Inkontinencia moču a stolice - PowerPoint PPT Presentation

Inkontinencia mo u a stolice
Download
1 / 52

 • 611 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Inkontinencia moču a stolice. MUDr.Jana Gáliková. Inkontinencia. Je stav NEDOBROVOĽNÉHO úniku moču alebo stolice Predstavuje medicínsky, psychologický, hygienický a sociálny problém. Epidemiológia. 5-8% svetovej populácie Predpokladá sa, že na ňu trpí v SR asi 240 000 žien

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Inkontinencia moču a stolice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inkontinencia mo u a stolice

Inkontinencia moču a stolice

MUDr.Jana Gáliková


Inkontinencia

Inkontinencia

 • Je stav NEDOBROVOĽNÉHO úniku moču alebo stolice

 • Predstavuje medicínsky, psychologický, hygienický a sociálny problém


Epidemiol gia

Epidemiológia

 • 5-8% svetovej populácie

 • Predpokladá sa, že na ňu trpí v SR asi 240 000 žien

 • Asi 5% žien vyhľadá lekára

 • Asi 60% žien sa začne liečiť, resp. riešiť inkontinenciu až rok po zhoršení jej prejavov

 • Výskyt stúpa asi po 45 roku života

 • Ešte stále jedno z pretrvávajúcich TABU!!!


Mo enie mikcia

Močenie /mikcia/:

- reflexný proces:

uskladňovanie

vyprázdňovanie

Vyprázdňovanie: uvoľnenie svalstva panvového dna a zvierača a pokračuje koordinovaná kontrakcia svalstva močového mechúra. Po ukončení

Uskladňovanie: kontrakcia zvierača panvového dna a uvoľnenie svalstva močového mechúra


Fyzik lna podmienka kontinencie

Fyzikálna podmienka kontinencie

 • Tlak v močovom mechúre musí byť nižší ako tlak v močovej rúre


Inkontinencia mo u a stolice

Celý tento dej je riadený v mieche na úrovni krížovej a hrudnej chrbtice a v mozgových centrách

Fyziologická frekvencia vyprázdňovania je asi 5-7x denne, maximálne 1x za noc

Odchýlka od tohto stavu sa nazýva časté močenie


Mikcia mo enie

Mikcia – močenie

 • Prvé nútenie - 150 ml

 • Výraznejšie nútenie - 350-400 ml

 • Ešte ovládateľné - 700-750 ml


Inkontinencia mo u

Inkontinencia moču

 • je to dôsledok nedostatočnej kontroly močenia a vyprázdňovania moču pri rôznych chorobách

 • má vplyv na každodennú činnosť pacienta a zhoršuje kvalitu života

 • pacienti sa často cítia depresívne, majú poruchy koncentrácie, zvýšenú únavnosť, poruchy spánku

  Nutné včas vyhľadať pomoc !!!


Rizikov faktory

Rizikové faktory:

- vek

- Ženy: gravidita a pôrody,

obdobie prechodu, hormonálne

zmeny

obezita

operácie v oblasti malej panvy


Inkontinencia mo u a stolice

- Muži: ochorenia prostaty

stavy po operácii prostaty

- Neurologické ochorenia – sclerosis multiplex, parkinsonizmus, náhle cievne mozgové príhody, poškodenia miechy

 • Cukrovka

  - Nedostatok vitamínu B 12

 • Psychické poruchy – demencia, depresia psychóza


Inkontinencia1

Inkontinencia:

 • Urgentná

 • Stresová

 • Zmiešaná

 • Inkontinencia z pretekania /paradoxná ischiúria/

  - Iná /neurogénna, vrodená/


Urgentn

Urgentná

 • je typ úniku moču, s ktorým je spojené naliehavým nutkaním na močenie, ktoré je ťažké potlačiť

 • bolesti v podbrušku a

 • nočné močenie / nyktúria /

 • vzniká nepomerom medzi nutkaním a mechanizmami, ktoré tlmia činnosť detrusora


Inkontinencia mo u a stolice

 • Vzniká:

  - pri zápale, kedy sa aktivujú receptory, ktorú sú u zdravého človeka neaktívne

  - nádoroch m. mechúra

  - cystolitiaze / kamienok v m. mechúre/


Stresov

Stresová

 • je charakteristická samovoľným únikom moču pri zvýšení vnútrobrušného tlaku bez nútenia na močenie, bez stiahnutia

  detrusora / „ vypudzovací sval“/

  kašeľ, smiech , kýchnutie

  zdvíhanie ťažších bremien

  postavenie sa, ...

 • vyskytuje sa hlavne u žien

 • zhoršuje ju obezita


Inkontinencia mo u a stolice

 • Pri oslabenom a poddajnom panvovom dne dochádza k poklesu močového mechúra, funkčná dĺžka močovej rúry sa skracuje, otvára sa hrdlo močového mechúra a bočný tlak na močovú rúru sa znižuje. Tlak v mechúre tak prevýši uzatvárací tlak.


Inkontinencia mo u a stolice

3 stupne inkontinencie:

 • prvý stupeň – únik moču po kvapkách, spravidla počas výraznej a nečakanej kontrakcii brušného svalstva, nastáva po výraznej fyzickej námahe a pri bežnej dennej činnosti sa nevyskytuje

 • druhý stupeň – na únik moču stačí bežná fyzická záťaž alebo slabá kontrola močenia /pobehnutie, chôdza do schodov.../

 • tretí stupeň – trvalý nekontrolovateľný únik moču, fyzická záťaž ho zvýrazňuje


Diagnostika

Diagnostika

 • dôležité potvrdiť inkontinenciu a pre stanovenie liečebného postupu je potrebné určiť typ inkontinencie a objasniť jej príčiny

 • Anamnestické údaje pacientky získané rozhovorom alebo najčastejšie formou tzv. mikčného dotazníka

 • Vyšetrenie moču


Inkontinencia mo u a stolice

- vyšetrenie per rectum / cez konečník- muži/

- PSA /muži/

- gynekologické , neurologické, urologické vyšetrenie

- zobrazovacie metódy :

sono , prípadne RTG / skôr pred operačným riešením/, cystoskopia, CT


Lie ba

Liečba

 • Zásadou liečby je tímová spolupráca gynekológa, urológa, neurológa ale aj internistu a geriatra

 • Pátrať po príčine

 • Úprava príjmu tekutín

 • Vo vhodných prípadoch uprednostnenie konzervatívnych liečebných postupov


Konzervat vne postupy

Konzervatívne postupy:

 • rehabilitácia a fyzikálna liečba (špeciálna liečebná gymnastika – Kegelové cviky, elektrostimulácia svalov panvového dna, ultrazvuk, akupunktúra, reedukácia močového mechúra).

 • medikamentózna liečba (na zníženie činnosti detruzora / vypudzovača m.m.) a zvýšenie odporu močovej rúry – pozor na nežiadúce účinky – zápcha, glaukóm /zvýšenie vnútroočného tlaku/


Kegelove cviky

Kegelove cviky:

Pacientka vtiahne konečník dovnútra a zadržiava ho tam cca 10 sekúnd. Rukou položenou na podbrušok kontroluje, či nenapína brušné svaly. Cvičenie robíme 5-10 opakovaní 3x denne.


Inkontinencia mo u a stolice

 • 1. cvik

 • Základná poloha: ľah na chrbte, horné končatiny pri tele, dolné končatiny vystreté.

 • Za súčasného nadychovania napíname stehenné svaly, sťahujeme sedacie svaly a vťahujeme konečník a močovú rúru. Pri vydychovaní dochádza k celkovému uvoľneniu.


Inkontinencia mo u a stolice

 • 2. cvik

 • Cvičí sa tak isto ako pri cviku č. 1, len sa mierne dvíha panva.


Inkontinencia mo u a stolice

 • 3. cvik

 • Dvíhame panvu, nadychujeme sa, sťahujeme sedacie svaly a vťahujeme konečník a močovú rúru, spúšťame panvu, uvoľňujeme sa a vydychujeme.


Inkontinencia mo u a stolice

 • 4. cvik

  • Bicyklujeme pri plynulom predýchavaní celého cviku.


Pl novan mo enie pri urgentnej inkontinencii

Plánované močenie pri urgentnej inkontinencii

 • Na základe záznamníka inkontinencie sa určí interval, počas ktorého by sa mal pacient snažiť potlačiť nutkanie na močenie. Postupne sa tento interval predlžuje. Efekt zlepšujú lieky na tlmenie činnosti detrusora.

  • plánované močenie v dvojhodinových /hodinových/ intervaloch


Inkontinencia mo u a stolice

 • Plastika močového mechúra


Inkontinencia z pretekania

Inkontinencia z pretekania

= paradoxná ischiúria

• neschopnosť vyprázdniť moč. mechúr

• Ide o mimovoľné unikanie moču po kvapkách z maximálne preplneného mechúra, kedy tlak v močovom mechúre prevýši tlak v močovej rúre. Hovorí sa, že mechúr preteká.


Inkontinencia mo u a stolice

 • príčiny: benigná hyperplázia prostaty

  karcinóm /rakovina/ prostaty

  zúženie močovej rúry / u žien/

  obstipácia /tvrdá stolica/

  neurologické poruchy


Neurologick pr iny

Neurologické príčiny:

 • Náhla cievna príhoda

 • Náhla imobilizácia

 • Pooperačné stavy

 • Úrazy, nádory a poškodenie v krížovej časti chrbtice

 • Lieky napr. opioidy, lieky na liečbu TK


Inkontinencia mo u a stolice

 • Každá retencia je vždy akútny stav, ktorý treba okamžite riešiť !

 • Riešenie : zavedenie PK

  ! postupné vypustenie moču z m. mechúra ! riziko krvácania

  odstránenie príčiny


Inkontinencia mo u a stolice

 • PK sa napája na zberné vrecko, ktoré nesmie byť nikdy vyššie ako m. mechúr, takže moč sa nesmie vracať

  • zberné vrecko na vypúšťa každých 8 hodín

  • každý deň nutné umyť ústie moč. rúry mydlom a vodou


Inkontinen n pom cky

Inkontinenčné pomôcky

 • Patria tiež ku konzervatívnym metódam riešenia inkontinencie

 • Sú diskrétne, okrem moču pohlcujú aj zápach / trojvrstvové savé jadro /


Inkontinen n pom cky1

Inkontinenčné pomôcky

 • Patria sem: vložky, vkladacie plienky, plienky – „pampers“, plienkové nohavičky, podložky /pac. trvalo pripútaný na lôžko/


Inkontinencia mo u a stolice

 • Osoby s inkontinenciou by mali nosiť šaty, ktoré sa ľahko vyzliekajú a perú.

 • Znečistené čaty by sa mali hneď vyzliecť a namočiť do vedra s vodou, v ktorej je rozpustený prášok na pranie


Inkontinencia stolice

Inkontinencia stolice

 • Býva najčastejšie spolu s inkontinenciou moču (blízkosť centier)

 • Býva častejšie u žien

 • Horšie sa toleruje


Pr iny inkontinencie stolice

Príčinyinkontinencie stolice

 • Príliš rýchly postup stolice (hnačka)

 • Nepoddajná stena konečníka (nádor)

 • Porucha citlivosti (stav po operácii hemoroidov, ožarovanie, polyneuropatie – diabetes, nedostatok vit. B12 a iné)

 • Poškodenie CNS (miecha, mozog)

 • Popôrodné poranenia


Starostlivos o pacientov s inkontinenciou stolice

Starostlivosť o pacientov sinkontinenciou stolice

 • Liečba: ???

  / codein, loperamid – Imodium /

 • Možno sa pokúsiť o nácvik kontinencie – posilňovanie gastrokolického reflexu

 • Análne zátky /nepohodlné/

  / v zahraničí plastika svalov konečníka/


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť


 • Login