Lobbing w USA i Europie

Lobbing w USA i Europie PowerPoint PPT Presentation


  • 363 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

LOBBING. Definicja szeroka:Zjawisko spoleczno-polityczno-ekonomiczne (np. lobbing parlamentarny/legisla-cyjny; spoleczny, gospodarczy, kulturowy). Definicja waska:technika, narzedzie wywierania wplywu. Lobbing jako proces komunikowania. Nadawca przekaz odbiorcaKto? Co? Do kogo? Ki

Download Presentation

Lobbing w USA i Europie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Lobbing w USA i Europie Dr Malgorzata Moleda-Zdziech, SGH [email protected]  

2. LOBBING Definicja szeroka: Zjawisko spoleczno-polityczno-ekonomiczne (np. lobbing parlamentarny/legisla-cyjny; spoleczny, gospodarczy, kulturowy) Definicja waska: technika, narzedzie wywierania wplywu

3. Lobbing – jako proces komunikowania Nadawca – przekaz – odbiorca Kto? Co? Do kogo? Kiedy? Jakiego uzyl kanalu (srodków)? Z jakim efektem? (wg. H. Laswella)

4. Kto prowadzi dzialalnosc lobbingowa? Prowadzacy lobbing we wlasnym imieniu: Korporacje miedzynarodowe i firmy; Rózne grupy interesów (org. biznesu, zwiazki zawodowe, NGO’s); Rzad i jego agendy; Massmedia i dziennikarze; Kregi opiniotwórcze I liderzy opinii publicznej Dzialajacy na zlecenie: Profesjonalne agencje lobbingowe Niektóre agencje public relations Niezalezni lobbysci (zwykle byli politycy i parlamentarzysci)

5. Kontekst spoleczny Budowa spoleczna obywatelskiego Wzrost znaczenie opinii publicznej Wprowadzenie jawnosci procedur (ograniczenie pola dowolnosci decyzji aparatu wykonawczego) Siec organizacji spoleczenstwa obywatelskiego: pobudza aktywnosc obywateli; ulatwia rozpowszechnianie informacji i ich percepcje Media- „czwarta wladza”, lobbysci- „piata wladza” Zabieganie o glosy wyborców i poparcie opinii publicznej

6. Wzrost znaczenia opinii publicznej Wzrost krytycyzmu spoleczenstwa wobec praktyk z pogranicza gospodarki i polityki Umocnienie pozycji mediów i organizacji pozarzadowych (wysoki wskaznik zaufania spolecznego)

7. Lobbing w USA- historia 1791 – I Poprawka do Konstytucji – prawo obrony swoich interesów 1837 – pierwsi lobbysci w Waszyngtonie od 1907- próby regulacji lobbingu w pojedynczych stanach 1946 – pierwsza federalna regulacja ustawowa lobbingu Federal Regulation Lobbying Act Ogólem: ok. 20 tys. lobbystów wokól Kongresu, w tym ok.14 tys. zarejestrowanych; Ok. 2 tys . kancelarii adwokackich, „think tanks”

8. Definicja ustawowa lobbysta jako „osobe, która utrzymywala wiecej niz jeden kontakt lobbystyczny w Kongresie i spedza wiecej niz 20% czasu na zajeciach zwiazanych z dzialalnoscia lobbystyczna (badania, prezentacje, zebrania itp.)” Za: Lobbying Disclosure Act, 1 stycznia 1996

9. Walka z korupcja w amerykanskim lobbingu Poczatki lobbingu w USA juz w XVIII- dzialalnosc lobbystyczna przyjmowala formy korupcji - przyczynil sie do tego szybki rozwój przemyslu Uchwalenie aktów prawnych ograniczajacych stosowanie nieuczciwych metod Ograniczenia wymusily na organizacjach interesów grupowych zmiany technik ksztaltowania postaw – wczesniej stosowano lapówki, wystawne przyjecia, szantaz Wieksza kontrola spowodowana wzrostem liczby ugrupowan lobbystycznych - zbyt duza swoboda stwarza ryzyko dzialalnosci korupcyjnej

10. Lobbing w USA- aktorzy 80% amerykanskich grup interesu wyroslo z juz istniejacej organizacji zawodowych (w tym organizacje o celach ekonomicznych i non profit) 20% stanowia grupy nie zwiazane bezposrednio z dzialalnoscia zawodowa, a wywodzace sie z ruchów spolecznych, powstajacych wokól istotnych spolecznie problemów: ochrona srodowiska, prawa czlowieka, status spoleczny kobiety.

11. ROLE LOBBYSTÓW zródlo: M.E. Jewell, S.C. Patterson, “The Legislative Process in the United States”, New York 1973, s.285 Klasyczny lobbysta (contact man) : doprowadza do kontaktu z kongresmenem. Rola dominujaca w lobby zwiazków zawodowych, rzadziej spotykana wsród lobbystów organizacji biznesu. Organizator kampanii (campaign organizer): zapewnia poparcie posrednie (grassroots) dla programów legislacyjnych grupy interesu, która reprezentuje. Informator-ekspert (informant): dostarcza kongresmanowi dobrze udokumentowanych informacji. Dziala w sposób jawny, subtelny, wystepuje w roli eksperta, nie popierajacego oficjalnie okreslonego projektu.

12. ROLE LOBBYSTÓW (CD.) zródlo: M.E. Jewell, S.C. Patterson, “The Legislative Process in the United States”, New York 1973, s.285 Obserwator porzadku dnia legislatywy (watch-dog): monitoruje losy poszczególnych propozycji ustawodawczych; alarmuje swoja grupe nacisku, gdy zachodza zjawiska niekorzystne Strateg (strategist) : opracowuje plany kampanii “za” lub “przeciw” projektowi, realizowane w szczególach przez innych lobbystów

13. Dzialalnosc lobbingowa obejmuje: Gromadzenie informacji Interpretowanie dzialan rzadu Interpretowanie dzialan firmy Obrone klienta i jego interesów Dzialania typu Public Relations Wspieranie zbytu, promocje idei

14. GLÓWNE AKTY REGULULUJACE LOBBING W USA (1) Federalna Ustawa o Kontroli Lobbingu (The regulation of Lobbying Act -1946 Ustawa o Rejestracji Rzeczników Obcych Interesów (1938, 1996) Poprawki Byrda (1989,1996) Ustawa Ograniczajaca Wynagrodzenia Urzedników Panstwowych ze Zródel Pozarzadowych - 1989 (Statutes Limiting The Compensation of Public Officials From Non-Government Sources)

15. GLÓWNE AKTY REGULULUJACE LOBBING W USA (2) Ustawa o tzw. “drzwiach obrotowych” -1989 (The Anti-Revolving Door Statute) Ustawa o Konflikcie Interesów (The Conflict of Interest Statute)(rózne reguly odnosnie wladzy ustawodawczej - Kongresu, wykonawczej, wladzy sadowniczej) Ustawa o Kampanii Wyborczej - 1971 (The Federal Election Campaign Act) Ustawa o Etyce Wladzy - 1978, 1989 (The Etics Government Act) Ethics Reform Act The Executive Branch Code of Conduct (Post-1989) The Rules of the US Senate and the House of Representatives (lata70, 80, 90) Lobbying Disclosure Act (styczen, 1996)

16. Lobbing w USA to : Pozyteczna dzialalnosc przedstawicielska Doskonali system demokracji i stanowienia prawa Zwieksza ilosc informacji w procesie podejmowania decyzji Przyczynia sie do racjonalizacji podjetych decyzji wzmacnia spoleczenstwo obywatelskie

17. Zawodowi lobbysci w USA, Pl, UE Polska – od 2003, Stowarzyszenie Profesjonalnych Lobbystów w Polsce (www.splp.pl)- 6 firm CEC Government Relations, Unilob, EPPA, EPC, Profile Public Affairs, Impress Art PR&Lobying USA –ok.35000 lobbystów (w 2007 r), od 1979, American League of Lobbyists (www.alldc.org) Forum UE – w Brukseli ok. 500 firm lobbingowych, od 1997SEAP (www.seap.be) lobbystów ok. 17 tysiecy

18. Systemowe umiejscowienie lobbingu w USA, Europie Zachodniej (1)

19. Systemowe umiejscowienie lobbingu w USA, Europie Zachodniej (2)

20. Systemowe umiejscowienie lobbingu w USA, Europie Zachodniej (3)

21. Kraje anglosaskie: modele pluralistyczne Zachowanie panstwa w relacjach z grupami interesu: neutralny arbiter Glówne instytucje: grupy nacisku Reguly funkcjonowania: rywalizacja pomiedzy grupami interesu, brak monopolu reprezentacji Formy kontaktów miedzy biznesem a rzadem: posrednie poprzez grupy interesu, bezposrednie relacje z administracja i politykami Organizacje przedsiebiorców i pracodawców: raczej slabe, brak hierarchii, wielosc struktur organizacyjnych

22. (Neo)korporatywizm: Europa kontynentalna Zachowanie panstwa w relacjach z grupami interesu: aktywny uczestnik Glówne instytucje: komisja trójstronna, negocjacje spoleczne Reguly funkcjonowania: rywalizacja pomiedzy grupami interesu, brak monopolu reprezentacji Formy kontaktów miedzy biznesem a rzadem: posrednie poprzez organizacje pracodawców; instytucjonalne równowazenie wplywów i korzysci, monopol reprezentacji interesów, obligatoryjne czlonkostwo Organizacje przedsiebiorców i pracodawców: silne, brak hierarchii, wielosc struktur organizacyjnych

23. (Neo)korporatyzwizm – jaki i gdzie ? “silny” korporatywizm: Austria, Szwecja, Norwegia Proces decyzyjny jest scentralizowany, w negocjacjach dotyczacych plac, cen, ubezpieczen, zasilków uczestnicza najwyzsze wladze z grup interesu. W procesie dystrybucji dóbr politycznych stosowana jest zasad proporcjonalnosci. Mamy do czynienia z zacieraniem róznic pomiedzy problemami prywatnymi a publicznymi. Panstwo, delegujac czesc uprawnien zinstytucjonalizowanym grupom interesu, wlacza je tym samym do struktury administracyjnej. “umiarkowany” korporatywizm: Irlandia, Niemcy, Belgia, Dania, Finlandia i Holandia. Grupy interesu sa powiazane z panstwem, ale nie wieloplaszczyznowo, a jedynie w wybranych dziedzinach (“sekcjonalna partycypacja”). W procesie decyzyjnym wykorzystywana jest forma przetargów (placowych). “slaby korporatywizm”: Francja, Wlochy, Hiszpania. Grupy interesu sa sfragmentaryzowane, zakres przetargów bardzo ograniczony.

25. Sytuacja lobbystów w krajach europejskich (2)

26. Lobbing posredni Lobbing oddolny – tzw. „grassroots lobbying” kampanie PR w mediach komunikowanie dla sprawy: informacje, konferencje, wypowiedzi i wywiady: autorytety, eksperci, „liderzy opinii”

27. Lobbing posredni – metody: Konferencje Kampanie informacyjne Bojkoty Manifestacje Mailingi Petycje e-lobbing (cyberlobbying)

28. e-lobbing (cyberlobbying) Lobbing polityczny (np. w USA,fund raising za posrednictwem sieci; kampanie wyborcze – FAQvoter.com, vote.com) Portale tematyczne poswiecone lobbingowi: np. www.epr.pl, www.lobbying-europe.com

29. Argumenty za lobbingiem ulatwienie rozwiazywania konkretnych problemów srodowiskowych; stworzenie plaszczyzny kontaktów miedzy przedstawicielami elit rzadzacych i liderów srodowisk nie majacych bezposredniego wplywu na sprawowanie wladzy; wzmocnienie pozycji grup, które maja niewielka sile przebicia w systemie politycznym, co stanowi forme wyrównania szans i dowartosciowania slabszych; zwrócenie uwagi polityków na sprawy wazne dla wyborców; zwiekszenie spolecznego poczucia odpowiedzialnosci i zaangazowania obywatelskiego w sprawowanie wladzy; ulatwienie rozwiazywania praktycznych problemów ponad podzialami partyjnymi

30. Argumenty przeciw lobbingowi Przeciwnicy dopatruja sie wielu zagrozen, jak na przyklad: uwiklania przedstawicieli wladz w bezposrednie zaleznosci od grup interesu - prowadzi do patologii instytucjonalnych (np. korupcja, oligarchizacja) doprowadzenia do braku równowagi spolecznej, gdy lobbysci prowadza dzialania na korzysc swojej, ale wbrew interesom i prawom pozostalych grup interesu; wywolywania niepokojów spolecznych, gdy dochodzi do gwaltownych, odwolujacych sie do opinii publicznej protestów tych grup interesu, które zostaly pozbawione wplywu na organy wladzy; oslabiania demokracji, do czego moze dojsc wtedy, gdy grupy interesu nie posiadaja demokratycznych form wylaniania swoich reprezentantów; uzalezniania interesów narodowych od zagranicznych grup nacisku, szczególnie niebezpieczne w krajach o ksztaltujacej sie demokracji

  • Login