งานเฝ้าระวังสื่อและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 15

  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

งานเฝ้าระวังสื่อและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค. นาง ศิริ วลัย มณีศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

งานเฝ้าระวังสื่อและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4366540


4366540

..2554


4366540

243/2556 18 2556


4366540


4366540


4366540

1.

2.

3.

4.

5.


4366540

-

-

-

-

-


4366540


4366540


4366540

Media Watch

Call Center

*

. (/)

/.

./


4366540

**

. (.,.,)

**

(.,.,)

Call Center

**

**

Operation center .(PHER)/


4366540


4366540

:

  • -

-


4366540

Monitor and Response in Risk Communication

(MRRC)


  • Login