13amp
Download
1 / 26

13AMP - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

13AMP. Aplikace mikropočítačů při řízení technických procesů Ing. Martin Molhanec, CSc. 13AMP. Ing. Martin Molhanec, CSc. Katedra elektrotechnologie, K-313 Místnost 450, blok B3, Dejvice Tel. (+420) 2 2435 2118 mailto : molhanec @fel.cvut.cz http://martin.feld.cvut.cz/~mmm. 13AMP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 13AMP' - giulio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
13amp

13AMP

Aplikace mikropočítačů při řízení technických procesů

Ing. Martin Molhanec, CSc.


13amp1
13AMP

 • Ing. Martin Molhanec, CSc.

 • Katedra elektrotechnologie, K-313

 • Místnost 450, blok B3, Dejvice

 • Tel. (+420) 2 2435 2118

 • mailto:[email protected]

 • http://martin.feld.cvut.cz/~mmm


13amp2
13AMP

 • Přednášky i cvičení probíhají v počítačové učebně: Z477(Zikova ulice, Dejvice)

 • Cvičení navazují na přednášky plynule, proto je žádoucí chodit i na přednášky!


13amp3
13AMP

 • Cíl: Seznámit posluchače se specifiky programování řídících aplikací

 • Úroveň: Znalý uživatel, který vidí pod pokličku

 • Přednášky: Více informací, méně teorie

 • Cvičení: Programování multitasku


Osnova p edn ek
Osnova přednášek

 • Principy programování řídicích aplikací

 • Software pro programování řídicích aplikací

 • Analýza řídicích aplikací

 • HW vybavení pro řízení


Osnova cvi en
Osnova cvičení

 • Opakování programování

 • Pokus o vlastní multitask

 • Využití multitaskové knihovny

 • Použití jazyka Modula II

 • Použití jazyka …Literatura
Literatura

 • Plášil: Operační systémy, FEL-ČVUT, 1989

 • Čada: Operační systémy, GRADA, 1994

 • Young: Programovací jazyky pro RT aplikace, SNTL, 1988

 • Zdroje na Internetu


Specifika software pro zen
Specifika software pro řízení

 • Reálný čas – včasná odezva

 • Paralelismu – současnost

 • Synchronizace – sdílení zdrojů

 • Kooperace – komunikace mezi procesy

 • Spolehlivost, robustnost

 • Uživatelské prostředí - visualizace


Specifika hardware pro zen
Specifika hardware pro řízení

 • Spolehlivost

 • Průmyslové provedení

 • Kusovost  sériovost

 • Komunikace s periferiemi (I/O)

Drahé


Specifika hardware pro zen1
Specifika hardware pro řízení

 • Řídící systémy (modulární)

 • Průmyslová PC

 • Jednodeskové a vestavěné systémy

 • Průmyslové sběrnice

 • Odlišná konstrukce a architektura

 • Různá CPU a další obvody


Typick lohy
Typické úlohy

 • Řízení technických procesů

 • Sběr dat z technických procesů (měření)

 • Vizualizace technických procesů

 • Další úlohy:

  • Statistické vyhodnocení

  • Zálohování naměřených dat


Princip multit sku
Princip multitásku

V libovolném konkrétním čase je vždy aktivní pouze jedna jediná úloha.

Pokud je střídání úloh v určitém časovém intervalu dostatečně časté, jeví se jejich aktivita jako současná.

Time

Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3


Proces
Proces

 • Proces je abstrakce běžícího programu

 • Několik procesů může běžet současně

  • Skutečně (více procesorů)

  • Zdánlivě (jeden procesor)

 • Task čili úloha, jiný název pro proces (poněkud obecnější)


Proces program
proces  program

 • Na disku je uložen PROGRAM.Program je popis určitého algoritmu.

 • V paměti počítače se vykonává PROCES.Proces je činnost, která realizuje daný algoritmus.

 • POZOR: Současně se může vykonávat více PROCESŮ i téhož PROGRAMU.


 • PROCESS (proces)Jeden program = jeden proces.Každý proces má svojí paměť.

 • THREAD (vlákno)Jeden program = několik vláken.Všechna vlákna sdílejí společnou paměť.

 • TASK (úloha)Může být, jak proces, tak vlákno.


 • MULTITASKINGJe vykonávání několika úloh současně na jediném procesoru (jedná se o tzv. sdílení času)

 • MULTIPROCESSINGJe vykonávání několika úloh současně na několika procesorech, které sdílejí společnou paměť.

 • DISTRIBUTEDPROCESSINGJe vykonávání několika úloh současně na několika procesorech, které nemají společnou paměť.


 • Úlohy jsou buď nezávislé (independent) nebo spolu spolupracující (cooperating).

 • Spolupráce je komunikace. Při ní si úlohy vyměňují data prostřednictvím zpráv (messages) nebo sdílené paměti (shared memory).


Synchronizace
Synchronizace

 • Synchronizace je zvláštní způsob vzájemné komunikace úloh, kdy jedna úloha A čeká na jinou úlohu B. Teprve až úloha B dosáhne určitého bodu ve vykonávání svého algoritmu, smí úloha A dále pokračovat.


Real time systems syst my re ln ho asu
REAL-TIME SYSTEMS(Systémy reálného času)

 • RT systém je takový systém, kde časové požadavky (odezva systému) je nezbytnou součástí jeho specifikace.

 • Příklady RT systémů

  • Operační systémy (pro řízení)

  • Telekomunikace

  • Objednávání letenek


Paraleln syst my
Paralelní systémy

 • Jsou speciální systémy, které obsahují velké množství procesorů. Na těchto systémech probíhají paralelně některé algoritmy.Jedná se o speciální počítačové architektury.

 • Příklad:TRANSPUTER (firma Inmos) & jazyk OCCAM


 • TASK SWITCH (přepnutí úlohy)Jedná se o způsob jakým je právě vykonávaná úloha pozastavena a jiná úloha odstartována.

 • SCHEDULING (plánování)Je algoritmus, který rozhoduje o tom KDY dojde k přepnutí úlohy a JAKÁ další úloha bude odstartována.


Shrnut
Shrnutí

 • Základní informace o předmětu

 • Specifika řídicích systémů.

 • Co je to multitásk.

 • Co je to proces, úloha, vlákno.

 • Co je to reálný čas.

 • Další potřebné pojmy.


Finito
FINITO

Ještě se nerozsvítilo?

Nevadí, tak snad příště 


ad