profilaktyka selektywna fred goes net
Download
Skip this Video
Download Presentation
Profilaktyka selektywna „ FreD goes net”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Profilaktyka selektywna „ FreD goes net” - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Profilaktyka selektywna „ FreD goes net”. Program wczesnej interwencji wobec młodych osób, które po raz zostały odnotowane w związku z narkotykami lub alkoholem Robert Rejniak. Ogólne informacje o projekcie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Profilaktyka selektywna „ FreD goes net”' - graham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
profilaktyka selektywna fred goes net
Profilaktyka selektywna„FreD goes net”

Program wczesnej interwencji wobec młodych osób, które po raz zostały odnotowane w związku z narkotykami lub alkoholem

Robert Rejniak

og lne informacje o projekcie
Ogólne informacje o projekcie
 • „FreD goes net” – międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy)
 • Beneficjent programu w Polsce – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Zdrowie Publiczne oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Kraje uczestniczące - Niemcy, Polska, Austria, Belgia, Cypr, Irlandia, Islandia, Łotwa, Szwecja, Słowenia, Rumunia, Dania, Luxemburg, Holandia, Słowacja, Litwa
 • Termin realizacji projektu: listopad 2007- październik 2010
kontynuacja realizacji programu w 2010 r
Kontynuacja realizacji programu w 2010 r.

Rekomendacja:

LWL Koordinationstelle Sucht Westfallen Lippe z siedzibą w Műnster

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii MZ w Warszawie

Wsparcie finansowe:

Urząd Marszałkowski w Toruniu

Urząd Miasta Bydgoszczy

fred projekt wczesnej interwencji
FreD - projekt wczesnej interwencji
 • Wczesna interwencja pełni rolą chroniącą i kierowana jest do osób, które same nie zwróciły się jeszcze o pomoc.
 • Wczesna interwencja odnosi się do fazy prekontemplacji i ma za zadanie wzbudzenie motywacji.
 • Wczesna interwencja pozwala na opanowanie umiejętności identyfikacji ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób podchodzą do substancji psychoaktywnych
 • Wczesna interwencja ułatwia dotarcie do placówek pomocowych oferując niskoprogową pomoc
 • Grupa docelowa programu – młode osoby używające legalnych i nielegalnych substancji odurzających (nieuzależnione)
fred oferta kr tkoterminowa
FreD – oferta krótkoterminowa
 • Odkrycie faktu używania substancji powinno skutkować odpowiednim działaniem zaradczym.
 • Działaniem zaradczym jest interwencja zdrowotna
 • Składa się na nią rozmowa kwalifikacyjna oraz osiem godzin zajęć grupowych.
 • Krótkie interwencje mają charakter jednorazowy lub stanowią krótki program składający się z kilku interwencji (w przypadku FreD maksymalnie czterech).
 • Krótka interwencja powstała jako alternatywa dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu.
regulacje prawne odno nie problemu narkomanii maj ce zastosowanie do programu fred
Regulacje prawne odnośnie problemu narkomanii mające zastosowanie do programu FreD

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 • Zaostrzenie przepisów karnychna przestrzeni ostatnich 10 lat
 • Posiadanie narkotyków jest nielegalne i podlega karze – grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności
 • Możliwość zawieszenia postępowania przez prokuratora w przypadku udziału osoby używającej narkotyków lub uzależnionej w programie leczniczym, rehabilitacyjnym lub profilaktycznym (art.72)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Sąd rodzinny po stwierdzeniu demoralizacji lub popełnienia przez nieletniego (13-18 lat) czynu karalnego może zobowiązać:
 • nieletniego do określonego postępowania:
  • uczestnictwa w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,
  • do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach
  • do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia
 • Rodziców do nawiązania i utrzymywania bliskiej współpracy ze szkołą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, lekarzem lub zakładem leczniczym
regulacje prawne szko a
Regulacje prawne – szkoła
 • Używanie przez uczniów środków odurzających jest traktowane jako sygnał demoralizacji
 • Prawna wykładnia do podjęcia przez szkolę interwencji - „Procedury postępowania nauczycieli i współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością“ (opr.MSWiA)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 26 poz.226).
szkolna interwencja profilaktyczna
Szkolna interwencja profilaktyczna

Cele

 • Wsparcie i pomoc uczniowi i jego rodzicom w rozwiązaniu problemu związanego z używaniem narkotyków/alkoholu
 • Zapobieganie rozwojowi problemu na terenie szkoły

Procedura interwencji

 • Diagnoza : zaplanowanie adekwatnej interwencji
 • Porada :wyjaśnienie reguł i stanowiska szkoły, zmotywowanie ucznia do zgłoszenie się do PLACÓWKI TERAPEUTYCZNEJ np. Monar, Poradnia Odwykowa,
 • Kontrakt: zmotywowanie ucznia do zmiany zachowania
 • Monitorowanie kontraktu: wsparcie pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia

Ewaluacja

 • Rezultaty jakościowej ewaluacji wykazały, że program może być efektywny w odniesieniu do rozwiązywania problemu uczniów okazjonalnie wzywających narkotyków lub sporadycznie łamiących inne reguły szkolne
 • W celu osiągnięcia pożądanych efektów rekomendowane jest stosowanie procedury interwencji
badania rar brak oferty programowej w tym obszarze
Badania RAR - brak oferty programowejw tym obszarze

Stygmatyzacja – „jesteś narkomanem”, „alkoholikiem” „musisz się leczyć”

Myśli: „Ja nie pójdę do AA” „Robicie ze mnie narkomana”, „Nie mam problemu”

Rodzice: Lęk, obawa, „jeszcze więcej się nauczy”

Postawa: Bunt, opór, niechęć

szkolna interwencja profilaktyczna1
Szkolna interwencja profilaktyczna

Cele

 • Wsparcie i pomoc uczniowi i jego rodzicom w rozwiązaniu problemu związanego z używaniem narkotyków/alkoholu
 • Zapobieganie rozwojowi problemu na terenie szkoły

Procedura interwencji

 • Diagnoza : zaplanowanie adekwatnej interwencji
 • Porada :wyjaśnienie reguł i stanowiska szkoły, zmotywowanie ucznia do udziału w programie „FreD goes net”
 • Kontrakt: zmotywowanie ucznia do zmiany zachowania
 • Monitorowanie kontraktu: wsparcie pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia

Ewaluacja

 • Rezultaty jakościowej ewaluacji wykazały, że program może być efektywny w odniesieniu do rozwiązywania problemu uczniów okazjonalnie wzywających narkotyków lub sporadycznie łamiących inne reguły szkolne
 • W celu osiągnięcia pożądanych efektów rekomendowane jest stosowanie procedury interwencji
fred jako program profilaktyki selektywnej i wskazuj cej
FreD jako program profilaktyki selektywnej i wskazującej
 • interwencja selektywna, ponieważ kładzie nacisk na fakt, że osoby przyłapane na używaniu narkotyków należą do grupy wysokiego ryzyka.
 • interwencja wskazująca ponieważ skupia się na jednostce, która została skierowana do programu w związku z używaniem narkotyków.
fred jako projekt oparty na wsp pracy
FreD jako projekt oparty na współpracy
 • Profilaktyka uzależnień to zadanie dla całego społeczeństwa
 • Program opiera się na współpracy w celu dotarcia do młodych użytkowników narkotyków, w szczególności tych z ryzykownymi wzorami używania
 • Głównymi kanałami dotarcia w ramach programu FreD są policja, sąd oraz szkoły (straż gminna i służba zdrowia)
 • Budowanie odpowiednich struktur współpracy stanowi kluczowe działanie w ramach programu.
 • Współpraca międzyinstytucjonalna posiada istotny wpływ na skuteczność podejmowanych działań
cele programu fred
Cele programu „FreD”
 • Zachęcenie użytkownika narkotyków do zastanowienia nad kwestią używania substancji
 • Skonfrontowanie osoby używającej narkotyków z własnymi ograniczeniami i ich wpływem na zachowanie
 • Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania i ryzyka
 • Zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania
 • Umożliwienie podejmowania decyzji w oparciu o samoocenę i ocenę ryzyka
 • Informowanie na temat możliwych form pomocy
implementacja programu fred goes net
Implementacja programu „FreD goes net”

Grupa docelowa

 • Osoby w wieku pomiędzy (13)14i21(23) lat
 • Używanie substancji odurzających
 • Zgłoszenie do programu przez szkołę, policję, sąd

Ścieżka dostępu / partnerzy

 • Szkoła – główny partner
 • Policja / sąd rodzinny / kuratorzy/służba zdrowia

Miejsca pilotażowej implementacji programu

 • Bartoszyce (warmińsko-mazurskie)
 • Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
slide16

Przebieg programu „FreD goes net”

Wiedza efekty & ryzyko

aspekty prawne

Refleksja własne używanie wzory, powody

Porada ograniczenie, zaprzestanie używania

Narkotyki

& alkohol

 • Poznanie się
 • Informacja nt. zajęć
 • Czy to odpowiednia

oferta?

 • Zmotywowanie

Wymiar

Sprawiedliwości,

Policja

Straż Miejska

Skierowanie

Certyfikat

Wywiad wstępny-

indywidualny

Zajęcia grupowe

1 / 2 / 3 / 4

1 / 2 / 3

1 / 2

Szkoła

8 godzin

Skierowanie do

innego programu

Miejsce

pracy

istota podej cia wywiad motywacyjny miller rollnick
Istota podejścia – Wywiad Motywacyjny(Miller&Rollnick)
 • Motywacja do zmiany pochodzi od klienta, nie jest w żaden sposób narzucona (strategie jak perswazja, konfrontacja, użycie argumenty typu zagrożenie np. utratą pracy nie są WM)
 • Bezpośrednia perswazja nie jest odpowiednią techniką (opór)
 • Odpowiedni, spokojny styl
 • Partnerstwo
 • Techniki WM
  • Uważne słuchanie
  • Ekspresja zrozumienia i akceptacji
  • Wzmacnianie klienta
  • Monitorowanie stopnia gotowości klienta do zmiany
  • Afirmacja wolności wyborów klienta
slide22
Spośród 39 osób odnotowanych w związku z alkoholem - 23 miało kontakt z narkotykami (głównie marihuaną)
slide23
Zakwalifikowani do grup – przychodzący na spotkanie :88 – 78 = 88%
 • Rozpoczecie i ukończenie zajęć :

78 – 73 = 93 %

slide25
Dziękuję za uwagę

[email protected]

[email protected]

[email protected]

www.ptzn.org.pl

Tel: FreD Bydgoszcz +48 604 810 296

ad