Brand visioning
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Brand Visioning: PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Brand Visioning: . MARKA VİZYONU GELİŞTİRME. Marka Geliştirme ve yerleştirme süreci: Brand Visioning. MARKA VİZYONU GELİŞTİRME. Marka vizyonu / Brand Vision Planlanmış gelecek / Envisioned future Marka Amacı/ Brand purpose Marka amaçlarının belirlenmesi Markanın değerleri / Brand Values

Download Presentation

Brand Visioning:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Brand Visioning:

MARKA VİZYONU GELİŞTİRME


Marka Geliştirme ve yerleştirme süreci: Brand Visioning


MARKA VİZYONU GELİŞTİRME

 • Marka vizyonu /BrandVision

 • Planlanmış gelecek /Envisioned future

 • Marka Amacı/ Brand purpose

 • Marka amaçlarının belirlenmesi

 • Markanın değerleri /BrandValues

 • Marka değerlerinin belirlenmesi /Identifying a brand’s values

 • Birincil ve İkinci değerler / Core vs peripheral values

 • Marka ve çalışan değerlerinin sıralanması, hizalanması / Aligning brand and staff values


What is Brand Visioning?

Marka vizyonu geliştirmek; uzun zamanlı bir bakış açısıyla paydaşların markadan ede edeceği faydaların belirlenmesidir.


3 unsur

 • Geleceği planlama– and how to identify

 • Marka amacı– and ways to elicit this

 • Marka değerleri– and the rationale for having a clear set of values

  (i.e. category values and brand values)

 • There are multiple ways to identify brand values , and there is a need to differentiate between core and peripheral values

 • The importance of the alignment of staff and brand values


 • Marka vizyonunun üç bileşeni


  Brand Visioning: A Process for Reaching Agreement(Adapted from Kakabadse et al. 2005)


  A Technique for Identifying the Future Brand Environment


  Brand Values Required to Compete: Category Values and Unique Values


  Intellectual and Emotional Buy-in Matrix


  The Hierarchy Value Map - Utilising a Laddering Technique


  So…

  • Açıkça belirlenmiş bir yön olmadan markadan boşa çabalarlar.

  • Marka vizyonu çalışanlara içinde bulundukları yolculuğu daha iyi anlama fırsatı sağlar

  • Marka amacı : marka nasıl daha iyi bir dünya yaratır

  • Marka değerleri istenilen davranış biçimleri için rehberlik sağlar .

  • Markanın verdiği sözleri etkili bir biçimde yerine getirmesi için , birincil değerler (core) belirlenmeli ve yönetim, ve tüm çalışanlar tarafından sürekli muhafaza edilmelidir.


  The Importance of Organisational Culture on Brands


  Güçlü bir örgüt kültürü paydaşların güvenini artırır ve markanın performansını geliştirir.


  Örgüt kültürü geliştirmenin dört basamağı


  The Competing Values Framework: Each quadrant is a cultural type reflecting assumptions, orientations & values(Source: Cameron and Quinn, 2006)


  Culture and Environment Fit Matrix(Source: Jackson, 1997)


  Cultural Pitfalls to Avoid


  So…

  • Sürdürülebilir rekabetçi avantaj: marka vaadi - çalışanlar

  • Örgüt kültürü çalışanlara değerleri içselleştirmesini sağlar

  • Kültür örgütü biçimlendirir ve markanın performansını artırır.


  Başarılı olmak isteyen markalar için

  • Yöneticiler marka vizyonunu destekleyecek bir kültür oluşturmalı, vizyonu geliştirecek faktörleri anlamalı

  • Tüm çalışanların süreçlere dahil olması

  • Kültür-çevre uyumu: müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak uyumun sağlanması


 • Login