KALDIRMA-TAŞIMA-DEPOLAMA VE İSTİFLEMEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - PowerPoint PPT Presentation

KALDIRMA-TAIMA-DEPOLAMA
Download
1 / 121

 • 384 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KALDIRMA-TAŞIMA-DEPOLAMA VE İSTİFLEMEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. İş yerlerinde elle kaldırma ve taşıma en son çare olarak kabul edilmelidir. Mümkün olduğunca mekanik kaldırma ve taşıma sistemlerinden yararlanılmalıdır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KALDIRMA-TAŞIMA-DEPOLAMA VE İSTİFLEMEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

KALDIRMA-TAIMA-DEPOLAMAVE STFLEMEDE

SALII VE GVENL


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

yerlerinde elle kaldrma ve tama en son are olarak kabul edilmelidir.

Mmkn olduunca mekanik kaldrma ve tama sistemlerinden yararlanlmaldr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Mekanik aralarn kullanlmamas durumunda ykn daha hafif, daha az ktlesel olmas, tutamak ve kulplar olan tama kaplaryla tanmas daha uygundur.

Tama ilemi yerine mmkn olduunca ekme, itme, kaydrma ilemleri uygulanmaldr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • Elle tama ve kaldrma uygulamalarnda alacak iilerin salkl duru, salkl kaldrma ve tama uygulamalar konusunda eitilmesi gerekir.

 • e yeni giren personelin kaldrma ve tama iiyle ilgili kstlayc ve engelleyici bir durumunun sz konusu olup olmad tbbi muayene yoluyla kontrol edilmelidir.


Kaldirma lemler sirasinda uyulacak kurallar

KALDIRMA LEMLER SIRASINDA UYULACAK KURALLAR

1-Bir yk kaldrmadan nce, ykn arln kontrol ediniz.

Sonra srtnz yere mmkn olduu kadar dik tutarak ve ayaklarnzn yardm ile kaldrnz.

Eer ayaklarnz emniyette ve vcudunuz uygun bir durumda deilse, kendinizi sakn zorlamaynz.


Y k ta imadan nce a irli ini hesaba kat

YK TAIMADAN NCE AIRLIINI HESABA KAT

YK KALDIRACAIN KADAR MI?

AIRLIINA, BYKLNE VE EKLNE BAK.


Y k bacaklarinizin yardimi le kaldirin

YK BACAKLARINIZIN YARDIMI LE KALDIRIN

BACAKLARINI BR, BRBUUK AYAK BOYU A

VE Y BR DENGE SALA.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • DZLERN KIR VE YK KAVRA


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

VCUDUNA DORU EK, DZ OLARAK BACAK KASLARININ YARDIMIYLA KALDIR.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

YK TAMAMEN KALDIRMADAN SAA SOLA

DNME.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

VCUDUNU AYAKLARINLA BERABER DNDREREK GDECEN YOLU KONTROL ET.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

YANLI

DORU

YANLI

DORU


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

YANLI

DORU

DORU


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

YANLI

DORU

YANLI

DORU


Y k n kaldirilmasinda d kkate alinacak fakt rler

YKN KALDIRILMASINDA DKKATE ALINACAK FAKTRLER

KALDIRMA VE TAIMA GVENL OLARAK NASIL YAPILIR.

GVENL TAIMA FAKTRLER UNLARDIR.

YKN GVENL OLARAK KALDIRILIP

TAINABLECEN BELRLE

TAIYACAIN YK, GR SAHANI KAPATMAMALI.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Kaldrma, tama, indirme ilerinde malzemeyi atma veya drme gibi kazaya neden olacak hareketlerden kanlmaldr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Yk kaldrma esnasnda sallanma, bel bklmesi veya yk tarken kavrama noktalarn deitirme gibi hareketler sakatlanmaya neden olabilir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Malzeme tarken gidilen yollara, basamaklara dikkat edilmelidir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Malzeme tama, kaldrma ilerinde

uygun i eldiveni giyilmelidir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

2-Ekip halinde alyorsanz, ekip ierisinde bir kii almalar idare etmeli ve bu kimse herkes tarafndan bilinmelidir.

Ekip halinde alrken kiisel hareketlerden saknnz ve herkes hazr olmadan yk brakmaynz.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

3-Tanan cismin n ucunu hafife yksek tutarak arpmalara engel olunuz. zellikle boru, travers ve merdiven tarken dikkatli olunuz.


B rl kte ta ima

BRLKTE TAIMA

 • TAIMAYI K K YAPARKEN YARDIMLAMA

 • OK NEMLDR;

 • YK ET OLARAK DAITILMALIDIR.

 • KALDIRMA, TAIMA VE TAIRKEN DNME HAREKETLERNDE BRLKTELK SALANMALI.

UZUN BR EY, K K TARAFINDAN

TAINIRKEN, VCUTLARININ AYNI

TARAFINDA VE ET YKSEKLKTE OLMALI.


B rl kte ta ima1

BRLKTE TAIMA


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

4- Bir cismi tarken veya yerinden oynatrken gr sahanz kapal tutmaynz.


Y k le lg l g venl k kurallari

YK LE LGL GVENLK KURALLARI

OK AIR BR YK, YKSEK BR YERE KOYARKEN LK

NCE YAKLAIK 30 cm YKSEKLKTE BR YERE

SONRA STENLEN BR YERE KADEMEL KALDIR.

KAZADAN KAINMAK N AAIDAK GVENLK KURALLARINA UYULMALIDIR.

YKSEK VE UZAK YERLERDEK EYALARA UZANIRKEN

DP ZARAR GRMEMEK N SANDALYE VE KUTU

GB EYLER YERNE UYGUN MERDVEN KULLAN.

AN HAREKET VE AN DNMELERDEN KAIN.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

YK YERNE BIRAKMAK, KALDIRMAK KADAR NEMLDR. YNE BACAK VE SIRT KASLARINI KULLAN.


Y klerin elle ta nmas s ras nda s rt ve bel incinmesi riski olu abilir

Yklerin elle tanmas srasnda srt ve bel incinmesi riski oluabilir;

 • ok ar veya ok bykse,

 • Kaba veya kavranlmas zor ise,

 • Dengesiz veya iindekiler yer deitiriyorsa,

 • Vcuttan uzakta tutulmasn veya vcudun eilmesini veya bklmesini gerektiren bir konumda ise,

 • zellikle bir arpma halinde yaralanmaya neden olabilecek younluk ve ekilde ise.


Y kler n t lmes ve ek lmes

YKLERN TLMES VE EKLMES

 • ok ar cisimlerin itilme ve ekilmesinde yardm istenmelidir.

 • Ar cisimler ekilirken altna ekilmelerini kolaylatracak tekerler veya srtnmesi az aralar yerletirilmelidir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • Bir yk ekme, itmeye gre srtn alt blgesinde daha fazla zorlanmaya neden olmaktadr.

 • Ar ykler itilir veya ekilirken ayaklarda srtnme zellii yksek, kaymayan ayakkablar bulunmaldr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

MALZEMELERN DEPOLANMASINDA GVENLK


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Yollar, basamaklar, merdivenleri, klar ve yangn tehizatn engelleyecek ekilde ylan veya istif edilen malzemeler i gvenlii iin tehlikeli durum oluturur.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Depolanan malzeme kaplarn kullanlmasn engellememelidir.

Gei yollar ve k kaplar kolayca grlecek ve anlalacak ekilde iaretlenmelidir.

Gei yollarna malzeme konulmamal veya depolanmamaldr.

Forklift ve yaya yollar her biri aka belirlenmelidir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Acil k yollarnda herhangi bir ey olmamal,

Acil klar iaretlerle belirtilmeli,

Acil k kaplar alma saatleri iinde kilitli olmamal,

Yangn sndrclere daima kolaylkla ulalabilmelidir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Variller ve dier byk kaplar yuvarlanmayacak ekilde istif edilerek kiilerin kazaya uramas nlenmelidir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

lenmi mamul, yar mamul ve dier malzemeler zelliklerine (ebat ve arlklarna) gre dzgn olarak dmeyecek ve devrilmeyecek ekilde istiflenmelidir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Depolama, s, n, nem, titreim, alev, kvlcm, kimyasal reaksiyon, elektrik akm gibi durumlardan etkilenmeyecek ekilde yaplmaldr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Depolarda Havalandrma

Duvarn zemine yakn yerlerindeki havalandrma aklklar sadece zayf bir havalandrma salar.

yi bir genel havalandrma at ve duvarlardaki havalandrma aklklarnn beraberce kullanlmasyla salanr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Depolarda Aydnlatma

Suni aydnlatma yaplyorsa, genel aydnlatma kurallar uygulanmaldr.

Lamba aralklar iyi tespit edilmeli,

Aydnlatma tesisatnn bakm ve onarmna gerekli itina gsterilmelidir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Malzemeler

cins ebat ve arlklarna gre uygun ambalajlama yaplarak depolanmaldr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Ar ykleme yaplmamal, geliigzel depolama yaparak alma alanlar daraltlmamal ve dzensiz hale getirilmemelidir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

stifleme Ykseklii

Tehlikeli eyalar ne kadar ykseklie istif edilebilir

?

Genel olarak tehlikeli maddeleri tayan kaplarn, o yerden dtklerinde hasara uramayacaklarndan emin olunabilecek bir ykseklikte istiflenmesi gerekir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

stifleme Ykseklii

Yakc, yanc, zehirli, ok zehirli veya oksitleyici maddelerin krlabilir kaplarnn ambalajlar sadece 40 cm ykseklie kadar depolanabilir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

stifleme Ykseklii

Yakc, yanc, zehirli, ok zehirli veya oksitleyici maddelerin dier kaplar

150 cmden fazla ykseklikten dmeyecek ekilde depolanmaldr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Makine ya ve gres varillerinin depolanmas

En iyi depolama yatay olarak, kapaklarn saat 3 veya 9u gsterir konumda olmasna dikkat ederek depolamaktr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Makine ya ve gres varillerinin depolanmas

Kapal yer veya sundurma alt, ak alana gre tercih edilmeli,

0 0C nin altndaki scaklk ve ar gne nlarndan korunmaldr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Koruyucu tamponlar ve depolama tehizatnn iaretlenmesi

Raflarn ke balar koruyucu ayak tamponlar ile gvenli hale getirilmeli,

zellikleri ve tayabilecei maksimum yk miktar, raflarn zerine aka grlebilecek ekilde yazlmaldr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Tehlikeli sv depolar

Depolarn etraf bir arza halinde, mevcut en byk deponun iindeki svnn yarsn alabilecek uygun gvenlik duvaryla veya tamamn alabilecek byklkte kuyu veya toplama ukurlarna bal drenaj kanallar ile evrelenmelidir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Depolarn drenaj hatt yamur kanal veya ehir pis su hattna dorudan balanmamaldr.

Balanrsa evre kirliliine sebep olur.

Drenaj hatt toplama ukurlarna balanmal.

Burada toplanan atklar daha sonra bertaraf edilmelidir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Etiketler

Tama ve depolama ilerinin gvenli bir ekilde yaplabilmesi iin ambalajlarn zerindeki etiketlerin anlamlarnn bilinmesi gerekir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Tehlike Etiketleri

ARET

SEMBOL

RSK TANIMI

NLEM

ZEHRL

(T)

OK ZEHRL

(T+)

ldrc derecede zehirli maddeleri

ok dikkatli tayn

Bu maddeler belirlenen yerlerde depolanmaldr.

Cilde ve gzlere temas ederse yakabilir.

ZARARLI

(Xn)


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Tehlike Etiketleri

ARET

SEMBOL

RSK TANIMI

NLEM

Is kaynandan uzak tutun ve dier parlayc, patlayc maddelerden ayr yerde depolayn.

Parlama noktas 21 0C altndadr. Herhangi bir s kayna ile temasta kolayca tutuabilir.

PARLAYICI

(F)

yi havalandrlm alanlarda depolayn. Statik elektrie dikkat edin. Naylon elbise giymeyin.

Parlama noktas 0 0C altndadr. Kolaylkla kvlcm ve statik elektrikle tutuabilirler.

PARLAYICI

(F+)


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Tehlike Etiketleri

ARET

SEMBOL

RSK TANIMI

NLEM

Odun vb. yanc maddelerle temas ettiinde yangn, Fuel-oil gibi yanc maddelerle temas ettiinde patlamaya neden olabilir.

Yanc maddelerden uzak tutun ve yetkililerin gsterdii yerlerde depolayn.

OKSTLEYC

(O)

zelliine gre s, kvlcm, baka maddelerle temas veya srtnmesi patlamaya neden olabilir.

Fazla snmaktan, gne ndan, ani sarsnt veya oklardan koruyunuz.

PATLAYICI

(E)


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Tehlike Etiketleri

ARET

SEMBOL

RSK TANIMI

NLEM

Dier maddelerle reaksiyona girebilir.

Dikkatli tayn ve depolayn.

AINDIRICI

(C)

Suda yaayan canllar, bitki rts, ozon tabakas iin tehlikelidir.

evre kirliliini nlemek iin uygun ekilde depolayn.

EVRE SALII N TEHLKEL

(N)


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Depolama ve Tama Etiketleri

SEMBOL

ANLAMI

Isdan koruyunuz

Kanca kullanmaynz

Donmaktan koruyunuz


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Depolama ve Tama Etiketleri

SEMBOL

ANLAMI

Donmu olarak muhafaza ediniz

Drmeyiniz

Kuru muhafaza ediniz


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Depolama ve Tama Etiketleri

SEMBOL

ANLAMI

Soukta koru fakat dondurma

Krlacak eyadr

Dikkatli taynz


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Depolama ve Tama Etiketleri

SEMBOL

ANLAMI

stiflemeyiniz

Fotoraf malzemesidir

Bozulan, ryen maddedir


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Depolama ve Tama Etiketleri

SEMBOL

ANLAMI

Yuvarlamaynz

El arabas ile taynz

Ok yn yukarda olacak ekilde taynz


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Karmas veya bir araya getirilmesi tehlike yaratacak malzemeler, birlikte depolanmamaldr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

BR ARADA DEPOLANMASI SAKINCALI OLAN MADDELER


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Bir Arada Depolanmas Sakncal Olan maddeler

Baz kimyasal maddeler bir araya geldikleri zaman birbirleriyle ok iddetli reaksiyona girerler.

Eer belli bir miktardan fazla iseler, bunlarn beraberce depolanmasna izin verilmez.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Sznt, yangn vb. bir kaza durumunda ambalajlar, tama kaplar hasara urayarak birbirleriyle reaksiyona girebilirler.

rnein; Yanabilir maddeler ile oksitleyici maddelerin beraberce depolanmasna izin verilmez.

nk reaksiyona girerek yangn balatabilirler.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Zehirli (T)

ve

ok Zehirli (T +)

maddeler

Oksitleyici (O) maddelerle

Bir arada depolanmaz.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Zehirli (T),

ok Zehirli (T +)

ve

Oksitleyici (O)

maddeler

Parlayc

(F) (parlama

noktas 21 0C altnda)

(parlama noktas 21 0C stnde 54 0C altnda)

(F+) (parlama noktas 0 0C altnda)

ve

Maddelerle bir arada depolanamaz.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Zehirli (T),

ok Zehirli (T +)

ve

Oksitleyici (O)

maddeler

Peroksitler

Suyla temas edince parlayc gaz karan maddeler

Basnl gazlar

Dondurulmu sv gazlar

Amonyum nitrat gbreleri

ile bir arada depolanamaz.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Bir Arada Depolanmas Sakncal Olmayan maddeler

Zehirli (T)

ok Zehirli (T +)

ve

Parlayc

(F) (parlama noktas 21 0C altnda)

(parlama noktas 21 0C stnde 54 0C altnda)

Maddeler bir arada depolanabilir.


Malzeme yi ma ve st fleme lemler nde uyulmasi gereken kurallar

MALZEME YIMA VE STFLEME LEMLERNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1- Bir yere malzeme yarken, istif ederken veya cihazlar yerletirirken dp dalmalara engel olacak ekilde koyunuz.

2- Ynlarn ykseklii, eni ve boyu orantl olmaldr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

3- Gelip-geilen yerlere veya giri-k kaplarna malzeme koyarak engeller tekil etmeyiniz.

4- stif aralar gerekli almalara yeterli olmaldr.

5- Malzemeleri en st sradan alnz ve dp dalmalarna engel olunuz. Boru ve benzeri malzeme tanrken nnde durarak engeller tekil etmeyiniz.

6-120 cm ykseklikten sonra, istif edilecek her 30 cm ykseklik iin istifin kenarndan 25 cm kadar ieri yaplmas gerekir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

7- zellikle acil k kaplar ve yangn tp ve hortumlarnn nne hibir ekilde istifleme yapmaynz.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

3 m

8- Malzemelerin istifi 3 metreyi gememelidir.

9-Ar uvallar ve torbalar, drt kesi aprazlama olarak ve en ok 5 srada bir, 1 torba eksik konularak istif edilecektir.

10-ubuk ve borular, uygun raf veya sehpalar zerine veya bunlarn salanamad hallerde, kalaslardan yaplacak bir taban zerine istiflenecek ve istifi her iki taraf, dayankl kazklarla desteklenecektir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

11- stif yaplrken byk ve uzun paralar altta olmaldr.

12- stif ve depolamalar retimi aksatmayacak ekilde olmaldr.

13- stif yaplan tabann tama gcnn bilinmesi gerekir.

14-stif yknn arl bilinmelidir.

15-Ayn zellikte bulunan maddeler bir arada istiflenmelidir.

16-Elektrik tesisatlarnn ok yaknna istif yaplmamaldr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Kaldrma, indirme, ykleme depolama ilerinde kazalarn nlenmesi iin, yerletirme ve depo ihtiyacnn batan iyi planlanmas gerekir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

Bunun iin;

ne retilecek,

ne kadar retilecek,

retim iin hammadde mamul ve yar mamul malzeme ihtiyac ne kadar,

retilecek maln sat ve stok durumu, siparileri ve bunlarn hangi sre iinde gerektii bilinmesi gerekir.


Malzeme hareketler ve malzemen n kaldirilmasi

MALZEME HAREKETLER VE MALZEMENN KALDIRILMASI

1- nsan ve malzemenin yksek yere kaldrlabilmesi iin nce amirinizle grnz.

2- Kaldra ile yk kaldrrken, kaymalar nlemek iin nlem alnz ve dikkatli olunuz.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

3- Kaymalara kar zel nlem almadan, dz ve parlak yzeyli cisimleri kaldrrken zincir veya kablo kullanmaynz. Bu tip ilerde halat en emniyetli aratr.

4- Kenarlar keskin cisimleri kaldrmadan evvel tehizata zarar vermemesi iin keskin kenarlara kar kesinlikle emniyet nlemleri alnz.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

5- Numune alma musluklar, seviye gstergeleri gibi kk valf ve paralarn yaknnda malzeme tarken, kaldrrken gerekli btn koruyucu nlemleri alnz.

6- Malzemeyi bir yere koyarken veya atarken, boru ve hortum gibi tehizata zarar vermemesine dikkat ediniz.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

7- Malzemeyi kaldrrken ve indirirken aada alan kimselere zarar vermemesine dikkat ediniz.

8- Ykn altna koyacanz tahta ve kereste, ykn arlna tahamml edebilmelidir. Bu amala kullanlan malzemenin arasnda ve yannda durmak suretiyle kendinizi tehlikeye atmaynz.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

9.Varillerle alrken el ve ayaklarnzn ezilmemesine dikkat ediniz.

Eer bir yardmcnz yoksa veya kaldrmak iin herhangi bir alet kullanmyorsanz dolu bir fy tek banza dikmeye almaynz.

Flar kendi etrafnda dndrmek iin ayaklarnz kullanmaynz, debilirsiniz.


Gaz t pler n n ta inmasi ve depolanmasi

GAZ TPLERNN TAINMASI VE DEPOLANMASI

alan personelin gaz tplerini depolarken veya tarken uymas gereken kurallar yle zetleyebiliriz.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

1- Depolama

 • Kullanlmayan tpler, emniyet balklar taklm vaziyette ve emniyete alnm yerlerde muhafaza edilecektir.

 • Darda depolanacak tpler kar, buz altnda kalmayacak ve direk gne grmeyecek ekilde depo edilecektir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • Bo tplerle dolu tpler ayr ayr depolanacaktr.

 • Bo tpler iaretlenecek ve yine de tehlikeli olduklar unutulmayacaktr.

 • Tpler daima dik olarak depolanacak, asla yatrlmayacaktr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

2- Tama

 • Tpler dikkatli tanacak, gvde veya vanasna hasar verilmeyecektir.

 • Gaz tpleri dik pozisyonda ve demir kafeslerde Forkliftle tanabilir.

 • Taycya yatrlarak tp tanmayacaktr.

 • Tpler srklenerek tanmayacaktr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • Tpler tanrken tama arabas kullanlacak ve zincirle balanarak veya devrilmeyecek ekilde emniyete alnarak tanacaktr.

 • Tpler tanrken emniyet balklar takl olacaktr.

 • Bo tpler gelii gzel atlmamal, dzenli ve dik olarak, hazrlanan bo tp istasyonlarnda depolanmaldr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • tme, ekme, tama, kaldrma ilemleri srasnda sigara iilmemelidir.


Kaldirma ta ima ara larinin kullaniminda d kkat ed lmes gereken hususlar

KALDIRMA - TAIMA ARALARININ KULLANIMINDA DKKAT EDLMES GEREKEN HUSUSLAR

 • Yklerin elle, kyafetli ve emniyetli bir ekilde tanmayacak kadar ar ve zor olduu durumlarda, kaldrma tama vastalar kullanlacaktr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • Sanayi kurulularnda yaygn olarak kullanlan ve gn getike nemi artan kaldrma makinelerinin balcalarn;

  Vinler (kule vinler, mobil vinler, oklu, rayl, kprl, ayakl kprl, tek rayl ve seyyar vinler, grgr vinler, ceraskallar, maunalar), platformu kaldrc arabalar (Forklift), palangalar (elektrikli, pnmatik, hidrolik, zincirli, halatl), asansrler eklinde sayabiliriz.


1 v n ler

1. VNLER

 • Vinler kendilerine yetki verilmi personel tarafndan kullanlacaktr.

 • Kaldrma sisteminin tama kapasitesine uyulacaktr.

 • Vinler, yapl amacna uygun ekilde kullanlacaktr.

 • Malzeme, cihazlara arptrarak, aniden kaldrarak ve srklenerek kaldrlp gtrlmeyecektir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • Kullanc personel vinci kullanmadan nce kontrol edecek, ancak gvenli ise kullanacaktr.

 • Ar ykler kaldrlrken nce yk birka santim kaldrarak bekletilir, eer fren tutmazsa yk indirilir ve en yakn amire rapor edilir.

 • Vincin kablolarnn herhangi bir cereyan hattna temas etmemesi iin dikkatli olmak gerekir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • Yk kendine veya bakasna doru yneltme ve ykn geecei yolda personelin olmamasna dikkat et.

 • Herhangi bir tehlike durumunda, tehlikeden korunabilecek ekilde dikkatli ol.

 • Daima yzn yke evir ve geri geri gitme.

 • Yk mmkn olduu kadar zemine yakn ta ve yaknda bir mani olmadn kontrol et.


Kancasinda emn yet mandali olmayan v n ler le ali mayiniz

KANCASINDA EMNYET MANDALI OLMAYAN VNLER LE ALIMAYINIZ


2 d er ta ima ara lari

2. DER TAIMA ARALARI

 • Tama aralar ait olduu ilerde kullanlacaktr.

 • Tama kapasitelerine riayet edilecektir.

 • zerlerinde yazlm srat limitlerine riayet edilecektir.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • Aracn zelliine gre iterek gtrlmesi gerekenler itilerek hareket ettirilecektir.

 • Tambura veya kaynaklara sarl olan zincirlerin yerinde ve yalanm olduuna dikkat edilecektir.

 • zerinde Forkliftle kaldrma ikaz olanlar Forkliftle kaldrlmayacaktr.


3 forkl ft

3. FORKLFT

atall istif aralarn ehliyetli operatrden bakas kullanmayacak, operatrlerin dikkat edecei hususlar yle olacaktr:

 • Forklift, faaliyet durumu ve frenleri kontrol edildikten sonra greve kacaktr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • Operatr, bo hareket halinde Forklift ataln yerden 5 cm yukarda tutacak bu ykseklik hi bir zaman 10 cm yi gemeyecektir.

 • Yk tanrken atallar zemine yakn olacaktr.

 • Fabrika iinde srat hi bir zaman 8 km yi gemeyecek geilen zeminin durumuna, evredeki cihaz ve insan durumuna gre srat azaltlacaktr.


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • Tama kapasitesi almayacaktr.

 • n tarafn gremeyecek durumda yk varsa geri geri kullanlacaktr.

 • atalda yk braklmayacak, gerekli olmayan durumlarda motor durdurulacaktr. (Yaktla alanlar)


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • Hibir zaman insan tanmayacaktr.

 • atalla itme, ekme yaplmayacaktr.

 • Operatrler koruyucu tehizat kullanacaktr. (Baret, ayakkab gibi)


Kaldirma ta ima depolama ve st flemede sa li i ve g venl

 • Emniyetsiz yk tanmayacaktr.

 • Forkliftle kaldrlan ykn altnda kimse bulunmayacaktr, operatr bu hususta dikkatli olacaktr.

 • Forklift kendisine tahsis edilen yollardan geecek, yol ksaltmak iin cihaz ve tezgah aralarndan gereksiz yere gemeyecektir.


A ir par alar

AIR PARALAR

 • AIR PARALARI ATMAYIN YAVAA BIRAKIN

 • Ar paralar kaldrmak iin mekanik kaldralar kullann, BELNZE YKLENMEYN


A ir malzemeler mak ne yardimi le ta iyiniz

AIR MALZEMELER MAKNE YARDIMI LE TAIYINIZ


Kald rma lemini tekrarlayacak olursak

Kaldrma lemini Tekrarlayacak Olursak


 • Login