informativni utorak 3 listopada 2006 zdenka bili
Download
Skip this Video
Download Presentation
Planiranje i programiranje rada knjižničara 2006. / 2007.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Planiranje i programiranje rada knji nicara 2006. - PowerPoint PPT Presentation


 • 469 Views
 • Uploaded on

Informativni utorak, 3. listopada 2006. Zdenka Bilić. Planiranje i programiranje rada knjižničara 2006. / 2007. Fond sati. Školska godina 1768 Nastavna godina 1440 36 tjedana = 180 nastavnih dana tjedan = 40 sati. ODGOJNO - OBRAZOVNA DJELATNOST 875 sati

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Planiranje i programiranje rada knji nicara 2006. ' - gram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fond sati
Fond sati

Školska godina 1768

Nastavna godina 1440

36 tjedana = 180 nastavnih dana

tjedan = 40 sati

godi nji plan i program
ODGOJNO - OBRAZOVNA DJELATNOST 875sati

Poticanje i razvijanje navike čitanja te dolaženja u knjižnicu kroz pričanje priča, slušanje zvučnih zapisa, provođenje kvizova o pročitanim knjigama

Edukacija korisnika: sustavno upoznavanje knjiga i knjižnice, uvođenje učenika u temeljne načine pretraživanja i uporabe dostupnih izvora znanja te poučavanje učenika za samostalno učenje prema NPIP-u. Timski rad na pripremi i ostvarenju nastavnih sati i projekata.

Ispitivanje zanimanja učenika za knjigu (čitateljska putovnica)

Pomoć pri izboru knjižne građe

Pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata

Rad s učenicima u produženom boravku na promicanju odgoja za mir

Suradnja s učiteljima, pedagogom i ravnateljem u nabavi svih vrsta knjižne građe i u razvoju knjižnice

Godišnji plan i program
godi nji plan i program1
Godišnji plan i program

STRUČNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST 543 sati

 • Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici
 • Nabava knjiga i ostale informacijske građe
 • Knjižnično poslovanje, invetarizacija, signiranje, klasifikacija i katalogizacija otpis i revizija (nastavnički fond)
 • Sustavno izvješćivanje učenika i nastavnika o novoj literaturi
 • Izradba informacijskih pomagala
 • Godišnja pretplata na časopise
 • Izrada godišnjeg programa rada knjižničara
godi nji plan i program2
Godišnji plan i program

STRUČNO USAVRŠAVANJE 120 sati

 • Praćenje stručne knjižnične i druge literature za mladež
 • Sudjelovanje na stručnim sastancima škole
 • Sudjelovanje na županijskim stručnim vijećima
 • Sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničara
 • Sudjelovanje na seminaru Proljetna škola školskih knjižničara RH
 • Suradnja s matičnom službom Nacionalne i sveučilišne knjižnice, matičnom službom Gradske knjižnice, suradnja s knjižnicama u državi i šire.
 • Suradnja s knjižarima i nakladnicima
godi nji plan i program3
Godišnji plan i program

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 230 sati

Književni susreti, kviz natjecanja, tematske i prigodne izložbe, promocije knjiga, tribine, međunarodni Dan školskih knjižnica

Ukupno 1768

tjedni plan rada neposredni odgojno obrazovni rad
Rad s učenicima

Program knjižničnog obrazovanja Školska knjižnica , nastava u školskoj knjižnici ;

program poticanja čitanja Bajkaonica, ;

program Čitam bajku, poticanje čitanja kod učenikakoji imaju teškoća pri čitanju;

program Mladi knjižničari;

individualni, skupni i savjetodavni rad s učenicima; radionice za interesnu skupinu učenika

15 sati

Rad s učiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljem i roditeljima

Suradnja i timski rad s učiteljima u ostvarenju NPIP-a / integracijsko-korelacijsko planiranje / te promicanju čitateljske kulture učenika; pomoć učiteljima u planiranju i ostvarivanju programa stručnog usavršavanja; suradnja s ravnateljem i stručnim suradnicima u ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice; marketinški pristup roditeljima (promoviranje rada, pedagoško-psihološka literatura za roditelje, poticanje obiteljskog čitanja i razvijanje kulture ponašanja s knjigom) 6

Tjedni plan radaNEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
tjedni plan rada neposredni odgojno obrazovni rad1
Posudba knjiga

Pomoć učenicima pri odabiru knjiga za slobodno čitanje

2

Unapređivanje odgojno-obrazovnog rada

Sudjelovanje u školskim projektima, vođenje stručnih skupova, radionica, analiza odgojno-obrazovnih postignuća, prijedlozi za poboljšanje2

Tjedni plan radaNEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
2 tjedan 15 sati
2. tjedan 15 sati
godi nji plan rujan
Godišnji planrujan

5. razred : časopisi - izvori novih informacija

TK, tema:Životno okruženje čovjeka i zadaće tehnike

1. razred : knjižnica - mjesto poticanja čitalačke i informacijske

pismenosti

Bajkaonica : Cvilidreta

knjižničari : Što čitamo i što ćemo raditi ?

godi nji plan listopad
Godišnji planlistopad

8. razred : Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica

HJ, medijska kultura : U potrazi za knjigom

8. razred: Uporaba stečenih znanja

FIZIKA : Nikola Tesla, terenska nastava

3. razred : Put od autora do čitatelja

Hj, lektira: Miševi i mačke naglavačke

Bajkaonica: Matovilka

Čitam bajku : Kako je Koren kovač sve vragove zastrašio

Busen ružmarina

Knjižničari : Perunika - izvori za praslavensku mitologiju

godi nji plan studeni
Godišnji planstudeni

7. razred : On – line katalozi

MATEMATIKA : Prikupljanje i obrada podataka (statistika)

HJ, medijska kultura : Knjižnica

3. razred : Mjesna knjižnica

Bajkaonica : Trnoružica

Čitam bajku : Kraljeva kći vještica

Žabica djevojka

Kraljeva kći

knjižničari: Perunika - prikaz likova

godi nji plan prosinac
Godišnji planprosinac

8. razred : Uporaba stečenih znanja

MATEMATIKA : Pitagora i njegov poučak

2. razred : Jednostavni književni oblici

HJ, književnost: Bajka

Bajkaonica: Snjeguljica i sedam patuljaka

Čitam bajku : Kako je Koren kovač sve vragove zastrašio

Busen ružmarina

knjižničari : Perunika - izrada nakita

godi nji plan sije anj
Godišnji plan siječanj

4. razred : Referentna zbirka – priručnici

PID: Nizinski dijelovi RH

5. razred: Organizacija i poslovanje školske knjižnice

HJ: Lektirno djelo

Bajkaonica: Vuk i jarići

Čitam bajku: Kraljeva kći vještica

Žabica djevojka

Kraljeva kći

Knjižničari: Perunika - u potrazi za kostimom

godi nji plan velja a
Godišnji planveljača

6. razred : Predmetnica – put do informacije

Povijest: Humanizam i renesansa

4. razred: integrirani dan u knjižnici

PID: Hrvati i nova domovina

Bajkaonica: Začarani kraljević

Čitam bajku: Kako je Koren kovač sve vragove zastrašio

Busen ružmarina

Knjižničari: Perunika - izrada kostima

godi nji plan o ujak
Godišnji planožujak

6. razred: Samostalno pronalaženje informacija

Priroda: Kopnene vode ( terenska nastava)

3. razred: Put od autora do čitatelja

HJ, Medijska kultura: Knjižnica – korištenje enciklopedije

Bajkaonica: Bremenski svirači

Čitam bajku: Kraljeva kći vještica

Žabica djevojka

Kraljeva kći

Knjižničari: Perunika - izrada kostima

godi nji plan travanj
Godišnji plantravanj

4. razred : Književno-komunikacijsko-informacijska kultura

PID: Život zelene biljke

2. razred : Dječji časopis

HJ, Medijska kultura: Dječji časopisi

Bajkaonica: Crvenkapica

Čitam bajku: Kako je Koren kovač sve vragove zastrašio

Busen ružmarina

Knjižničari: Perunika - izrada CD

godi nji plan svibanj
Godišnji plansvibanj

7. razred: Časopisi na različitim medijima

POVIJEST: Svijet u doba europske dominacije u 19. stoljeću

2. razred: Dječji časopis

LK: Ploha – fotografija

Bajkaonica: Zlatna ptica

Čitam bajku: Kraljeva kći vještica

Žabica djevojka

Kraljeva kći

Knjižničari: prezentacija projekta Perunika

godi nji plan lipanj
Godišnji planlipanj

8. razred: Uporaba stečenih znanja

SR: Profesionalna orijentacija

4. razred: Referentna zbirka – priručnici

HJ, Medijska kultura: Knjižnica – služenje rječnikom i školskim

pravopisom

Bajkaonica: Četiri brata vrijedna zlata

terenska nastava tema nikola tesla
terenska nastavatema: Nikola Tesla

Učenici 8. razreda pristupaju temi odabirom radne grupe:

1. zemljopis: Lika

2. povijest: dvadeseto stoljeće

3. fizika: značajni pronalasci

4. knjižnica: zanimljivosti iz života

5. informatika: prezentacija

Posjet Memorijalnom centru”Nikola Tesla” u Smiljanu

ad