รายงานความก้าวหน้า
Download
1 / 40

.. 2547 .. 2547 - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

รายงานความก้าวหน้า. ผลการศึกษาภาระโรคและภาระจากปัจจัยเสี่ยง ผลการศึกษาภาระโรคของประชากรไทยปี พ.ศ. 2547 ผลการศึกษาภาระจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547 ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาค่าถ่วงน้ำหนักความพิการของประเทศไทย. ผลการศึกษา ภาระโรคของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' .. 2547 .. 2547 ' - gordy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
รายงานความก้าวหน้า

 • ผลการศึกษาภาระโรคและภาระจากปัจจัยเสี่ยง

  • ผลการศึกษาภาระโรคของประชากรไทยปี พ.ศ. 2547

  • ผลการศึกษาภาระจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย

   ปี พ.ศ. 2547

 • ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาค่าถ่วงน้ำหนักความพิการของประเทศไทย


ผลการศึกษาภาระโรคของประชากรไทยปี พ.ศ. 2547


Daly lost by 3 major categories
DALY lost by 3 major categories

Total = 9.9 Million DALYs (Males: 5.7 , Female: 4.2)

Group I Infections, maternal, perinatal and nutritional conditions = 2.1 Million DALYs

Group II Non-communicable diseases = 6.5 Million DALYs

Group III Injuries = 1.3 Million DALYs

Top ten deaths
Top ten: Deaths

% of Total 63.90 56.04


Top ten ylls
Top ten: YLLs

% of Total 63.25 53.36


Top ten ylds
Top ten: YLDs

% of Total 63.26 67.26


Top ten dalys
Top ten: DALYs

% of Total 52.61 42.83

Demographic

1990

2000

2005

2020
Change of ranks 1999 2004
Change of Ranks: 1999  2004

 • DALY in Males

  • Alcohol dependence/harmful use: จากอันดับที่ 11 เป็น 4

  • Depression: จากอันดับที่ 15 เป็น 10

  • Homicide and violence: จากอันดับที่ 8 เป็น 15

  • Suicides: จากอันดับที่ 9 เป็น 16

 • DALY in Female

  • Ischaemic HD: จากอันดับที่ 9 เป็น 5

  • Schizophrenia: จากอันดับ 17 เป็น 11


ผลการศึกษาภาระจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547


ร้อยละของภาระโรคที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่ศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับภาระโรครวมทั้งหมด ในปี พ.ศ.2547

ลำดับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาระโรคจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย แอลกอฮอล์ บุหรี่ ความดันเลือดสูง การไม่สวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง การบริโภคผักและผลไม้น้อย การขาดการออกกำลังกาย การใช้สารเสพติด มลพิษทางอากาศ การขาดน้ำสะอาด การสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสม และภาวะทุพโภชนาการ

ความก้าวหน้า โครงการพัฒนาค่าถ่วงน้ำหนักความพิการของประเทศไทย


2549 2551

-- -พ.ศ.2549---

---------------------------พ.ศ.2550-------------------------

--------------พ.ศ.2551--------------

มี.ค. – ธ.ค.

ม.ค.- มี.ค.

เม.ย.- มิ.ย.

ก.ค.- ก.ย.

ต.ค.- ธ.ค.

ม.ค.- มี.ค.

เม.ย.- มิ.ย.

ก.ค.- ส.ค.

โครงการพัฒนาค่าถ่วงน้ำหนักความพิการของประเทศไทยมี.ค.2549 – ส.ค.2551

ทบทวนวรรณกรรม

Pre-test

นครปฐม  6-8 ม.ค.

กทม.  25 มี.ค.

Sample preparation

 • Filed work

 • อบรบ interviewers

 • field work

  • กทม. -> เม.ย.

  • ภาคใต้ -> พ.ค.

  • ภาคอีสาน -> พ.ค.

  • ภาคเหนือ -> มิ.ย.

  • ภาคกลาง -> ก.ค.

 • สรุปผล

Matching Clinical conditions and Health state

Systematic review, ประชุมผู้เชี่ยวชาญ 22 กลุ่มโรค, ปรับแก้ค่า DW, ส่งผลการศึกษา


The euroqol group

Set up in 1987 by a multidisciplinary group of researchers concerned with EVALUATION in health and health care

Clinicians

Health economists

Others (sociology, psychology …)

Founder members

Finland

Netherlands

(Norway)

Sweden

UK

The EuroQoL Group


Anxiety / Depression concerned with EVALUATION in health and health care

Mobility

Health

state

Pain / Discomfort

Self-Care

Usual Activity

What is EQ-5D ?

 • A generic, single index

 • measure of health status

 • Based on 5 dimensions

  • Mobility

  • Self-Care

  • Usual Activity

  • Pain / Discomfort

  • Anxiety / Depression

 • Defines a total of 35

 • = 243 health states


Valuation method s
Valuation method(s) concerned with EVALUATION in health and health care

 • EuroQoL Group standard

  • Visual analogue scale rating using a vertical 20cm scale

  • Range 0 – 100 corresponding to “worst imaginable” and “best imaginable” health

 • Individual experimentation

  • Time Trade-Off (York MVH Project)

  • Ranking

  • Paired comparisons

  • Standard Gamble


VAS rating of EQ-5D health states concerned with EVALUATION in health and health care

Health state E

Health state A

Health state F

1 1 1 1 1

Health state C

3 3 3 3 3

Health state H

Health state D


Tto board
ตัวอย่าง concerned with EVALUATION in health and health careTTO Board สำหรับสุขภาพที่ดีกว่าเสียชีวิต

ช่อง ก*

จำนวนปี

สุขภาพ ก

ช่อง ข

สุขภาพ ข

จำนวนปี

* ในช่อง ก มีคำว่า “เสียชีวิต” ติดอยู่


Bod web site
BOD web site concerned with EVALUATION in health and health care

 • สามารถเปิด web site ด้วย URL คือ www.thaibod.orgหรือ link จาก web site ของ IHPP โดยพิมพ์www.ihpp.thaigov.netเลือกResearch Projects > โครงการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประเทศไทย พ.ศ. 2547

 • ได้มีการปรับปรุงเวปไซต์ใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550

  • ปรับปรุง layout ของแต่ละหน้าใหม่

  • หน้าแรกของ web site ได้เพิ่มส่วนการนำเสนอ (presentation) เพื่อให้ผู้เข้าชม web site ได้ดูผลการศึกษาเบื้องต้นทั้งส่วนของภาระโรคและภาระจากปัจจัยเสี่ยง

  • เพิ่มระบบเพื่อให้คณะทำงานฯ สามารถ login เพื่อส่งรายงานต่างๆ แบบ online ได้


วาระที่ 3 concerned with EVALUATION in health and health careแผนการดำเนินงานต่อไปของโครงการพัฒนาการดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย


Cause of death concerned with EVALUATION in health and health care

Violence

Cancer

Sub-national

BOD

Risk

burden

แผนการดำเนินงานต่อไปของโครงการฯ : ปีที่ 2

DW

Consultative meeting

Seminar on data system (4-5 April07)

Data coordination

Inter.

Network

Life Table 2004

YLL 2004

BOD method. improvement

Violence :paper writing

Data collection

Sum. paper on the stand. method

Set up a standard protocol and network with regional partners

 • Report risk burden by public health region

 • Report DALY by public health region

 • Report YLL by province, sex and age group

HALE

HALE

Series of consultative meeting with partners

Revise with complete BOD

Health state valuation study in Thailand

Converting disease stages to a generic measure

BOD projection

Connection with Prof.Paul Kind, Center for Health Economics, University of York

Connection with an expert from World Health Organization

2nd Year (2006-2007)

Mar

Apr

May

Jun

July

Aug

Sep

Not started

commencing

ongoing

complete


Discussion on data sources
Discussion on Data Sources concerned with EVALUATION in health and health care

 • รายการโรคที่ใช้ incidence จากการศึกษา BOD ปี 2542

 • รายการโรคที่ใช้แหล่งข้อมูลของ incidence จากแหล่งเดียวกับการศึกษาปี 2542 แต่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น

 • รายการโรคที่เปลี่ยนแหล่งข้อมูลไปจากเดิมที่ศึกษาในปี 2542


แหล่งข้อมูลเหมือนปีการศึกษาในปี 2542

*อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา


2542 update
แหล่งข้อมูลเดียวกับปี 2542 แต่ update ปีที่ศึกษา

*อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา


อภิปรายผลข้อมูล 2542 แต่YLD

 • Sexually transmitted diseases: ใช้ข้อมูลจากรายงาน 506 ซึ่งยังคงมีข้อจำกัดเรื่อง under-reported

 • Glaucoma and Other Vision Losses: อยู่ระหว่างรอผลจาก National Survey on Blindness and Low vision in Thailand 2006 จึงใช้ค่า prevalence เดิมจากการศึกษา BOD ปี 2542

 • Dementia: ยังคงประมาณค่า YLD โดยใช้ prevalence เดิมที่ใช้ในการศึกษา BOD เมื่อปี 2542

 • Parkinson’s Disease: ใช้ข้อมูลจากการศึกษาในต่างประเทศ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับโรคนี้ในประเทศไทย

 • Nephritis and Nephrosis: ใช้ข้อมูลรวมที่ไม่มีการจำแนกตามเพศและอายุ

 • Spina Bifida and Congenital heart Disease:ใช้ข้อมูลจากการศึกษาในต่างประเทศ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน


อภิปรายผลข้อมูล 2542 แต่YLD

 • Cleft Palate & Lip and Down Syndrome: ใช้ข้อมูลเดิมจากการศึกษา BOD ปี 2542 เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 • Cancer:รอผลจากทีมทะเบียนมะเร็ง

 • Otitis media: ใช้ข้อมูลเดิมจากการศึกษา BOD ปี 2542 เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการศึกษาในกลุ่มอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้

 • Epilepsy: ข้อมูลที่ใช้มีข้อจำกัดในเรื่องของ จำนวนประชากรที่น้อยกว่า และทำการศึกษาในหนึ่งจังหวัด ซึ่งอาจไม่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้

 • Asthma: ข้อมูลมาจากหลายแหล่งการศึกษา ซึ่งทำการศึกษาในกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน

 • Osteoarthritis: ใช้ข้อมูลเดิมจากการศึกษา BOD ปี 2542 เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน


อภิปรายผลข้อมูล 2542 แต่YLD

 • Alcohol dependence /harmful use:ข้อมูลที่ใช้มีตัวเลขที่สูงขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ได้จากการศึกษา BOD ปี 2542

 • Drug dependence /harmful use:ข้อมูลที่ใช้มีตัวเลขที่ต่ำลง เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ได้จากการศึกษา BOD ปี 2542

 • COPD: ใช้ข้อมูลเดิมจากการศึกษา BOD ปี 2542 เนื่องจากแหล่งข้อมูลจากการสำรวจที่เป็นปัจจุบัน (BRFSS) เป็นการสัมภาษณ์ประวัติการเป็นโรคของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

 • Hepatitis: ใช้ข้อมูลเดิมจากการศึกษา BOD ปี 2542 แต่ได้ทำการปรับค่าตัวแปรต่างๆให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโรค ดังนั้นข้อมูล YLD ของ Hepatitis นี้จึงมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ


Sub national
แผนการดำเนินการศึกษาภาระโรคระดับ sub-national

 • Sub-national  Bangkok + 12 public health area

 • Data sources:

  • NHESIII  by public health area

  • Mortality data  by province, region

  • 506 report  by province, region

  • HWS  by region

  • TBRFSS  by province

  • IS  Bangkok / Non-Bangkok

  • รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2546)

   ภาค, เมือง/ชนบท

  • รายงานสถานภาพการใช้สารเสพติด พ.ศ.2546 กทม. + 4 ภาค


ad