Národný inštitút dejín umenia v Paríži - PowerPoint PPT Presentation

N rodn in tit t dej n umenia v par i
Download
1 / 8

  • 80 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Národný inštitút dejín umenia v Paríži. 1.9.2012 – 30.11.2012 Miroslava Grajciarová. Národný inštitút dejín umenia v Paríži.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Národný inštitút dejín umenia v Paríži

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N rodn in tit t dej n umenia v par i

Národný inštitút dejín umenia v Paríži

1.9.2012 – 30.11.2012

Miroslava Grajciarová


N rodn in tit t dej n umenia v par i1

Národný inštitút dejín umenia v Paríži

  • Hlavným poslaním Národného inštitútu dejín umenia v Paríži je podporovať vedeckú činnosť a prispievať a spolupodieľať sa na medzinárodnej vedeckej činnosti v oblasti dejín umenia a ochrany kultúrneho dedičstva. Inštitút vykonáva činnosti ako sú: vedecký výskum,vzdelávanie a publikačná činnosť, podieľa sa na distribúcii najnovších poznatkov v danej oblasti.


N rodn in tit t dej n umenia v par i2

Národný inštitút dejín umenia v Paríži

Alain Madeleine – Perdrillat

Výber bol jednoduchý. Inštitút estetiky na FF PU v Prešove už 4 roky spolupracuje s NIDU a s jej riaditeľom -  Alain Madeleine Perdrillat. Ten navštívil Prešovskú Univerzitu v Prešove 2 krát s rôznymi prednáškovými cyklami

/ Cézanne, Seurat/.


N rodn in tit t dej n umenia v par i3

Národný inštitút dejín umenia v Paríži

Hélene Prigent francúzska expertka na melanchóliu a jej výtvarné prejavy v dejinách umenia, autorka monografie Mélancolie


N rodn in tit t dej n umenia v par i4

Národný inštitút dejín umenia v Paríži

AKTIVITY A CIELE:

  • 1.      Osvojiť si pracovné návyky dobre fungujúcej kultúrnej inštitúcie európskej metropoly a preniesť ich do slovenského prostredia.

  • 2.Aplikovať získané teoretické vedomosti v praxi.

  • 3.      Získať profesionálne kontakty.

  • 4.      Zdokonaliť jazykové schopnosti v oblasti vizuálneho umenia.


N rodn in tit t dej n umenia v par i5

Národný inštitút dejín umenia v Paríži

Stáž mi ponúkla víziu rozvoja univerzitnej spolupráce a kultúrnej inštitúcie vo všetkých smeroch, s dôrazom na trvalo udržateľný vedecko-výskumný rast prostredníctvom skvalitňovania kultúrnej infraštruktúry, doplnenia chýbajúcej kultúrnej ponuky, práce so súkromným sektorom, podpory vzdelávania v oblasti dejín umenia, zvyšovaním atraktivity estetiky ako študijného odboru vo vedomí slovenskej a európskej verejnosti.


N rodn in tit t dej n umenia v par i6

Národný inštitút dejín umenia v Paríži

Národný Inštitút dejín umenia v Paríži sa vo svojom medzinárodnom programe sústreďujú predovšetkým na podporu kreativity, talentu, vedomostí, oživenie dejín umenia a ochranu kultúrneho dedičstva a jeho aktívne využívanie občanmi, ktorých účasť na kultúrnych procesoch je jedinou zárukou úspechu tejto náročnej misie.


N rodn in tit t dej n umenia v par i7

Národný inštitút dejín umenia v Paríži

Leonardo da Vinci výzvou pre všetkých absolventov, ktorí hľadajú priestor na uplatnenie teoretických poznatkov v dotyku s realitou


  • Login