Tiết 6 - PowerPoint PPT Presentation

Tiết 6
Download
1 / 12

  • 297 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Tiết 6. TRÙNG KiẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT. I/ Trùng kiết lị. 1/ Cấu tạo :. (giống trùng biến hình ):. - Cơ thể đơn bào. - Chất nguyên sinh lỏng (không bào tiêu hóa, không bào co bóp) và nhân. - Hình thành chân giả rất ngắn. 2/ Môi trường sống :. - Trong thiên nhiên (Kết bào xác).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tiết 6

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ti t 6

Tiết 6

TRÙNG KiẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT

I/ Trùng kiết lị

1/ Cấu tạo:

(giống trùng biến hình ):

- Cơ thể đơn bào

- Chất nguyên sinh lỏng (không bào tiêu hóa, không bào co bóp) và nhân

- Hình thành chân giả rất ngắn

2/ Môi trường sống:

- Trong thiên nhiên (Kết bào xác)

- Trong ruột non của người

3/ Dinh dưỡng:

Thực bào các TB hồng cầu

Trùng kiết lị chui ra khỏi bào xác

Bào xác trùng kiết lị


Ti t 6

2/ Dinh dưỡng:


Ti t 6

SO SÁNH TRÙNG KIẾT LỊ VỚI TRÙNG BIẾN HÌNH

Giống nhau

Có di chuyển tích cực

Có chân giả

Sống tự do trong thiên nhiên

Có hình thành bào xác

Khác nhau

Có chân giả ngắn

Chỉ ăn hồng cầu

Không có hại

Có chân giả dài


Ti t 6

II/ Trùng sốt rét

1/ Cấu tạo và dinh dưỡng

Máu người

Môi trường sống

thành ruột

muỗi anônphen

tuyến nước bọt

Muỗi Anôphen

Muỗi thường

Trùng sốt rét

Kích thước nhỏ

Cấu tạo

Không có bộ phận di chuyển

Không có không bào

Dinh dưỡng:

Qua màng tế bào


Ti t 6

2/ Vòng đời:

- Trùng sốt rét kí sinh trong hồng cầu người sử dụng chất nguyên sinh của hồng cầu và sinh sản nhanh  phá vỡ hồng cầu  chui ra ngoài  hồng cầu khác


Ti t 6

2/ Vòng đời:

Trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu chui ra ngoài

Trùng sốt rét sinh sản vô tính ở hồng cầu

3

4

Trùng sốt rét sử dụng chất nguyên sinh ở hồng cầu

1

2

Trùng sốt rét kí sinh ở hồng cầu


Ti t 6

Trùng sốt rét chui vào hồng cầu

Trùng sốt rét sinh sản và phá hủy hồng cầu


Ti t 6

3/ Bệnh sốt rét ở nước ta:

- Tác hại: Phá vỡ hồng cầu ở người gây sốt rét

- Phòng tráng: Do kí sinh trong tuyến nước bọt và thành ruột của muỗi anônphen nên cần phải tiêu diệt muỗi và ấu trùng của muỗi


Ti t 6

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH SỐT RÉT Ở VIỆT NAM


Ti t 6

Sinh sản hữu tính

Muỗi

Da

Sinh sản vô tính


Ti t 6

PHÂN BIỆT TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT


Ti t 6

PHÂN BIỆT TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT


  • Login