Pamela van der Kruk projectondersteuner Sociale Wijkteams Dordrecht West - PowerPoint PPT Presentation

Het Dordtse model in Dordrecht West:
Download
1 / 17

 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Het Dordtse model in Dordrecht West: De combinatie van drie schakels: 1. WijkInformatiePunt 2. Sociaal Wijkteam 3. Wijknetwerk. Pamela van der Kruk projectondersteuner Sociale Wijkteams Dordrecht West directeur Stichting VraagWijzer Nederland. INDELING PRESENTATIE.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pamela van der Kruk projectondersteuner Sociale Wijkteams Dordrecht West

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

Het Dordtse model in Dordrecht West:De combinatie van drie schakels:1. WijkInformatiePunt2. Sociaal Wijkteam 3. Wijknetwerk

Pamela van der Kruk

projectondersteuner Sociale Wijkteams Dordrecht West

directeur Stichting VraagWijzer Nederland


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

INDELING PRESENTATIE

 • Samenhang voor beleid en uitvoering: de 3 schakels

 • Schakel 1: WijkInformatiePunt

 • Schakel 2: Sociaal Wijkteam

 • Schakel 3: Wijknetwerk Dordrecht West

 • Afsluiting, vragen en opmerkingen


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

2a. SAMENHANG VOOR BELEID EN UITVOERING

Schakel 1: Het WijkInformatiePunt Wielwijk

Schakel 2: Het Sociaal wijkteam

Schakel 3: Het Wijknetwerk Dordrecht West

In aansluiting op en samenwerking met organisaties en netwerken voor

wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning en leefbaarheid


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

3c. BELEIDSSPECTRUM


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

WIJKINFORMATIEPUNT/WIJKWINKEL:

GASTVRIJ WELKOM


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

3a. WIJKINFORMATIEPUNT/WIJKWINKEL

Het WijkInformatiePunt en de Wijkwinkel is een laagdrempelige,

herkenbare, toegankelijke plek in de wijk waar alle burgers in de wijk

terecht kunnen voor:

informatie, advies en ondersteuning over

wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning en leefbaarheid


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

3b. WIJKINFORMATIEPUNT/WIJKWINKEL

 • 1. Ontvangst en 1e contact door (vrijwillige) gastvrouwen en – heren, waarvan een aantal bezig zijn met een reïntegratietraject

 • 2. Bij vraag van de burger: 1e contact: vraagverkenning c.q. quickscan door

 • dezelfde gastvrouw/gastheer

 • 3. Als er meer aan de hand is: Het Gesprek conform vraaggestuurde vraagverheldering door een van de leden van het sociaal wijkteam (direct of op afspraak)


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

3c. WIJKINFORMATIEPUNT/WIJKWINKEL

 • Functies voor informatie, advies en ondersteuning

  • Signalering

  • Melding

  • Preventie en voorlichting

  • Ontvangst: het 1e contact

  • Vraagverkenning: de quickscan

  • Vraaggestuurde vraagverheldering: Het Gesprek à la De Kanteling

  • Informatie

  • Advies 18. Regie en coördinatie

  • Ondersteuning 19. Psychosociale hulpverlening (begeleiding)

  • Activering20. Casemanagement

  • Belangenbehartiging 21. Vraagopvolging

  • Verwijzing 22. Zorgtoewijzing

  • Aanmelding 23. Mantelzorgondersteuning

  • Intake 24. VrijwilligersInformatiePunt

  • Indicatie

  • Toewijzing

  • Levering


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

4a. SOCIAAL WIJKTEAM

 • Pilot

 • Voor De Drechtsteden voor een nieuwe manier van werken volgens

 • Welzijn Nieuwe Stijl als doorontwikkeling voor Achter de Voordeur

 • c.q. Laat je Kennen

 • Doelstelling sociaal wijkteam

 • Het vergroten van de individuele en collectieve zelfredzaamheid en participatie

 • van kwetsbare burgers in de wijk door het bieden van informatie, advies en

 • ondersteuning na het toepassen van vraaggestuurde vraagverheldering.


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

4d. SOCIAAL WIJKTEAM: WIE?

Generalisten uit diverse organisaties voor wonen, welzijn, zorg,

inkomensondersteuning en leefbaarheid

Mogelijke teamleden:

- 1 kwartiermaker c.q. coördinator

- 2-3 teamleden van Achter de Voordeur / Wijkwinkel

- 1 van MEE Drechtsteden (consulent LG of VG, ouderenadviseur)

- 1 van Vivenz (AMW of BSR)

- 1 van de Zichtbare Schakel (wijkverpleegkundige)

- anderen?


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

4e. COMPETENTIES GENERALIST

 • Creativiteit

 • Zelfontwikkeling

 • Durf

 • Coachen

 • Samenwerken

 • Netwerken

 • Aanpassingsvermogen


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

4f. SOCIAAL WIJKTEAM: HOE?

Inzetbaarheid van het team via ABC – diensten:

A = ‘Eropaf’ aan de hand van lijst huurachterstanden of op basis van

signalen LZN of anderen: ieder dagdeel beschikbaar

B = Bureaudienst voor dagelijks beschikbaarheid en bereikbaarheid

voor vraagverheldering: ieder persoon 1 of meer dagdelen

C = Caseload


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

49. INTEGRALE AANPAK LEVENSDOMEINEN

Casemanagement voor:

1. Taalvaardigheid en integratie

2. Veiligheid

3. Opvoeding vrije tijd en onderwijs

4. Inkomen

5. Gezondheid en welzijn

6. Wonen

7. Sociale participatie en levensbeschouwing

8. Werk en leren


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

5a. WIJKNETWERK DORDRECHT WEST

Probleemstellingen:

Grote hoeveelheid organisaties en professionals in de wijk

Het ontbreken van regie en coördinatie op vraag en aanbod

De bewoners zien door het bos de bomen niet meer, worden van het

kastje naar de muur gestuurd en komen niet aan bij reguliere

ondersteuning

Doelstelling:

Optimale samenwerking door het uitwisselen van kennis en ervaring

en het realiseren van afstemming en overleg om te komen tot

ondersteuning:1 huishouden – 1 plan – 1 regisseur


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

5b. WIJKNETWERK DORDRECHT WEST


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

Het Dordtse model in Dordrecht West:De combinatie van drie schakels:1. WijkInformatiePunt2. Sociaal Wijkteam 3. Wijknetwerk


Pamela van der kruk projectondersteuner sociale wijkteams dordrecht west

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Dank voor de aandacht…

Zijn er vragen of opmerkingen?


 • Login