Program evropske unije mladi u akciji 2007 2013
Download
1 / 18

Program Evropske unije “Mladi u akciji” 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Program Evropske unije “Mladi u akciji” 2007-2013. Baziran na iskustvu prethodnih programa :. Program “Omladina” (2000-2006) “Mladi za Evropu”(1989-1999) “Evropska volonterska služba” (EVS). Ciljevi…. Promocija aktivnog učešća mladih Razvoj solidarnosti i tolerancije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program Evropske unije “Mladi u akciji” 2007-2013' - glen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program evropske unije mladi u akciji 2007 2013

Program Evropske unije“Mladi u akciji”2007-2013


Baziran na iskustvu prethodnih programa
Baziran na iskustvu prethodnih programa:

 • Program “Omladina” (2000-2006)

 • “Mladi za Evropu”(1989-1999)

 • “Evropska volonterska služba” (EVS)


Ciljevi
Ciljevi…

 • Promocija aktivnog učešća mladih

 • Razvoj solidarnosti i tolerancije

 • Jačanje uzajamnog razumevanja

 • Razvoj kvalitetnih sistema podrške za omladinske aktiviste i organizacije

 • Ohrabrivanje saradnje na nivou Evrope, u oblasti rada sa mladima


Prioriteti
Prioriteti

 • Evropsko “građanstvo”

 • Participacija mladih ljudi

 • Kulturna raznolikost

 • Inkluzija mladih ljudi sa manje mogućnosti

 • “Mladi ljudi koji dolaze iz “manje privilegovanog”obrazovnog, socio-ekonomskog, kulturološkog ili geografskog porekla kao i mladi sa hendikepom.”


Ciljne grupe
Ciljne grupe

 • Šire ciljne grupe:

  • mladi između 13 i 30 godina

  • omladinski radnici (18-…godine)

 • Glavna ciljna grupa :

  • mladi između 15-28 godina


 • Ko mo e da u estvuje
  Ko može da učestvuje?

  • Programske zemlje:

   • 27 zemalja EU

   • EFTA/EEA zemlje: Island, Lihtenštajn i Norveška

   • Zemlja kandidat: Turska

  • Partnerske / susedne zemlje

   Jugoistočna Evropa: Albanija, Bivša jugoslovenska republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Srbija

   Istočna Evropa i Kavkaz: Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ruska Federacija i Ukrajina

  • Mediteranske partnerske zemlje:Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Liban, Maroko, Palestina –Zapadna obala i pojas Gaze, Sirija, Tunis


  Uslov za većinu projekata koji se

  kofinansiraju od strane Programa

  “Mladi u akciji” je :

  partnerstvo sa jednom ili više Programskih zemalja


  Akcija 2

  Evropski volonterski servis


  Akcija 2 evropski volonterski servis
  Akcija 2 : Evropski volonterski servis

  - EVS daje mladima mogućnost da, kao volonteri/ke, žive i rade u drugim zemljama tokom najviše 12 meseci.

  - Cilj mu je upoznavanje drugih kultura i sticanje novih veština.

  - To je neplaćena i dobrovoljna aktivnost.

  - Jedan projekat može da uključi jednog volontera ili veću grupu volontera (1 –100 volontera).

  - Za mlade od 18 do 30 godina.

  - Dugoročni EVS traje of 2 –12 meseci.


  To je nepla ena i dobrovoljna aktivnost
  To je neplaćena i dobrovoljna aktivnost

  Pokriveni troškovi :

  • Troškovi pripreme 100% - viza, vakcinacija.

  • Putovanja 100% - avionska karta, autobus,voz.

  • Života volontera (stanovanja, osiguranja, ishrane, škola jezika...) 100% (svaka zemlja ima fiksnu sumu koju udruženje prima da bi moglo da ispuni ove uslove).

  • Džeparca -100% % (svaka zemlja ima fiksnu sumu koju prima za džeparac, za Srbiju je to 80 eura za Francusku je to 120 eura i tako za svaku zemlju posebna).

  • “Follow-up”projekta volontera - (svaka zemlja ima fiksnu sumu.

  • Izuzetnih troškova (ukoliko ih ima) -100% ( napr. sanitarne knjižice ).


  Kako prona i projekat
  Kako pronaći projekat?

  Postoje udruženja koja:

  Primaju volontere, hosting

  Šalju volontere sending

  Koordiniraju volonterske projekte cordianting

  Da bi neka od asocijacija mogla, uopšte, da prima, šalje ili koordinira individualne EVS projekte ona mora da prođe akreditaciju Evropske unije.

  Žil Vern” je udruženje koje prima i šalje volontere

  ono je prošlo akreditaciju i može da vam pomogne u

  realizaciji vašeg internacionalnog volontiranja.


  Kako tra iti projekat koji me zanima
  Kako tražiti projekat koji me zanima?

  Najpre, morate imati udruženje čiji ste član de biste mogli da konkurišete na neki od projekata.

  Zatim treba da :

  a) sastavite (uz našu pomoć )Vašu biografiju (na engleskom).

  b) tražite asocijaciju (uz našu pomoć ) kojoj ćete

  poslati :

  Vaše motivaciono pismo

  Vašu biografiju


  Korisni sajtovi za tra enje projekata
  Korisni sajtovi za traženje projekata

  • http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm

  • http://www.healthynetwork.org/public/booklets/901DE02A10B152469D071462139BA121/index.html

  • http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm

  • http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc403_en.htm

  • http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm - ovde se nalazi mogućnost da tražite udruženja po državi, domenima rada, ili projektu.


  Naj e e teme kojima se bave akreditovane asocijacije
  Najčešće teme kojima se bave akreditovane asocijacije

  Art and culture

  European awareness

  Anti-discrimination

  Environment

  Media and communication

  Youth information

  Minority rights

  Youth policies

  Environment

  Disability

  Development cooperation

  Education through sport and outdoor activities

  Development cooperation

  Equal opportunities

  Youth leisure

  Youth information


  Ta kada na em projekat koji mi se dopada
  Šta kada nađem projekat kojimi se dopada?

  • Šaljemo kandidaturu

   – motivaciono pismo

   - biografiju

   - podatke o asocijaciji koja nas šalje

   - dodatne podatke ako ih zatraže

  • Ako je ona prihvaćena od asocijacije kojoj je upućena

   • Pišemo i potpisujemo projekat sa svim detaljima o poslu, volonteru, asocijacijama kao i budžetu.

   • Pišemo i potpisujemo ugovor o volontiranju (gde stoje svi detalji o onome što ih čeka)


  Ako je odgovor pozitivan i Agencija prihvati budžet u celosti?

  Udruženje koje šalje pomaže volonteru da:

  - dobije vizu

  - kupi kartu

  - upozna sve moguće prednosti i probleme koji ga očekuju

  - obavesti ga o edukaciji koju organizuje SALTO

  (edukacija i praćenje volontera je od izuzetne važnosti zato postoje treninzi na kojima se volonteri obučavaju, susreću sa drugim volonterima, upoznaju sa njihovim iskustvima, problemima itd. Volonter je obavezan da prođe pripremni trening, trening nedelju dana nakon dolaska u novu sredinu, trening u sredini volontiranja zatim na kraju projekta.)

  - obuči ga o pravima i dužnostima volontera


  Ta se de ava kad odem
  Šta se dešava kad odem ? celosti

  Udruženje koje me je poslalo ostaje u stalnom kontaktu samnom.

  Udruženja koje me prima obezbeđuje mi mentora i supervizora.

  Redovno posećujem treninge.

  Redovno i savesno obavljam svoje volonterske obaveze

  dogovorene u ugovoru.


  Ta se de ava kad se zavr i volontiranje
  Šta se dešava kad se završi volontiranje? celosti

  • Pripremam sa udruženjem koje me je primilo moj YOUTHPASS.

  • Sa udruženjem koje me je poslalo mogu da organizujem razne aktivnosti valorizacije mog projekta.


  ad