statsbudsjettet 2010
Download
Skip this Video
Download Presentation
Statsbudsjettet 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Statsbudsjettet 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Statsbudsjettet 2010. Avdelingsdirektør Joar Nybo 19. oktober 2009. ”Styrker kunnskapsnasjonen Norge”. Fortsatt kraftig satsing på forskning for å møte framtida utfordringer Dobling til vitenskaplig utstyr Forberedt på utdanningsbølgen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Statsbudsjettet 2010' - giuseppe-bishop


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
statsbudsjettet 2010

Statsbudsjettet 2010

Avdelingsdirektør Joar Nybo

19. oktober 2009

styrker kunnskapsnasjonen norge
”Styrker kunnskapsnasjonen Norge”
 • Fortsatt kraftig satsing på forskning for å møte framtida utfordringer
 • Dobling til vitenskaplig utstyr
 • Forberedt på utdanningsbølgen
 • Brede satsinger i en tid med strammere økonomiske rammer
 • Strategiske prioriteringer
statbudsjettet 2010 uh omr det
Statbudsjettet 2010 UH-området
 • Samlet bevilgning til UH-området (07.60) er 24,5 mrd. kroner.
 • Tilsvarende en nominell vekst på 4 % ift. 2008. I dette ligger en pris-/lønnsvekst på

3,2 %. Realveksten er på 0,8 %.

 • Samlet bevilgning til de private høgskolene er 823 mill. kroner
forberedt p utdanningsb lgen

Hovedprioriteringer høyere utdanning 2010

Forberedt på utdanningsbølgen
 • 5 600 flere studieplasser i 2010
  • 291,2 mill. kr
  • Prioritering av lærerutdanningen, helse- og sosialfag og realfag
 • Videreføring av 800 studieplasser i desentralisert, og etter- og videreutdanning
  • 39,6 mill. kr
 • Fagskoleutdanning
  • 30,4 mill kr
samarbeid arbeidsdeling og konsentrasjon

Hovedprioriteringer høyere utdanning 2010

Samarbeid, arbeidsdeling, og konsentrasjon
 • Regjeringen foreslår å bevilge 50 mill. kroner til mer samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon mellom institusjoner og fagmiljø
 • Felles forskning, utdanning, samarbeid
 • Eksempler: Oslofjordalliansen, Nordlandsprosessen, UMB/NVH
 • UiT/HiF/HiH
en bedre l rerutdanning

Hovedprioriteringer høyere utdanning 2010

En bedre lærerutdanning
 • Om lag 100 mill. kr øremerket tiltak i lærerutdanning i 2010
 • Ny todelt grunnskolelærerutdanning (trinn 1-7 og 5-10)
  • Gir faglig, pedagogisk og praktisk styrking
 • GNIST – partnerskap for enhelhetlig lærersatsing
regjeringen videref rer satsinger p
Regjeringen viderefører satsinger på
 • Internasjonalisering
 • Nordområdene
 • Forskning
 • Infrastruktur
studentboliger l ftene innfris
Studentboliger – løftene innfris
 • 1 000 nye studentboliger i 2010 (230 mill. kr)

Gitte tilsagn for bygging av studentboliger

bedre studentvilk r
Bedre studentvilkår
 • Ny ordning for kvotestudentene, 7,5 mill. kroner
 • Støttesatsene justeres med 1,6 pst.
  • studiestøtten for studenter økes fra 87 600 kr til 89 000 kr
lik rett til h yere utdanning
Lik rett til høyere utdanning

Soria Moria II

 • Regjeringen vil:
 • styrke basisbevilgningene til universiteter og høgskoler for å øke utdanningstilbudet, herunder etter- og videreutdanning og desentralisert utdanning, og øke antall studieplasser
 • ha mål om å bygge 1000 studentboliger i året
vi gir mer kunnskap til flere
Vi gir mer kunnskap til flere
 • Regjeringen satser på utdanning og forskning for å møte morgendagens utfordringer
 • Departementet skal gjennomgå målstrukturen og ønsker å involvere de private institusjonene i dette arbeidet
ad