Test 2 modul 1
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

TEST 2 modul 1 PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEST 2 modul 1. 20 spørgsmål. Du skal klikke med musen på det rigtige svar, så kommer du automatisk til næste spørgsmål. Klik for start. 1. Hvilken funktion har et modem?. A.Modemet styrer farverne på skærmen fra billeder og multimediea filer

Download Presentation

TEST 2 modul 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TEST 2 modul 1

20 spørgsmål.

Du skal klikke med musen på det rigtige svar, så kommer du automatisk til næste spørgsmål

Klik for start


1. Hvilken funktion har et modem?

 • A.Modemet styrer farverne på skærmen fra billeder og multimediea filer

 • B.Modemet styrer og oversætter kommunikationen imellem programmet og maskinen

 • C.Modemet kontrollerer at ingen får uretsmæssig adgang til data

 • D.Modemet gør det muligt for computere at kommunikere via telefonkabler


Forkert


2. Hvad styrer kommunika- tionen mellem computerens enheder?

 • A.Kablerne

 • B.Tastaturet

 • C.Harddisken

 • D.Operativsystemet


Forkert


3. Hvad kaldes den enhed som man kan tilslutte en computer og som gør det muligt at læse billeder ind?

 • A.Grafikkort

 • B.Lyspen

 • C.Scanner

 • D.Photoshop


Forkert


4. Hvilken af følgende alterna- tiver er ikke en printer?

 • A.Matrixprinter

 • B.Inkjetprinter

 • C.Tuschprinter

 • D.Laserprinter


Forkert


5. Hvad betyder SVGA?

 • A.Det er en standard for skærm- grafikken

 • B.Det er en standard for harddisken

 • C.Det er en standard for disketten

 • D.Det er en standard for CD-ROM


Forkert


6. Hvad forstås ved RAM?

 • A. De chips på bundkortet som anvendes når data skal lagres også når computeren er slukket.

 • B. Den del af harddisken hvor dine data lagres.

 • C. Det er computerens midlertidige arbejdshukommelse, hvor aktive programmer og data lagres når computeren arbejder.

 • D. Den styreenhed som styrer overførsel mellem arbejdshukommelse og de forskellige lagerenheder.


Forkert


7. Hvilke af følgende alterna- tiver påvirker ikke compute- rens arbejdshastighed?

 • A. Random Acces Memory

 • B. Cache

 • C. Tastaturet

 • D. Processoren (CPU)


Forkert


8. Hvilken af følgende enheder er en intern enhed?

 • A. Printer

 • B. Tastatur

 • C. Mus

 • D. CPU


Forkert


9. Hvilket alternativ svarer bedst til et modems funktion?

 • A. Modemet oversætter blandt andet computerens digitale signaler til televæsenets analoge signaler.

 • B. Modemet kontrollerer at der kun gives adgang til data til personer med tilladelse.

 • C. Modemet kan digitalisere farve- sætningen i f.eks. billeder og tekst.

 • D. Modemet håndterer og oversætter kommunikationen mellem de for- skellige aktive programmer.


Forkert


10. Hvilket af følgende alter- nativer er et andet udtryk for en bærbar Pc´er?

 • A. Notebook

 • B. Lap Power

 • C. Desktop

 • D. Lapbook


Forkert


11. SVGA er en standard for disketter.

 • A. Sandt

 • B. Falsk


Forkert


12. Hvad kan du anvende en scanner til?

 • A. Scanneren læser optisk tekst og billeder ind i computeren, hvor de kan gemmes eller bearbejdes.

 • B. Scanneren oversætter digitale data således at de kan sendes analogt via telenettet.

 • C. Scanneren overvåger kommunikationen mellem programmerne for at sikre at intet går galt.

 • D. Scanneren deler harddisk eller diskette op i spor og sektorer når man formaterer.


Forkert


13. Hvilket af følgende alter- nativer er ikke en god måde at lave back-up på.

 • A. Når back-up gøres fra en filserver til en båndstation.

 • B. Når back-up af vigtige filer gemmes under to forskellige navne på samme harddisk.

 • C. Når back-up gøres ved at vigtige filer kopieres til en stand-alone maskine.

 • D. Når back-up laves ved at filer fra computeren i et lokalt netværk kopieres til en stand-alone maskine.


Forkert


14. En tom HD-diskette har 2,44 Megabyte ledig lager- kapacitet

 • A. Sandt

 • B. Falsk


Forkert


15. Hvilket af følgende alter- nativer er ikke et varigt lagermedie?

 • A. Magnetbånd

 • B. CD-ROM

 • C. Diskette

 • D. RAM


Forkert


16. Hvad kaldes den proces som klargører en diskette ved at oprette sektorer og spor?

 • A. Formatering

 • B. Sletning

 • C. Konfigurering

 • D. Opdatering


Forkert


17. Hvad forstås ved en grafisk brugergrænseflade?

 • A. En instrukstionsboks som indeholder billeder og symboler.

 • B. En standard for skærmens evne til at vise billeder med høj opløsning

 • C. Dialogen mellem computer og bruger sker ved hjælp af billeder og symboler.

 • D. En standard for computerens måde at kommunikere med hinanden på


Forkert


18. Operativsystemets opgave er bl.a. at styre alle øvrige programmer.

 • A. Sandt

 • B. Falsk


Forkert


19. Et antivirusprogram skal bruges til?

 • A. At beskrive vaccinations programmer.

 • B. At sikre computeren ikke kan slukkes uden data er gemt.

 • C. At sikre mod datatab i regneark

 • D. At sikre mod virusangreb.


Forkert


20. Et magnetbånd kan være et langtvarigt lagermedie, hvor data kan opbevares.

 • A. Sandt

 • B. Falsk


Forkert


Du har nu gennemført test nr. 2

Start forfra

Afslut


 • Login