Micha stopka inwestor profesjonalny gda sk 13 grudzie 2012
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny Gdańsk 13 grudzień 2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny Gdańsk 13 grudzień 2012. „ Dlaczego kursy spółek na giełdzie zmieniają się, czyli dlaczego analiza fundamentalna ?”. Giełda to moja pasja:. Mam 12 lat doświadczenia: Opowiadam o rzeczach, których nie przeczytacie w książkach…

Download Presentation

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny Gdańsk 13 grudzień 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Micha stopka inwestor profesjonalny gda sk 13 grudzie 2012

Michał StopkaInwestor ProfesjonalnyGdańsk 13 grudzień 2012

„Dlaczego kursy spółek na giełdzie zmieniają się, czyli dlaczego analiza fundamentalna?”

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Gie da to moja pasja

Giełda to moja pasja:

Mam 12 lat doświadczenia: Opowiadam o rzeczach, których nie przeczytacie w książkach…

 • 2000: Inwestor giełdowy (pierwsza fatalna transakcja opisana na blogu: zakładka spis treści: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to porażka” Józef Piłsudski oraz Longterm

 • 2001 : SKN na SGH „Klub Inwestora”

 • 2007: Blog : www.michalstopka.pl

 • 2007-2012: praca zawodowa:

  • Analityk Akcji OFE Pocztylion (3 mld zł)

  • Zarządzający częścią portfela akcyjnego OFE ING (60 mld zł)

 • Od 2010 do teraz: Szkolenia

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Po co inwestujemy

Po co inwestujemy?

 • Dla: przyjemności, hazard, uzależnienie, praca zawodowa?

 • Dla pozytywnej stopy zwrotu?

  • Cena emisyjna LPP 2001 r : 48 zł, obecna cena 4550 zł

 • Inwestowanie jest ryzykowne…

 • Buffet „NIE”: brak wiedzy jest ryzykowny…

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Trzeba pozna biznes jakim jest inwestowanie

Trzeba poznać „biznes” jakim jest… inwestowanie

Trzeba zbudować „przewagę konkurencyjną” wobec pozostałych inwestorów: gdzie ją można zbudować?

 • Zrozumieć, że nie wolno tracić pieniędzy…

 • Zrozumieć „dlaczego kursy spółek się przesuwają?”

 • Zrozumiećprocesy w gospodarce (jak jest naprawdę?)

 • Zrozumieć biznesy (co na nie naprawdę wpływa?)

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Equity value a enterprise value

Equity Value a Enterprise Value

 • Equity Value = liczba ackji * kurs giełdowy np.:

  • 10 akcji * 10 zł = 100 zł

 • Net Debt (Dług netto, ND) = zadłużenie oprocentowane – gotówka np.: 50 zł długu - 10 zł gotówki = 50 zł – 10 zł = 40 zł

 • Enterprise Value: (EV) = Equity Value + Net Debt np.: 100 zł + 40 zł = 140 zł

 • Equity Value = Enterprise Value – Net debt

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Metody wyceny

Metody wyceny

 • Inwestorzy mają do wyboru różne inwestycje: np..:

  • Lokaty bankowe, obligacje państwa, obligacje firmy, nieruchomości, akcje

 • Każda inwestycja ma oczekiwaną stopę zwrotu i w danym momencie jest znana

 • Stopa zwrotu zależy od Ryzyka, czasu, płynności instrumentu

 • W Polsce ludzie znają tylko oczekiwaną stopę zwrotu z lokat, obligacji, ale taką samą oczekiwaną stopę zwrotu mają akcje na giełdzie…

 • Dlatego można określić cenę transakcji KAŻDEGO instrumentu finansowego

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Micha stopka inwestor profesjonalny gda sk 13 grudzie 2012

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Warto lokaty w banku aby otrzyma 1 z odsetek

Wartość lokaty w banku aby otrzymać 1 zł odsetek

 • Jak policzyć wartość lokaty potrzebnej na 1 zł odsetek?

 • 1/Stopa % RPP

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Firma to jakby lokata w banku

Firma to „jakby” lokata w banku…

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Warto lokaty w banku terminal value tv

Wartość lokaty w banku=Terminal Value=TV

 • Terminal Value = wartość FCFF generowanego wiecznie

 • Wartość lokaty = FCFF/stopa zwrotu, czyli 0,81/10% = 8,1 = 0,81/0,1

  • Innymi słowy potrzeba 10 lat aby otrzymać zainwestowany kapitał: potrzeba założyć lokatę 8,1 na 10% aby dostać 0,81

  • Stopa zwrotu= stopa dyskontowa

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Lokata a stopa dyskontowa

Lokata a stopa dyskontowa

 • Różne potrzebne wartości kapitału jak przy stopach RPP

 • Ponadto powstają „mnożniki „odsetek” lub „zysku”:

  • Mnożnik : „razy 10” dla 10% stopy zwrotu: 0,81/10%

  • Mnożnik : „razy 20” dla 5% stopy zwrotu: 0,81/0,05

  • Mnożnik : „razy 5” dla 20% stopy zwrotu 0,81/20%

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Micha stopka inwestor profesjonalny gda sk 13 grudzie 2012

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Warto firmy tv sta y wzrost g

Wartość firmy=TV stały wzrost g

 • Wartość firmy dla stałej stopy wzrostu w nieskończoność = g = 2%

 • FCFF ostatni rok prognozy * (1+g)/(stopa zwrotu-g), czyli:0,810 * (1+2%)/(10%-2%) = 0,826/0,08 = 10,33

 • g nie może być wyższe niż dynamika PKB... bo działa procent składany, firma stałaby się większa niż PKB…

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Wycena equity value

Wycena Equity Value

 • Equity Value = Enterprise Value – Net Debt(+/-) inne rzeczy

  • Net Debt: bank+obligacje+leasing, np.:

  • EV= 100, ND = 50

  • Equity Value = 100 – 50 = 50

 • Inne rzeczy(na szkoleniu)

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Micha stopka inwestor profesjonalny gda sk 13 grudzie 2012

Wartość firmy: wiedza akademicka

 • Jest sumą przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę:

 • Przepływy uwzględniają wartość pieniądza w czasie i dlatego są „dyskontowane”, czyli sprowadzane do bieżącej wartości, odpowiednią stopą procentową

 • WACC jest to średni ważony koszt kapitału własnego i zadłużenia oprocentowanego (jeżeli jest zadłużenie)

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Wra liwo dcf na za o enia

Wrażliwość DCF na założenia

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Dlaczego gie da ro nie historycznie

Dlaczego giełda rośnie historycznie?

 • Inwestycja w „lokatę”: powszechnie znana

  • Lokata w banku 10 zł daje 5 % w ciągu roku

   • Po roku mamy: Lokata 10 zł + 50 gr. dochodu = 10,50 zł

 • Inwestycja w „giełdę” :

  • Zakup 1 akcji: 10 zł, zysk netto 1 zł, (stopa 10%)

  • Po roku 100 % zysku wypłacone w dywidendzie:

   • Po roku mamy: kurs znowu 10 zł (bo zysk znowu 1 zł) + 1 zł otrzymanego dochodu = 11 zł

   • Wzrost wartości inwestycji o 10%

  • Lub bez wypłaty dywidendy po prostu kurs giełdowy 11 zł (wycena biznesu 10 zł + gotówka na koncie 1 zł = kurs 11 zł)

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Micha stopka inwestor profesjonalny gda sk 13 grudzie 2012

 • Upływ czasu powoduje, że „lokata” przyrasta rok w rok o koszt kapitału…

 • Uśredniając zakupy korzystamy z tego efektu…

 • Ale ryzyko średnioterminowego „bąbla spekulacyjnego” (lata)

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Micha stopka inwestor profesjonalny gda sk 13 grudzie 2012

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Zmiana indeksu w pkt a zmiana w r r

Zmiana indeksu w pkt. a zmiana w % r/r

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Micha stopka inwestor profesjonalny gda sk 13 grudzie 2012

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


Micha stopka inwestor profesjonalny gda sk 13 grudzie 2012

 • W podejściu „Top-Down” szukamy PKB…

  • Ale prawdziwe pieniądze zarabia się na wyborze odpowiednich spółek jak LPP…

  • 1 zł zainwestowana w 2001 r obecnie jest warta 100 zł …

 • Zapraszam jutro do Sopotu:Analiza fundamentalna: dlaczego zyski spółek zmieniają się?

 • Zapraszam na bloga i stania się Fanem na Facebook:

  • www.michalstopka.pl

  • www.facebook.com/MichalStopkaInwestorProfesjonalny

Michał Stopka Inwestor Profesjonalny www.michalstopka.pl


 • Login