wczesna filozofia nowo ytna xv xvii wiek
Download
Skip this Video
Download Presentation
WCZESNA FILOZOFIA NOWOŻYTNA XV-XVII wiek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

WCZESNA FILOZOFIA NOWOŻYTNA XV-XVII wiek - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

WCZESNA FILOZOFIA NOWOŻYTNA XV-XVII wiek. HISTORIA ETYKI (HISTORIA FILOZOFII). Niccolò Machiavelli (1469-1527) a ś w . Tomasz z Akwinu (1225-1274 ) etyka i polityka. Celem działań ludzkich jest osiągnięcie szczęścia: Arystoteles: doczesnego św. Tomasz: wiecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WCZESNA FILOZOFIA NOWOŻYTNA XV-XVII wiek' - gram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wczesna filozofia nowo ytna xv xvii wiek

WCZESNA FILOZOFIA NOWOŻYTNA XV-XVII wiek

HISTORIA ETYKI (HISTORIA FILOZOFII)

slide3

Celem działań ludzkich jest osiągnięcie szczęścia:

Arystoteles: doczesnego

św. Tomasz: wiecznego

slide4

Człowiek jest istotą niesamodzielną

sens Arystotelesowskiej i Tomaszowej definicji człowieka jako istoty politycznej/społecznej (zoonpolitikon, animalsociale)

slide5

osiągnięcie szczęścia nie jest przedsięwzięciem samotniczym, indywidualnym, dokonuje się w środowisku społecznym i w ramach wspólnoty politycznej

 • dzięki relacjom z innymi ludźmi, a także napomnieniom człowiek może ćwiczyć się w cnocie i dążyć do jej osiągnięcia.
slide6

Św. Tomasz:

szczęście, czyli osiągnięcie cnoty, wymaga oprócz tego, w wymiarze ponadnaturalnym, łaski Bożej, dzięki której cnoty wyuczone (naturalne), wsparte zostają cnotami wlanymi. To warunek osiągnięcia szczęścia wiecznego.

slide7

Ma

Europa w XI-XIII w., Mały atlas historyczny, Warszawa: PPWK, 1979

slide9

Arystoteles, a za nim św. Tomasz, twierdzą, że państwo jest pełną wspólnotą (civitas est communitas perfecta), która umożliwia ludziom osiągnięcie tego, co konieczne do życia

z tego za wynika także, że „ludzie nie żyją sami, a żyją dobrze, na ile prawa państwowe ukierunkowują ich życie ku cnotom”.

slide10

pojedynczy człowiek nie jest w stanie ogarnąć całej wiedzy, która jest niezbędna do zaspokojenia różnych potrzeb, musi więc żyć „w gromadzie”

 • wiedza cząstkowa, jaką dysponują pojedynczy ludzie zmusza do wzajemnego wspierania się i zarazem je umożliwia.
slide11

Funkcjonalna konieczność istnienia czynnika kierującego - władzy politycznej,

władza polityczna zapewnia ład we wspólnocie politycznej,

ludzie bowiem zabiegają o to, „co im odpowiada”, dążąc tym samym do celów rozbieżnych,

nie są w stanie wytworzyć ładu samorzutnie, z wyjątkiem podziału pracy.

slide12

Władza polityczna:

Analogia: władca - Bóg

władca, jeśli rządząc zmierza do dobra wspólnego, spełnia wobec wspólnoty rolę analogiczną do roli Boga, sprawującego pieczę nad całością wszechświata,

slide13

Państwo

 • wspólnota naturalna,
 • czynnik porządkujący,
 • podtrzymujący więzi społeczne i wytwarzający nowe,
 • narzędzie realizacji dobra wspólnego,
 • niezbędny warunek osiągnięcia cnoty i szczęścia wiecznego.
slide14

Św. Tomasz traktuje problem ustroju politycznego, podobnie jak Arystoteles, biorąc pod uwagę:

 • liczbę sprawujących władzę
 • ich stosunek do dobra wspólnego.
slide15

Wyróżnia:

- rządy jednostki, nielicznych i wielu

 • rządy sprawiedliwe: monarchię,

arystokrację i republikę

 • rządy niesprawiedliwe: tyranię, oligarchię i demokrację („cały lud jest jakby tyranem”)
slide16

Nie traktuje republiki (odpowiednika Arystotelesowej politei) jako ustroju najlepszego, lecz opowiada się za monarchią, czyli za sprawiedliwym jedynowładztwem.

slide17

Niccolò Machiavelli (1469-1527)

Główne dzieła:

Książę,

Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza

slide19

Niccolò Machiavelli (1469-1527)

 • odszedł od wielowiekowej tradycji myślenia o polityce
 • wyznaczył nowy sposób pojmowania problemów władzy politycznej, politycznego porządku i państwa.
slide20

Machiavelli, podobnie jak później Tomasz Hobbes (1588-1679), uważał, iż forma rządu (konkretna postać ustroju) nie ma istotnego znaczenia.

slide21

Władza choćby najskuteczniejsza musi mieć społeczne wsparcie, które gwarantuje trwałość porządku politycznego.

Dlatego władca musi sprawiać wrażenie, że działa zgodnie z wzorcami etycznymi (cnotami), które podziela lud.

slide22

ochrona racji stanu to warunek trwałości państwa

 • działania władzy politycznej w ramach prawa
 • nieuchronny konflikt polityki i zasad etycznych
slide23

Podobnie jak św. Tomasz z Akwinu Machiavelli uważał za uzasadnione:

 • złamanie prawa przez władzę polityczną ze względu na pożytek społeczny (ratio publicaeutilitatis), gdy działa ona w warunkach wyższej konieczności dla obrony państwa
 • zasada działania państwa: „konieczność nie zna prawa/prawo nie obejmuje konieczności” (necessitas legem non habet).
slide24

Różnica w stosunku do tradycji chrześcijańskiej (inspiracja tradycją rzymską):

konieczność przywrócenia równowagi w państwie przez zdobycie władzy politycznej, nawet w wyniku obalenia władzy legalnej, lecz nieudolnej.

slide25

Tego rodzaju rezultaty mogą osiągać ludzie silni, władcy lub jednostki dążące do władzy, obdarzeni

virtù.

slide26

Virtù (cnota, z łac. virtus), pojmowana inaczej niż przez starożytnych:

 • rozumność,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • rozwaga,
 • zdolność przewidywania skutków działań,
 • chytrość

Wszystko jest podporządkowane interesom państwa.

slide27

W filozofii politycznej Machiavellego:

 • racja stanu, zastępuje kategorię etyczną dobra wspólnego,
 • odejście od koncepcji wychowania obywateli (paideia), a tym bardziej poddanych,
 • mechanizmy socjalizacyjne są ważniejsze: wytwarzają w ludziach trwałe sposoby postępowania, czyniąc ich bardziej przewidywalnymi.
slide28

W księdze VIII Księcia Machiavelli wskazuje na konieczność ograniczenia stosowania przemocy w utrwalaniu zdobytej władzy:

slide29

„Okrucieństwa, można powiedzieć są dobrze użyte (jeżeli wolno o złym powiedzieć, że jest dobre) wówczas, gdy zostają wywarte raz jeden w koniecznej potrzebie utrwalenia władzy, w następstwie zaś już się do nich nie wraca, wyzyskując natomiast władzę utrwaloną ku jak największemu pożytkowi poddanych. (Książę, Ks. VIII)”

ad