Biopotraviny ekologick zem d lstv a gmo
Download
1 / 42

Biopotraviny, ekologické zemědělství a GMO - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Biopotraviny, ekologické zemědělství a GMO. jídlo, pití, geny a toxiny. Biopotraviny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Biopotraviny, ekologické zemědělství a GMO' - gloria-mendoza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Biopotraviny
Biopotraviny

 • Biopotraviny jsou potraviny vyrobené z bioproduktů, tj. produktů kontrolovaného ekologického zemědělství, což je velmi pokrokový způsob hospodaření s kladným vztahem k půdě, rostlinám, zvířatům a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek.

 • Biopotraviny se vyznačují vysokou kvalitou, výraznou a nefalšovanou chutí, v případě zeleniny a brambor také dobrou trvanlivostí. Jsou navíc potraviny ekologicky, eticky a sociálně akceptovatelné. Jejich koupí investujete peníze nejen do vlastního zdraví, ale i do životního prostředí a našeho venkova.

 • Výroba biopotravin je vymezena zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.

http://www.bio-potraviny.cz/


Biopotraviny1
Biopotraviny

 • Biopotravina je potravina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství za podmínek uvedených v Nařízení Rady 2092/91 ES a v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, na kterou bylo vydáno osvědčení o původu biopotraviny.

 • Bioprodukt je surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená k výrobě biopotravin, krmiv, osiva a sadby a dalších ekologických výrobků, na níž bylo vydáno osvědčení o původu bioproduktu.Může to být například zelenina, ovoce, obiloviny, luskoviny, olejniny, přadné a aromatické rostliny, ale také syrové mléko, vejce nebo živá zvířata.

http://www.biopotraviny.info


http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdfhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb073-00.pdf


Bioprodukt
Bioprodukthttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • Bioprodukt - jakákoliv surovina rostlinného nebo živočišnéhopůvodu pocházející z ekofarmy. Bioproduktem jetaké hospodářské zvíře. Jako bioprodukt lze tak certifikovatnejenom suroviny pro výrobu biopotravin, ale takézástavová zvířata, chovná zvířata nebo suroviny pro nepotravinářskévyužití (např. vlna, přadný len)

 • Ostatní bioprodukt – certifikovat lze také biokrmivo, bioosivoa biosadbu. Ostatní bioprodukt je podskupina bioproduktu,protože i ostatní bioprodukt splňuje definici bioproduktu

 • ekofarma = uzavřená hospodářská jednotkazahrnující pozemky, hospodářské budovy, provoznízařízení a popřípadě i hospodářská zvířatauvedená v § 4 odst. 2, sloužící ekologickému zemědělství


Z kon 242 2000 sb o ekologick m zem d lstv
zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělstvíhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • V ekologickém zemědělství je možné chovat pouze ty druhyhospodářských zvířat, které jsou uvedeny v § 2 vyhlášky(skot, koně, prasata, ovce, kozy, králíky, drůbež, rybya včely). Pravidla chovu králíků a ryb jsou stanovenav § 4 a § 5 vyhlášky. Pravidla ostatních druhů hospodářskýchzvířat jsou stanovena nařízením Rady (ES) 834/2007o ekologickém zemědělství. Křížence koní je možné naekofarmě chovat


Na ekologickém podnikateli se vyžaduje aktivní přístuphttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdfk zamezení přímé kontaminace ekologických pozemkůsplachem (erozí) zkonvenčních ploch, nebo kontaminacezakázanými látkami (např. pesticidy) při ošetřování sousedníchkonvenčních polí.

Novou hrozbou pro ekologickézemědělce se stává možnost kontaminace pylem z genetickymodifikovaných plodin z okolních konvenčních ploch.


Ekologick zem d lec
ekologický zemědělechttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • Právnická nebo podnikající fyzická osoba jakoosoba zařazená do přechodného období nebojako osoba podnikající v ekologickém zemědělstvíse dopustí správního deliktu tím, že v rozporus tímto zákonem nebo předpisy Evropskýchspolečenství:


 • a) http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdfpoužije nepovolená krmiva, krmné suroviny,krmné směsi, doplňková krmiva, doplňkové látkya premixy, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva,půdní pomocné látky, rozmnožovací materiál,čistící a desinfekční přípravky pro čištění a desinfekcichovatelských budov a zařízení, přípravkya prostředky proti škůdcům ve stájích a chovatelskýchzařízeních nebo osiva


 • b) http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdfpřepravuje zvířata nepovoleným způsobem

 • c) používá vazné ustájení zvířat

 • d) nepodporuje přirozenou imunitu zvířete

 • e) použije geneticky modifikované organismy neboprodukty takových organismů s výjimkou veterinárníchléčiv

 • f) neudržuje úrodnost a biologickou aktivitupůdy

 • g) nepoužívá k ochraně před škůdci, chorobamia plevely přednostně preventivních, mechanickýcha fyzikálních postupů

 • h) chová na ekofarmě stejný druh hospodářskéhozvířete ekologickým i neekologickým způsobem


 • i) nezajistí výživu mláďat přirozeným, přednostněhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdfmateřským mlékem

 • j) používá v chovu zvířat preventivně alopatickáveterinární léčiva nebo antibiotika

 • k) používá v chovu zvířat látky určené ke stimulacirůstu nebo užitkovosti nebo hormony s cílemřízení reprodukce nebo stimulace říje

 • l) provádí v ekologickém chovu zvířat přenosyembryí

 • m) nezajistí jednoznačnou identifikaci zvířat nebojejich produktů ve všech stádiích výroby, přípravy,přepravy a uvedení na trh

 • n) nezajistí řádné skladování statkových hnojiv,aby zabránila znečištění vod přímým kontaktemnebo vypouštěním a prosakováním do půdy

 • o) nezajistí zvířatům podmínky ustájení odpovídajícífyziologickým a etologickým potřebám zvířat

 • .....................


Deset pro pro bio potraviny
Deset "PRO" pro Bio Potravinyhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • 1) Bio potraviny jsou zdravější než běžné potraviny (mají více vitamínů, antioxidantů, minerálních látek, … u ovoce a zeleniny bylo prokázáno, že až o 50%)

 • 2) Bio Potraviny neobsahují chemické pesticidy, které jsou u běžných potravin nejvíce obsaženy v zelenině a ovoci. Pesticidy jsou vlastně jedy, které hubí živé organismy a jsou pro lidi škodlivé.

 • 3) Zároveň šetříte přírodu – eko farmáři vyrábějící bio produkty neničí vodu, vzduch ani půdu chemickými pesticidy.

 • 4) Bio produkty neobsahují přídatné látky a "éčka" (neobsahují například ani ztužený tuk, umělá sladidla a glutaman sodný – standardně přidávaný do polotovarů konvenčních potravin)

 • 5) Bio Potraviny neobsahují zbytky antibiotik. Ekozemědělci nesmí při chovu hospodářských zvířat používat preventivní léky ani antibiotika. Mnoho běžně chovaných zvířat je preventivně krmena antibiotiky, hormony, léky proti parazitům a jinými léky, i přes to, že nejsou nemocná.

http://www.biohome.cz/cz/bio_potraviny/bio_potraviny


Deset pro pro bio potraviny1
Deset "PRO" pro Bio Potravinyhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • "Bio produkty nejsou nositeli změněné genetické informace ..."

 • 6) V ekologickém zemědělství se nepoužívají genově upravené rostliny a suroviny.

 • 7) Ekozemědělství v sobě neskrývá žádné vedlejší náklady, jako je například čištění vody od chemikálií, pesticidů a hnojiv, které platíme v našich daních.

 • 8) Všichni ekofarmáři, výrobci a distributoři biopotravin jsou pravidelně i namátkově kontrolováni kontrolními organizacemi pověřenými ministerstvem zemědělství.

 • "Bio potraviny pocházejí z přirozeného prostředí"

 • 9) Zvířata chovaná v ekochovech žijí v přirozeném prostředí, mají pravidelný přístup na pastvu a je o ně dobře pečováno.

 • 10) A v neposlední řadě biopotraviny chutnají lépe než konvenční potraviny a to díky všem předešlým důvodům….

http://www.biohome.cz/cz/bio_potraviny/bio_potraviny


Skute n
Skutečně?http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • Bio potraviny jsou zdravější než běžné potraviny (mají více vitamínů, antioxidantů, minerálních látek, … u ovoce a zeleniny bylo prokázáno, že až o 50%)

  • není pravda

 • Alan D Dangour, Sakhi K Dodhia, Arabella Hayter, Elizabeth Allen, Karen Lock, and Ricardo Uauy. Nutritional quality of organic foods: a systematic review. Am. J. Clinical Nutrition, Sep 2009; 90: 680 - 685


Skute n1
Skutečně?http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • 2) Bio Potraviny neobsahují chemické pesticidy, které jsou u běžných potravin nejvíce obsaženy v zelenině a ovoci. Pesticidy jsou vlastně jedy, které hubí živé organismy a jsou pro lidi škodlivé.

  • částečně. Přirozená chemická obrana rostlin. Používané pesticidy – většinou odbouratelné, cílené


Skute n2
Skutečně?http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • 3) Zároveň šetříte přírodu – eko farmáři vyrábějící bio produkty neničí vodu, vzduch ani půdu chemickými pesticidy.

  • „Při pěstování bio jablek musí traktor přejet sad vícekrát a rovněž je k vypěstování zapotřebí větší rozlohy půdy“

  • ekologické zemědělství je velmi náročné na plochu - Díky využití syntetických hnojiv vzrostla mezi lety 1950 a 2000 produkce obilovin třikrát, potřebná zemědělská plocha se ale zvětšila jen o 10 %. Využití tradičních technik by si vyžádalo trojnásobné zvětšení osevných ploch

  • náročnější je také na odplevelení (orba traktorem X herbicidy apod.)

  • má mnohem nižší výnosy, produkuje však více skleníkových plynů

  • neuživilo by dostatek lidí!!!!

Risku-Norja, Helmi; Kurppa, Sirpa and Helenius, Juha (2009) Impact of consumers' diet choices on greenhouse gas emissions. Future of the consumer society, Tampere, Finland, 28-29 May 2009. In: Proceedings, Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics (7/2009).

Risku-Norja, H. and Mikkola, M. (2009) Systemic sustainability characteristics of organic farming: a review. Fostering healthy food systems through organic agriculture - focus on Nordic-Baltic region : NJF seminar 422, Tartu, Estonia, 25-27 August 2009. In: Agronomy Research, 7 (Special issue II).


Skute n3
Skutečně?http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • 4) Bio produkty neobsahují přídatné látky a "éčka" (neobsahují například ani ztužený tuk, umělá sladidla a glutaman sodný – standardně přidávaný do polotovarů konvenčních potravin)

  • i ztužený tuk může být bio

  • glutaman sodný (E621) je neškodná látka (jeho nepříznivý vliv nikdy nebyl prokázán), tradičně se používá v „ekologické“ tradiční orientální kuchyni (houby, Laminaria japonica, soja, rajčata, sýry,....)

  • jako neškodné množství se dnes udává 6 - 120mg/kghmotnostičlověka


Glutaman sodn
Glutaman sodnýhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • sůl kyseliny L-glutamové

 • přirozeně se vyskytuje v mnoha potravinách

 • tradiční použití v asijské kuchyni

 • podezříván ze „Syndromu čínských restaurací“, astma,…

  • podezření se nikdy nepotvrdila

Beyreuther, K., Biesalski, H.K., Fernstrom, J.D., Grimm, P., Hammes, W.P., Heinemann, U., Kempski, O., Stehle, P., Steinhart, H. & Walker, R. (2007) Consensus meeting: monosodium glutamate - an update. European Journal of Clinical Nutrition61, 304-313.

Williams, A.N. & Woessner, K.M. (2009) Monosodium glutamate 'allergy': menace or myth? Clinical and Experimental Allergy39, 640-646.

http://extoxnet.orst.edu/faqs/additive/ificmsg.htm

Freeman, M. (2006) Reconsidering the effects of monosodium glutamate: A literature review. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners18, 482-486.

Woods, R.K. (2001) MSG and asthma - what is the evidence? Food Australia53, 555-559.

Stevenson, D.D. (2000) Monosodium glutamate and asthma. Journal of Nutrition130, 1067s-1073s.


Skute n4
Skutečně?http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • 5) Bio Potraviny neobsahují zbytky antibiotik. Ekozemědělci nesmí při chovu hospodářských zvířat používat preventivní léky ani antibiotika. Mnoho běžně chovaných zvířat je preventivně krmena antibiotiky, hormony, léky proti parazitům a jinými léky, i přes to, že nejsou nemocná.

  • víceméně pravdivé, ovšem antibiotika jsou poměrně snadno odbouratelná

  • dokud bioplodinu nenapadne bioplíseň, produkující bioantibiotika 

  • ale nadužívání antibiotik je skutečně problém


Skute n5
Skutečně?http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • 6) V ekologickém zemědělství se nepoužívají genově upravené rostliny a suroviny.

  • ano, v ekologickém zemědělství se GMO ani jejich produkty nesmí používat

  • viz dále oddíl o GMO


Skute n6
Skutečně?http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • 7) Ekozemědělství v sobě neskrývá žádné vedlejší náklady, jako je například čištění vody od chemikálií, pesticidů a hnojiv, které platíme v našich daních

  • trochu zavádějící

  • i EZ používá pesticidy (ačkoli relativně neškodné) - http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/Pripravky_ochrana_rostlin_EZ.pdf

  • skrývá však v sobě spoustu vedlejších nákladů v podobě dotací, které platíme v našich daních


Skute n7
Skutečně?http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • 8) Všichni ekofarmáři, výrobci a distributoři biopotravin jsou pravidelně i namátkově kontrolováni kontrolními organizacemi pověřenými ministerstvem zemědělství

  • mělo by tak být

  • skutečnost

  • kdyby byly kontroly „opravdové“, nějaké porušení EZ by našly všude

http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/vyrocni_zprava_2008_web.pdf


Skute n8
Skutečně?http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • 9) Zvířata chovaná v ekochovech žijí v přirozeném prostředí, mají pravidelný přístup na pastvu a je o ně dobře pečováno

  • ano, mělo by to tak být


Skute n9
Skutečně?http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • 10) A v neposlední řadě biopotraviny chutnají lépe než konvenční potraviny a to díky všem předešlým důvodům….

  • mohla by být pravda, nedá se však měřit - chuť je subjektivní


Biopotraviny2
Biopotravinyhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • „…tak se i nadále navyšuje dovoz biopotravin do ČR, který již činí více než 60% z množství nakoupených biopotravin…“

http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/vyrocni_zprava_2008_web.pdf


Ekologick zem d lstv
Ekologické zemědělstvíhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • vhodný doplněk konvenčního zemědělství v rozvinutých zemích s „dostatkem“

 • velmi málo produktivní, náročné na práci, plochu

 • nevhodné v oblastech s „nedostatkem“

 • není schopné uživit lidstvo!


Ekologick zem d lstv1
Ekologické zemědělstvíhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/vyrocni_zprava_2008_web.pdf


Geneticky modifikovan organismy
Geneticky modifikované organismyhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • Podle zákona je geneticky modifikovaný organismus takový organismus (kromě člověka), jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací, tj. cílenou změnou dědičného materiálu způsobem, kterého se nedosáhne přirozeně – např. křížením, šlechtěním.

 • Tato definice se vztahuje na organismy schopné rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu, tj. mikroorganismy, rostliny, živočichy a buněčné kultury; nevztahuje se na člověka.


Genetick informace
genetická informacehttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • zapsána v každé buňce v podobě DNA


St dna tvo geny
část DNA tvoří genyhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf


Zm na genetick informace
Změna genetické informacehttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • cílená – genetická modifikace – vnesení konkrétního genu

 • necílená – působením mutagenního činidla (ionizující záření a další mutageny) se nahodile mění (mutuje) DNA

  • mimo jiné se někdy stane i příznivá změna (větší výnos, odolnost,..)

  • tradiční šlechtitelství

  • takto vznikla většina dnešních konvenčních plodin


GMOhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • typicky nějaký organismus, do jehož DNA je vložen nějaký cizí gen (sekvence nukleotidů A,T,C,G), podle kterého je kódován určitý produkt (např. protein, enzym,….)

 • zdrojem cizích genů jsou většinou bakterie

 • tyto „horizontální přenosy“ DNA jsou v přírodě běžné!!!

 • není možné odlišit GMO organismus od ne GMO!!!

 • DNA je po smrti buňky rychle degradována DNázami, degraduje ji i kyselé prostředí

 • ve střevě člověka je asi 1014 bakterií 500 druhů, 1200 druhů virů a mnoho druhů prvoků


GMOhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • Genetické modifikování baktérií a jednobuněčných eukaryotických organizmů, kvasinek, se využívá například k výrobě lidského inzulínu či různých léčiv

 • experimentuje se s řasami produkující uhlovodíky podobné fosilním palivům

 • sinice produkující isobutyraldehyd (prekurzor isobutanolu) z CO2


Gmo plodiny
GMO plodinyhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • odolné vůči herbicidům - „Roundup ready“ plodiny – odolné vůči glyfosátu

 • odolné vůči škůdcům – Bt plodiny

 • „vylepšené“ - brambora Amflora (škrob tvořen jen amylopektinem, vyloučena amylóza); zlatá rýže – tvorba provitaminu A; odolnost vůči chladu, suchu,…


GMOhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • rostliny odolné vůči chladu, suchu, salinitě

 • rostliny „vychytávající“ těžké kovy atp.

 • modifikace živočichů – problémy belgického modrobílého skotu (mutace genu pro myostatin) vs. GM

 • řešení problému rybolovu – GM pstruh

telení - viz http://www.belgianblue.cz/index.php?page=page&kid=67


Bt plodiny
Bt plodinyhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • vložen gen pro Cry-protein z bakterie Bacillus thuringiensis


Bt toxin

dhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf - endotoxin (Bt-toxiny) používány jako pesticid i v ekologickém zemědělství

specifické pro čeleď hmyzu, příp. i nižší taxony

B. thuringiensis je všudypřítomná

Bt-toxin

http://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/Pripravky_ochrana_rostlin_EZ.pdf


Mykotoxiny
mykotoxinyhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • po napadení plodiny hmyzem je plodina většinou napadena houbou, která produkuje mykotoxiny

 • GMO plodiny obsahují významně méně mykotoxinů než konvenční plodiny či plodiny EZ!

DOI: 10.1021/jf0108258

10.3920/WMJ2008.1029


Poln pokusy it lie
Polní pokusy - Itáliehttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

Výnos vyšší až o 43%

Hladiny fumonisinů nižší 130krát

Konvenční

kukuřice

Bt- kukuřice

Jaroslav Petr: GMO vs. životní prostředí a lidské zdraví


Z v r
Závěrhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • klasické zemědělství má relativně vysoké výnosy, není však úplně zdravé a šetrné k ŽP

 • ekologické zemědělství má nesrovnatelně nižší výnosy, je o něco zdravější a šetrnější k ŽP

 • GMO plodiny mají velmi vysoké výnosy, jsou zdravé a šetrné k ŽP


Gmo plodiny jsou nesmysln odm t ny
GMO plodiny jsou nesmyslně odmítányhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • http://www.greenpeace.org/czech/kampane2/geneticke-modifikace

 • především v Evropě


Gmo v r
GMO v ČRhttp://www.kez.cz/sites/default/files/dokumenty/2-1-Z242-uplne_zneni.pdf

 • pěstována Bt kukuřice, odolná proti zavíječi kukuřičnému

 • nově též GM brambory Amflora

 • setkat se lze s produkty GM soji (oleje apod.) – vše musí být označené


ad