Specijalna prava vučenja
Download
1 / 10

Specijalna prava vucenja - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Updated On :

Specijalna prava vučenja. Manjak međunarodne likvidnosti je doveo do stvaranja SPV, potvrđujući ranije Trifinove dijagnoze.

Related searches for Specijalna prava vucenja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Specijalna prava vucenja' - grace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Manjak međunarodne likvidnosti je doveo do stvaranja SPV, potvrđujući ranije Trifinove dijagnoze.

 • Kao veštačka valuta koju je kreirao MMF, SPV su mogla da se koriste u transakcijama centralnih banaka radi finansiranja platnobilansnih deficita, dok njihova upotreba u komercijalnom poslovanju nije bila dozvoljena.

 • SPV su trebalo da odigraju ulogu sredstva dodatne međunarodne likvidnosti, kao i ulogu zajedničkog etalona za određivanje vrednosti nacionalnih valuta.

 • U pe-riodu 1970-72. godine emitovano je približno 9,3 mlrd. SPV (koja se u literature povremeno označavaju kao “papirno zlato”).


 • Druga alokacija u iznosu od 12,1 mlrd. SPV je sprovedena u periodu 1979-1981. godine, po četiri milijarde SPV godišnje, tako da je ukupan iznos emitovanih SPV dostigao 21,4 mlrd.

 • Predlozi da se emisija SPV poveže sa finansiranjem razvoja zemalja u razvoju nisu prihvaćeni, pa su SPV raspodeljena zemljama članicama proporcionalno prema visini njihovih kvota.

 • Zemlje koje su imale suficit prihvatale su dolar jer su znale da su SAD u pripravnosti da zamene dolare za zlato po fiksnoj ceni.

 • Svako odstupanje stanja SPV od iznosa koji je zemlji dodeljen, značilo je da zemlja mora da plati kamatu u visini od 1,5% (danas se koristi tržišna kamatna stopa).


 • Nakon sloma Bretonvudskog sistema i prelaska na flukuirajuće devizne kurseve, MMF je vrednost SPV izračunavao kao ponderisani prosek "korpe" 16 repreze-ntativnih valuta.

 • U 1981. godini, broj valuta u korpi je smanjen na 5, dok su posle uvođenja evra u korpi ostale 4 valute sa sledećim ponderima koji važe za period 2006-2010. godine:

 • Američki dolar (44%)

 • Evro (34%)

 • Japanski jen (11%)

 • Funta sterlinga (11%)


 • Struktura pondera se utvrđuje svakih 5 godina, u skladu sa značajem zemalja u međunarodnoj trgovini, tako da će se naredna provera pondera obaviti krajem 2010. i važiće od 01.01.2011. godine.

 • Vrednost SPV utvrđuje se svakog dana.

 • Ova vrednost se koristi za utvrđivanje vrednosti inostranih kredita, kao i osnova za smanjivanje rizika promene deviznog kursa prema jednoj od valuta iz korpe.

 • Svaka zemlja je morala da na svom računu SPV u period od pet godina drži najmanje 30% alociranih sredstava.

 • Na sastanku Izvršnog odbora guvernera MMF-a održanom septembra 1997. godine podržan je predlog o jednokratnoj alokaciji SPV, kojom bi se udvostručio njihov postojeći iznos.


 • Za realizaciju ovog predloga bila neophodna podrška SAD, koje poseduju oko 17% glasačkih prava.

 • Jasno je da su SAD oklevale sa ovom podrškom jer je dolar i dalje svetska rezervna valuta koja sa oko 70% učestvuje u svetskom deviznim rezervama.

 • Specijalna alokacija SVP je izvršena 9. septembra 2009. godine u iznosu od 21,5 mlrd. dolara.

 • Takođe je u avgustu 2009. godine dogovoreno da se izvrši treća opšta alokacija u iznosu od 161,2 mlrd. SPV.

 • Alokacija je sprovedena 28. avgusta 2009. čime su povećani holdinzi članica MMF-a za 74,13% njihove kvote.


 • Danas se SPV koriste kao sredstvo obračuna između MMF-a i članica.

 • Mnoge međunarodne organizacije koriste SPV kao jedinicu svog obračuna.

 • Nekoliko zemalja vezuje svoje valute za SPV, a neki međunarodni privatni finansijski instrumenti su denominirani u SPV.

 • To ukazuje na značaj i ulogu SPV u savremenim međunarodnim tokovima kapitala i na tržištu novca.

 • Da bismo prikazali kako se određuje dnevna vrednost SPV, poćićemo od korpe valuta koja je ustanovljena u poslednjoj reviziji.


 • Savremena ekonomska i finansijska kriza, koja je pogodila svetsku privredu od sredine 2007. godine, iznova je aktuelizovala problem međunarodne likvidnosti.

 • Mada su se na udaru krize našle pre svega razvijene zemlje, njeni talasi su zapljusnuli i obale nerazvijenog sveta.

 • Položaj ovih zemalja u svetskoj privredi je otežan, tako da je Grupa 20, na ekonomskom samitu u Londonu 2009, izašla se predlogom da se obezbedi podrška za opštu alokaciju SPV, koja bi ubacila u svetsku privredu oko 250 mlrd. dolara, što bi podiglo opštu svetsku likvidnost.

 • Takođe je predloženo da se od navedenog iznosa, 100 mlrd. dolara direktno usmeri zemljama sa tržištem u nastajanju i zemljama u razvoju.


 • U kriznim situacijama naglo rastu troškovi refinansiranja, što dodatno otežava položaj zemlje.

 • Alokacija dodatnog iznosa SPV obavila bi se saglasno postojećim kvotama zemalja kod MMF-a.

 • Pri tome bi oko 170 mlrd. dolara otišlo u devizne rezerve razvijenih zemalja, kao što su SAD, Britanija, Francuska i Japan, koje imaju lavovski deo postojećih kvota MMF-a.

 • Mnogi ekonomisti, među kojima se posebno ističe Štiglic (Stiglitc), predlažu održavanje nove međunarodne monetarne konferencije na kojoj bi dolar, kao glavna rezervna valuta, bio zamenjen sa SPV.


ad