Drodzy Rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci. - PowerPoint PPT Presentation

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Download
1 / 17

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Drodzy Rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Drodzy rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu w. OSTRZEGA przed gronymi skutkami zaywania rodkw zastpczych tzw. dopalaczy

DOPALACZE NISZCZ MODY ORGANIZM

tak samo jak normalne narkotyki

oraz uzaleniaj tak samo szybko.

Powoduj nieodwracalne zmiany

w centralnym

ukadzie nerwowym, zmiany osobowoci,

omamy, ataki agresji.

Drodzy Rodzice

nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci.


Ju ponad 500 os b zatru o si dopalaczami

Ju ponad 500 osb zatruo si dopalaczami

Z danych przekazanych przez Orodek Kontroli Zatru wynika, e w cigu omiu miesicy 2013 roku zgoszonych zostao a 501 przypadkw zatru dopalaczami.

To blisko dwa razy tyle, co w caym 2012 roku, kiedy to w Polsce odnotowano 279 zatru.

Najgorzej sytuacja przedstawiaa si w okresie wakacyjnym. W sierpniu odnotowanych zostao 87 zatru, natomiast w lipcu 73.

Podane liczby dotycz tylko osb, ktre trafiy z objawami zatrucia do szpitali. Ci u ktrych objawy przebiegay agodniej, zwykle nie korzystaj z pomocy lekarzy.


Drodzy rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci

Dopalacze stanowi coraz wikszy problem i zagraaj przede wszystkim modym ludziom.

Tym co zagraa najbardziej jest byskawiczna zmiana skadu chemicznego dopalaczy.

W cigu dwch ostatnich lat zidentyfikowano w dopalaczach 59 nowych substancji psychoaktywnych.


Drodzy rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci

Wedug badania Eurobarometru z 2011 r. na temat stosunku modziey do narkotykw, 5% modych ludzi w UE zayo takie substancje przynajmniej raz w yciu.

Polska naley do niechlubnej czowki: z badania wynika, e a 10 proc. modych Polakw przyznaje si do zaywania takich substancji.

rdo: Rynek Zdrowia


Drodzy rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci

Wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopalaczy, czyli rodkw zastpczych jest ZAKAZANE

(zgodnie z art. 44b Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziaaniu narkomanii

Dz. U. z 2012r. poz. 124)


Rodki zast pcze dopalacze

RODKI ZASTPCZE DOPALACZE

RODEK ZASTPCZY - substancj pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w kadym stanie fizycznym lub produkt, rolin, grzyba lub ich cz, zawierajce tak substancj, uywane zamiast rodka odurzajcego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak rodek odurzajcy lub substancja psychotropowa


Dopalacze furtka dla narkotyk w

Dopalacze furtka dla narkotykw

Dopalacze s substancj zmieniajc cechy narkotyku tak, aby mogy by legalnie dystrybuowane czyli stanowi alternatyw dla nielegalnych narkotykw.

Spoywanie dopalaczy ma na celu wywoanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego.

DOPALACZE NISZCZ MODY ORGANIZM tak samo jak normalne narkotyki

oraz uzaleniaj tak samo szybko.

Powoduj nieodwracalne zmianyw centralnym ukadzie nerwowym, zmiany osobowoci, omamy, ataki agresji.


Przyczyny si gania po dopalacze

Przyczyny sigania po dopalacze

 • ciekawo

 • nuda

 • modzieczy bunt

 • ch dowiadczenia nowych przey

 • dobra zabawa

 • aktualna moda

 • atwiejszy dostp do dopalaczy ni do rodkw nielegalnych

 • wpyw grupy rwieniczej

 • ucieczka od problemw


Nigdy nie nale y za ywa substancji kt rych sk ad budzi jakiekolwiek podejrzenie

Nigdy nie naley zaywa substancji, ktrych skad budzi jakiekolwiek podejrzenie!

Wikszo ze sprzedawanych preparatw ma nieznany dla kupujcego skad chemiczny a bardzo czsto jest on odmienny od deklarowanego.

Uywanie substancji uzaleniajcych o niewiadomym skadzie, dodatkowo w poczeniu np. z alkoholem wywouje gwatowne, nasilone reakcje, czsto nieodwracalne szkody zdrowotne a nawet moe doprowadzi do mierci.


Skutki uboczne za ywania dopalaczy mog spowodowa utrat zdrowia lub ycia

SKUTKI UBOCZNE zaywania dopalaczy mog spowodowa UTRAT ZDROWIA LUB YCIA

MAJC NA WZGLDZIE DOBRO DZIECI rozmawiajmy z nimi prbujc uwiadomi jakie zagroenie niesie za sob zaywanie dopalaczy, w ktrych zostay zidentyfikowane substancje, ktre mog wywoa szereg skutkw ubocznych, m.in.:

 • koatanie serca, zaburzenia rytmu serca, zwikszenie cinienia ttniczego krwi, ble w klatce piersiowej, przyspieszenie akcji serca, przyspieszony pytki oddech,

 • zmniejszenie lub brak aknienia, jadowstrt,

 • sucho w jamie ustnej,

 • zaburzenia widzenia (jaskrawo), rozszerzenie renic, przekrwienie oczu,


Drodzy rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci

 • mrowienie twarzy,

 • szczkocisk,

 • niekontrolowane napady zimna,

 • panik, uczucie niepokoju,

 • krwawienie z nosa, pieczenie nosa,

 • halucynacje,

 • zawroty gowy,

 • wysypki,

 • zmiany temperatury ciaa,

 • nadpobudliwo, niepokj, paranoj, urojenia,

 • myli samobjcze, lki i psychozy,

 • obniony nastrj, zmczenie, senno, poczucie bezsilnoci,

 • zaburzenie czynnoci ruchowych,

 • apati

  Pamitajmy, e nie ma jednego wzorca reakcji na przyjt substancj tolerowana przez organizm jednego czowieka,

  dla innego moe by gronw skutkach trucizn


Drodzy rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci

Drodzy Rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci.Oto sygnay ostrzegawcze, ktre mog wiadczy o przyjmowaniu dopalaczy:

 • izolowanie si od innych domownikw,

 • zamykanie si w pokoju,

 • niech do rozmw; czste wietrzenie pokoju,

 • uywanie kadzideek i odwieaczy powietrza,

 • bunt, amanie ustalonych zasad, napady zoci, silne pobudzenie i agresywne zachowanie,

 • naga zmiana grona przyjaci na innych, zwaszcza na starszych od siebie,

 • niewytumaczone spnienia - pne powroty lub nocne przebywanie poza domem,

 • kamstwa, wynoszenie wartociowych rzeczy,

 • tajemnice, krtkie rozmowy telefoniczne, nage wyjcia,

 • wzmoenie aknienia lub utrata i nagy spadek wagi ciaa,


Drodzy rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci

 • nadmierna wesoo, ale te przygnbienie i przeraajce uczucie pustki,

 • wymioty i nudnoci spowodowane podranieniem luzwki oraz wpywem substancji zawartych w dopalaczach na orodkowy ukad nerwowy,

 • gwatowny wzrost temperatury ciaa,

 • pobudzenie psychoruchowe, ktre moe utrzymywa si przez wiele godzin, powodujce brak potrzeby snu,

 • bekotliwa mowa i spltanie,

 • nietrzymanie moczu (rozlunienie zwieraczy) i brak kontroli nad innymi czynnociami fizjologicznymi,


Drodzy rodzice nie bagatelizujcie zmian w zachowaniu swoich dzieci

 • ble wiecowe i udar mzgu,

 • kolorowe wizje, ale te przeraajce halucynacje i zawroty gowy,

 • zapach na ubraniu, wosach

 • szkliste oczy,

 • posiadanie substancji przypominajcych narkotyki tabletki, pastylki, biay, brzowy lub kremowy proszek, zielone, pokruszone licie,

 • akcesoria somki, fajki, fiolki, mae foliowe torebki


Unikaj dopalaczy nie wypalaj si

UNIKAJ DOPALACZY NIE WYPALAJ SI

Zaywanie rodkw odurzajcych, w tym rwnie dopalaczy jest szkodliwe w kadym wieku a spustoszenie jakie siej w dojrzewajcym organizmie bardzo czsto nie da si naprawi


Wi cej informacji na temat dopalaczy mo na uzyska na stronach internetowych

Wicej informacji na temat dopalaczy mona uzyska na stronach internetowych:

 • www.dopalaczeinfo.pl (strona internetowa opracowana przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziaania Narkomanii)

 • www.narkomania.org.pl/czytelnia/dopalacze-przejsciowa-moda-czy-realne-zagrozenie


Gdzie szuka pomocy

Gdzie szuka pomocy?

 • www.narkomania.org.pl - Antynarkotykowa Poradnia Internetowa

 • Antynarkotykowy Telefon Zaufania 801 199 990(czynny codziennie w godz. 16-21)


 • Login