Ldkirurgide ja haigekassa hisalgatus
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Üldkirurgide ja haigekassa ühisalgatus PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Üldkirurgide ja haigekassa ühisalgatus. Tüsistuste kodeerimine üldkirurgias ja andmete kasutamine patsientidele osutatud teenuste parima võimaliku kvaliteedi tagamiseks Jane Alop MA, MPH Eesti Haigekassa. Haigekassa eesmärk on toetada

Download Presentation

Üldkirurgide ja haigekassa ühisalgatus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Üldkirurgide ja haigekassa ühisalgatus

 • Tüsistuste kodeerimine üldkirurgias

 • ja andmete kasutamine

 • patsientidele osutatud teenuste

 • parima võimaliku kvaliteedi tagamiseks

 • Jane Alop MA, MPH

 • Eesti Haigekassa


 • Haigekassa eesmärk on

 • toetada

 • tervishoiuteenuse osutajaid ja erialaseltse patsientidele osutatud tervishoiuteenuste jätkuvalt hea kvaliteedi tagamisel


 • Haigekassa

 • annab regulaarselt raviarvetelt saadud andmetel põhinevat tagasisidet, mis

 • on koostatud partneritega koostöös valminud formaadi alusel

 • edastatakse kõigile partneritele, kes vastavat tervishoiuteenust osutavad


 • Haigekassa poolt antav tagasisidevõimaldab tervishoiuteenuse osutajal ja erialaühendusel

 • saada erinevat statistilist informatsiooni enda ja teiste tegevuse kohta

 • hinnata (ja soovi korral võrrelda) oma töö protsessi ja tulemust

 • vajadusel kavandada ja algatada meetmeid olukorra parandamiseks


 • Tulemuste adekvaatsuse tagamiseks on vaja

 • selgeid ja aktsepteeritud kodeerimisreegleid, mis on kõigile asjaosaliste kättesaadavad

 • reeglitest peetakse kinni alati ja kõigi asjaosaliste poolt

 • kodeerimine on korrektne alati ja kõigi asjaosaliste poolt


 • Kasu sellest tööst saadakse kui

 • andmeid analüüsitakse regulaarselt

 • tulemusi interpreteeritakse asjatundjate poolt, mitte ei vaadata mehaaniliselt

 • avameelselt arutletakse parendusvõimaluste üle mitte ei otsita süüdlast

 • vastuvõetud otsused tulemuste parandamiseks viiakse ellu vastavalt kokkulepetele


 • Eeltoodu rakendamiseks praktikas

 • palun edastada üldkirurgias tüsistuste kodeerimise info oma raviasutuses kõigile asjaosalistele

 • avaldatakse juhised haigekassa kodulehel

 • täiendavalt saab infot [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]


 • Eeltoodu rakendamiseks praktikas

 • alates 01.01.2010 palun jälgida kõnealuseid juhendeid

 • vajadusel küsida infot kontaktisikutelt

 • haigekassa teeb mais 2010 kokkuvõtte, et hinnata juhendi rakendumist

 • vajadusel tehakse koostöös erialaseltsiga korrektuure juhendisse


 • Eeltoodu rakendamiseks praktikas

 • juulis 2010 avaldatakse salasõna all haigekassa kodulehel I poolaasta tulemused

 • sügisel 2010 arutelu erialaseltsis ja tagasiside tervishoiuteenuse osutajatele

 • edaspidi avaldatakse tulemused kaks korda aastas salasõna all haigekassa kodulehel

 • soovi korral ja erialaseltsi nõusolekul on üldkirurgidel võimalus saada algandmeid teadustöö tegemiseks


 • Robert Lloyd Ph.D Quality of Health Care. A guide to Developing and Using Indicators, 2004

 • http://books.google.ee/books?id=6TtkccZqa1IC&pg=PA66&lpg=PA66&dq=I+am+called+eccentric+for+saying+in+public+that+hospitals,+if+they+wish+to+be+sure+of+improvement,+must+find+out+what+their+results+are.+Must+analyze+their+results+to+find+their+strong+and+weak+points.+Must+compare+their+results+with+those+of+other+hospitals%E2%80%A6&source=bl&ots=l3-gENabbz&sig=jYsqPdgy-s_NoMKS4Sp1BSe9gyY&hl=et&ei=KB8OS7mlDcrz-QaC5uSrCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAsQ6AEwAQ#v=onepage&q=I%20am%20called%20eccentric%20for%20saying%20in%20public%20that%20hospitals%2C%20if%20they%20wish%20to%20be%20sure%20of%20improvement%2C%20must%20find%20out%20what%20their%20results%20are.%20Must%20analyze%20their%20results%20to%20find%20their%20strong%20and%20weak%20points.%20Must%20compare%20their%20results%20with%20those%20of%20other%20hospitals%E2%80%A6&f=true

Those who say it can not be done should not interrupt

those who are doing it

Hiina vanasõna


 • Tänan kuulamast ja soovin edukat koostööd!


 • Login