Şenlik İçin Bir SLOGAN Tasarlanmalıdır
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 54

Şenlik İçin Bir SLOGAN Tasarlanmalıdır PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Şenlik İçin Bir SLOGAN Tasarlanmalıdır. Etkinlikler Halkın Rahat Ulaşabileceği ve Aşina Olduğu Mekanlarda Yapılmalıdır. Kültür merkezleri AVM’ler kafeler yetişkin eğitim merkezleri müzeler kütüphaneler spor alanları cadde ve meydanların kullanımı katılımı arttıracaktır.

Download Presentation

Şenlik İçin Bir SLOGAN Tasarlanmalıdır

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Enlik in bir slogan tasarlanmal d r

Şenlik İçin Bir SLOGAN Tasarlanmalıdır


Etkinlikler halk n rahat ula abilece i ve a ina oldu u mekanlarda yap lmal d r

Etkinlikler Halkın Rahat Ulaşabileceği ve Aşina Olduğu Mekanlarda Yapılmalıdır

 • Kültür merkezleri

 • AVM’ler

 • kafeler

 • yetişkin eğitim merkezleri

 • müzeler

 • kütüphaneler

 • spor alanları

 • cadde ve meydanların

  kullanımı katılımı arttıracaktır


Enlik statistikleri nemlidir

Şenlik İstatistikleri Önemlidir

 • Her etkinliğe katılanların sayısı (ziyaretçi-performansçı, kurum)

 • etkinliklerin yapıldığı alanların metre kare değerleri

 • etkinliklere ne kadar masraf edildi

 • basında etkinliklerle ilgili ne kadar haber çıktı

 • kaç alanda etkinlik düzenlendi

  gibi istatistikler iyi derlenmelidir. Bu bilgiler gelecek yıllarda şenliklerin tanıtımında kullanılabilir.


Enlik in bir slogan tasarlanmal d r

Şenlikte başarılı yetişkin öğrenenleri rol model olarak kullanmak, onlar için ödüller tasarlamak yetişkinlerin öğrenmeye bakış açılarını değiştirmede etkili olabilecektir. Başarılı bir yetişkin öğrenen, yetişkin eğitiminin en iyi savunucusudur.


Enli in ine etkinlikleri renklendirecek kadar m zik ve sanat g sterileri kat lmal d r

Şenliğin İçine Etkinlikleri Renklendirecek Kadar Müzik ve Sanat Gösterileri Katılmalıdır


Enlik in bir slogan tasarlanmal d r

Şenliğin Tanıtımı İçin Gerekirse Tanınmış İsimlerin Yer Alacağı Bir Spot Filmin Hazırlanması Yararlı Olur(Tanıtımda Öğrenme Şenliği gerçekleştirilen illerde yetişmiş ünlü kişiler yer alabilir...)


Zleme ve d e erlendirme hmal e dilmemelidir

İzleme ve Değerlendirmeİhmal Edilmemelidir

 • Performans göstergeleri ve başarı ölçütlerinin neler olacağı tespit edilmelidir

 • Faaliyetleri kaç kişi takip etti?

 • Bunların ne kadarı işsiz, vasıfsız ve emekliydi?

 • Cinsiyet dağılımı nasıldı?

 • Şenlik medyada ne kadar yer aldı?


Nicel bilgi kadar nitel bilgiye de htiya vard r

Nicel Bilgi kadar Nitel Bilgiye de İhtiyaç Vardır

 • Faaliyetlere katılanlar bir şeyler öğrendiler mi?

 • Basit 3-4 soruluk bir anket formu tasarlanıp etkinliklere katılanlara önceden dağıtılıp etkinlik sonrasında toplanabilir.

 • Katılımcıların telefon numaraları alınabilirse etkinliği takiben telefon anketi yapılabilir.

 • Herkese anket yapmak yerine bir grup katılımcı ile mülakat yapılabilir

  Yukarıdaki yöntemlerden bir veya bir kaçı seçilebilir.


Renme enl kler nde yer alab lecek e t m faal yetler

Öğrenme ŞenlİKLERİNDE Yer Alabİlecek Eğİtİm Faalİyetlerİ


Enlik in bir slogan tasarlanmal d r

İşitme Engelliler İle İlgili Aktivitelerİşitme Engelliler Derneği işaret dili ve dudak okuma üzerine bazı temel bilgilerin verileceği bir-bir buçuk saatlik bir tanıtım yapabilir


Enlik in bir slogan tasarlanmal d r

STK’lar ile İlgili AktivitelerSTK’lar kendilerini tanıtabilirler. Tanıtıma gelenlere çay/kahve ikram edilebilir.


K t phaneler ile lgili faaliyetler

Kütüphaneler ile İlgili Faaliyetler


Enlik in bir slogan tasarlanmal d r

Şenlik Düzenlenecek İllerin İlçe Tanıtım GünleriAfyon, Antalya, Ankara, Artvin, Bartın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Rize, Sakarya


Ebru yap m le lgili kat lanlar n da yer alabilecekleri bir uygulama

Ebru Yapımı İle İlgili Katılanların da Yer Alabilecekleri Bir Uygulama


G da g venli i ile lgili bilgilendirme

Gıda Güvenliği ile İlgili Bilgilendirme


Ya l boya ve sulu boya l resimleri yar mas

Yağlı Boya ve Sulu Boya İl Resimleri Yarışması


Stres ile m cadele konusunda k sa seminerler d zenlenebilir

Stres ile Mücadele Konusunda Kısa Seminerler Düzenlenebilir

Stres ile nasıl başa çıkılır?

Bir kaç saat içinde stresin yaşamımızdaki etkilerinin nasıl minimize edileceğine dair ipuçları ile ilgili seminer düzenlenebilir


Beden dili ile lgili bir tan t m

Beden Dili ile İlgili Bir Tanıtım


Evcil hayvanlar n bak m ile lgili bir at lye al mas

Evcil Hayvanların Bakımı ile İlgili Bir Atölye Çalışması


Yeti kinler ve ocuklar in ayr ayr karateye giri at lye al mas d zenlenebilir

Yetişkinler ve Çocuklar İçin Ayrı Ayrı Karateye Giriş Atölye Çalışması Düzenlenebilir


Dans kursu tan t mlar

Dans Kursu Tanıtımları

 • Dans kursları tanıtım toplantısı (Tango gibi).

 • En fazla 20-25 kişi için


Defile ve sergiler

Defile ve Sergiler

 • Olgunlaşma Enstitülerinin defileleri,

 • Halk Eğitimi Merkezleri Sergileri

 • şenliğe katkı sağlayabilir


Aroma terapi ile rahatlama

Aroma Terapi ile Rahatlama

 • Yağların tanıtımı,

 • yağlar nasıl kullanılır?,

 • kendi kendine masaj hareketleri,

 • nefes alma teknikleri vb.


Yeti kinler i in atm kullan m

Yetişkinler için ATM Kullanımı

 • Bir banka ile anlaşılarak, yaşlılara pratik olarak ATM’lerden güvenli bir şekilde temel işlemlerini nasıl yapabilecekleri öğretilebilir.


Dijital foto raf l k

Dijital Fotoğrafçılık

Dijital kameraların anahtar unsurları.

İki saatlik randevulu seanslar.


Nternet zerinden al veri h online sipari nas l verilir online al veri te g venli deme metotlar

İnternet Üzerinden Alışveriş hOnline Sipariş Nasıl Verilir? Online Alışverişte Güvenli Ödeme Metotları


Enlik in bir slogan tasarlanmal d r

Evsel Atıklardan Nasıl Gübre Yapılır ?Bahçecilikte Anahtar Teknikler. Bahçede Sebze/Meyve Nasıl Yetiştirilir ?Temel Budama Teknikleri


Foto raf sergileri

Fotoğraf Sergileri


Kendi inizi nas l kurars n z kosgeb te vikleri

Kendi İşinizi Nasıl Kurarsınız? KOSGEB Teşvikleri


Nternet g venli i konusunda soru cevapl bilgilendirme toplant lar

İnternet Güvenliği Konusunda Soru-Cevaplı Bilgilendirme Toplantıları


Gitar kullan m ile lgili mini bir at lye al mas

Gitar Kullanımı ile İlgili Mini Bir Atölye Çalışması


H tabet toplulu a kar konu ma semineri

HİTABETTopluluğa Karşı Konuşma Semineri


Nternet arama motorlar nda nitelikli arama yapma teknikleri

İnternet Arama Motorlarında Nitelikli Arama Yapma Teknikleri


Arama g r mesi yapma teknikleri cv haz rlaman n p f noktalar ile lgili bir seminer

İş Arama/İş Görüşmesi Yapma Teknikleri, CV Hazırlamanın Püf Noktaları ile İlgili Bir Seminer


Plates ile lgili bir tan t m

Plates ile İlgili Bir Tanıtım


Sa tasar m ve g zellik hizmetleri uygulamalar

Saç Tasarımı ve Güzellik Hizmetleri Uygulamaları


Sportif faaliyetler

Sportif Faaliyetler

Masa Tenisi karşılaşmaları

Badminton


Seramik hamur al malar

Seramik Hamur Çalışmaları


Makyaj teknikleri manik r pedik r ile lgili k sa s reli bir g steri

Makyaj Teknikleri , Manikür, Pedikür ile İlgili Kısa Süreli Bir Gösteri


Zel yemekler in masa d zenleme pe ete katlama teknikleri

Özel Yemekler İçin Masa Düzenleme, Peçete Katlama Teknikleri


Otistik ocuklar n ebeveynlerine y nelik bir al ma

Otistik Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Bir Çalışma


Psikoterapi ile lgili bir seminer

Psikoterapi ile İlgili Bir Seminer


Geri d n t r lm moda

Geri Dönüştürülmüş Moda

 • Eski elbiselerden nasıl değişik yeni kıyafetler yaratılabilir?


Cretsiz rehberlik testi hangi mesle e daha yatk ns n z kur birli i ile

Ücretsiz Rehberlik Testi: Hangi Mesleğe Daha Yatkınsınız? (İŞKUR İşbirliği ile)


Satran ile lgili k sa bir g steri

Satranç ile İlgili Kısa Bir Gösteri


Temel tak tasar m becerileri

Temel Takı Tasarımı Becerileri


Tenis sporunun tan t m

Tenis Sporunun Tanıtımı


Buz sporlar ve buz pateni etkinlikleri

Buz Sporları ve Buz Pateni Etkinlikleri


Drama le lgili bir al tay

Drama İle İlgili Bir Çalıştay


Bisiklete binme trafikte bisiklet kullanma teknikleri

Bisiklete Binme, Trafikte Bisiklet Kullanma Teknikleri


Yabanc dil le lgili faaliyetler

Yabancı Dil İle İlgili Faaliyetler

 • Başlayanlar İçin Fransızca, İspanyolca, Rusça gibi kısa süreli tanıtım dersleri tertip edilebilir.

 • Dershanelerle anlaşma yapılıp katılımcılar arasından belirli sayıda kişiye “ücretsiz bir kurluk kurs” promosyonu verilebilir.


Yeti kinler in temel nternet becerileri

Yetişkinler İçin Temel İnternet Becerileri


Renme enl n yol har tasi

ÖĞRENME ŞENLİĞİ İÇİN YOL HARİTASI

 • İl Valiliği’nin başkanlığında düzenleme komitesinin oluşturulması

 • Şenlik için tarih belirlenmesi

 • İl dahilinde kurum ve kuruluşların şenliğe yapabilecekleri eğitim-gösteri katkılarının belirlenmesi

 • Şenlikte yer alabilecek faaliyetlerin ve gösteri mekanlarının belirlenmesi

 • Şenlik için gerekli malzemelerin (afiş, poster, el ilanı) tasarlanması. Slogan seçimi, spot film yapabilme imkanının araştırılması

 • Şenliğe şehir dışından davet edilecek kişi ve grupların tespiti

 • Şenliğin yaklaşık maliyetinin hesaplanması

 • Düzenleme Komitesinde yer alan kurum ve kuruluşların şenlik maliyetinin hangi kısmına destek olabileceklerinin tespiti. Kalan maliyetler için sponsor arama faaliyetlerinin yapılması


Enlik in bir slogan tasarlanmal d r

İlgİnİze ve desteğİnİze

teşekkür ederİz.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


 • Login