Atomun yapisi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

ATOMUN YAPISI PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ATOMUN YAPISI. Atom : Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi oluşturan ve maddenin kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimin atom denir. Katı, sıvı ve gaz halindeki maddeler atom denilen taneciklerden oluşmuşlardır.

Download Presentation

ATOMUN YAPISI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Atomun yapisi

ATOMUN YAPISI


Atomun yapisi

Atom :Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi oluşturan ve maddenin kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimin atom denir. Katı, sıvı ve gaz halindeki maddeler atom denilen taneciklerden oluşmuşlardır.


Atomun yapisi

Canlı ve cansız varlıkların tamamı atomlardan oluşmuştur.


Atomun yapisi

Democritus Atom Teorisi :Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400’lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. Democritus, maddenin taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu taneciklere atom adını vermiştir.


Atomun yapisi

Democritus’ a göre;• Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur.

• Madde parçalara ayrıldığında en sonunda bölünemeyen bir tanecik elde edilir ve bu tanecik atomdur. • Atom görülemez.• Atom görülemediği için bölünemez


Atomun yapisi

JOHN DALTON:

Atom hakkında ilk bilimsel görüş 1803 – 1808 yılları arasında İngiliz bilim adamı John Dalton tarafından ortaya atılmıştır


Atomun yapisi

Dalton’ a göre;• Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. (Maddeler çok küçük, bölünemez, yok edilemez taneciklerden oluşur.) • Atomlar parçalanamaz • Atom içi dolu küre şeklindedir.• Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur.


Atomun yapisi

JOHN JOSEPH THOMSOM :Atomun yapısı hakkında ilk model 1898 yılında Thomson tarafından ortaya konmuştur. Thomson atom modeli bir karpuza yada üzümlü keke benzer.


Atomun yapisi

ERNEST RUTHERFORD :Atomun çekirdeğini ve çekirdekle ilgili birçok özelliğin ilk defa keşfeden bir bilim adamıdır.Atom kütlesinin tamamına yakını merkezde toplanır, bu merkeze çekirdek denir.


Atomun yapisi

Elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde sürekli dolanırlar. (Yörünge daire şeklinde değil, enerji seviyesine karşılık gelen orbitallerde dolanır.) Elektronların bulunduğu hacim çekirdeğin hacminden çok büyüktür.


Atomun yapisi

• Çekirdekteki yük miktarı bir maddenin bütün atomlarında ayın, farklı maddenin atomlarında farklıdır.• Çekirdekteki yük sayısı, elektron sayısına eşittir.• Çekirdekteki pozitif yüklerin kütlesi yaklaşık atom kütlesinin yarısına eşittir.

Bu modeliyle kimya ödülünü kazandı.


Atomun yapisi

NİELS DAVİD BOHR:Bohr atom teorisi hidrojenin yayınma spektrumuna dayanılarak açıklanır.

Bohr’ a göre;• Elektronlar çekirdek etrafında belirli enerjiye karşılık gelen belirli uzaklıklarda bulunur. • Yüksek enerji düzeyinde bulunan elektron, düşük enerji düzeyine geçerse fotonlar halinde ışık yayarlar.

Nobel fizik ödülünü kazandı.


Modern atom teor s

MODERN ATOM TEORİSİ

Modern atom teorisinde çekirdekte proton ve nötron parçacıkları bulunur.çekirdek etrafında elektronlar vardır. Elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için sabit bir yerleri yoktur.

Elektronların bulunabilecek kısımlara elektron bulutu denir.elektron bulutu modelinde elektronun belirli bir yörüngesi olmadığı için elektronlar farklı konumlarda bulunur.


Atomun yapisi

Elektronların bulunur. bulunabilecek kısımlara elektron bulutu denir.elektron bulutu modelinde elektronun belirli bir yörüngesi olmadığı için elektronlar farklı konumlarda


  • Login