Esej
Download
1 / 20

Esej - PowerPoint PPT Presentation


  • 432 Views
  • Uploaded on

Esej. Esej na državnoj maturi…. nije književno-umjetnički esej zadana je tema, smjernice, broj riječi i vrijeme pisanja “ispitni esej” – provjera znanja, vještina i sposobnosti učenika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Esej' - glynis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Esej na dr avnoj maturi
Esej na državnoj maturi…

nije književno-umjetnički esej

zadana je tema, smjernice, broj riječi i vrijeme pisanja

“ispitni esej” – provjera znanja, vještina i sposobnosti učenika

kreativan način pokazivanja znanja, vještine povezivanja dijelova, sagledavanja i razmišljanja o problematici u cijelosti

znanje, osobno mišljenje i stav


Vrste kolskih eseja
Vrste školskih eseja…

interpretativni esej

raspravljački esej

3. usporedno-raščlambeni esej


Dijelovi kolskoga eseja
Dijelovi školskoga eseja…

uvod

razradba

zaključak

- sva tri dijela moraju upućivati na temu eseja i moraju biti dobro međusobno povezana


Planiranje pisanja eseja
Planiranje pisanja eseja…

izuzetno važno i korisno

temu jasno izraziti u uvodu i u zaključku

- uvod – temelji se na smjernici na koju je siguran odgovor

razradba - započeti i završiti smjernicama sa sigurnim odgovorima

zaključak – kratko ponoviti o čemu je pisan esej i povezati ga s uvodom


esej mora “teći”, mora se osjetiti razvoj autorovih misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija

smjernice shvatiti kao pitanja – dati što bolji odgovor

krenuti od smjernice na koju se sigurno zna odgovor

nije važno pokazati veliko znanje nego konkretno znanje o tome što stoji u smjernicama

u nekoliko natuknica napisati

“kratke odgovore” na smjernice


Pisanje natuknica
Pisanje natuknica… misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija

U smjernici podvući ključne riječi ili pojmove, npr.

Zašto Marulićev ep “Judita”započinje invokacijom?

Od podvučenih riječi napraviti natuknicu, npr.

- objasniti zašto Marulićev ep započinje

invokacijom

10 – 15 minuta za pisanje natuknica

pomoću natuknica napisati koncept eseja


Svrstavanje natuknica: misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija

uvod – postavljanje teme eseja

razradba – glavni dio eseja

natuknice povezati tako da iz jedne proizlazi druga

svaka natuknica kao “mala tema” – objasniti ih

napisati zaključak na temelju najosobnije natuknice, vlastita mišljenja


Citiranje
Citiranje… misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija

navođenje citata služi za dokazivanje misli, stava

prije svakog citata mora stajati dvotočka, a citat mora biti u navodnicima

prije ili poslije citata važno ga je ukratko objasniti


Jo neki savjeti
Još neki savjeti… misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija

podijeliti esej na odlomke – ne samo na tri osnovna dijela eseja, nego i njih podijeliti prema smjernicama – najviše dvije smjernice po odlomku

početak svakog odlomka uvući

1-2 cm

nije dobro koristiti se polemičkim rečenicama, npr.

Je li ljubav Ivice i Laure imala šansu?


UVOD… misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija

smjestiti djelo i pisca u književnopovijesno razdoblje i nacionalnu književnost osobito važno u interpretativnom i usporedno-raščlambenom eseju

tema eseja

iznijeti jednu tvrdnju (vezanu uz temu) koja će u razradbi biti detaljnije argumentirana


Razradba
RAZRADBA… misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija

prirodno se nastavlja na uvod

treba se sastojati od više odlomaka – najbolje 3 do 5

neka svaki ulomak sadrži jednu ključnu riječ koja će mu biti tema

ulomci moraju proizlaziti jedan iz drugoga poput karika u lancu– na kraju dojam zaokruženosti cijele razradbe

tijekom pripreme eseja neka se i natuknice nadovezuju


ne smije se steći dojam odgovaranja na pitanja misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija

logične prijelaze među ulomcima moguće je istaknuti sljedećim poveznicama:

Zapravo… Zbog toga…

Naime… Nadalje…

Nasuprot tome… Isto tako…

S druge strane… Bez obzira na…

Uzimajući u obzir… Dakle…


Zaklju ak
ZAKLJUČAK… misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija

zaokružuje smisao cijeloga eseja

još jednom vratiti se na temu i ponoviti svoje najvažnije stavove

na kraju je moguće iznijeti i jednu subjektivniju misao, stav

korisni izrazi za kraj:

Konačno… Kao što sam pokazao…

Zbog toga… S obzirom na rečeno…

Može se zaključiti… Dakle…


Interpretativni esej
INTERPRETATIVNI ESEJ misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija

sastavlja se i piše prema određenom predlošku (ulomku iz djela, pjesmi)

treba znati kako se književno djelo interpretira (analizira)

pozornost više obratiti na vlastito znanje i dokaze negoli na vlastite stavove

vrlo ozbiljno slijediti dane smjernice


Raspravlja ki esej
RASPRAVLJAČKI ESEJ misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija

najčešće se bavi temama koje se odnose na našu društvenu stvarnost

u zadatku je ponuđen tekst ili pitanje koje propituje neki problem iz svijeta ili života (ponuđen bude ili samo tekst ili samo pitanje…)

važno je argumentirati vlastiti stav ili stav neke relevantne osobe na tom području


predložene teme ne moraju imati veze s književnošću misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija

treba pokazati svoje znanje, osobno iskustvo i sposobnost argumentiranja

dobro je prisjetiti se pročitane literature, lektire, filmova, novinskih članaka… i time se poslužiti tijekom promišljanja o temi, argumentiranja i zaključivanja


Usporedno ra lambeni esej
USPOREDNO-RAŠČLAMBENI ESEJ misli bez “skokova”, ponavljanja, nepotrebnih digresija

ponuđena su dva ili više tekstova koje povezuje neko obilježje (tema, problem, glavni motiv, književna vrsta, stilska epoha…)

na početku smjestiti autore i djela u književnopovijesno razdoblje jer je to važno za usporedbu

uočiti i sličnosti i razlike među ponuđenim djelima


- djela usporediti po skupinama: npr. teme, motivi, problemi, književna vrsta…  najprije završiti usporedbu jednoga obilježja u ponuđenim djelima pa onda prijeći na drugo obilježje


Sretno autor sanda jelenski prof
Sretno ! problemi, književna vrsta… Autor: Sanda Jelenski, prof.