Rana dijagnostika tumora ovarija prikaz slu aja
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Rana dijagnostika tumora ovarija - prikaz slučaja PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rana dijagnostika tumora ovarija - prikaz slučaja. T Mihailović, A Dmitrović, M Terzić ULTRAMEDIKA. Tu ovarija. Pacijentkinja stara 31 god, jedna trudnoća pre 7 godina, jedno živo rodjeno dete, negira prekide trudnoće.

Download Presentation

Rana dijagnostika tumora ovarija - prikaz slučaja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rana dijagnostika tumora ovarija prikaz slu aja

Rana dijagnostika tumora ovarija - prikaz slučaja

T Mihailović, A Dmitrović, M Terzić

ULTRAMEDIKA


Tu ovarija

Tu ovarija

 • Pacijentkinja stara 31 god, jedna trudnoća pre 7 godina, jedno živo rodjeno dete, negira prekide trudnoće.

 • Urednih menstrualnih ciklusa. Imala redovne ultrazvučne kontrole i ginekološki skrining u drugoj medicinskoj ustanovi.

 • Pregled načinjen u ordinaciji Ultramedika u sklopu redovne kontrole u septembru mesecu 2004 god.


Uterus polip levi ovarij

Uterus(polip), levi ovarij


Desni ovarij endoluminalna apozicija 15 septembar 2004 god apozicija 5 4x3mm

Desni ovarij, endoluminalna apozicija ( 15 septembar 2004 god)apozicija 5,4x3mm


Psv 6 8cm sec ri 53

PSV-6,8cm/sec, RI-.53


7 0ktobar 2004 psv 6 8cm sec ri 41 42 apozicija 6x4mm

7.0ktobar.2004, Psv-6,8cm/sec RI.41-42, apozicija 6x4mm


1 april 2005 psv 5 7cm sec ri 37

1.april.2005,PSV-5-7cm/sec,RI.37


Rana dijagnostika tumora ovarija prikaz slu aja

8.juni.2005, endometrijalni polip, levi ovarij, desni jajnik nedostajeoperativni nalaz:cystadenoma ovarii serosum proliferum papilliferum "Border line"> dg/st.post OP/adnexectomia dex Resectio ovarii sin cuneiformis> biopsio omenti. pp Border-line FIGO st I a.ovarii 1.dex


Zaklju ak

zaključak

 • Pet godina nakon otkrivanja TU desnog ovarija i 4 godine nakon hiruškog odstranjenja desnog ovarija, pacijentkinja je dobro i nema nikakve znake recidiva osnovne bolesti (bez parijetalnih i visceralnih inkluzionih implantata, ascita i pleuralnog izliva)

  PSV endoluminalne apozicije se bitno nemenja do 7 cm/sec, RI se polako smanjuje u periodu od 8 meseci od RI-.53-.37! Endoluminalna apozicija se nesignifikantno uvećava.

 • Kodiranje protoka i procena RI indeksa je bolja sa CPD

 • 3D multiplanarna analiza bitno ne povećava specifičnost analize endoluminalne površine ciste desnog jajnika


Ca ovarija transabdominalno

CA ovarija, transabdominalno


Cpa desnog ovarija

CPA desnog ovarija


 • Login