برخورد با
Download
1 / 16

برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد ؟ - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد ؟. در سطح جهانی در سطح ملی در سطوح محيطی. برخورد با AEFI به وسعت و ماهيت عارضه بستگی دارد. عوارض شديد مانند شوک آنا فيلاکتيک وتشنج و مرگ برخورد متفاوتی با عارضه های خفيف دارند

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد ؟ ' - greg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد؟

 • در سطح جهانی

 • در سطح ملی

 • در سطوح محيطی


برخورد باAEFI به وسعت و ماهيت عارضه بستگی دارد

 • عوارض شديد مانند شوک آنا فيلاکتيک وتشنج و مرگ برخورد متفاوتی با عارضه های خفيف دارند

 • برخورد با عوارض ايجاد شده در Campaign با عوارض پراکنده در ايمنسازی روتين متفاوت است


در برخورد با AEFI با چه گروههايی مواجه هستيم ؟

 • فرد یا افراد دچار عارضه

 • والدين

 • جامعه

 • پزشکان

 • قانون


مراحل پاسخ

 • درمان بيمار يا بيماران

 • ارتباط با والدين، مردم ، پزشکان و شرکت های سازنده واکسن و در صورت لزوم ارگانهای بين المللی

 • رفتارهای اصلاحی (logestic ،آموزش و نظارت )


خطای برنامه

 • درصورت لزوم تغيير در شرايط نگهداری و حمل ونقل واکسن

 • در صورت لزوم ايجاد تغييرات لازم در مرکز ارائه دهنده خدمت

 • آموزش واکسيناتورها

 • تشديد نظارت

 • بررسی اينکه آيا خطای برنامه اصلاح شده است يا خير ؟


در مورد عارضه های همزمان

 • ارتباط مناسب با مردم در مورد اينکه قانع شوند که عارضه اتفاق افتاده تنها بدليل همزمانی بوده و ربطی به واکسن نداشته است


چنانچه عارضه نامطلوبي پس از ايمنسازي اتفاق افتاد در هنگام برقراري ارتباط با وسايل ارتباط جمعي و جامعه نكات زير را مد نظر قرار دهيد:

برمنافع شناخته شدة ايمنسازي و تأثير آن در جلوگيري از ابتلاء به بيماري‌هاي شديد تأكيد نمائيد.

تذكر دهيد كه اقدام مقتضي براي حفاظت مردم انجام خواهد شد.

تأ كيد نمائيد كه خطاي برنامه قابل تصحيح بوده و واكنش به واكسن بسيار نادر است.


اقداماتی که برای محافظت جامعه انجام ميگيرد

 • بررسی فوری

 • تامين منابع مالی و نيروی ويژه تخصصی

 • تشديد مراقبت

 • کنترل واکسن های مشکوک

 • تصحيح خطاهای احتمالی برنامه

 • جلوگيری از مصرف واکسن در صورت لزوم


 • به منظور هماهنگي در اطلاع انجام ميگيرد‌ رساني در زمينة عوارض پس از ايمنسازي به مسئولين و مردم، بايد فقط يك نفر را در سطح دانشگاه، انتخاب نمائيد. اين فرد مي‌تواند مسئول برنامه AEFI، معاون بهداشتي يا يكي از اعضاي كميتة دانشگاهي AEFI باشد.


سوالات اساسی که در برخورد با انجام ميگيردAEFI بايد به آنها پاسخ داد

 • چه کسی يا کسانی عارضه دار شده اند؟

 • چه اتفاقی افتاده؟

 • کجا اتفاق افتاده؟

 • زمان وقوع؟

 • چرا؟

 • آيا دوباره اتفاق می افتد؟


نكات مورد توجه در اطلاع رساني انجام ميگيرد :

 • دادن شرح كاملي از پيامدها ( با اصطلاحاتي كه براي مردم قابل فهم باشد نه براي كاركنان خدمات ايمنسازي ) به صورتي كه مفاد لازم در مورد پيامد ( مثلاً تعداد پيامدهاي گزارش‌شده، تعداد پيامدهاي همزمان و ... ) را در بر داشته باشد

 • تعيين روند بروز عارضة گزارش شده ( آيا موارد گزارش شده، ادامه دارد يا كاهش يافته است ) ؛

 • اقدامات انجام گرفته يا برنامه‌ريزي شده ( برحسب مرحله‌اي كه قرار دارد، حدود هر اقدام، از برنامه‌ريزي براي اقدام تا تكميل بررسي، است )

 • علت پيامد ( وقتي كه با دلائل مطمئنه مشخص گرديد ) ؛

 • اقدامات اصلاح‌كننده كه انجام شده يا بايد انجام شود.


واکنش به واکسن انجام ميگيرد

 • اگر عارضه رخ داده بيش از انتظار باشد به WHO اطلاع داده شود

 • واکسن های ايجاد کننده عارضه از روند ايمنسازی خارج گردند

 • منبع تامين کننده واکسن در صورت لزوم تغيير داده شود


 • اعلام معلق انجام ميگيرد‌كردن استفاده يا عدم استفاده ازيك واكسن با يك شماره سريال بخصوص، به عهدة مركز مديريت بيماريهاست، كه با توجه به كلية جوانب انجام خواهد شد.


واكنش انجام ميگيردواكسن

 • اگر بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، تعداد واكنش‌ها از يك واكسن بخصوص يا شماره سريال از يك كارخانه توليدكننده واكسن، بيش از انتظار بود، پس از اعلام مركز مديريت بيماريها، اقدام به جمع كردن آن شماره سريال نماييد.


Investigation
اقداماتی که در طول انجام ميگيردInvestigation بايستی صورت پذيرد

 • ارزيابی عارضه با سرعت مناسبی انجام گيرد

 • از وجود بودجه و منابع کافی اطمينان حاصل گردد

 • نظام مراقبت تشديد شود

 • واکسن مظنون تعيين گردد

 • تنها وقتی هيپوتز قطعی شد با مردم در ميان گذاشته شود


ناشناخته انجام ميگيرد

 • با توجه به وسعت و ماهيت عارضه و تداوم بروز موارد، ممكن است نیاز به بررسي بعدي توسط كارشناسان باشد. اگر چه بايد پذيرفت كه در بعضي موارد، ارتباط عارضه با ايمنسازي، معلوم نيست.


ad