kolska knji nica iv o bjelovar
Download
Skip this Video
Download Presentation
ŠKOLSKA KNJIŽNICA IV. OŠ BJELOVAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

ŠKOLSKA KNJIŽNICA IV. OŠ BJELOVAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

ŠKOLSKA KNJIŽNICA IV. OŠ BJELOVAR. Knjižničarka: Dejana Kurtović. SADRŽAJ. Definicija školske knjižnice Zadaće školskog knjižničara Oprema knjižnice Namjena čitaonice Knjižnični građa – sastav Pravilnik o radu knjižnice Klasifikacije (dobna i UDK) Javno-kulturna djelatnost u knjižnici

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ŠKOLSKA KNJIŽNICA IV. OŠ BJELOVAR' - glain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kolska knji nica iv o bjelovar

ŠKOLSKA KNJIŽNICA IV. OŠ BJELOVAR

Knjižničarka: Dejana Kurtović

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

sadr aj
SADRŽAJ
 • Definicija školske knjižnice
 • Zadaće školskog knjižničara
 • Oprema knjižnice
 • Namjena čitaonice
 • Knjižnični građa – sastav
 • Pravilnik o radu knjižnice
 • Klasifikacije (dobna i UDK)
 • Javno-kulturna djelatnost u knjižnici
 • Aktivnosti u knjižnici
 • Kućni red knjižnice

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

definicija kolske knji nice
DEFINICIJA ŠKOLSKE KNJIŽNICE
 • Suvremena školska knjižnica je INFORMACIJSKO, MEDIJSKO I KOMUNIKACIJSKO središte kvalitetne škole
 • potpora je redovnoj nastavi
 • potpora je izvannastavnim aktivnostima u školi
 • potiče cjeloživotno učenje i razvija opću kulturu
 • mjesto je kvalitetnog provođenja slobodnog vremena

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

zada e kolskog knji ni ara
ZADAĆE ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA
 • ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST
 • KULTURNA I JAVNA DJELATNOST
 • STRUČNI KNJIŽNIČARSKI POSLOVI
 • STRUČNO USAVRŠAVANJE

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

va a knji ni arka
VAŠA KNJIŽNIČARKA
 • Pruža obavijesti i omogućuje spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo
 • Omogućuje učenicima stjecanje vještina za cjeloživotno učenje i da postanu odgovorni građani te razvija njihovu maštu
 • Analizira informacijske potrebe školske zajednice
 • Provodi smjernice za razvoj knjižničarske službe u školi
 • U suradnji s ravnateljem vodi nabavnu politiku
 • Katalogizira i klasificira građu

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

va a knji ni arka1
VAŠA KNJIŽNIČARKA
 • Odgovara na referentne i informacijske

upite služeći se odgovarajućim izvorima

 • Promiče programe čitanja, pisanja i organizira

kulturna događanja

 • Surađuje s učiteljima i drugim stručnim suradnicima
 • Uspostavlja partnerske odnose s vanjskim organizacijama i pojedincima
 • Sudjeluje u planiranju aktivnosti vezanih za školske programe i projekte
 • Permanentno se stručno usavršava
 • Pomaže u izgradnji sustava vrijednosti i u usvajanju etičkih normi

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

knji ni arku mo ete zamoliti
KNJIŽNIČARKU MOŽETE ZAMOLITI:
 • Za pomoć prilikom posudbe
 • Da vas poduči o tome kako se služiti knjižnicom i onim što nam ona pruža (knjižničnom građom)
 • Podučava učenike informacijskim i knjižničnim znanjima i vještinama
 • Za pomoć oko pisanja domaće zadaće, referata i obrade lektire
 • Da vam pronađe relevantnu literaturu iz nekog područja, služeći se odgovarajućim izvorima
 • Da vam omogući pristup referentnoj zbirci i drugoj knjižničarskoj i informacijskoj građi

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

na a knji nica je opremljena s
NAŠA KNJIŽNICA JE OPREMLJENA S:
 • Dvije prostorije – u jednoj (čitaonici) nalazi se posudbeni stol, četiri stola i 29 stolica za učenike, izložbeni pano, TV s videorekorderom i DVD-rekorderom, radio s CD playerom, društvene igre,…
 • U drugoj prostoriji se nalazi knjižni fond (oko 9.000 knjiga, oko 20 naslova časopisa, oko 500 CD-a i DVD-a te mnogo sitnog tiska) i 8 kompjutera s internetskom vezom na 8 stolova s 8 sjedećih mjesta
 • Njezin fond je pretraživ u skupnom katalogu MetelPoint library.foi.hr i pretraživ je prema: ključnoj riječi, autoru, naslovu, predmetu, UDK oznaci itd.

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

u itaonici knji nice mo ete
U ČITAONICI KNJIŽNICE MOŽETE:
 • Učiti, pisati domaću zadaću, gledati TV, DVD i videokasete, slušati radio, koristiti se s računalom, igrati se, i sl.
 • Raditi s knjižničarkom na izradi panoa knjižnice
 • Sudjelovati na raznim radionicama i predavanjima
 • Susresti se s književnicama, znanstvenicima, udrugama, i sl. te sudjelovati u javno-kulturnoj djelatnosti knjižnice
 • Održati sat
 • Objaviti svoje radove na panou knjižnice
 • Listati časopise ili čitati knjigu
 • Kvalitetno i ugodno provesti slobodno vrijeme

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

u knji nici mo ete prona i
U KNJIŽNICI MOŽETE PRONAĆI:
 • LEKTIRNE NASLOVE za sve razrede
 • STRUČNU LITERATURU iz svih nastavnih predmeta i izvannastavnih aktivnosti
 • BELESTRISTIKU (domaću i svjetsku)
 • REFERENTNU ZBIRKU (enciklopedije, rječnike, atlase, leksikone,…)
 • Bogatu zbirku ČASOPISA i drugih periodičkih izdanja
 • AUDIOVIZUANU ZBIRKU CD-a i DVD-a i sl. – neknjižnu građu koja prati nastavne sadržaje
 • Raznoliki SITNI TISAK

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

pravilnik o radu knji nice
PRAVILNIK O RADU KNJIŽNICE
 • Možete istodobno posuditi dva naslova KNJIGA na 14 dana
 • Uz to možete posuditi i ČASOPISE (5 brojeva na 5 dana)
 • Također su vam na raspolaganju DVD-i i CD-i (2 primjerka na 2 dana) – od iduće godine
 • REFERENTNA ZBIRKA se ne posuđuje (enciklopedije, rječnici, leksikoni, …)
 • Dvaput godišnje će vam biti na raspolaganju BILTEN PRINOVA (popis novih knjiga)

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

dobna klasifikacija
DOBNA KLASIFIKACIJA
 • S – SLIKOVNICE
 • M – KNJIGE ZA NAJMLAĐE
 • D - KNJIGE ZA DJECU 7-12. GODINA
 • O – KNJIGE ZA MLADEŽ, TINEJDŽERE, OMLADINU (12-18. GODINA)
 • I – IGROKAZI
 • N – NARODNA KNJIŽEVNOST

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

udk klasifikacija
O Općenito. Znanost. Znanje. Organizacija. Dokumentacija. Knjižničarstvo. Računalstvo

1 Filozofija. Psihologija

2 Religija. Teologija

3 Društvene znanosti. Statistika. Demografija. Politika. Ekonomija. Trgovina. Pravo. Vlada. Vojni poslovi. Ratovi. Socijalna skrb. Obrazovanje. Etnologija. Narodni običaji. Folklor

4 Slobodna skupina

5 Matematika i prirodne znanosti

6 Primijenjene znanosti. Medicina. Tehnologija. Obrti. Zanati.

7 Umjetnost. Rekreacija. Sport. Zabava. Igre

8 Lingvistika. Jezik. Pismenost. Književnost

9 Arheologija. Kulturni ostaci. Geografija. Biografije. Povijest

UDK KLASIFIKACIJA

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

javno kulturna djelatnost knji ni arke
JAVNO-KULTURNA DJELATNOST KNJIŽNIČARKE
 • surađuje s učiteljima i drugim stručnim suradnicima na projektima i programima škole te u organiziranju kulturnih večeri
 • priprema razne izložbe
 • sudjeluje na događanjima županijskih knjižnica
 • surađuje s medijima, gradskom i županijskom matičnom knjižnicom, kazališnom kućom, gradskim muzejom, drugim školama, udrugama i organizacijama u županiji i državi

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

aktivnosti u knji nici
AKTIVNOSTI U KNJIŽNICI
 • TURNIR U ŠAHU – održava se svaki mjesec
 • KLUB ČITATELJA – održava sastanke jedanput mjesečno
 • MALI KNJIŽNIČARI – pomažu knjižničarki u poslu
 • TURNIR DRUŠTVENIH IGARA – održava se jedanput godišnje
 • TURNIR RAČUNALNIH IGARA – održava se jedanput godišnje
 • KVIZ ZNANJA – održava se jedanput godišnje
 • Razne RADIONICE – nekoliko puta kroz godinu

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

u knji nici se ne smije
U KNJIŽNICI SE NE SMIJE:
 • Praviti nered, galamiti, vikati, i sl.
 • Jesti i piti
 • Pričati na telefon
 • Trčati, igrati se lovice i sl.
 • Naslanjati se na police i rušiti knjige s polica
 • Trgati knjižničnu imovinu i dr.

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

kolska knji nica je mjesto na kojemu spavaju knjige probudimo ih
ŠKOLSKA KNJIŽNICA JE MJESTO NA KOJEMU SPAVAJU KNJIGE - PROBUDIMO IH!
 • ČITAJTE! OD DOBRIH MISLI I KNJIGA SAGRADITE SVJETOVE ČUDESNE LJEPOTE!
 • ČITATI ZNAČI OTKLJUČAVATI UVIJEK NOVA VRATA!

Upoznaj(mo) školsku knjižnicu

ad