Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice - PowerPoint PPT Presentation

Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice
Download
1 / 10

  • 67 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: III/2 Název: Tvarosloví na 2.st. ZŠ, Předložky

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kladn kola a mate sk kola t g masaryka milovice kolsk 112 28923 milovice

Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice

projekt v rámci Operačního programu

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Šablona číslo: III/2

Název: Tvarosloví na 2.st. ZŠ, Předložky

Anotace: Prezentace seznamuje s předložkami, jejich druhy, slouží k procvičení určování druhů předložek, procvičuje pravopis předložek

Autor: Mgr. Jana Vojtěchová

Datum vytvoření DUM:15.10.2011

Jazyk: čeština

Ročník: VI., VII.

 Předmět: Český jazyk a literatura

 Očekávaný výstup: Žáci rozlišují druhy předložek, dokáží správně používat předložky ve větách, procvičují pravopis předložek s, z, se, ze

 Klíčová slova: předložky, druhy předložek, pravopis předložek

Druh učebního materiálu: PPT prezentace

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.


P edlo ky

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Tvarosloví 12

Předložky


Z kladn kola a mate sk kola t g masaryka milovice kolsk 112 28923 milovice

  • Tvoří předložkovou vazbu (předložkový pád) s podstatným jménem, zájmenem a číslovkou, NE s přídavným jménem nebo příslovcem, i když před nimi často stojí.

  • Ve větě tvoří se jménem předložkovou vazbu.

  • Předložka se jménem tvoří ve větě jediný větný člen (ve vsi)


P edlo ky se poj s ur it m p dem

Předložky se pojí s určitým pádem

S jedním pádem předložka Z – 2. pád

S více pády předložka S - 2., 4., 7. pád

Předložka mimo se pojí se 4. pádem (mimo Janu), předložka kromě s 2. pádem (kromě Jany)


D len podle p vodu

Dělení podle původu

vlastní – vyskytují se jen ve významu předložek (s, za, po)

nevlastní(nepůvodní) – mohou být v jiné souvislosti jiným slovním druhempř. kolem stolu(předložka) - šel kolem(příslovce), místo tebe(předložka) – šel na místo(podst. jm.)


P edlo ky mohou b t

Předložky mohou být:

jednočlenné: k, prostřednictvím

dvojčlenné: z důvodu

trojčlené: v porovnání s, na rozdíl od


Vypi te p edlo ky nevlastn u ijte je ve v t ch jako p edlo ky i jako jin slovn druh

Vypište předložky nevlastní, užijte je ve větách jako předložky i jako jiný slovní druh

K

Kolem

Nad

Před

Za

U

Bez

Místo

K

Vedle


Dopl te p edlo ky s se z ze

Doplňte předložky s, se, z, ze

____ pohádky____ školy____ maminkou____ vody____ zaměstnání____ široka

____ lovu____ dveří____ cukru

pojď ____ mnoupolévka ____ noky

Aleš ____ Jakubem 2


Z kladn kola a mate sk kola t g masaryka milovice kolsk 112 28923 milovice

Řešení

z pohádkyze školys maminkouz vodyze zaměstnáníze široka

z lovuze dveříz cukru

pojď se mnoupolévka s noky

Aleš s Jakubem


Zdroj

Zdroj

Štěpán Blažek, Přehled učiva českého jazyka, nakladatelství Nová škola 2002, ISBN 80-85607-58-1

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php


  • Login