Reg lab
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

REG LAB PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

REG LAB = REG ional L æring, A nalyse og B est practice . Et medlemsbaseret ” laboratorium ” der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling .

Download Presentation

REG LAB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


REG LAB = REGionalLæring, Analyse og Best practice.

Et medlemsbaseret ”laboratorium” der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Stiftet primo 2005. Fra januar 2008 formaliseret som ”ikke-erhvervsdrivende forening” med generalforsamlingsvalgt bestyrelse.

Medlemsfinansieret og uafhængig af politiske interesser.

Danmarks største netværk og en vidensbank for organisationer der beskæftiger sig med regional erhvervspolitik/erhvervsfremme.

REG LAB


Aktiviteter

Afholdelse af seminar, workshops, konferencer inden for aktuelle temaer eller hvor der er behov for at sætte dagsordenen – gerne på tværs af flere medlemsgrupper.

Fokusanalyser inden for områder, hvor medlemmerne har brug for ny viden og fælles referencerammer. Analyserne skal bygge på god praksis fra ind- og udland og være anvendelige for medlemmerne både i deres daglige og i deres strategiske arbejde.

Sparringmed medlemmerne om aktuelle problemstillinger.

Formidlingaf REG LABs fokusanalyser

– gerne koblet til medlemmernes konkrete

kontekst.

Sparring – fagligt, processuelt.

Networking – mellem medlemmer og

internationalt. Arbejde for videndeling og

erfaringsudveksling.

Gratis for medlemmer. Kun for medlemmer.


Hvem er med?

2008 2009 2010201120122013

Regioner 55 55 5 5

Kommuner:313131353535

Erhvervsråd:1110 87 5 5

Ministerier: 2 2 22 2 2

Videninstitutioner:161215172022

Organisationer:1313121110 7

Væksthuse: 4 4 44 5 5

Klyngeorganisationer 7 8 87 910

Virksomheder: 5 911101111

I alt:94949698100102

Se aktuel medlemsfortegnelse på www.reglab.dk


Hvad er formålet med dagen

Styrke erhvervsudviklingen

Er mikrovirksomheder en vej?

Diskutere muligheder, strategi og forankring

Afslutning, men begyndelsen på noget nyt


Vækstvirksomheder


By- og regional vækst: fundamentet

 • Relativ beliggenhed: tilgængelighed, infrastruktur

 • Viden, kunnen, kvalifikationer

 • Konkurrenceerhverv, klynger, tripplehelix

 • Specialiseringsniveau

 • Livskvalitet

 • Social sammenhængskraft

 • Image – konkurrence mellem byer og regioner

Rammebetingelser

Lokalt erhvervsklima


Danmark: bysystemet

Metropol

Regionalt center

Andre byer > 20.000 indb.

Vækstregioner: landsplanen

Udkantsområder

Transportkorridor


Køretøjer per år: Færger og broer

Storebælt

Det logistiske højdespring

Øresund

Grænseoverskridende storbyudvikling

Femern

Bælt

”Rigtig grænseregion”


Klynger/netværk - hvad virker?

 • Klynger/netværk skal være erhvervsdrevne, vokse nedefra. Vi kan understøtte, accelerere, afhjælpe ’systemfejl’. Men klyngen skal være der allerede. Kend dine virksomheder.

 • Al erfaring siger at et klyngeinitiativ skal optræde og opfattes som neutral. Og vigtigt at den er ikke er en del af en brancheorganisation, universitet eller lignende.

 • Langsigtet offentlig commitment hjælper.

 • En dedikeret netværksleder som kan bygge broer er vigtig.

 • Virksomheder har ikke kommunegrænser.

 • Tålmodighed! Klyngeudvikling er ikke et quick fix. Begynd med de nemme sejre. Kommuniker, skab momentum, hype!


Hvad er kommunes rolle

 • Understøt erhvervsudviklingen

 • I skal være brobyggere

 • Kend jeres virksomheder

 • Åbenhed – hvordan kan i hjælpe

 • Understøt ildsjæle

 • Vær markedsføringsagenter


Dagens program

 • Velkomst v/Henrik Holmer, Borgmester Vordingborg Kommune

 • Netværk på tværs af Femern - nye muligheder v/Abelone Glahn, Mikronet

 • Opstart af netværk - fælles vision v/Henrik Mikkelsen, Vækstgruppen Vordingborg

 • Kombineret mad/kaffe kage

 • Strategien “Mikroerhvervet som løftestang i erhvervsudviklingen“ v/ Jens Bjerg, Partner IRIS Group

 • Fremtidsfabrikken og den Sydfynske Model v/Mads Graves Larsen, Direktør Udvikling Fyn

 • Opsamling v/Kresten Olesen, REG LAB

 • Afrunding v/ John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune


 • Login