sb r publika n ch aktivit 1 lf uk a vfn v roce 2012
Download
Skip this Video
Download Presentation
sběr publikačních aktivit 1 . LF UK a VFN v roce 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

sběr publikačních aktivit 1 . LF UK a VFN v roce 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

sběr publikačních aktivit 1 . LF UK a VFN v roce 2012. Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN únor 2012. Publikace za rok 2011. Termíny záznamy pro RIV do 28. 2. 2012 ostatní záznamy do 11. 3. 2012 Neúplné záznamy – opravte a uložte jako Aktivní. K čemu záznamy slouží.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' sběr publikačních aktivit 1 . LF UK a VFN v roce 2012' - grant-good


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sb r publika n ch aktivit 1 lf uk a vfn v roce 2012

sběr publikačních aktivit 1. LF UK a VFNv roce 2012

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

únor 2012

publikace za rok 2011
Publikaceza rok 2011
 • Termíny
  • záznamy pro RIV do 28. 2. 2012
  • ostatní záznamy do 11. 3. 2012
 • Neúplné záznamy – opravte a uložte jako Aktivní
k emu z znamy slou
K čemu záznamy slouží
 • Evidence publikačních aktivit pracovníků1. LF UK a VFN
 • Předání záznamů do databáze Univerzity Karlovy
 • Hodnocení pracovišť 1. LF UK a VFN
 • Výroční zpráva
 • Předání záznamů do RIV
aplikace pro evidenci publika n ch aktivit
Aplikace pro evidenci publikačních aktivit
 • http://bibliografie.lf1.cuni.cz
 • pozor na duplicity (co už bylo vyplněno někým jiným, nevyplňujte)
 • to, co vyšlo předběžně online a tiskem teprve vyjde – NEZADÁVEJTE
 • využijte záznamy exportované z WoS (návod na stránkách ÚVI)
auto i
Autoři
 • mohou být „domácí“ nebo „cizí“ – pro jejich přidání použijte příslušné tlačítko (domácí vyberte ze seznamu, cizí vyplňte ručně)
 • uvádějte všechny, a to v pořadí, v jakém jsou uvedeni v publikaci
 • !!!„domácí“ může být pouze ten, kdo má v publikaci uvedeno jako pracoviště 1. LF UK / VFN (jinak jej uveďte jako „CIZÍHO“)
 • i autoři z jiného pracoviště 1. LF UK / VFN mohou být „domácí“ – vyplňujte záznam vždy podle publikace!
 • GARANT – 1 z autorů určený tvůrčím kolektivem (korespondující autor, příjemce grantu…), zodpovídá za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli
vyb rejte ze seznam v aplikaci
Vybírejte ze seznamů v aplikaci:
 • domácí autory
 • časopisy
   • narazíte-li na chybu nebo někdo / něco chybí, upozorněte nás
 • kódy projektů a výzkumných záměrů
   • máte-li kód, který nelze vyplnit z číselníku - napište jej do pole „Seznam projektů nesledovaných RIV“ a nad tímto polem zadejte ANO v poli „Projekty nesledované RIV“.
z znamy pro riv
Záznamy pro RIV

Do RIV odevzdáme ty ze záznamů, u kterých uvedete „Ano“ v poli „Eportovat do národní databáze publikací RIV“

 • při zadávání záznamu toto pole vyplňte zodpovědně
 • co do RIV nepatří, poslat tam nesmíme
  • BODY v RIV => peníze
  • za nepravdivé nebo nevyhovující údaje =>SANKCE
co je riv
Co je RIV?

RIV = součást Informačního systému výzkumu a vývoje (www.isvav.cz)

 • Důležité součásti ISVaV:RIV– Rejstřík informací o výsledcíchCEZ – Centrální evidence výzkumných záměrůCEP - Centrální evidence projektů
 • Jak byly dříve odevzdané záznamy hodnoceny, najdete zde:www.isvav.cz/h11 - hodnocení 2006-2010www.isvav.cz/h10 - hodnocení 2005-2009www.isvav.cz/h09 - hodnocení 2004-2008
riv co m eme odevzdat 1 jak v sledky
RIV – co můžeme odevzdat (1)Jaké výsledky?
 • původní výsledky výzkumu a vývoje
 • domácí autoři měli v době vzniku výsledku pracovněprávní vztah k 1. LF UK / VFN
 • tento pracovněprávní vztah se vztahovalkvýzkumu, na jehož základě výsledek vznikl
 • jde o již uplatněný výsledek
riv co m eme odevzdat 2 s jak m financov n m
RIV – co můžeme odevzdat (2)S jakým financováním?
 • Výsledky dosažené při řešení výzkumných aktivit s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb.
  • výzkumné záměry (CEZ) – uveďte kód výzkumného záměru z číselníku
  • projekty (CEP)– uveďte kód projektu z číselníku
  • institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace – uveďte ANO u tohoto typu financování
  • specifický výzkum na vysokých školách– uveďte ANO u tohoto typu financování a napište kód do pole „Seznam projektů nesledovaných RIV“
riv co m eme odevzdat 3 s jak m jin m financov n m
RIV – co můžeme odevzdat (3)S jakým jiným financováním?
 • Výsledky dosažené při řešení výzkumných aktivit, na které nebyla poskytnuta podpora podle zákona č. 130/2002 Sb. – uveďte ANO u příslušného typu financování
  • operační programy (které nejsou v CEP)
  • rámcové programy EK (které nejsou v CEP)
  • jiné veřejné zdroje
  • neveřejné zdroje
riv ano kdy
RIV „ANO“, když…

ČLÁNEK:

 • prezentuje původní výsledky výzkumu
 • je zveřejněný ve vědeckém recenzovaném časopise s přiděleným ISSN
 • nikoli abstrakty, články informativního charakteru, ediční materiály…
riv ano kdy1
RIV „ANO“, když…

KNIHA:

 • prezentuje původní výsledky výzkumu
 • je neperiodická odborná publikace, recenzovaná, má souhrn v cizím jazyce
 • má ISBN a je registrovaná v Národní knihovně ČR
 • má minimálně 50 stran bez příloh
 • není to učebnice, sborník, překlad, dizertace…
 • jde o 1. vydání
riv ano kdy2
RIV „ANO“, když…

KAPITOLA:

 • stejné podmínky jako kniha
 • odevzdává se, když kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv
  • do RIV se nesmí poslat kniha jako celek a zároveň kapitoly z ní
riv ano kdy3
RIV „ANO“, když…

ČLÁNEK (STAŤ) VE SBORNÍKU:

 • prezentuje původní výsledky výzkumu
 • vyšel v recenzovaném sborníku s ISBN, vydaném u příležitosti konference, semináře
 • nikoli abstrakty!

(v RIV budou hodnoceny jen ty články ve sbornících, které jsou indexovány ve WoS a mají minimálně 2 strany, ale poslat se tam mohou všechny, které splňují definici)

riv a dal typy dokument
RIV a další typy dokumentů
 • Patenty (ne patentové přihlášky!)
 • Aplikované výsledky
 • Ostatní výsledky
 • blíže viz Druhy výsledků v IS VaVaI = http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415
riv dal podm nky pro z isk bod
RIV – další podmínky pro zisk bodů
 • správné oborové zařazení (číselník RIV)
 • smysluplná anotace (64-2000 znaků, delší než název)
 • anglická klíčová slova oddělená středníky
 • pokud existují, musí být vyplněny tyto údaje: - odkaz na plný text- DOI- UT WOS
odkaz a doi nov po adovan daje
Odkaz a DOI – nově požadované údaje
 • Do pole „Elektronická adresa (URL), na které je dokument dostupný”uveďte odkaz na plný text dokumentu, nejlépe pomocí DOI
 • DOI (Digital ObjectIdentifier) = jedinečný identifikátor elektronických dokumentů (naleznete jej např. v záznamu ve Web of Science nebo přímo v článku)
 • odkaz pomocí DOI „http://dx.doi.org/xxx“kde xxx= DOI

Příklad:Článek má DOI: 10.3892/ijo_00000788URL adresa = http://dx.doi.org/10.3892/ijo_00000788

ut wos
UT WOS
 • dříve UT ISI
 • jedinečný identifikátor záznamu ve WoS
 • 15 čísel
 • ve Web of Science nyní jako Accession Number a naleznete jej přímo u záznamu
kontakt a odkazy
Kontakt a odkazy

22496 5618

 • Informace ke sběru:http://uvi.lf1.cuni.cz/publikacni-cinnost
 • Užitečné dokumenty: http://uvi.lf1.cuni.cz/pomucky-odkazy
ad