siekiančios šalys (Turkija)

Kaimyninės šalys partnerės

 • Pietryčių Europos valstybės
 • Rytų Europos ir Kaukazo valstybės
 • Viduržemio jūros regiono valstybės

Kitos šalys partnerės

programos paprogram s
Programos paprogramės
 • Paprogramė 1 – Jaunimas Europai
 • Paprogramė 2 – Europos savanorių tarnyba
 • Paprogramė 3 – Pasaulio jaunimas
 • Paprogramė 4 – Paramos jaunimui sistemos
 • Paprogramė 5 – Parama bendradarbiavimui jaunimo politikos srityje
paprogram 1 jaunimas europai
Paprogramė 1 – Jaunimas Europai

Paprogramė 1 sudaryta iš 3 dalių:

 • Paprogramė 1.1 Jaunimo mainai
 • Paprogramė 1.2 Jaunimo iniciatyvos
 • Paprogramė 1.3 Jaunimo demokratijos projektai
paprogram 2 europos savanori tarnyba
Paprogramė 2 – Europos savanorių tarnyba

Viena paraiška – vienas sprendimas – vienas projektas

slide12

Europos savanorių tarnyba:Tai tarptautinės savanoriškos jaunų žmonių veiklos projektai. Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba nemokamą ir pelno nesiekiantį vietos bendruomenei naudingą darbą įvairiose srityse: kultūros, jaunimo informavimo, sporto, socialinės rūpybos, kultūros paveldo ir kt.

EST projekto pavyzdys:Šiaulių Didždvario gimnazijoje nuo 2008 metų birželio veikia radijo stotis „Radijo klubas“, kurioje dirba keli savanoriai iš skirtingų šalių.Jie rengia radijo laidas aktualiomis jaunimui temomis, ruošia medžiagą, montuoja, sudarinėja grojaraščius. Taip savanoriai susipažįsta su radijo stoties veikla, žurnalistinio darbo specifika. Taip pat jie rengia ir įgyvendina kitus įvairius projektus, į kuriuos įtraukia bendruomenės narius, t.y. gimnazijos mokinius.

12

paprogram 3 pasaulio jaunimas
Paprogramė 3 – Pasaulio jaunimas

Paprogramę 3 sudaro 2 dalys:

 • Paprogramė 3.1 Bendradarbiavimas su ES kaimyninėmis valstybėmis (PRE, RE ir Kaukazas, MEDA)
 • Paprogramė 3.2 Bendradarbiavimas su kitomis pasaulio Šalimis Partnerėmis (centralizuota veikla)

Galima veikla:

 • Jaunimo mainai
 • Mokymo ir bendradarbiavimo projektai
paprogram 4 paramos jaunimui sistemos
Paprogramė 4 – Paramos jaunimui sistemos

Paprogramė 4 sudaryta iš 8 dalių:

 • Paprogramė 4.1 Parama institucijoms, veikiančioms jaunimo srityje Europiniu lygiu
 • Paprogramė 4.2 Parama Europos Jaunimo Forumui
 • Paprogramė 4.3 Mokymai, mainai ir bendradarbiavimas jaunimo srityje
 • Paprogramė 4.4 Projektai, skatinantys naujoves ir kokybę
 • Paprogramė 4.5 Informacinė veikla, skirta jauniems žmonėms ir jaunimo darbuotojams (prasidės vėliau)
 • Paprogramė 4.6 Partnerystė(prasidės vėliau)
 • Paprogramė 4.7 Parama programos struktūroms (NA veikla)
 • Paprogramė 4.8 Veikla, teikianti programai pridedamąją vertę (prasidės vėliau)
paprogram 4 3 mokymas mainai ir bendradarbiavimas jaunimo srityje
Paprogramė 4.3 – Mokymas, mainai ir bendradarbiavimas jaunimo srityje

Bendrieji tikslai:

 • Skatinti mainus, bendradarbiavimą ir mokymo veiklą Europos jaunimo darbe
 • Remti programos Veiklus jaunimas projektų vystymą
paprogram 4 3 mokymas mainai ir bendradarbiavimas jaunimo srityje1
Paprogramė 4.3 – Mokymas, mainai ir bendradarbiavimas jaunimo srityje

Galima veikla:

 • Stažuotės
 • Parengiamieji vizitai
 • Įvertinimo susitikimai
 • Pažintiniai vizitai
 • Partnerystės kūrimo veikla
 • Seminarai
 • Mokymo kursai
 • Bendradarbiavimo tinklų projektai
slide17

Mokymas ir bendradarbiavimo tinklai:Šie projektai prisideda prie jaunimo darbuotojų dalijimosi patirtimi; skatina bendradarbiavimą ir partnerystę; skatina mokymo priemonių tobulinimą ir keitimąsi vertinga patirtimi jaunimo srityje. Remiama veikla: stažuotės, parengiamieji susitikimai, seminarai, mokymo kursai, pažintinės kelionės, etc.

Stažuotės projekto pavyzdys: 2009 m. sausio 11-31 dienomis Alytaus šv. Benedikto gimnazija kartu su Turkijos Gamtos ir Istorijos fondu vykdė projektą ,,Negalios įveikimas bei galimybės socializuotis pasitelkiant ebru“. Stažuotės metu mokytojas iš Turkijos su neįgaliaisiais dirbančius mokytojus iš Alytaus supažindino su ebru atsiradimo istorija bei piešimo technika, kuri gali būti taikoma kaip savotiška dailės terapija.

Keliuose miestuose buvo surengtos bendros mokytojo ir mokinių darbų parodos.

17

paprogram 5 parama bendradarbiavimui jaunimo srityje
Paprogramė 5 – parama bendradarbiavimui jaunimo srityje

Paprogramę 5 sudaro 3 dalys:

 • Paprogramė 5.1 Jaunųžmonių ir asmenų, atsakingų už jaunimo politiką, susitikimai
 • Paprogramė 5.2 Parama veiklai, teikiančiai geresnį supratimą ir žinias apie jaunimą
 • Paprogramė 5.3 Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis
vertikalieji prioritetai
Vertikalieji prioritetai:
 • Įtraukimas:
 • Projektai, rengiami grupių ar organizacijų iš savivaldybių, nuo 2007 metų nedalyvavusių programos „Veiklus jaunimas“ veikloje*;
 • Projektai, organizuojami arba įtraukiantys mažiau galimybių turinčius jaunus žmones, o ypač tuos, kurie dėl įvairių priežasčių yra iškritę iš švietimo sistemos ar darbo rinkos;
 • Teminis prioritetas:
 • Projektai, nagrinėjantys su jaunimo darbiniu užimtumu, aktyviu įtraukimu susijusias temas bei skatinantys gerosios praktikos mainus;
slide21
*Savivaldybės, nuo 2007 metų nedalyvavusios programos „Veiklus jaunimas“ veikloje:
 • Alytaus apskritis: Alytaus r., Lazdijų, Varėnos r.;Šiaulių apskritis: Akmenės r., Joniškio r., Kelmės r., Pakruojo r., Radviliškio r.;
 • Kauno apskritis: Birštono, Kėdainių r.;
 • Tauragės apskritis: Pagėgių, Šilalės r., Tauragės r.;
 • Klaipėdos apskritis: Neringos, Skuodo r.;
 • Telšių apskritis: Mažeikių r.;
 • Marijampolės apskritis: Kalvarijos, Marijampolės, Vilkaviškio r.;
 • Utenos apskritis: Molėtų r., Zarasų r.;
 • Panevėžio apskritis: Pasvalio r.;
 • Vilniaus apskritis: Elektrėnų, Vilniaus r.
jaunimo mainai n ra
Jaunimo mainai nėra:
 • organizacijų vidiniai susitikimai
 • atostogų kelionės
 • kalbos kursai
 • klasių mainai
 • akademinės studijų ir pažintinės programos
 • festivaliai ar gastrolės
 • turistinės kelionės
 • pelno siekiantys renginiai
 • darbo stovyklos
 • varžybos
paprogram 1 1 jaunimo mainai finansavimo s lygos
Paprogramė 1.1 Jaunimo mainai: finansavimo sąlygos

Dvišaliai ir trišaliai mainai:

  • priimanti organizacija
 • 19 EUR / 1 žm. / 1 dienai
 • iki 1500 EUR programos išlaidoms
 • 480 EUR pasirengimui
 • Projekto įvertinimui ir rezultatų sklaidai – apie 10% nuo tarpinės subsidijos sumos (daugiausia 2500 EUR)
  • siunčianti organizacija
 • Išankstinio planavimo vizitui - 51 EUR/ 1 žm. / 1 dienai + 100% kelionės išlaidų
 • 70 % kelionės išlaidų
 • 480 EUR pasirengimui

Daugiašaliai mainai:

 • vieną paraišką už visus partnerius teikia koordinuojanti organizacija (priimanti)
slide24
Sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas per 6 – 8 savaites nuo paraiškų pateikimo termino.
 • Su organizacijomis, kurių projektų įgyvendinimui skirta subsidija, pasirašomos sutartys ir pervedama 80% skirtų lėšų
veiklus jaunimas
VEIKLUS JAUNIMAS

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Pylimo g. 9 – 7, 01118 Vilnius

Tel. 2497003

Faksas 2497005

El.paštas: [email protected]

www.jtba.lt

ad