Nieprawid owo ci morfologiczne ekg
Download
1 / 93

Nieprawidłowości morfologiczne EKG - PowerPoint PPT Presentation


 • 706 Views
 • Uploaded on

Nieprawidłowości morfologiczne EKG. Małgorzata Peregud-Pogorzelska Klinika kardiologii PAM Szczecin. Nieprawidłowości morfologiczne EKG. Załamek P – wysoki. Amplituda > 2,5mm przynajmniej w jednym z trzech odprowadzeń: II, III, aVF. Załamek P - wysoki.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nieprawidłowości morfologiczne EKG' - gordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nieprawid owo ci morfologiczne ekg
Nieprawidłowości morfologiczne EKG

Małgorzata Peregud-Pogorzelska

Klinika kardiologii PAM

SzczecinZa amek p wysoki
Załamek P – wysoki

Amplituda > 2,5mm przynajmniej w jednym z trzech odprowadzeń: II, III, aVF


Za amek p wysoki1
Załamek P - wysoki

 • Przerost i (lub) rozszerzenie prawego przedsionka

 • Zwiększenie aktywności układu współczulnego

 • Nadczynność tarczycy

 • Pobudzenia i rytmy ektopowe z ośrodków w górnej części prawego przedsionka


Za amek p ujemny
Załamek P - ujemny

Przynajmniej w jednym z odp. I, II, aVF, V6

A - rytm dolnoprzedsionkowy

B - rytm LP


Za amek p ujemny1
Załamek P - ujemny

 • Pobudzenia i rytmy dolnoprzedsionkowe (II, III, aVF)

 • Pobudzenia i rytmy LP (I, V6)

 • Wsteczna depolaryzacja przedsionków – pobudzenia, rytmy komorowe lub z łącza P-K (II, III, aVF)

 • Przerost PP (aVL, rzadko I)

 • Dekstrokardia


Za amek p dwufazowy
Załamek P – dwufazowy

A – FLA

B – przerost LP


Za amek p dwufazowy1
Załamek P – dwufazowy

 • FLA „zęby piły” (II, III, aVF)

 • Przerost LP (V1 dodatnio-ujemny; amplituda fazy ujemnej  1mm, szerokość  0,04s

 • Pobudzenia i rytmy przedsionkowe

 • Wariant normyZa amek p rozdwojony1
Załamek P – rozdwojony

 • Przerost i (lub) rozszerzenie LP (I,V5,V6) szczyty oddalone od sienie  0,035s

 • Zaciskające zapalenie osierdzia (rozdwojenie  0,03)


Za amek p szeroki
Załamek P – szeroki

Czas trwania  0,12s


Za amek p szeroki1
Załamek P – szeroki

 • Przerost i (lub) rozszerzenie LP

 • Zaburzenia przewodzenia śródprzedsionowego


Za amek p brak
Załamek P – brak

A - blok zatokowo - przedsionkowy 2:1

B - czynny rytm komorowy

C - FA


Za amek p brak1
Załamek P – brak

 • Zahamowanie zatokowe lub blok zatokowo-przedsionkowy

 • Pobudzenia lub rytmy z łącza P-K lub komór (załamki ukryte w QRS-T)

 • Rozkojarzenia P-K interferencyjne (załamki okresowo ukryte w QRS-T)

 • FA fala „ f ”


Odcinek pq obni enie
Odcinek PQ – obniżenie

Przemieszczenie poniżej linii izoelektrycznej  0,5mm

A – poziome

B – skośne do dołu


Odcinek pq obni enie1
Odcinek PQ – obniżenie

 • Poziome

  • Niedokrwienie lub zawał przedsionka

  • Zapalenie osierdzia

 • Skośne do dołu (zwykle skojarzone z obniżeniem J)

  • Przerost i (lub) rozszerzenie PP

  • Zwiększona aktywność układu współczulnego


Odst p pq skr cony
Odstęp PQ – skrócony

Czas trwania <0,12s


Odst p pq skr cony1
Odstęp PQ – skrócony

 • Zespół preekscytacji

 • Przyspieszone przewodzenie P-K drogą prawidłową

 • Rozkojarzenie P-K interferencyjne

 • Przedwczesne pobudzenia komorowe o długim czasie sprzężenia, często zsumowane

 • Pobudzenia i rytmy z łącza P-K (zał. P ujemne II, III, aVF)


Odst p pq wyd u ony
Odstęp PQ – wydłużony

blok P-K I stopnia czas trwania >0,20s,

po 50 r.ż. >0,23s


Odst p pq wyd u ony1
Odstęp PQ – wydłużony

 • Uszkodzony układ bodźcoprzewodzący

 • Pierwotne choroby układu przewodzącego (ch. Lenegre’a, ch. Leva)

 • Zwiększone napięcie układu przywspółczulnego

 • Wpływ niektórych leków antyarytmicznych (β bloker, digoxin, adenozyna, amiodaron, werapamil)


Odst p pq zmienny
Odstęp PQ – zmienny

A - Interferencyjne rozkojarzenie P-K

B – blok P-K II stopnia Wenckebacha


Odst p pq zmienny1
Odstęp PQ – zmienny

 • Blok P-K II stopnia typu Wenckebacha

 • Blok P-K III stopnia

 • Rozkojarzenie P-K interferencyjne

 • Zmienny tor przewodzenia w węźle P-K


Zesp qrs poszerzony
Zespół QRS – poszerzony

Czas trwania >0,1s

A - blok lewej odnogi

B - czynny rytm komorowy

C - zespół preekscytacji

D - rytm stymulatora


Zesp qrs poszerzony1
Zespół QRS – poszerzony

 • Blok śródkomorowy (blok odnogi, niezupełny blok odnogi, czasem blok wiązki, rozlany blok śródkomorowy,okołozawałowy)

 • Zespól preekscytacji

 • Przerost LK

 • Pobudzenia lub rytmy komorowe i nadkomorowe z aberracją

 • Pobudzenia wystymulowane

 • Hiperkaliemia

 • Hipotermia

 • Leki antyarytmiczne (amiodaron, chinidyna, prokainamid, propafenon) lub psychotropowe (imipramina, tiorydazyna)


Zesp qrs wyd u enie czasu pobudzenia istotnego kom r
Zespół QRS – wydłużenie czasu pobudzenia istotnego komór

Odstęp od początku QRS do szczytu R >0,03s w odp PK i 0,05 LK

A – prawokomorowe odprowadzenia

B – lewokomorowe odprowadzenia


Zesp qrs wyd u enie czasu pobudzenia istotnego kom r1
Zespół QRS – wydłużenie czasu pobudzenia istotnego komór

 • Odprowadzenia prawokomorowe

  • Całkowity lub niezupełny blok prawej odnogi

  • Przerost PK

  • Zespół preekscytacji

  • Zawał tylnej ściany

 • Odprowadzenia lewokomorowe

  • Całkowity lub niezupełny blok lewej odnogi

  • Przerost LK

  • Zespół preekscytacji


Zesp qrs zaw lony
Zespół QRS – zawęźlony komór

Zawęźlenie w obrębie zespołu QRS widoczne przynajmniej w 2 odprowadzeniach


Zesp qrs zaw lony1
Zespół QRS – zawęźlony komór

 • Bloki odnóg

 • Obwodowe ogniskowe utrudnienie przewodzenia śródkomorowego

 • Pobudzenia i rytmy komorowe

 • Arytmogenna dysplazja PK (fala epsilon V1-V3)


Zesp qrs rozdwojony
Zespół QRS – rozdwojony komór

Obecność R i R’


Zesp qrs rozdwojony1
Zespół QRS – rozdwojony komór

 • Niezupełny blok prawej odnogi

 • Wariant całkowitego bloku prawej odnogi

 • Ogniskowe zaburzenia przewodzenia śródkomorowego czasem wywołane przebytym zawałem serca

 • Pobudzenia i rytmy komoroweZesp qrs fala delta1
Zespół QRS – fala delta komór

 • Zespół preekscytacji

 • Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego


Zesp qrs zmienne zespo y
Zespół QRS – zmienne zespoły komór

Okresowe zmiany ukształtowania w ciągłym zapisie EKG


Zesp qrs zmienne zespo y1
Zespół QRS – zmienne zespoły komór

 • Intermitujące zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

 • Intermitujący zespół preekscytacji

 • Pobudzenia lub rytmy komorowe oraz nadkomorowe z aberracją

 • Zmiana położenia serca w zależności od fazy oddechowej


Zesp qrs naprzemienne zespo y
Zespół QRS – naprzemienne zespoły komór

Zmiana amplitudy i (lub) ukształtowania w co drugiej ewolucji


Zesp qrs naprzemienne zespo y1
Zespół QRS – naprzemienne zespoły komór

 • Naprzemienne zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego

 • Naprzemienny zespół preekscytacji

 • Wysiękowe zapalenie osierdzia lub nowotwór naciekający osierdzie (płyn w osierdziu)

 • Rytm bliźniaczy – bigeminia komorowa lub nadkomorowa z aberracją


Zesp qrs niskie zespo y
Zespół QRS – niskie zespoły komór

Suma R i S < 5mm w kończynowych

lub < 10mm w przedsercowych


Zesp qrs niskie zespo y1
Zespół QRS – niskie zespoły komór

 • Kardiomiopatie restrykcyjne

 • Płyn w osierdziu

 • Zaciskające zapalenie osierdzia

 • Niedoczynność tarczycy

 • Sporadycznie wariant EKG


Zesp qrs wysoki za amek r w odp i iii avl avf v1 v5 v6
Zespół QRS – wysoki załamek R komórw odp. I-III, aVL, aVF, V1, V5, V6

R >20mm: I-III lub aVF;

R >11mm aVL;

R >26mm V5-V6;

R >7mm V1

A – przerost LK

B – przerost PK


Zesp qrs wysoki za amek r w odp i iii avl avf v5 v6
Zespół QRS – wysoki załamek R w odp I-III, aVL, aVF, V5, V6

 • Przerost LK

 • Zespół preekscytacji

 • Zaburzenia przewodzenia w obrębie lewej odnogi

 • Pobudzenia i rytmy komorowe

 • Wariant prawidłowego EKG (młodzi, wysocy, szczupli)


Zesp qrs wysoki za amek r w odp v1
Zespół QRS – wysoki załamek R w odp V1 V5, V6

 • Przerost PK

 • Zespól preeksycacji

 • Blok prawej odnogi

 • DekstrowersjaZesp qrs za amek r s w odp v11
Zespół QRS – załamek R>S w odp. V1 V5, V6

 • Przerost lub ostre przeciążenie PK

 • Zespól preekscytacji

 • Zawał ściany tylnej

 • Zaburzenia przewodzenia w obrębie prawej odnogi

 • Rzadko –zaciskające zapalenia osierdzia

 • Nieprawidłowe położenie serca (przesunięcie w prawo lub skręcenie w lewo)Zesp qrs zesp si sii siii1
Zespół QRS – zespół SI-SII-SIII V5, V6

 • Przerost PK

 • Rozedma płuc

 • Serce płucne

 • Wariant EKG


Zesp qrs brak za amka q
Zespół QRS – brak załamka Q V5, V6

Zespoły QRS bez „przegrodowych” załamków Q:

I i aVL oraz V5-V6


Zesp qrs brak za amka q1
Zespół QRS – brak załamka Q V5, V6

 • Zaburzenia przewodzenia w obrębie lewej odnogi

 • Zespól preekscytacji

 • Skręcenie osie serca w prawo

 • Wariant EKG


Zesp qrs nieprawid owy za amek q
Zespół QRS – nieprawidłowy załamek Q V5, V6

Czas trwania  0,04s

amplituda  1mm

załamek Q w odp. V1-V2


Zesp qrs nieprawid owy za amek q1
Zespół QRS – nieprawidłowy załamek Q V5, V6

 • Zawał serca

 • Ogniskowe uszkodzenie mięśnia sercowego (zapalenie, kardiomiopatia, nowotwór)

 • Kardiomiopatia przerostowa

 • Zespól preekscytacji

 • Dekstrokardia lub dekstrowersja

 • Ostre serce płucneZesp qrs zespo y qs1
Zespół QRS – zespoły QS V5, V6

 • Zawał serca

 • Ogniskowe uszkodzenie mięśnia sercowego

 • Zespól preekscytacji

 • Kardiomiopatia przerostowa

 • Blok lewej odnogi

 • Przemieszczenie serca (rozedma płuc, znaczny przerost LK)

 • Wariant EKG


Zesp qrs nieprawid owa progresja za amk w r
Zespół QRS – nieprawidłowa progresja załamków R V5, V6

Zmniejszanie się amplitudy R

w odp. V1-V3 (V4)


Zesp qrs nieprawid owa progresja za amk w r1
Zespół QRS – nieprawidłowa progresja załamków R V5, V6

 • Zawał ściany przedniej

 • Ogniskowe uszkodzenie mięśnia sercowego

 • Rozedma płuc

 • Blok lewej odnogi

 • Kardiomiopatia przerostowa

 • Wariant EKGO elektryczna serca patologiczne odchylenie w lewo1
Oś elektryczna serca – patologiczne odchylenie w lewo V5, V6

 • Blok przedniej wiązki

 • Zawał dolnej ściany

 • Zespół preekscytacjiO elektryczna patologiczne odchylenie w prawo1
Oś elektryczna – patologiczne odchylenie w prawo V5, V6

 • Przerost PK

 • Zawał ściany bocznej

 • Blok tylnej wiązki

 • Zmiana pozycyjna

 • Dekstrokardia


O elektryczna o niezdefiniowana
Oś elektryczna – oś niezdefiniowana V5, V6

> -90º a ±180º


O elektryczna o niezdefiniowana1
Oś elektryczna – oś niezdefiniowana V5, V6

 • Niezdefiniowane zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego

 • Przerost PK

 • Kardiomiopatia przerostowa

 • Zawał przednio-bocznej ściany sercaSkr cenie serca dooko a d ugiej osi dekstrogyria1
Skręcenie serca dookoła długiej osi – dekstrogyria V5, V6

 • Rozedma płuc

 • Blok przedniej wiązki

 • Zawał przednio-bocznej ściany

 • Zmiana pozycyjna (nieprawidłowa pozycja serca w klatce piersiowej)Skr cenie serca sinistrogyria1
Skręcenie serca - sinistrogyria V5, V6

 • Przerost PK

 • Zupełny i niezupełny blok prawej odnogi

 • Zawał ściany tylnej

 • Zespół preekscytacji

 • Zaciskające zapalenie osierdzia

 • Zmiana pozycyjna (nieprawidłowa pozycja serca w klatce piersiowej)


Odcinek st uniesienie
Odcinek ST – uniesienie V5, V6

A – świeży zawał

B – zespól wczesnej repolaryzacji

C – wariant EKG

A B C


Odcinek st uniesienie1
Odcinek ST – uniesienie V5, V6

 • Ostre pełnościenne niedokrwienie mięśnia sercowego

 • Świeży zawał

 • Przebyty zawał (zwykle z dyskinezą,tętniakiem)

 • Zespół wczesnej depolaryzacji komór

 • Zwiększone napięcie układu przywspółczulnego (skośne do góry)

 • Zespół Brugadów (blok prawej odnogi bez zawału , uniesienie V1-V3)

 • Wariant EKG


Odcinek st poziome obni enie
Odcinek ST – poziome obniżenie V5, V6

A – niedokrwienie

B - naparstnica


Odcinek st poziome obni enie1
Odcinek ST – poziome obniżenie V5, V6

 • Niedokrwienie

 • Zawał bez załamka Q

 • Glikozydy naparstnicyOdcinek st obni enie sko ne do g ry1
Odcinek ST – obniżenie skośne do góry V5, V6

 • Zaburzenia elektrolitowe, hormonalne, metaboliczne

 • Niedokrwienie (obniżenie 1mm w odstępie 0,08s d końca QRS)Odcinek st obni enie sko ne do do u1
Odcinek ST – obniżenie skośne do dołu V5, V6

 • Niedokrwienie

 • Przerost LK lub PK

 • Zaburzenia elektrolitowe

 • Glikozydy naparstnicy

 • Wtórne zmiany repolaryzacji (blok odnogi, zespół preekscytacji, pobudzenia ektopowe komorowe)


Za amek t wysoki
Załamek T – wysoki V5, V6

Amplituda >5mm: I, aVL, II, III, aVF; >10mm minimum 2 odp. przedsercowe


Za amek t wysoki1
Załamek T – wysoki V5, V6

 • Niedokrwienie serca

 • Hiperkaliemia

 • Zwiększona aktywność układu przywspółczulnego

 • Wariant EKGZa amek t dodatnio ujemny1
Załamek T – dodatnio ujemny V5, V6

 • Niedokrwienie serca

 • Uszkodzenie mięśnia w stanach chorobowychZa amek t ujemno dodatni1
Załamek T – ujemno dodatni V5, V6

 • Przerost PK i LK

 • Wtórne zmiany repolaryzacji

 • Wariant EKG


Za amek t ujemny
Załamek T – ujemny V5, V6

Przynajmniej w 1 z odp.:

I,II, aVF, aVL, V4-V6


Za amek t ujemny1
Załamek T – ujemny V5, V6

 • Niedokrwienie

 • Ewolucja zawału

 • Przeciążenie LK lub PK

 • Kardiomiopatie

 • Wtórne zmiany repolaryzacji

 • Zapalenie mięśnia sercowego

 • Zapalenie osierdzia (późna faza)

 • Zaciskające zapalenie osierdzia

 • Zaburzenia elektrolitowe, hormonalne, metaboliczne

 • DekstrokardiaZa amek t ujemny i szeroki gigantyczny1
Załamek T – ujemny i szeroki „gigantyczny” V5, V6

 • Zespół długiego QT

 • Zawał bez załamka QZa amek t rozdwojony1
Załamek T – rozdwojony V5, V6

 • Zespół długiego QT

 • Wpływ leków antyarytmicznych i psychotropowych

 • Zespól poabstynencyjny

 • Uszkodzenie mięśnia w przebiegu chorób

 • Wariant EKGZa amek t naprzemienno amplitudy1
Załamek T – naprzemienność amplitudy V5, V6

 • Ostre niedokrwienie

 • Świeży zawał

 • Wrodzony lub nabyty zespól długiego QT


Za amek u wysoki
Załamek U – wysoki V5, V6

Amplituda >2mm odp. przedsercowe prawokomorowe

>1mm pozostałe


Za amek u wysoki1
Załamek U – wysoki V5, V6

 • Hipokaliemia

 • Wolny rytm komór (hiperwagotonia, SSS, blok P-K)

 • Zwiększona aktywność α - adrenergiczna

 • Guz chromochłonny

 • Zespół długiego QT

 • Uszkodzenie mózgu lub opon mózgowych

 • HipotermiaZa amek u ujemny1
Załamek U – ujemny V5, V6

 • Niedokrwienie

 • Przerost LK


Odst p qt skr cony
Odstęp QT – skrócony V5, V6

QTc = QT rzeczywisty(s)1(s) / RR (s)

wzór Bazzeta


Odst p qt skr cony1
Odstęp QT – skrócony V5, V6

 • Hiperkaliemia

 • Hiperkalcemia

 • Glikozydy naparstnicy


Odst p qt wyd u enie
Odstęp QT – wydłużenie V5, V6

QTc > 0,44s


Odst p qt wyd u enie1
Odstęp QT – wydłużenie V5, V6

 • Niedokrwienie lub zawał

 • Wrodzone nieprawidłowości repolaryzacji

  • Zespół Jervella i Lang-Nielsena

  • Zespół Romano-Warda

 • Uszkodzenie mózgu lub opon mózgowych

 • Hipokaliemia

 • Hipokalcemia

 • Wpływ leków antyarytmicznych i psychotropowych

 • Wariant EKG


ad