Sociala förhållanden Arbetsförhållanden Utbildning - kompetens Fritid Nätverk - PowerPoint PPT Presentation

Sociala f rh llanden arbetsf rh llanden utbildning kompetens fritid n tverk
Download
1 / 33

 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Omgivning. Sociala förhållanden Arbetsförhållanden Utbildning - kompetens Fritid Nätverk. Omgivning. Inledning. Inledning. Syfte 1 Uppmärksamma Diskutera Exemplifiera. Inledning: Strukturerat arbetssätt. Syfte 2 Ge argument för ett

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sociala förhållanden Arbetsförhållanden Utbildning - kompetens Fritid Nätverk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sociala f rh llanden arbetsf rh llanden utbildning kompetens fritid n tverk

Omgivning

Sociala förhållanden

Arbetsförhållanden

Utbildning - kompetens

Fritid

Nätverk


Inledning

Omgivning

Inledning


Inledning1

Inledning

Syfte 1

Uppmärksamma

Diskutera

Exemplifiera


Inledning strukturerat arbetss tt

Inledning: Strukturerat arbetssätt

Syfte 2

Ge argument för ett

strukturerat arbetssätt


Inledning delaktighet

Inledning: Delaktighet

 • När behöver vi kontakt med den försäkrade?


Sociala f rh llanden arbetsf rh llanden utbildning kompetens fritidsintressen n tverk

Omgivningsförhållanden

Sociala förhållanden

Arbetsförhållanden

Utbildning - Kompetens

Fritidsintressen

Nätverk


Sociala f rh llanden

Sociala förhållanden

Sociala förhållanden avser

 • Familjeförhållanden

 • Levnadsförhållanden

 • Ekonomiska förhållanden

 • Socialt nätverk


Familjef rh llanden

Familjeförhållanden

 • Familjeförhållanden

  - Barn och barntillsyn

  - Make/maka/sambo

  - Hushållsarbete


Familjef rh llanden1

Familjeförhållanden

 • Barn och barntillsyn


Familjef rh llanden2

Familjeförhållanden

 • Make -maka -sambo -särbo


Familjef rh llanden3

Familjeförhållanden

 • Hushållsarbete


Levnadsf rh llanden

Levnadsförhållanden

 • Barndom och uppväxt

 • Bostadsförhållanden

 • Kommunikationer

 • Levnadsvanor

 • Kulturell miljö

 • Socialt nätverk

 • Alkohol- och drogvanor


Levnadsf rh llanden1

Levnadsförhållanden

 • Barndom och uppväxt


Levnadsf rh llanden2

Levnadsförhållanden

 • Bostadsförhållanden


Levnadsf rh llanden3

Levnadsförhållanden

 • Kommunikationer


Levnadsf rh llanden4

Levnadsförhållanden

 • Levnadsvanor


Levnadsf rh llanden5

Levnadsförhållanden

 • Invandrarbakgrund

 • Kulturell livsmiljö


Levnadsf rh llanden6

Levnadsförhållanden

Socialt nätverk


Levnadsf rh llanden7

Levnadsförhållanden

 • Alkohol och droger

  • Våga fråga….

Tips:

Se SASSAM- avsnitt

”Substanser”


Ekonomiska f rh llanden

Ekonomiska förhållanden

Ekonomiska hinder och resurser?


Arbetsf rh llanden

Arbetsförhållanden

Arbetsmarknaden


Arbetsf rh llanden1

Arbetssituationen

Arbetsförhållanden


Arbetsf rh llanden f r anst llda

Arbetsförhållanden för anställda

 • Individuella förhållanden

  • Yrke - sysselsättning

  • Arbetsuppgifter

  • Anställningstid

  • Arbetstider

  • Arbetsledning

  • Arbetskamrater

  • Trivsel


Arbetsf rh llanden f r anst llda1

Arbetsförhållanden för anställda

 • Arbetsgivare?

  • Offentlig eller privat verksamhet?

  • Bransch?

  • Företagets storlek?

  • Produktionsinriktning?

   Hur sköter arbetsgivaren rehabilitering och sin informationsskyldighet? Finns företagshälsovård?


Arbetsf rh llanden f r egenf retagare

Vem gör vad i företaget?

Arbetsuppgifter

Arbetstider

Arbetsförhållanden för egenföretagare


Arbetsl shet

Arbetslöshet

 • Generella omständigheter

Arbetslöshet ohälsa


Arbetsl shet1

Arbetslöshet

 • Ersättning från sjukförsäkringen?

Arbetsför – anställningsbar?

Begreppen kan skapa konflikt


Utbildning och kompetens

Utbildning och kompetens

 • Utbildning

 • Yrken och tidigare anställningar


Utbildning och kompetens1

Utbildning och kompetens

 • Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi som orsak till svårigheter att klara utbildningar och arbete


Utbildning och kompetens2

Utbildning och kompetens

 • Utbildnings- och arbetshinder

  Svårigheter att tala och skriva svenska


Fritidsintressen

Fritidsintressen

 • Hinder eller resurser?


Professionellt n tverk

Professionellt nätverk

Förtetagshälsovård

Psykolog

Läkare

Arbetsledare

Kurator

Sjukgymnast

Handläggare FK

Handläggare AF


Referenser

Referenser


 • Login