Parlament de Catalunya Comissió de Joventut - PowerPoint PPT Presentation

Parlament de catalunya comissi de joventut
Download
1 / 46

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Parlament de Catalunya Comissió de Joventut. L’accés a la Universitat Sr. Antoni Castellà, Secretari d’Universitats i Recerca Sr. Pere Pardo, Director de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Índex. Accés universitari Estadístiques d’accés a la universitat

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Parlament de Catalunya Comissió de Joventut

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Parlament de catalunya comissi de joventut

Parlament de Catalunya Comissió de Joventut

L’accés a la Universitat

Sr. Antoni Castellà, Secretari d’Universitats i Recerca

Sr. Pere Pardo, Director de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca


Parlament de catalunya comissi de joventut

Índex

 • Accés universitari

 • Estadístiques d’accés a la universitat

 • Comparativa internacional

 • Política de preus i beques


Parlament de catalunya comissi de joventut

Accés universitari

Proves d’accés a la universitat

 • Les PAU són un procés competitiu basat en mèrits, iguals per a tothom i altament adequades per a tenir un accés equitatiu, meritocràtic i ordenat a la universitat.

 • descentralitzades en 18 poblacions i simultànies en 150 tribunals.


Parlament de catalunya comissi de joventut

Les PAU en xifres(2013)

 • Matriculatspau:

 • Prova auditiva de 4 idiomes única a l’estat

 • Provesadaptades (tribunal incidències)

 • Tribunal especial dislèxics


Parlament de catalunya comissi de joventut

Les PAU en xifres

 • Coordinadora PAU + 7 coord. Univ.

 • 11 persones oficina PAU

 • 28 coordinadors matèries+148 sotscoordinadors.

 • 12+20 Encàrrecsprovesmésgrans de 25 i 45 anys

 • Correctors:

  • 1062 universitaris + 2460 professorsd’IES

  • 179 presidents de tribunals

  • 85 membres tribunal revisió


Parlament de catalunya comissi de joventut

ACCÉS DES DE BATXILLERAT

ExpedientBatxillerat(60%)

PAU: Fase general (40%)

Nota d’accés

 5-10

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

FASE ESPECÍFICA PAU (voluntària):

Es consideren les 2 qualificacions més elevades un cop ponderades. En funció de l’estudi

ADMISSIÓ AMB NOTA PONDERADA (5-14)


Parlament de catalunya comissi de joventut

Fase general de les PAU (nomésestudiants de batxillerat)

CONSTA DE CINC EXERCICIS

 • 1. Llengua catalana i literatura.

 • 2. Llengua castellana i literatura.

 • 3. Llengua estrangera.

 • 4. Història / Història de la filosofia.

 • 5. Matèria de modalitat triada per l’estudiant.

Qualificació: mitjana aritmètica dels 5 exercicis


Parlament de catalunya comissi de joventut

Accés des de

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Opció de no fer cap prova:

Accedeixen amb el màxim de 10

 • Per alsestudiantsprovinents de

 • formacióprofessional

 • ensenyamentsartístics

 • ensenyamentsesportius

Opció voluntària de fer la fase específica PAU:

Poden assolir fins als 14 Punts


Parlament de catalunya comissi de joventut

Modelcomplex: Obert i més flexible

 • No hi ha vies examen-accés fixades

 • Cada estudiant defineix la seva pròpia opció d’examen tenint present el que li exigiran en cada opció

 • Modalitat de batxillerat o títol de tècnic superior no condiciona, des de qualsevol batxillerat es pot accedir a qualsevol títol.

 • La fase específica és la que vincula al grau


Parlament de catalunya comissi de joventut

EN 2013 UN 95,16% DE SUPERACIÓ DE LES PAU


Proves d aptitud personal

Proves d’aptitud personal:

 • Els estudis de grau amb Prova d’Aptitud Personal

  • Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (UB, UdL, URV, UdG, UPF i UVic)

  • Cinema i mitjans audiovisuals (UB)

  • Traducció i interpretació – anglès - (UAB i UPF)

  • Pilot d’Aviació comercial i operacions aèries (URV)

  • Educació infantil/Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre)/ Menció en llengua anglesa (UVic)

 • Acord per l’accés als graus d’educació infantil i primària:

  • Es requerirà superar una prova d’aptitud personal, coordinada pel CIC, l’objectiu de la qual serà valorar els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis.


Parlament de catalunya comissi de joventut

 • Estricta assignació per notes

 • Cada estudiant tria 8 opcions ordenades

 • 48.336+3.865 sol·licitants

 • 421 centres

 • 47.302 assignacions

 • PAU 2013: Posada en marxa nous protocols de redacció, revisió, producció i execució de les proves

Preinscripció en xifres


Novetats en les pau 2013 14

Novetats en les PAU 2013-14

 • Nou coordinador i noucapd’àrea de Matemàtiques

 • Nouprotocol per a la preparaciódelsexàmens:

  • Nousprocessos de revisió (professoratuniversitari i de secundària)

  • Nousprotocols de producció, correcciói revisió

 • Nouprotocold’execució de les PAU i de resoluciód’incidències


La lomce i el model catal

La LOMCE i el model Català

 • La LOMCE crea una “reválida nacional”

 • La LOMCE deixa a les universitats les decisions sobre l’accés (amb alguns condicionants: 60% revàlida, 40% proves)

 • 2014-2015-2016 …. igual accés

 • Si la LOMCE s’aplica el 2017 el sistema català mantindrà un accés coordinat


Parlament de catalunya comissi de joventut

El 12/12/2012 la Junta extraordinària del CIC va acordar mantenir a Catalunya un accés coordinat:

Generalitat i universitats tenim el compromís de seguir vetllant per un accés universitari just coordinat pel CIC


Parlament de catalunya comissi de joventut

Nou model del sistema universitari Català

 • Nova arquitectura del sistema universitari.

 • Model català de personal acadèmic.

 • Impuls de serveis comuns (consorciats).

 • Nova política de preus i beques.

 • Les universitats, motors del desenvolupament del país.

 • Governança, gestió i finançament.


Parlament de catalunya comissi de joventut

Un nou model per a una millor formació superior


Beques de la generalitat de catalunya

Beques de la Generalitat de Catalunya

Context:

 • Fins al curs acadèmic 2010-2011

  Llindars de renda que no s’ajusten a la realitat econòmica i social de Catalunya.

Beca

MINISTERI


Parlament de catalunya comissi de joventut

Catalunya representa el 14,5% del total d’universitaris de l’Estat espanyol però només rep el 11,1% dels diners destinats a beques.


Parlament de catalunya comissi de joventut

 • A partir del curs acadèmic 2011-2012

  El Govern de la Generalitat avança cap a un sistema de preus universitaris més equitatiu creant un fons de beques propi amb l’objectiu de:

  • Garantir que ningú quedi fora de la universitat per motius econòmics.

  • Premiar l’excel·lència acadèmica.

SISTEMA DE BEQUES CATALÀ

+

Beca

MINISTERI

Generalitat de Catalunya


Beques equitat

Beques Equitat

Què són?

Són ajuts per al finançament de fins al 50% dels preus dels serveis acadèmics corresponents als crèdits matriculats per primera vegada.

A qui van dirigides?

 • Estudiants de grau o primer i segon cicle matriculats a les universitats públiques catalanes i a la UOC.

 • Estudiants dels centres:

  • INEFC-UB

  • INEFC-UdL

  • EUETIB-UPC

  • EEI-UPC


El nou model de preus p blics

El nou model de preus públics

Curs 2012-2013

 • Nou sistema de preus públics en funció de la renda familiar i patrimonial.

 • Aquest sistema estableix set trams segons el qual l’Administració finança entre el 75% i el 100% del cost dels estudis.


Parlament de catalunya comissi de joventut

Llindars de renda familiar computable (neta) 2012


Novetats en el sistema de preus p blics del curs 2013 2014

Novetats en el sistema de preus públics del Curs 2013-2014

 • Respecte el curs anterior, hi ha un increment dels trams de renda i patrimoni

  • S’incrementen un 5% els llindars que no depenen del ministeri

  • S’incrementa un 5% el llindar dels rendiments nets del capital mobiliari

 • Noves deduccions per a famílies monoparentals.

  • Les famílies monoparentals rebran la reducció en el preu equivalent del llindar superior

 • Bonificació en la beca per als estudiants d’enginyeries.

  • Es compensarà els becaris equitat per tal que no es vegin afectats pel canvi de coeficient en les enginyeries


Parlament de catalunya comissi de joventut

Els nous llindars de renda familiar computable (neta)

 • Respecte a la convocatòria 2012 s’han incrementat els trams de renta un 5% per a que més estudiants es puguin beneficiar de la beca equitat.

*A partir del vuitè membre cal incrementar el tram de renda familiar computable en 3.561 (tres mil cinc-cents seixanta-un) euros per cada nou membre.


Parlament de catalunya comissi de joventut

Quina és la rebaixa i l’aportació de l’estudiant al cost total de l’estudi?


Parlament de catalunya comissi de joventut

 • Llindars de renda familiar computable (neta)

 • Exemple per a una família de 4 membres:

 • Beca general (MECD)

 • Llindar 1:fins a 13.909

 • Llindar 2:fins a 36.421

 • Llindar 3fins a 38.831

Beca Equitat 2013

Llindar 0: fins a 38.831

Llindar 1: fins a 38.831

Llindar 2: fins a 41.719,65

Llindar 3: fins a 42.666,75

Llindar 4: fins a 43.612,80

Llindar 5: fins a 47.401,20

Llindar 6: Rendes superiors


Parlament de catalunya comissi de joventut

Concessions beques 2012-13


Beques i ajuts agaur

Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts agaur1

Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts agaur2

Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts agaur3

Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts agaur4

Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts agaur5

Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts agaur6

Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts agaur7

Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts agaur8

Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts agaur9

Beques i ajuts AGAUR


Parlament de catalunya comissi de joventut

 • Els ajuts gestionats per l’AGAUR aquest últim any han pujat fins els 157M€

 • Un total de 64.636 estudiants del Sistema Universitari de Catalunya gaudeixen d’algun tipus d’ajut


 • Login