slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
A hazai építési termék szabályozás tartalma és összefüggései

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

A hazai építési termék szabályozás tartalma és összefüggései - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

1. A hazai építési termék szabályozás tartalma és összefüggései. Soltész Ilona 2013. október 16. 2. Soltész Ilona 2013. október 16. A hazai szabályozás július 1 előtt. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A hazai építési termék szabályozás tartalma és összefüggései' - glenda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

1

A hazai építési termék szabályozás tartalma és összefüggései

Soltész Ilona 2013. október 16.

slide2

2

Soltész Ilona 2013. október 16.

A hazai szabályozás július 1 előtt

 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)
 • Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet
slide3

3

Soltész Ilona 2013. október 16.

Hazai jogszabályi változások Étv.41.§

 • (1) Építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni.
 • (2) Az építési termék az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülése érdekében beépítésre akkor alkalmas ha:
 • a) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatározott gyártói teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy
 • b) a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az ott leírtak szerint rendelkezésre áll és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki teljesítményeknek való megfelelést, vagy
 • c) az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelménynek.
 • (3) Az építési termékek teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére, valamint a műszaki értékelő szervezetek kijelölésére, bejelentésére és tevékenységére a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény előírásait kell alkalmazni a 305/2011/EU rendeletben foglalt előírásokkal együtt.
slide4

4

Soltész Ilona 2013. október 16.

Hazai jogszabályi változások 2.

 • Engedélyezési kódex 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend
 • 62.§ (2) bekezdés a) pontja szerint:
 • Az Építésfelügyelet ellenőrzi az építési termékek beépítésére vonatkozó szabályok betartását.
 • 8. melléklet . 1.1.5. A műszaki tervdokumentáció tartalmazza az építés termékek teljesítményjellemzőit (értelemszerűen csak azokat, amelyek szükségesek az építmény alapvető követelményeknek való megfelelésének igazolásához, illetve, amelyeket a tervező a tervezési program alapján lényegesnek tart).
slide5

5

Soltész Ilona 2013. október 16.

Hazai jogszabályi változások 3.

 • Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
  • 9.§ (10-11) bekezdés, mely szerint a tervező a kiviteli tervek készítése során meghatározza az alkalmazásra kerülő építési termékeket,
  • 12.§ (2) bekezdés h) pontja, mely szerint a kivitelező feladata a kivitelezés befejeztével az építési termékek teljesítménynyilatkozatainak átadása,
  • 13.§ (3) bekezdés o)-p) pontok a felelős műszaki vezető feladata a megfelelő építési termék beépítése, a termék-helyettesítés szabályai,
  • 16.§ (3) bekezdés j) pontja az építési műszaki ellenőr feladata a teljesítménynyilatkozatok meglétének ellenőrzése,
  • 22.§ (2) bekezdése a kivitelezési dokumentáció tartalmazza a beépítésre kerülő termékek minőségének meghatározását,
  • 22/A. § (2-4) bekezdések a megfelelő építési termék kiválasztása, az építési termék helyettesítésének szabályai
  • 27.§ (5) e) pontja az e-napló mellékletei a teljesítménynyilatkozatok
slide6

6

Soltész Ilona 2013. október 16.

Hazai jogszabályi változások 4.

 • A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
 • 14. § Termékinformációs kapcsolattartó pontok (EU rendelet 10.cikk)
 • 15.§ (1) k) Kijelölés, bejelentés
  • a teljesítményállandóságot értékelő és ellenőrző szervezetek ;
  • a műszak értékelő szervezetek
 • (az EU rendelet 29. és 40. cikke szerint)
slide7

7

Soltész Ilona 2013. október 16.

Hazai jogszabályi változások 5.

 • a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a 305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozatokra vonatkozó szabályokat állapít meg 3. § (3) bekezdés, 5. § (1) és (2) bekezdései; 10. §-ában
 • a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 7/2013. (I. 18.) Korm. Rendelet 10. §-ának (3) bekezdésében módosítja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendeletet az NFH piacfelügyeleti feladatkörének kiterjesztésére vonatkozóan
slide8

8

Soltész Ilona 2013. október 16.

Hazai jogszabályi változások 6.

 • A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet hatályon kívül lett helyezve 2013. július 1-től. (109/2013. (IV. 9.) Korm. rendeletben)
 • Új kormányrendelet készült :
 • az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. Korm. Rendelet.
slide9

Soltész Ilona 2013. október 16.

9

Új kormányrendelet előírásai 1.

 • Építési termék épületszerkezet
 • (csak kivételesen: pl. készlet vagy falpanel, nyílászáró)
 • Az épületszerkezetekkel kapcsolatos alapvető követelmények teljesítését (tartószerkezetek, tűzvédelem, energetika, zajvédelem, stb.) az építési-műszaki tervdokumentációban (műleírás vagy terv) kell igazolni az ágazati jogszabályok szerint.
 • Az építési termékekre vonatkozó követelmények teljesítését a teljesítménynyilatkozattal lehet igazolni.
 • Ahol jogszabály követelményt ír elő, a nyilatkozat kötelező (tűzvédelem, energetika, eü)
slide10

Soltész Ilona 2013. október 16.

10

Új kormányrendelet előírásai 2.

 • A teljesítménynyilatkozat lehet
  • a 305/2011/EU rendelet szerint, ha van harmonizált szabvány a termékre vagy kiadtak ETA-t – CE jelölés elhelyezhető
  • készülhet magyar szabvány alapján vagy más korábban kiadott ÉME alapján, ha azok megfelelő tartalommal bírnak – de CE jelölés nem helyezhető el a terméken
  • nemzeti műszaki értékelés készíttethető a rendeletben előírt tartalommal – CE nélkül!
  • vagy ezek kombinációja
 • Kivételek, bontott termék, természetes anyagok
slide11

Soltész Ilona 2013. október 16.

11

A kölcsönös elismerés elvének alkalmazása

 • Akkor tekinthető egyenértékűnek a más EU tagállamban, stb. jogszerűen forgalomba hozott nem harmonizált termék a hazai előírásokkal, ha van
  • teljesítménynyilatkozat a termékre, (magyarul);
  • ha a nyilatkozat tartalmazza azokat a termékjellemzőket, amelyekre Magyarországon van jogszabályban előírt követelmény
  • + közbiztonsági, közegészségügyi előírások
 • Ha nem tér ki minden itthon előírt követelményre, akkor Nemzeti Műszaki Értékelés kiegészítésként
slide12

Soltész Ilona 2013. október 16.

12

Új kormányrendelet előírásai 3.

 • A rendelet tartalmaz egy indikatív listát, amely felsorolja az egyes termékkörökben az egyes termékcsoportokban a leglényegesebb terméktulajdonságokat.
 • Ennek alkalmazása sem a gyártóknak, sem a tervezőknek nem kötelező, de az a célja, hogy lehetőleg mégis egy közös nevezője legyen a tervekben és a teljesítménynyilatkozatokban megadandó termékjellemzőknek.
 • A későbbiekben szeretnénk a listát továbbfejleszteni ha a gyakorlat igazolja az értelmét
slide13

Soltész Ilona 2013. október 16.

13

Gyakran feltett kérdések:

 • Mi az építési termék (könnyű szekezetes ház, útszóró só)
 • Gépészet
 • Mi van, ha az ETA, EN alapján készült teljesítménynyilatkozat nem tartalmazza a hazai jogszabályban előírt követelményeket (homlokzati tűzterjedés)
 • Be kell-e tartani a „hazai” teljesítmény-nyilatkozatoknál az uniós formai követelményeket?
 • Mi van a kisfeszülségű irányelv hatálya alá tartozó kábelekkel?
 • Egyedi termék szabályozás
slide14

14

Köszönöm figyelmüket !

Soltész Ilona 2013. október 16.

ad