Parlament de catalunya comissi de joventut
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 46

Parlament de Catalunya Comissió de Joventut PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Parlament de Catalunya Comissió de Joventut. L’accés a la Universitat Sr. Antoni Castellà, Secretari d’Universitats i Recerca Sr. Pere Pardo, Director de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Índex. Accés universitari Estadístiques d’accés a la universitat

Download Presentation

Parlament de Catalunya Comissió de Joventut

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Parlament de Catalunya Comissió de Joventut

L’accés a la Universitat

Sr. Antoni Castellà, Secretari d’Universitats i Recerca

Sr. Pere Pardo, Director de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca


Índex

 • Accés universitari

 • Estadístiques d’accés a la universitat

 • Comparativa internacional

 • Política de preus i beques


Accés universitari

Proves d’accés a la universitat

 • Les PAU són un procés competitiu basat en mèrits, iguals per a tothom i altament adequades per a tenir un accés equitatiu, meritocràtic i ordenat a la universitat.

 • descentralitzades en 18 poblacions i simultànies en 150 tribunals.


Les PAU en xifres(2013)

 • Matriculatspau:

 • Prova auditiva de 4 idiomes única a l’estat

 • Provesadaptades (tribunal incidències)

 • Tribunal especial dislèxics


Les PAU en xifres

 • Coordinadora PAU + 7 coord. Univ.

 • 11 persones oficina PAU

 • 28 coordinadors matèries+148 sotscoordinadors.

 • 12+20 Encàrrecsprovesmésgrans de 25 i 45 anys

 • Correctors:

  • 1062 universitaris + 2460 professorsd’IES

  • 179 presidents de tribunals

  • 85 membres tribunal revisió


ACCÉS DES DE BATXILLERAT

ExpedientBatxillerat(60%)

PAU: Fase general (40%)

Nota d’accés

 5-10

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

FASE ESPECÍFICA PAU (voluntària):

Es consideren les 2 qualificacions més elevades un cop ponderades. En funció de l’estudi

ADMISSIÓ AMB NOTA PONDERADA (5-14)


Fase general de les PAU (nomésestudiants de batxillerat)

CONSTA DE CINC EXERCICIS

 • 1. Llengua catalana i literatura.

 • 2. Llengua castellana i literatura.

 • 3. Llengua estrangera.

 • 4. Història / Història de la filosofia.

 • 5. Matèria de modalitat triada per l’estudiant.

Qualificació: mitjana aritmètica dels 5 exercicis


Accés des de

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Opció de no fer cap prova:

Accedeixen amb el màxim de 10

 • Per alsestudiantsprovinents de

 • formacióprofessional

 • ensenyamentsartístics

 • ensenyamentsesportius

Opció voluntària de fer la fase específica PAU:

Poden assolir fins als 14 Punts


Modelcomplex: Obert i més flexible

 • No hi ha vies examen-accés fixades

 • Cada estudiant defineix la seva pròpia opció d’examen tenint present el que li exigiran en cada opció

 • Modalitat de batxillerat o títol de tècnic superior no condiciona, des de qualsevol batxillerat es pot accedir a qualsevol títol.

 • La fase específica és la que vincula al grau


EN 2013 UN 95,16% DE SUPERACIÓ DE LES PAU


Proves d’aptitud personal:

 • Els estudis de grau amb Prova d’Aptitud Personal

  • Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (UB, UdL, URV, UdG, UPF i UVic)

  • Cinema i mitjans audiovisuals (UB)

  • Traducció i interpretació – anglès - (UAB i UPF)

  • Pilot d’Aviació comercial i operacions aèries (URV)

  • Educació infantil/Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre)/ Menció en llengua anglesa (UVic)

 • Acord per l’accés als graus d’educació infantil i primària:

  • Es requerirà superar una prova d’aptitud personal, coordinada pel CIC, l’objectiu de la qual serà valorar els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis.


 • Estricta assignació per notes

 • Cada estudiant tria 8 opcions ordenades

 • 48.336+3.865 sol·licitants

 • 421 centres

 • 47.302 assignacions

 • PAU 2013: Posada en marxa nous protocols de redacció, revisió, producció i execució de les proves

Preinscripció en xifres


Novetats en les PAU 2013-14

 • Nou coordinador i noucapd’àrea de Matemàtiques

 • Nouprotocol per a la preparaciódelsexàmens:

  • Nousprocessos de revisió (professoratuniversitari i de secundària)

  • Nousprotocols de producció, correcciói revisió

 • Nouprotocold’execució de les PAU i de resoluciód’incidències


La LOMCE i el model Català

 • La LOMCE crea una “reválida nacional”

 • La LOMCE deixa a les universitats les decisions sobre l’accés (amb alguns condicionants: 60% revàlida, 40% proves)

 • 2014-2015-2016 …. igual accés

 • Si la LOMCE s’aplica el 2017 el sistema català mantindrà un accés coordinat


El 12/12/2012 la Junta extraordinària del CIC va acordar mantenir a Catalunya un accés coordinat:

Generalitat i universitats tenim el compromís de seguir vetllant per un accés universitari just coordinat pel CIC


Nou model del sistema universitari Català

 • Nova arquitectura del sistema universitari.

 • Model català de personal acadèmic.

 • Impuls de serveis comuns (consorciats).

 • Nova política de preus i beques.

 • Les universitats, motors del desenvolupament del país.

 • Governança, gestió i finançament.


Un nou model per a una millor formació superior


Beques de la Generalitat de Catalunya

Context:

 • Fins al curs acadèmic 2010-2011

  Llindars de renda que no s’ajusten a la realitat econòmica i social de Catalunya.

Beca

MINISTERI


Catalunya representa el 14,5% del total d’universitaris de l’Estat espanyol però només rep el 11,1% dels diners destinats a beques.


 • A partir del curs acadèmic 2011-2012

  El Govern de la Generalitat avança cap a un sistema de preus universitaris més equitatiu creant un fons de beques propi amb l’objectiu de:

  • Garantir que ningú quedi fora de la universitat per motius econòmics.

  • Premiar l’excel·lència acadèmica.

SISTEMA DE BEQUES CATALÀ

+

Beca

MINISTERI

Generalitat de Catalunya


Beques Equitat

Què són?

Són ajuts per al finançament de fins al 50% dels preus dels serveis acadèmics corresponents als crèdits matriculats per primera vegada.

A qui van dirigides?

 • Estudiants de grau o primer i segon cicle matriculats a les universitats públiques catalanes i a la UOC.

 • Estudiants dels centres:

  • INEFC-UB

  • INEFC-UdL

  • EUETIB-UPC

  • EEI-UPC


El nou model de preus públics

Curs 2012-2013

 • Nou sistema de preus públics en funció de la renda familiar i patrimonial.

 • Aquest sistema estableix set trams segons el qual l’Administració finança entre el 75% i el 100% del cost dels estudis.


Llindars de renda familiar computable (neta) 2012


Novetats en el sistema de preus públics del Curs 2013-2014

 • Respecte el curs anterior, hi ha un increment dels trams de renda i patrimoni

  • S’incrementen un 5% els llindars que no depenen del ministeri

  • S’incrementa un 5% el llindar dels rendiments nets del capital mobiliari

 • Noves deduccions per a famílies monoparentals.

  • Les famílies monoparentals rebran la reducció en el preu equivalent del llindar superior

 • Bonificació en la beca per als estudiants d’enginyeries.

  • Es compensarà els becaris equitat per tal que no es vegin afectats pel canvi de coeficient en les enginyeries


Els nous llindars de renda familiar computable (neta)

 • Respecte a la convocatòria 2012 s’han incrementat els trams de renta un 5% per a que més estudiants es puguin beneficiar de la beca equitat.

*A partir del vuitè membre cal incrementar el tram de renda familiar computable en 3.561 (tres mil cinc-cents seixanta-un) euros per cada nou membre.


Quina és la rebaixa i l’aportació de l’estudiant al cost total de l’estudi?


 • Llindars de renda familiar computable (neta)

 • Exemple per a una família de 4 membres:

 • Beca general (MECD)

 • Llindar 1:fins a 13.909

 • Llindar 2:fins a 36.421

 • Llindar 3fins a 38.831

Beca Equitat 2013

Llindar 0: fins a 38.831

Llindar 1: fins a 38.831

Llindar 2: fins a 41.719,65

Llindar 3: fins a 42.666,75

Llindar 4: fins a 43.612,80

Llindar 5: fins a 47.401,20

Llindar 6: Rendes superiors


Concessions beques 2012-13


Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts AGAUR


Beques i ajuts AGAUR


 • Els ajuts gestionats per l’AGAUR aquest últim any han pujat fins els 157M€

 • Un total de 64.636 estudiants del Sistema Universitari de Catalunya gaudeixen d’algun tipus d’ajut


 • Login