YÜCE ALLAH’IN SIFATLARI - PowerPoint PPT Presentation

Y ce allah in sifatlari
Download
1 / 40

 • 399 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

YÜCE ALLAH’IN SIFATLARI. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Keriminde kendisini daha iyi anlayıp kavrayabilmemiz için bir takım sıfatlarla nitelendiğini bize haber vermiştir. Bu sıfatları daha iyi değerlendirebilmek için üç kısımda ele almamız gerekir. I.Allah’ın Zâtî Sıfatları.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

YÜCE ALLAH’IN SIFATLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Y ce allah in sifatlari

YCE ALLAHIN SIFATLARI


Y ce allah in sifatlari

Yce Rabbimiz Kuran- Keriminde kendisini daha iyi anlayp kavrayabilmemiz iin bir takm sfatlarla nitelendiini bize haber vermitir. Bu sfatlar daha iyi deerlendirebilmek iin ksmda ele almamz gerekir.


I allah n z t s fatlar

I.Allahn Zt Sfatlar

Bu sfatlar yalnzca Allaha mahsus olan, baka varlklarda bulunmayan sfatlardr.


I allah in z t sifatlari

I.ALLAHIN ZT SIFATLARI

 • 1- Vcd

 • 2- Kdem

 • 3- Bek

 • 4- Vahdaniyet

 • 5- Kyam

 • 6- Muhlifetn lil-Havdis


1 v c d

1- VCD

 • Allahn var olmas demektir. Onun varl kendindendir, var olmas kendi ztnn varl gereidir. Dier varlklar gibi kendisini var edecek bir bakasna ihtiyac yoktur. Zaten bakasna muhta olan ilh olamaz. Allahn varl her eyden ncedir. Halbuki etrafmzda grdmz btn varlklar sonradan meydana gelmitir.


Y ce allah in sifatlari

 • Sonradan var olanlar, adndan anlalaca zere bir bakas tarafndan var edilmilerdir; yani bunlar var olabilmeleri iin Allahn kendilerini var etmesine muhtatrlar. Yce Allah kendisinden olan bu varln devam ettirmek iin de hi bir yere ihtiya duymaz. Onun yok olduu hibir an dnlemez.


2 kidem

2- KIDEM

 • Allahn varlnn ezel olmas, balangcnn evvelinin, ncesinin olmamas demektir. Hibir ey yok iken, bu evren yaratlmadan nce de O vard. Allahn varl u anda, nceki tarihlerde balamtr demek asla doru olmaz. Byle bir tarih vermek ancak sonradan olan varlklar iin sz konusudur; nk onlar nce yok iken sonradan var olmulardr.


3 bek

3- BEK

 • Allahn sonsuza dein ebed olarak var olmas demektir. Allah ezelden beri var olduu gibi sonraya doru da, ebediyen var olacaktr. Onun iin yokluk, yok olduu an dnlemez. Bu ancak sonradan bir bakas tarafndan var edilenler iin sylenebilir; nk onlar nce yok iken, sonradan var olmulardr


4 vahdan yet

4- VAHDANYET

 • Allahn bir ve tek olmas demektir. O ztnda, sfatlarnda ve ilerinde bir olup ei, benzeri ve orta olmayandr. slmiyet Allahn tek oluu inanc zerine kurulmu bir dindir ve bu zellii ile dier ilh dinlerle ayndr


5 kiyam b nefs h

5- KIYAM B-NEFSH

 • Varlnn kendisinden olmas demektir. O varl iin bir iken Allah kendi ztnn gerei olarak vard. Var olmas varln devam ettirmesi iin hibir eye muhta deildir. Her eyin yaratcs olan Allah dilerse onlar var eder, varlklarn devam ettirir, dilerse yok eder.


6 muh l fet n l l hav d s

6- MUHLFETN LL - HAVDS

Sonradan olanlarla benzememek demektir. Allah sonradan var olan varlklarn hibirine benzemez. Biz Onu nasl dnrsek dnelim, O bu dndklerimizden, hatr ve hayalimizden geen eylerin hepsinden bakadr ve hibirisine benzemez.


Ii allah n s b t s fatlar

II. Allahn Sbt Sfatlar

 • Bu greceimiz sfatlarn benzerleri snrl ve vastal olarak insanlara verilmi olsa da, Allahn kendisine has olan bu sfatlar snrszdr ve herhangi bir vastaya muhta deildir.


Ii allah in s b t sifatlari

II. ALLAHIN SBT SIFATLARI

1-Hayat 5-Semi

2-lim 6-Basar

3-rade 7-Kelam

4-Kudret 8-Tekvin


1 hayat

1- HAYAT

 • Allahn diri ve canl olmas demektir. Allah ezel ve ebed olan hayat ile diri ve canldr. Onun iin lm, uyku, dalgnlk, gaflet gibi eyler asla dnlemez; nk bu ve benzeri eyler eksikliktir, gszlktr. O daima hayat sahibidir.


2 l m

2- LM

 • Allahn her eyi bilmesi demektir. Evrendeki hibir ey Onun bilgisinin dnda deildir. Allahn ilmi her eyi kuatmtr. Onun ilmi ezeldir, snrszdr, hibir ey Onun ilminin dnda meydana gelmez. nsanlarn ilmi ise, sonradan kazanlan, belli ve snrl bir ilimdir.


3 rade

3- RADE

 • Allahn dilemesi, istemesi demektir. Allah, diledii gibi hkmeder, istediini yapar ve bunlar yerine getirmek iin hibir eye muhta deildir. Hr serbest olarak dilediini yapar, dilediini yapmaz. Evrendeki her ey Onun bu sfat ile yaratlmakta ve meydana gelmektedir.


4 kudret

4- KUDRET

 • Allahn gc olmas, istedii her eyi yapabilmesi demektir. Allahn evrende diledii gibi hkmetmesi, tercihini kullanmaya gcnn, kudretinin yetmesi demektir. Allahn sonsuz, bitmek, tkenmek bilmeyen kudreti ve gc vardr.


Y ce allah in sifatlari

 • Onun ezel olan g ve kudretinin dnda kalan hibir ey yoktur. Dilerse bu evren gibi daha bir ok evrenler yaratmaa gc yettii gibi, yaratklar bir anda yok etmee de gc yeter. Yldzlara, aya, gnee bakarak bu gcn bykln, snrszln, ebediliini daha iyi kavrarz.


5 sem

5- SEM

 • Allahn her eyi iitip duymas demektir. Onun iitmesine hibir ekilde snr ve kstlama yoktur. nsanlar belli iddetteki sesleri iitebilirler. itmek iin bir takm aralara ve organlara sahip olmak gerekir. Arada hava olmasa, insanlar birbirlerini duyamazlar. Allahn iitmesi dorudan doruyadr. Bu trl aralara, organlara ihtiyac yoktur.


6 basar

6- BASAR

 • Yce Allahn her eyi grp gzetmesi olmak demektir. Onun grmesinden hibir ey uzak ve gizli deildir, gremeyecei hibir ey ve yer yoktur. Onun grmesine uzaklk, yaknlk veya ar aydnlk gibi yaratklarla ilgili eylerin hibir ekilde etkisi olmaz. Her yerde olup biten her eyi grr, bilir ve annda haberi olur.


7 kel m

7- KELM

 • Yce Allahn konumas ve sylemesi sfatdr. Allahn konumas, sese ve harflere ihtiya duymadan olur. Bu ezel ve ebed olan sfat ile peygamberlerine sylemi emirler vermi yasaklarn bildirmitir. te bylece ilh kitaplar meydana gelmitir. Yce Allahn konuamamas, dilsiz olmas asla dnlemez.


8 tekv n

8- TEKVN

 • Yce Allahn yoktan var edip yaratmas demektir. u evrende var olan ve varln devam ettirmekte olan her eyi O, ezel ve ebed olan tekvin sfatnn gerei olarak yaratmtr. Allahn yaratmak, yaatmak, rzklar vermek, bol bol nimetler ihsan etmek, dllendirmek, cezalandrmak, affetmek, ldrmek, diriltmek gibi btn ileri bu sfatnn gereidir.


Iii allah in f l sifatlari

III. ALLAHIN FL SIFATLARI

 • Yce Allahn fiil sfatlar pek oktur; bunlarn hepsini saymak mmkn deildir. Ancak bunlara birka rnek vermekle yetinelim.


Y ce allah in sifatlari

 • HALK: Yaratmak demektir. Btn varlklar yaratan Hz. Allahtr. Hibir mahlukun herhangi bir eyi yaratmaya gc yoktur.

 • NA: Yoktan var etmek demektir. Evrendeki tm varlklar yoktan var eden Yce Allahtr. Yaratklarnsa yoktan var etme gc yoktur.

 • BDA': Yce Allah'n, asl ve benzeri olmakszn icat etmesi demektir.


Y ce allah in sifatlari

HYA: Yce Allahn diriltmesi demektir. Bir yarata can verip onu yaama ulatrmak, diriltmek ancak Allaha mahsustur.

MATE: Yce Allahn ldrmesi, hayata son vermesi demektir. Bir yarata can veren Hz. Allah diledii zamanda onun yaamna da son verir.


Y ce allah in sifatlari

TERZK: Yce Allahn rzk vermesi demektir. Allah (c.c.) Rab olmasnn gerei saysz eit ve ihtiyata olan mahlukatn rzkn da yaratr. O, yaamlarn devam ettirebilmeleri iin muhta olduklar besinleri yoktan var edip onlara sunar.


Ayetler

AYETLER


Y ce allah in sifatlari

*O, her eyden ncedir; kendisinden sonraya hibir eyin kalmayaca sondur; varl apaktr; gerek mahiyeti insan iin gizlidir. O her eyi bilir.

Hadid Sresi: 3. yet.


Y ce allah in sifatlari

* Yeryznde bulunan her ey fndir, gelip geici, yok olucudur. Ancak Yce ve Cmert olan Rabbmzn varl bkdir, ebedidir, son bulmaz.

Rahmn Sresi: 26-27. yetler


Y ce allah in sifatlari

*Ey Muhammet deki: Allah bir tektir, O hibir yere muhta deildir. Dourmam ve domamtr. Hibir ey Ona denk deildir.

hls Suresi


Y ce allah in sifatlari

*Allah, Ondan baka tanr olmayan diri ve her an yaratklarn gzetip duran, hibir eye muhta olmayandr.

Al-i Imran Sresi 2. yet


Y ce allah in sifatlari

*Onun benzeri hibir ey yoktur. O iitendir, grendir.

ra Sresi: 11. yet.


Y ce allah in sifatlari

*lmsz, diri olan Allaha gven, Onu zenerek tesbih et.

Furkan Sresi: 58. yet


Y ce allah in sifatlari

*Grleni de grlmeyeni de bilen, ycelerin ycesi olan Allaha gre, aranzdan sz gizleyen ile aa vuran ve geceye brnerek ( gecenin karanlna ) gizlenip gndz ortaya kan arasnda fark yoktur.

Rd Sresi: 9-10. yetler


Y ce allah in sifatlari

*Bir eyin olmasn istediimiz zaman szmz sadece OL demektir ve o hemen oluverir.

Nahl Sresi: 40. yet


Y ce allah in sifatlari

*phe yok ki Allah her eyi yapmaa, her eye g yetirmee kdirdir.

Bakara Sresi: 20. yet


Y ce allah in sifatlari

*phe yok ki Allah iitendir, bilendir.

Bakara Sresi: 181. yet


Y ce allah in sifatlari

*Allah yaptklarnz hakkyla grr.

Enfal Sresi: 244. yet


Y ce allah in sifatlari

*Allah nce mahlkat yaratr, lmden sonra onu tekrar diriltir. Sonunda Ona dneceksiniz.

Rm Sresi: 11. yet


Y ce allah in sifatlari

ALLAHIN VARLIINI BR AN DAH UNUTMAYALIM.

TEEKKRLER


 • Login