ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Đồng chí LÊ THANH HẢI (Hai Nhựt) PowerPoint PPT Presentation


  • 154 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN. Đồng chí LÊ THANH HẢI (Hai Nhựt). ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN. Đồng chí LÊ HOÀNG QUÂN (Lê Minh Sơn). ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN. Đồng chí PHAN THANH BÌNH. ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN. Đồng chí HUỲNH THỊ NHÂN. Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐUA. Đồng chí NGUYỄN CHÍ THÀNH.

Download Presentation

Đồng chí LÊ THANH HẢI (Hai Nhựt)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

Đồng chí LÊ THANH HẢI

(Hai Nhựt)


ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

Đồng chí LÊ HOÀNG QUÂN

(Lê Minh Sơn)


ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

Đồng chí PHAN THANH BÌNH


ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

Đồng chí HUỲNH THỊ NHÂN


Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐUA


Đồng chí NGUYỄN CHÍ THÀNH


Đồng chí TRƯƠNG VĂN HAI


Đồng chí HUỲNH THÀNH LẬP


Đồng chí NGUYỄN THỊ THU HÀ


Đồng chí NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM


Đồng chí PHẠM PHƯƠNG THẢO


Đồng chí VÕ THỊ DUNG


Đồng chí NGUYỄN THỊ HỒNG


Đồng chí BÙI HOÀNG DANH


Đồng chí TRẦN DU LỊCH


Đồng chí HỨA NGỌC THUẬN


Đồng chí TRẦN THẾ LƯU


Đồng chí THÂN THỊ THƯ

(Nguyễn Thị Lệ Hoa)


Đồng chí NGUYỄN VĂN HIẾU


Đồng chí ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN


Đồng chí TRẦN HẢI PHONG


Đồng chí THÁI VĂN RÊ


Đồng chí TẤT THÀNH CANG


Đồng chí LÊ MẠNH HÀ


Đồng chí LÊ MINH TRÍ


Đồng chí ĐINH THỊ BẠCH MAI


Đồng chí NGUYỄN HỮU NHÂN


Đồng chí TRẦN THANH HẢI


Đồng chí NGUYỄN HỮU TÍN


Đồng chí PHAN MINH TÂN


Đồng chí NGUYỄN VĂN RẢNH


Đồng chí DAO NHIỄU LINH


Đồng chí PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ


Đồng chí NGUYỄN VĂN PHỤNG


ĐẠI BIỂU DỰ KHUYẾT

1. NGUYỄN VĂN BẠCH

2. LÊ THÀNH TÂM

3. LÊ HỒNG SƠN


  • Login