Download

Planiranje i programiranje rada knjižničara 2006. / 2007.


Advertisement
/ 21 []
Download Presentation
Comments
gram
From:
|  
(1127) |   (0) |   (0)
Views: 105 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Informativni utorak, 3. listopada 2006. Zdenka Bilić. Planiranje i programiranje rada knjižničara 2006. / 2007. Fond sati. Školska godina 1768 Nastavna godina 1440 36 tjedana = 180 nastavnih dana tjedan = 40 sati. ODGOJNO - OBRAZOVNA DJELATNOST 875 sati
Planiranje i programiranje rada knjižničara 2006. / 2007.

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informativni utorak 3 listopada 2006 zdenka biliSlide 1

Informativni utorak, 3. listopada 2006. Zdenka Bilić

Planiranje i programiranjerada knjižničara2006. / 2007.

Fond satiSlide 2

Fond sati

Školska godina 1768

Nastavna godina 1440

36 tjedana = 180 nastavnih dana

tjedan = 40 sati

Godi nji plan i programSlide 3

ODGOJNO - OBRAZOVNA DJELATNOST 875sati

Poticanje i razvijanje navike čitanja te dolaženja u knjižnicu kroz pričanje priča, slušanje zvučnih zapisa, provođenje kvizova o pročitanim knjigama

Edukacija korisnika: sustavno upoznavanje knjiga i knjižnice, uvođenje učenika u temeljne načine pretraživanja i uporabe dostupnih izvora znanja te poučavanje učenika za samostalno učenje prema NPIP-u. Timski rad na pripremi i ostvarenju nastavnih sati i projekata.

Ispitivanje zanimanja učenika za knjigu (čitateljska putovnica)

Pomoć pri izboru knjižne građe

Pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata

Rad s učenicima u produženom boravku na promicanju odgoja za mir

Suradnja s učiteljima, pedagogom i ravnateljem u nabavi svih vrsta knjižne građe i u razvoju knjižnice

Godišnji plan i program

Godi nji plan i program1Slide 4

Godišnji plan i program

STRUČNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST 543 sati

 • Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici

 • Nabava knjiga i ostale informacijske građe

 • Knjižnično poslovanje, invetarizacija, signiranje, klasifikacija i katalogizacija otpis i revizija (nastavnički fond)

 • Sustavno izvješćivanje učenika i nastavnika o novoj literaturi

 • Izradba informacijskih pomagala

 • Godišnja pretplata na časopise

 • Izrada godišnjeg programa rada knjižničara

Godi nji plan i program2Slide 5

Godišnji plan i program

STRUČNO USAVRŠAVANJE 120 sati

 • Praćenje stručne knjižnične i druge literature za mladež

 • Sudjelovanje na stručnim sastancima škole

 • Sudjelovanje na županijskim stručnim vijećima

 • Sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničara

 • Sudjelovanje na seminaru Proljetna škola školskih knjižničara RH

 • Suradnja s matičnom službom Nacionalne i sveučilišne knjižnice, matičnom službom Gradske knjižnice, suradnja s knjižnicama u državi i šire.

 • Suradnja s knjižarima i nakladnicima

Godi nji plan i program3Slide 6

Godišnji plan i program

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 230 sati

Književni susreti, kviz natjecanja, tematske i prigodne izložbe, promocije knjiga, tribine, međunarodni Dan školskih knjižnica

Ukupno 1768

Tjedni plan rada neposredni odgojno obrazovni radSlide 7

Rad s učenicima

Program knjižničnog obrazovanja Školska knjižnica , nastava u školskoj knjižnici ;

program poticanja čitanja Bajkaonica, ;

program Čitam bajku, poticanje čitanja kod učenikakoji imaju teškoća pri čitanju;

program Mladi knjižničari;

individualni, skupni i savjetodavni rad s učenicima; radionice za interesnu skupinu učenika

15 sati

Rad s učiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljem i roditeljima

Suradnja i timski rad s učiteljima u ostvarenju NPIP-a / integracijsko-korelacijsko planiranje / te promicanju čitateljske kulture učenika; pomoć učiteljima u planiranju i ostvarivanju programa stručnog usavršavanja; suradnja s ravnateljem i stručnim suradnicima u ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice; marketinški pristup roditeljima (promoviranje rada, pedagoško-psihološka literatura za roditelje, poticanje obiteljskog čitanja i razvijanje kulture ponašanja s knjigom) 6

Tjedni plan radaNEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Tjedni plan rada neposredni odgojno obrazovni rad1Slide 8

Posudba knjiga

Pomoć učenicima pri odabiru knjiga za slobodno čitanje

2

Unapređivanje odgojno-obrazovnog rada

Sudjelovanje u školskim projektima, vođenje stručnih skupova, radionica, analiza odgojno-obrazovnih postignuća, prijedlozi za poboljšanje2

Tjedni plan radaNEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

2 tjedan 15 satiSlide 9

2. tjedan 15 sati

1 tjedan 15 satiSlide 10

1. tjedan 15 sati

Godi nji plan rujanSlide 11

Godišnji planrujan

5. razred : časopisi - izvori novih informacija

TK, tema:Životno okruženje čovjeka i zadaće tehnike

1. razred : knjižnica - mjesto poticanja čitalačke i informacijske

pismenosti

Bajkaonica : Cvilidreta

knjižničari : Što čitamo i što ćemo raditi ?

Godi nji plan listopadSlide 12

Godišnji planlistopad

8. razred : Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica

HJ, medijska kultura : U potrazi za knjigom

8. razred: Uporaba stečenih znanja

FIZIKA : Nikola Tesla, terenska nastava

3. razred : Put od autora do čitatelja

Hj, lektira: Miševi i mačke naglavačke

Bajkaonica: Matovilka

Čitam bajku : Kako je Koren kovač sve vragove zastrašio

Busen ružmarina

Knjižničari : Perunika - izvori za praslavensku mitologiju

Godi nji plan studeniSlide 13

Godišnji planstudeni

7. razred : On – line katalozi

MATEMATIKA : Prikupljanje i obrada podataka (statistika)

HJ, medijska kultura : Knjižnica

3. razred : Mjesna knjižnica

Bajkaonica : Trnoružica

Čitam bajku : Kraljeva kći vještica

Žabica djevojka

Kraljeva kći

knjižničari: Perunika - prikaz likova

Godi nji plan prosinacSlide 14

Godišnji planprosinac

8. razred : Uporaba stečenih znanja

MATEMATIKA : Pitagora i njegov poučak

2. razred : Jednostavni književni oblici

HJ, književnost: Bajka

Bajkaonica: Snjeguljica i sedam patuljaka

Čitam bajku : Kako je Koren kovač sve vragove zastrašio

Busen ružmarina

knjižničari : Perunika - izrada nakita

Godi nji plan sije anjSlide 15

Godišnji plan siječanj

4. razred : Referentna zbirka – priručnici

PID: Nizinski dijelovi RH

5. razred: Organizacija i poslovanje školske knjižnice

HJ: Lektirno djelo

Bajkaonica: Vuk i jarići

Čitam bajku: Kraljeva kći vještica

Žabica djevojka

Kraljeva kći

Knjižničari: Perunika - u potrazi za kostimom

Godi nji plan velja aSlide 16

Godišnji planveljača

6. razred : Predmetnica – put do informacije

Povijest: Humanizam i renesansa

4. razred: integrirani dan u knjižnici

PID: Hrvati i nova domovina

Bajkaonica: Začarani kraljević

Čitam bajku: Kako je Koren kovač sve vragove zastrašio

Busen ružmarina

Knjižničari: Perunika - izrada kostima

Godi nji plan o ujakSlide 17

Godišnji planožujak

6. razred: Samostalno pronalaženje informacija

Priroda: Kopnene vode ( terenska nastava)

3. razred: Put od autora do čitatelja

HJ, Medijska kultura: Knjižnica – korištenje enciklopedije

Bajkaonica: Bremenski svirači

Čitam bajku: Kraljeva kći vještica

Žabica djevojka

Kraljeva kći

Knjižničari: Perunika - izrada kostima

Godi nji plan travanjSlide 18

Godišnji plantravanj

4. razred : Književno-komunikacijsko-informacijska kultura

PID: Život zelene biljke

2. razred : Dječji časopis

HJ, Medijska kultura: Dječji časopisi

Bajkaonica: Crvenkapica

Čitam bajku: Kako je Koren kovač sve vragove zastrašio

Busen ružmarina

Knjižničari: Perunika - izrada CD

Godi nji plan svibanjSlide 19

Godišnji plansvibanj

7. razred: Časopisi na različitim medijima

POVIJEST: Svijet u doba europske dominacije u 19. stoljeću

2. razred: Dječji časopis

LK: Ploha – fotografija

Bajkaonica: Zlatna ptica

Čitam bajku: Kraljeva kći vještica

Žabica djevojka

Kraljeva kći

Knjižničari: prezentacija projekta Perunika

Godi nji plan lipanjSlide 20

Godišnji planlipanj

8. razred: Uporaba stečenih znanja

SR: Profesionalna orijentacija

4. razred: Referentna zbirka – priručnici

HJ, Medijska kultura: Knjižnica – služenje rječnikom i školskim

pravopisom

Bajkaonica: Četiri brata vrijedna zlata

Terenska nastava tema nikola teslaSlide 21

terenska nastavatema: Nikola Tesla

Učenici 8. razreda pristupaju temi odabirom radne grupe:

1. zemljopis: Lika

2. povijest: dvadeseto stoljeće

3. fizika: značajni pronalasci

4. knjižnica: zanimljivosti iz života

5. informatika: prezentacija

Posjet Memorijalnom centru”Nikola Tesla” u Smiljanu


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro