บุคลิกภาพของผู้บริหารมืออาชีพ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 40

 • 364 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

บุคลิกภาพของผู้บริหารมืออาชีพ. ?. ผู้บริหารมืออาชีพ. “ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร องค์การทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชนจึงปรารถนาที่จะให้มี หรือได้มาซึ่งนักบริหารมืออาชีพมาบริหาร

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

บุคลิกภาพของผู้บริหารมืออาชีพ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4083575

?


4083575


4083575

/


4083575

.

.


4083575

. .


4083575


4083575


4083575

(Sigmund Freud)

* ID

* SUPEREGO

* EGO


4083575

(ID)

(SUPEREGO)

(EGO) ID

SUPEREGO


4083575

(Carl R. Rogers)

(Self - Concept)

Self Concept

Self Concept


4083575


4083575

(Erik H. Erikson)

8

1


4083575

2 3

3 3 5

4 6 12

5 13 17

6 18 21

7 22 40

8 41


4083575

(Alfred Adler)

2

1.

2.


4083575

2

1.

2. 5

1.

2.

3.

4.


4083575

(William H. Sheldon)

3

1. Ectomorphy

2. Endomorphy


4083575

3. Medomorphy


4083575

(Carl G. Jung)

2 (Introvert) (Extravert) 2 (Ambivert)


4083575

4

1. (Sensation) 5

2. (Intuition)

3. (Feeling)

4. (Thinking)

( 2 2 )


4083575


4083575

1.

2.

3.

4.


4083575

1 (External Personality) 4


4083575

2 (Internal Personality)

(EQ)


4083575


4083575

/


4083575

/


4083575

 • 1

 • +

 • +


4083575

 • 2

 • / /.

 • /

 • -


4083575

 • 3


4083575

 • 4


4083575


4083575

1. ?( I ) , , ( E ) , , , , 2. ?( S ) , , ( N ) , ,


4083575

3. ? ()( T ) , , ( F ) , , , 4. ?( J ) , ,( P ) , , ,


4083575


4083575

ISTJ - The Duty Fulfiller " "

 • , ,

 • ,

 • ,

ISTP - The Mechanic " "

 • ,

 • , ,

ISFJ - The Nurturer " "

- , , - - , - -

ISFP - The Artist " "- , , - , - , - , -


4083575

INFJ - The Protector " "

 • , ,

 • , ,

 • , ,

INFP - The Idealist " "- , , - - - -

INTJ - The Scientist " - , , - , , - , ,, - ,

INTP - The Thinker " "- , , - , - , - , - ,


4083575

ESTP - The Doer " "- , , - - - , - -

ESTJ - The Guardian " "- , , - , , , - -

ESFP - The Performer " "

- , , - , - , -

ESFJ - The Caregiver " - , , , - , , - , - , , - ,


4083575

ENFP - The Inspirer " "- , , - - , -

ENFJ - The Giver " "- , - , - - ,

ENTP - The Visionary " - , , - , - , , - -

ENTJ - The Executive " "- , , , - ,- , - , , ,


4083575


Thank you

THANK YOU


ad
 • Login